Ter voorbereiding op het nieuwe blok had ik alle moduleboeken gelezen. Ik
had ook al deels een planning gemaakt.

Week 1 begon op maandag 8 mei en het begon met het opstartcollege
waar we een documentaire hebben gekeken over opvoeden. De dag erna,
dinsdag, hebben we een film gekeken: 20th Century Women. Deze film ging
over een alleenstaande moeder die in de Depressie geboren was en haar zoon
met hulp van zijn beste vrienden wil opvoeden. Hier was een opdracht aan
gekoppeld die we samen met de hele groep hebben gemaakt. We moesten
onder andere een mind map maken rondom het woord opvoeden, en we
moesten ook benoemen wat we in de film daarvan terug konden zien.
Woensdag had ik een langere stagedag dan normaal gesproken. Het was zo'n
productieve dag dat ik totaal geen tijdsbesef had en twee uur langer daar ben
gebleven. Nadat ik thuiskwam van stage, ben ik alle criteria van alle opdrachten
door gaan lezen en heb ik de opdrachten voor studieloopbaanbegeleiding en
methodiek-generiek gemaakt. De opdracht voor SLB was het schrijven van een
brief aan een toekomstig eerstejaarsstudent die terug te vinden is in mijn story
van studieloopbaanbegeleiding. De brief moest gaan over leermomenten uit de
eerste periode van de opleiding. Voor methodiek-generiek moesten wij de theorie
van het afgelopen jaar nog eens doornemen en dit heb ik gedaan. In de les hebben
we een mind map gemaakt van alles wat we nog wisten van de theorie en hebben we
een oefengesprek gevoerd ter voorbereiding op de vaardigheidstoets van methodiek-
generiek. Voor het OT op donderdag had ik vragen bedacht. Die vragen waren als volgt:

1. Ik wil als opvoeder een stagiair op de basisschool (opleiding PABO) met een kind uit zijn klas. Mag dit?
2. Mag je voor de showcase ook andere sites gebruiken dan de sites die in de blog van Frans Roovers genoemd staan?
3. Moet de opvoedvraag door de opvoeder benoemd worden?

Op al deze vragen was het antwoord 'ja'. Vrijdag ben ik naar het hoorcollege sociologie
gegaan. Van tevoren had ik een gedeelte van de documentaire 'Haagse Sjonnie'
gekeken. Bij dit hoorcollege heb ik geen aantekeningen gemaakt omdat ik dacht het
allemaal wel te kunnen onthouden of anders terug te vinden in de powerpoint of in de
literatuur. Na het hoorcollege ben ik in de bieb gaan werken aan mijn showcase en de
opdrachten. In het weekend heb ik mijn gesprek gepland met de opvoeder. Dit gesprek
zou ik voeren op maandag om half twee, na het hoorcollege agogiek. Doordat de opvoeder
ook in Sittard studeert, was het makkelijk af te spreken. Ik heb op zondagavond mijn gesprek
voorbereid door alle criteria door te lezen en het gesprek tegen de spiegel te oefenen.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen