Sinds 2014 worden we regelmatig gechoqueerd door het geweld dat ISIS [Islamitische Staat in Irak en al-Sham] gebruikt. Terreuraanslagen, onthoofdingen, verdrinkingen en zelfmoordaanslagen worden gedaan in de naam van de Islam. De politiek heeft het er druk mee. De burgers zijn in shock en vrezen voor moslims en de Islam. Volgens vele mensen die de Islam haten zou de Koran oproepen tot dit geweld. Maar in mijn optiek is dit niet waar.

ISIS maakt zelf weinig gebruik van de verzen uit de Koran. Ze beroepen zich in het beginsel al nauwelijks op de Koran, en als ze dit al doen, worden verzen uit zijn verband gerukt: ze gebruiken de teksten zonder te vermelden wanneer en waarom deze werden geopenbaard. Bovendien vertellen ze ook niet wat dáárvoor of daarna wordt voorgeschreven in Koran. Een paar belangrijke feiten over de Islam:

1. Alleen God (Allah in het Arabisch) weet wie er ongelovig is en wie niet.

Het is niet aan mensen om te bepalen wie er ongelovig is en wie niet. Veel niet-moslims voelen zich vaak direct aangesproken als ze het woord ongelovige horen. Ze denken dat moslims hen mogen zien als ongelovig omdat ze de Koran niet (letterlijk) opvolgen. Maar dit is niet waar. De Koran maakt namelijk ook onderscheid tussen moslims, joden christenen (De mensen van Het Boek) en de ongelovigen.

Een ongelovige was iemand die in de tijd van Profeet Mohammed alle tekenen ontkende. De Profeet Mohammed verrichtte vele wonderen waar de mensen in die tijd getuigen van waren. Ongelovigen wisten dat Mohammed de Profeet is, maar ze ontkenden uit kwaadwilligheid. Hun harten werden verhard en over hun ogen viel een bedekking. Dat was de bestraffing van Allah: hij vervloekte hen voor hun ongeloof. Ongelovigen verborgen de waarheid voor de gelovigen.

Christenen en joden die een goed leven leiden kunnen naar de hemel gaan. Mensen die de Islam niet kennen maar goede daden hebben verricht kunnen ook naar de hemel gaan. En moslims kunnen ook naar de hel gaan.

Koran 2:111 En sommigen zeiden: "Niemand gaat naar het Paradijs, behalve de Joden en de Christenen." Dat zijn hun eigen wensen. Zeg: "Laat ons je bewijs zien, als je waarachtig bent."

Koran 2:112 Waarlijk, iedereen die in Allah (en de Laatste Dag) gelooft en een rechtvaardig leven leidt, ontvangt een beloning van zijn Heer: zij hebben niets te vrezen en zij zullen niet bedroefd zijn.

Koran 2:135 En zij zeiden: "Maar je moet Joods of Christen zijn om geleid te zijn." Zeg: "Wij volgen de religie van Abraham, het monotheisme. Hij aanbad niemand behalve Allah."

Koran 3:36 Abraham was geen Jood en hij was geen Christen, hij volgde het monotheisme, hij aanbad niemand behalve Allah en hij verichtte goede daden.

Koran 29:2 Zeker, zij die geloven, zij die Joods of Christen zijn en de sabieren: iedereen die in Allah en de Laatste dag gelooft en goede daden verricht zal een beloning van zijn Heer ontvangen. Zij hebben niets te vrezen en zij zullen niet bedroefd zijn.


2. De Koran roept niet op tot eeuwig geweld.

De Koran heeft wel toestemming gegeven om geweld te gebruiken, maar dit was in de periode dat moslims werden aangevallen door andersgelovigen. Moslims mogen dus enkel handelen uit zelfverdediging. De Koran legt slechts uit wat moslims moeten doen wanneer er oorlog is.

Koran 2:190 Strijd zonder eigenbelang tegen hen die jullie bestrijden, maar overtreed de grenzen niet. Allah houdt immers niet van de overtreders.

Koran 4:90 [Dus] indien zij zich op een afstand houden en jullie niet bevechten en jullie vrede aanbieden, dan heeft Allah jullie niet toegestaan om iets tegen hen te ondernemen.

Koran 4:91 Als zij jullie echter niet met rust laten, noch jullie vrede aanbieden of hun handen zich van jullie afhouden, grijp hen dan en dood hen waar jullie hen ook vinden.

Koran 8:61 Indien zij tot vrede neigen, neig jij daar dan eveneens toe.

Koran 60:8 Allah verbied jullie niet om hen, die niet met jullie strijden om het geloof en jullie niet verdrijven uit jullie woonplaatsen, goed en rechtvaardig te behandelen. Allah houdt van diegenen die rechtvaardig zijn.

Koran 60:9 Allah verbied jullie echter hen als bondsgenoten te nemen die tegen jullie strijden vanwege het geloof en die verdrijven uit jullie woonplaatsen hen (anderen) helpen om jullie te verdrijven. Degenen die hen als bondgenoot nemen, dat zijn de onrechtplegers.


3. De Islam respecteert godsdienstvrijheid.

Volgens de Koran heeft het geen zin om mensen te overtuigen van hun eigen ongeloof: "Waarlijk, het maakt niet of uit jij ze al dan niet waarschuwt: zij zullen toch niet gaan geloven." (Koran, soera de Koe). Volgens de Islam zijn de meeste mensen slechts misleid, al dan niet door hun opvoeding of de plek waar ze opgroeiden. Niet alle ongelovigen zijn verantwoordelijk voor hun ongeloof en zo kunnen zij eigenlijk niet tot de ongelovigen worden gerekend.

Koran 2:256 In de godsdienst is geen dwang.

Koran 10:99 En als jouw Heer het had gewild hadden wie er op aarde zijn allen geloofd, of kun jij de mensen dwingen gelovigen te worden?

Koran 109:6 Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.


Volgens de Islam aanbidden Joden, Christenen en moslims dezelfde God. Het gaat allemaal niet direct om religie, maar om het feit dat God aanbeden wordt. De christenen en moslims aanbidden God ook, en daarom mogen hun werken en dergelijke niet verwoest worden.

22:40 En als God de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kloosters, kerken, synagogen en moskeeën waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest.


De mensen die de Islam verlaten mag niets aangedaan worden, maar ze moeten wel aangesproken worden als ze de Islam zwartmaken. Volgens de Koran zullen zij in het Hiernamaals onder de verliezers behoren.Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen