Rta : Renale Tubulaire acidose .Wat is RTA :
Wat het is: een nierziekte dat iemands bloed te zuur maakt. Zonder behandeling, kan het leiden tot nierstenen, bot groei Rabey, ziekte, chronische nierziekten en mogelijk totale nierfalen.

RTA
Bij de ziekte Renale tubulaire acidose (RTA) zijn de Niertubuli onvoeldoende in staat zuren uit het bloed te verwijderen en via de urine af te voeren.


Bij de afbraak van voedsel ontstaan normaal gesproken zuren die in het bloed circuleren. De nieren verwijderen de zuren uit het bloed en scheiden deze via de urine uit. Deze taak wordt hoofdzakelijk door de niertubuli uitgevoerd. Bij renale tubulaire acidose, een van de oorzaken van metabole acidose, is het vermogen van de nieren om zuren uit te scheiden gedeeltelijk verstoord, waardoor zich in het bloed zuur ophoopt. Renale tubulaire acidose kan gepaard gaan met:
⦁ Een lage of hoge kaliumspiegel in het bloed
⦁ Kalkafzettingen in de nieren
⦁ Uitdroging
⦁ Pijnelijke verweking en verkromming van de botten (osteomalacie of rachitis )
Renale tubulaire acidose kan erfelijk zijn, door geneesmiddelen als acetazolamide
en amfotericine B
worden veroorzaakt of het gevolg zijn van vergiftiging met sommige zware metalen of van een auto-immuunziekte, zoals systemische lupus erythematodes (SLE) of het syndroom van Sjögren.
illustrative-material.table-short 1SOORTEN RENALE TUBULAIRE ACIDOSE
type
oorzaak
achterliggende afwijking
veroorzaakte symptomen en afwijkingen in de stofwisseling
1
kan erfelijk zijn; kan zijn opgewekt door een auto-immuunziekte of bepaalde geneesmiddelen; oorzaak meestal onbekend, vooral bij vrouwen
onvermogen om zuur in de urine uit te scheiden
hoge zuurgraad van het bloed, lichte uitdrogingsverschijnselen, lage kaliumspiegel in het bloed waardoor spierzwakte en verlamming ontstaan, broze botten, botpijn, nierstenen (kalkafzetting), nierinsufficiëntie

2
meestal veroorzaakt door een erfelijke aandoening, zoals het syndroom van Fanconi, erfelijke fructose-intolerantie, de ziekte van Wilson of het syndroom van Lowe; kan ook door vergiftiging met zware metalen of bepaalde geneesmiddelen worden veroorzaakt
onvermogen tot heropname van bicarbonaat uit de urine, waardoor bicarbonaat verloren gaat
hoge zuurgraad van het bloed, lichte uitdrogingsverschijnselen, lage kaliumspiegel in het bloed

4

niet erfelijk; veroorzaakt door diabetes, een auto-immuunziekte, sikkelcelziekte of een afsluiting van de urinewegen

niet of onvoldoende in staat om te reageren op aldosteron, een hormoon dat de regulatie van de kalium- en natriumuitscheiding in de nieren ondersteunt

hoge zuurgraad van het bloed en hoge kaliumspiegel in het bloed die zelden tot symptomen leiden, behalve als de kaliumspiegel zo hoog is dat hartritmestoornissen en spierverlamming optreden

NB: er bestaat geen type 3.
SYMPTOMEN EN DIAGNOSE
Er bestaan drie vormen van renale tubulaire acidose: type 1, type 2 en type 4. Elk type gaat gepaard met iets andere symptomen. Bij een lage kaliumspiegel, zoals bij type 1 en 2 het geval is, kunnen neurologische problemen ontstaan, waaronder spierzwakte, verminderde reflexen en zelfs verlamming. Bij type 4 is de kaliumspiegel meestal verhoogd, maar zelden zo hoog dat dit symptomen veroorzaakt. Bij een te hoge kaliumspiegel kunnen hartritmestoornissen en spierverlamming ontstaan. Bij type 1 kunnen nierstenen ontstaan, waardoor niercellen beschadigd raken en soms chronische nierinsufficiëntie het gevolg is.

Er wordt aan renale tubulaire acidose type 1 of 2 gedacht wanneer de patiënt bepaalde kenmerkende symptomen vertoont (spierzwakte, verminderde reflexen) en bloedonderzoek een hoog zuurgehalte en een lage bicarbonaat- en kaliumspiegel aantoont. Er wordt meestal aan renale tubulaire acidose type 4 gedacht wanneer een hoge kaliumspiegel gepaard gaat met een hoog zuurgehalte en een lage bicarbonaatspiegel. Met speciaal onderzoek kan het type renale tubulaire acidose worden vastgesteld.

BEHANDELING
De behandeling hangt af van het type. Type 1 en 2 worden behandeld door dagelijks natriumbicarbonaattabletten in te nemen. Hierdoor wordt het zuur dat ontstaat bij de spijsvertering geneutraliseerd. Deze behandeling verlicht de symptomen en voorkomt nierinsufficiëntie en botziekten of voorkomt dat deze problemen verergeren. Er zijn andere speciaal vervaardigde oplossingen verkrijgbaar en ook kan een kaliumsupplement nodig zijn. Bij type 4 is de acidose zo licht dat er misschien geen bicarbonaat nodig is. Een hoge kaliumspiegel in het bloed kan meestal onder controle worden gehouden door de kaliuminname te beperken en zonodig vochtafdrijvende middelen te gebruiken.


Tiny tim ( A Christmas carol )
We kennen allemaal Christmas carol, Er zijn vele verhalen over gemaakt.
van de bekenste schrijver Charles dickens.
en we kennen allemaal ook Timmy die met krukken loopt in de film.
Maar wat heeft hij nou precies. : Hij heeft Renal Tubular acidoses.
in die tijd omdat zij niet niet zo rijk waren konnen ze geen medicijnen kopen van de arme kleine timmy.


Andere ziektes die ook verzuring zijn.
Redenen om dit te ondersteunen van de diagnose: deze diagnose werd naar voren gebracht door Donald Lewis en geschreven in de American Journal van ziekten van het kind in 1992. Lewis zei Tiny Tim's korte gestalte zou een vroeg teken van de ziekte zijn . Versoepeling van de botten zou goed zijn voor het gebruik van een kruk. En nierfalen kan leiden tot de dood. Echter als Tiny Tim moest logen ontvangen een remedie vaak aangeboden door 19e-eeuwse artsen voor de behandeling van de symptomen vergelijkbaar zijn de ziekte beheersbaar zou zijn geweest.

Wat de critici zeggen: RTA is ongewoon, en daarom de diagnose in een onwaarschijnlijk. Andere critici stellen voor Tiny Tim's lijden was een metafoor voor maatschappelijke verwaarlozing, niet een klinische ziekte.

redenen ter ondersteuning van de diagnose: symptomen van vitamine D-deficiëntie zijn korte gestalte, zachte beenderen, spierzwakte en gewrichtspijn. Het lichaam moet zonlicht maken vitamine D, en in Londen is bekend met somber weer . Rachitis kon werd op grote schaal in plaatsen zoals Londen tijdens de industriële revolutie, maar zijn voorkomen en behandeld met een beter dieet geboden door Scrooge's betalen verhogen.

Wat de critici zeggen: een nutritionele deficiëntie zou waarschijnlijk invloed hebben gehad op alle Cratchit kinderen, niet slechts een. Ook is de ziekte niet gewoonlijk fataal vanzelf. Rachitis kan ook worden veroorzaakt door een ziekte zoals RTA, volgens een post op de gezondheid van PubMed.

Wat het is: Pott's disease is een vorm van tuberculose dat is van invloed op de wervelkolom. Het heet soms tuberculose Bechterew of spinale tuberculose.

Redenen ter ondersteuning van de diagnose: Charles Callahan ingediend deze diagnose aan de Amerikaanse Journal van ziekten van het kind in 1991. Hij betoogde dat het komt vaak voor dat kinderen niet te vertonen van de klassieke respiratoire symptomen van TB die bij volwassenen gezien. Hij zei dat de ziekte meestal kinderen onder de 10-jarige leeftijd lijkt, en zal leiden tot verslechtering van de wervelkolom, gewichtsverlies, vermoeidheid en pijn. Hij voerde aan tuberculose zou zijn gelukt is als de Cratchits Tiny Tim naar een sanatorium te sturen en hem een rug brace kopen kon veroorloven.

Wat de critici zeggen: tuberculose is moeilijk te behandelen en niet meestal genezen in de jaren 1800 was.

TUBERCULOSE VAN DE HEUP

Wat het is: ook wel coxalgia genoemd vanwege haar belangrijkste symptoom: heup pijn.

Redenen ter ondersteuning van de diagnose: Peter Jones voorgesteld deze diagnose in het Australische pediatrische verschenen in 1972. TB was ook een van de meest voorkomende ziekten in Londen in de jaren 1800 en deze vorm van de ziekte zou hebben uitgelegd Tiny Tim's slap. Hoewel TB veroorzaakt vaak dood, Jones wilde optimistisch, is waarin hij zei kenmerkend voor Dickens. Jones noemt ook de mogelijkheid van "pseudocoxalgia of Perthes," een andere stoornis veroorzaken heup pijn.

Wat de critici zeggen: tuberculose was niet meestal genezen in de jaren 1800.

POLIO
Wat het is: een virale ziekte die invloed op de zenuwen en kan leiden tot verlamming.
Redenen ter ondersteuning van de diagnose: Polio was een wereldwijde epidemie tussen 1840 en de jaren 1950, en was het vaak geassocieerd met kinderen. De beschrijving van Tiny Tim "ondersteund door een ijzeren frame" doet denken aan de accolades gedragen door mensen met polio.
Wat de critici zeggen: Polio is niet omkeerbaar.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here