Hallo en welkom allemaal op mijn persoonlijke blog!


Dit is de plek waar ik de voortgang van mijn project bij zal houden.
Neem gerust een kijkje. Ik zal hier een logboek met de activiteiten die
ik in een week doe, bijhouden.

Je vraagt je misschien af over welk project het eigenlijk gaat. Het gaat
over een project voor de opleiding Social Work, de geweldige studie
waaraan ik mag studeren. Social Work is een studie die de mensheid
centraal zet. Social Workers luisteren naar de verhalen van diverse
mensen en wij proberen hen bij hun problemen te ondersteunen met als
doel de zelfredzaamheid te bevorderen. Het is een beroep waar je met
alle soorten mensen en hun verhalen te maken krijgt. Je krijgt te maken met
haat en liefde, geluk en verdriet, vriendschap en vijandschap. Het beroep
wordt zeker niet altijd gewaardeerd, maar het zijn de kleine stapjes die er
echt toe doen.
      Social Work is een idealistische studie waarbij we ervan uitgaan dat het
mogelijk is om een perfecte wereld te creëren. Een wereld waar er veel
sociale cohesie is, ongelijkheid de wereld uit geholpen wordt en iedereen in
staat is om met zijn eigen kunnen en willen en zijn eigen normen en waarden
deel kan nemen aan de samenleving. Uiteraard leren we vanuit verschillende
studies dat de perfecte wereld niet bestaat en dat het bijna onmogelijk is om dit
na te streven - er wordt immers altijd een groep buitengesloten - maar Social
Workers brengen de mensheid een stapje dichterbij naar dit uiteindelijke doel.
Social Workers komen met name op voor de 'slachtoffers' binnen de samenleving,
maar zij proberen vanuit alle perspectieven naar de verhalen te kijken. Dat wil
zeggen dat wij telkens bemiddelen tussen meerdere partijen.

Het project waar ik de komende weken aan ga werken, draait allemaal om het
thema 'opvoeden'. Ik ga in gesprek met een stagiair van de basisschool
om zo tot een zogenaamde 'opvoedvraag' te komen. Deze opvoedvraag zal ik
vanuit verschillende visies en verschillende perspectieven bekijken om zo een
beter beeld te schetsen van het 'probleem'. Deze perspectieven komen vooral
vanuit de studies psychologie, sociologie, antropologie, filosofie,
recht, agogiek en politicologie. In deze opdracht zal ik proberen zo
veel mogelijk kennis uit deze (en nog meer) vakgebieden te verwerken en deze
onderdelen zijn terug te vinden op mijn pagina, in de story Integratieve Leerlijn.


Wanneer je vragen hebt over het project waaraan ik bezig ben, laat dan gerust een reactie achter!


Esmée, Social Worker in wording.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here