Middeleeuwen ziektes
Middeneeuwen ziektes

Dysenterie (de bloederige flux)

Dysenterie was een infectie ziekte die veroorzaakt door baceterien of amoeben.
verspreid door besmetting van voedsel en water door geinfecteerde ontlasting.

Symptomen :
Na 1 of 6 dagen incubatie tijd, Waterige ontlasting, gepaard met koorts, krampen en uitdroging. In vergevorderde stadia, bloederige ontlasting, meningitis, conjunctivitis en artritis. (Amebic) Acute vorm: waterige, bloederige ontlasting, krampen, koorts, zwakte. Chronische vorm: intermitterende diarree, mild abdominaal ongemak.

en de resultaat is : Algemeen verzwakte toestand
Ergotisme ("St. Anthony's vuur", "heilig vuur", "kwaad vuur", "duivelsvuur", "heiligen" vuur ")

Vergiftiging door een schimmelinfectie van graan, vooral rogge.
Symptomen: (Convulsive) Degeneratie van het zenuwstelsel veroorzaakt angst, duizeligheid, auditieve / visuele hallucinaties en het gevoel gebeten of verbrand te worden; stupor, convulsies en psychose. (Gangrenous) Vernauwing van de bloedvaten veroorzaakt roodheid en blaarvorming van de huid, dan zwart worden, met jeuk en branden, en tenslotte necrose.
Resultaat: 40% mortaliteit. Aanhoudende symptomen, waaronder mentale stoornissen, tussen overlevenden.
Opmerking: Ergotisme stond bekend als een landelijke ziekte, met name van moerassige gebieden, en een die volgde op schade aan gewassen of hongersnood; vooral na een strenge winter en een regenachtige lente. Kinderen zijn gevoeliger vanwege hun kleinere lichaamsgewicht. Omdat Engeland minder afhankelijk was van rogge dan populaties op het continent, leed het minder gevallen van het krampachtige type.


Gonorroe
Een bacteriele infectie van het geslachtsorgaan, overdragen via seksueel contact.
Een bacteriële infectie van het geslachtsorgaan, overgedragen via seksueel contact.
Symptomen: (man) Na incubatie van 2-8 dagen, urgentie en branderig gevoel bij het plassen, overvloedige afscheiding van etter. Ontsteking van de prostaat en zaadblaasjes kan leiden tot koorts en urineretentie. (Vrouw) Na 2-8 dagen incubatie, milde urethritis; of kan volledig asymptomatisch zijn. Als de infectie zich uitbreidt naar het bovenste gedeelte, acute koorts en buikpijn. Bacteriën kunnen de bloedbaan binnendringen en infecties veroorzaken in andere delen van het lichaam, meestal artritis; de patiënt krijgt koorts en warme, gezwollen, pijnlijke gewrichten.
Resultaten: bij mannen verdwijnen de symptomen in enkele weken; bij vrouwen, een maand of twee. Ernstige infecties kunnen leiden tot onvruchtbaarheid voor zowel mannen als vrouwen.
Opmerking: Lijders kunnen maanden na een aanval besmettelijk blijven. Geen aardige ziekte.


Influenza.
Een acute, uiterst besmettelijke virale infectie van de bovenste luchtwegen, verspreid door inademing.
Symptomen: na 1-2 dagen, plotselinge rillingen en koorts, hoofdpijn, rugpijn, spierpijn en algemene malaise; zwakte, uitputting, misselijkheid, oogpijn, geestelijke verwarring. Na 1-5 dagen worden de ademhalingssymptomen prominenter: droge of pijnlijke keel, hoest, loopneus. Ernstige complicaties omvatten bronchitis en bacteriële pneumonie.
Resultaten: enkele maanden, maximaal, resistentie tegen herhaalde infecties.
Opmerking: Griep was geen grote zorg in de 14e eeuw, maar werd een plaag in de 15e eeuw. Omdat griep erg besmettelijk is, vormen ze vaak epidemieën, die meestal in de winter of het vroege voorjaar voorkomen.


Leprosy ("lepry")
Een bacteriële infectie, overgedragen door ademhaling of contact, leidend tot misvorming.
Symptomen: na een variabele maar mogelijk jarenlange latentietijd beginnen gezichtskenmerken te grofkorrelig en de stem hees. Uitbarstingen van de huid en ogen beginnen als bleke vlekken die veranderen in rode, verheven, stevige knobbeltjes. Huidvlekken zijn ongevoelig voor kou, aanraking en pijn; handen en voeten verliezen het gevoel en uiteindelijk treden spierzwakte en verlamming op, meestal in het gezicht en de handen. Secundaire infecties van laesies of onopgemerkte wonden worden gangreen. Blindheid komt vaak voor. De neus vergaat. De handen en voeten worden klauwig.
Resultaten: uiteindelijke, lelijke, slepende, dood zonder vrienden, soms meer dan 20 jaar.
Opmerking: de meeste mensen zijn immuun. Individuele resistentie veroorzaakt veel variatie in de vorm en het tempo van de ziekte. De ziekte heeft mogelijk de slechtste vorm aangenomen in de hogere klassen, omdat het organisme cholesterol nodig heeft als groeifactor. Leprozen mochten zich niet vermengen met de ongelukkigen; hun religieuze, wettelijke en sociale status was complex.Malaria ("de ague")
Een parasitaire ziekte verspreid door muggen.
Symptomen: rillingen schudden, vervolgens koorts tot 104 graden, ernstige hoofdpijn. Na verscheidene uren begint de lijder overvloedig te zweten; dan verdwijnen hoofdpijn en koorts. Aanvallen keren elke 48 uur terug (een "tertiaire" koorts) of 72 uur (een "kwartaire" koorts). Zwakte, wat bloedarmoede.
Resultaten: overleefbaar. Beperkte immuniteit.
Opmerkingen: Chronisch in zuidelijke en laaggelegen delen van Europa, inclusief Zuid- en Oost-Engeland. De naam "malaria" komt van de Italiaan voor "slechte lucht", waarvan werd gedacht dat het de ziekte veroorzaakte voordat het begrip muskieten werd begrepen. Het enige type malaria dat in Engeland voorkomt, is zelden dodelijk.Mazelen
Een milde, zeer besmettelijke virusziekte overgedragen via de ademhaling.
Symptomen: Na 7-14 dagen ontwikkelen zich koude symptomen (loopneus, droge hoest, koorts tot 105 graden, pijn), plus ontstoken en gevoelige ogen. Rond de derde dag verschijnen er heldere rode vlekken in de mond. Dag vier: kenmerkende rode uitslag; licht verhoogd en licht jeukende; begint op het gezicht en verspreidt zich over de rest van het lichaam. Koorts en uitslag beginnen na een paar dagen te verdwijnen.
Resultaten: overleefbaar; complicaties kunnen zijn blindheid en hart- of hersenschade. Overlevenden hebben volledige immuniteit.
Opmerkingen: Komt meestal in de late winter en het vroege voorjaar voor. De ziekte is zo oud in Europa dat mensen de neiging hebben om het te overleven. Vooral een kinderziekte (omdat de meeste volwassenen eraan waren blootgesteld), maar baby's jonger dan 6 maanden hebben tijdelijk een immuniteit van hun moeder.
Pest
Een bacteriële infectie, overgedragen door vlooienbeten (of secundair door respiratie), die verschillende vormen aanneemt.
Symptomen: (Bubonic): na 2-6 dagen, necrose van de vlooienbeet en hitte en zwelling in de dichtstbijzijnde lymfeklieren (nek, lies of oksel); buboes kunnen zo groot zijn als een sinaasappel en buitengewoon pijnlijk. Hoofdpijn, koorts, delier. 20% gaat door met het ontwikkelen van de pneumonische vorm. (Pneumonisch) minder vaak voorkomend, maar meer besmettelijk: een longinfectie, met hoesten en niezen. (Septicemic) zelden: infectie verspreidt zich door het lichaam in de bloedbaan; de dood vindt te snel (binnen enkele uren) plaats om buboes te vormen.
Resultaten: Bubonische vorm: mortaliteit van 50% tot 70%; andere vormen: 100% mortaliteit. Geen immuniteit.
Opmerkingen: De gruwel van de pest was niet alleen de virulentie, maar de frequentie van zijn herhaling. Na de 1347-51 Europese pandemie, waarbij 25-40% van de Europese bevolking werd gedood, troffen verdere aanvallen Engeland in 1361-62 (de "kinderpest", waarbij 20% van de bevolking van Engeland werd gedood, voornamelijk de jongere), 1369 (10 -15% van de bevolking), 1375, 1379 (noordelijk land), 1381-82 (binnenland), 1383 en 1387 (zuidoosten), 1390 en 1399-1400 (meer dan 10% van de nationale bevolking), 1405-6 (nationaal ), 1410-11 (Wales en het Westen), 1411-12 en 1413-14 (nationaal), 1420 (East Anglia), 1423 (nationaal), 1426 (Londen) en 1428-29 (nationaal). Het duurde tot de 19e eeuw voordat Europa zijn bevolkingsniveau in de vroege 14e eeuw terugkreeg.
Puerperal fever ("kinderbed koorts")
Een bacteriële infectie van de vrouwelijke voortplantingsorganen na de bevalling.
Symptomen: Rillingen, hoge koorts, buikpijn, misselijkheid; mogelijke verspreiding van de infectie naar de rest van het lichaam.
Resultaten: de kans op sterfte hangt af van wat voor soort bacteriën de infectie hebben veroorzaakt; het kan bijna alles zijn. Tetanus of gas gangreen zijn vooral slechte inzetten. Mogelijke onvruchtbaarheid bij overlevenden.
Opmerkingen: De gevoeligheid voor infecties wordt verhoogd door langdurige bevalling, verbreking of retentie van de placenta en andere ongelukkige voorvallen.
Pokken (de "rode pest")
Een ernstige, zeer besmettelijke virale ziekte overgedragen door inademing.
Symptomen: na 12 dagen incubatie hoge koorts, koude rillingen, ernstige hoofdpijn en rugpijn en algemene malaise. Bloedingen kunnen optreden in longen of andere organen. Na nog 4 dagen verschijnt een kenmerkende jeukende uitslag van rode laesies op gezicht, armen, benen en soms de romp. De bultjes worden met pus gevulde blaasjes; als secundaire infecties niet optreden, breken ze en beginnen ze na ongeveer 9 dagen op te drogen.
Resultaten: Sterfte 25-30% voor de ernstige vorm; 1% voor de milde vorm. Overlevenden hebben onderscheidende ontpitte littekens en volledige immuniteit voor verdere infectie.
Opmerkingen: varieert in ernst van een milde vorm met weinig huidlaesies tot een zeer fatale hemorragische vorm. De meerderheid van de sterfgevallen vindt plaats in de tweede week van de ziekte. Het was een horror in de 15e eeuw; tijdens de 1440s in Frankrijk heeft de pokken meer mensen gedood dan de pest. (Later werd het 'pokken' genoemd, om het te onderscheiden van de 'grote pokken', syfilis.) Het werd in de eerste plaats een kinderziekte, omdat de meeste volwassenen al waren blootgesteld.

Tyfus-koorts
Bacillaire infectie overgedragen via uitwerpselen.
Symptomen: Diarree, buikpijn, koorts tot 105 graden, verblindende hoofdpijn, hoesten, uitputting. Rode vlekken op de buik. De symptomen kunnen weken duren. Complicaties omvatten longontsteking, intestinale bloeding en coma.
Resultaten: 10-20% mortaliteit.
Opmerkingen: Nog een van de darmaandoeningen.


Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here