Foto bij It'll be fine

Met een kleine glimlach rond mijn lippen, rechtop en mijn handen rustend op mijn schoot, volgden mijn ogen Harry's vader die naar de keuken liep. Ik herkende in zijn motoriek qua lopen precies hetzelfde als bij Harry. Het deed me nu wel voluit glimlachen en licht schuddend boog ik mijn hoofd, mijn ogen richtend op mijn handen.
Ik was al snel in mijn dagdroom onderbroken toen een lichaampje zich op mijn schoot wurmde. Glimlachend sloeg ik mijn armen dicht om Charlie heen en legde ik mijn kin op zijn schouder. Ik knuffelde hem stevig en drukte mijn lippen even op zijn wangetje. Hij protesteerde niet, maar kroop juist dichter tegen me aan.
Toen ik mijn hoofd weer optilde en mijn ogen door de woonkamer dwaalden, vielen ze op Harry. Hij was iets dichter naar mij en Charlie geschoven, zijn grote hand gespreid op de bank tussen ons in. Zijn glanzende ogen waren verdwaasd op mij gericht, een klein glimlachje rond zijn lippen. Deze waren ook echter licht op elkaar gedrukt; misschien om zijn opkomende glimlach tegen te houden?
Ik trok geamuseerd mijn wenkbrauwen op. 'Wat?'
Harry keek me nog even voor langer aan, voordat zijn grijns nu wel doorbrak. Hij sloeg echter zijn ogen neer en schudde met die lach zijn hoofd.
Ik wilde net aandringen op zijn uitblijvende antwoord, toen Des met een dienblad met glazen weer de woonkamer binnenliep. Even later stonden voor onze neuzen de glazen, één plastic beker voor Charlie, waar appelsap in zat.
'Pap, we kunnen niet al te lang blijven. Ik heb zo een afspraak met... Caroline,' Harry trok een grimas. 'En ik wil Charlie en Abby meenemen. Dan komen we daarna wel weer terug, oké?'
Des keek even gepuzzeld van mij naar Harry. 'Wat voor een afspraak?'
'Eh, gewoon... de stand van zaken...' Harry schoof ongemakkelijk heen en weer op de bank.
'En dat is...?'
'Pap... Moet dat hier?' Harry keek even naar Charlie, die te druk bezig was met zijn appelsap opdrinken, zijn beide handjes die de beker omklemden en zijn gezichtje er half in verstopt, slurpend, en keek toen weer terug naar zijn vader. Na een blik op zijn kleinzoontje geworpen te hebben knikte hij toen. 'We gaan het er wel later over hebben.'
Harry knikte vlug en ontspande weer iets meer.
'Dus, jongen, wil jij mij je naam nog eens vertellen?' zei Des glimlachend nadat Charlie zijn beker appelsap had leeggedronken en ik die weer terug op de salontafel had neergezet. Hij zat nog steeds op mijn schoot, zijn handjes die de mijne stevig vasthielden.
'Charlie...' fluisterde hij zacht, en hij sloeg zijn ogen verlegen neer. Des glimlachte geamuseerd.
'En weet je wie ik ben?'
Even gebeurde er niks. Toen knikte Charlie langzaam en kort. Des' glimlach werd daarop beter.
'P-papa heeft het al gezegd.'
'O, ja?'
'Ja. Jij bent mijn echte opa.'
Des keek geamuseerd van Charlie naar Harry en weer terug. 'Je échte opa?'
'Ja, papa zei dat opa Robin niet mijn echte opa was, maar nog steeds wel een opa voor mij.'
Een zachte grinnik verliet Harry's lippen en hij schoof achteloos en uit automatisme dichter naar me toe. Dit ontging Des ook niet, en hij keek even nieuwsgierig naar mij, voordat hij zich weer op zijn kleinzoontje richtte. Die leek overigens ook meer ontspannen.
'O.'
Het was weer even stil. Weer schoof Harry heen en weer, en uiteindelijk legde hij een grote warme hand op mijn onderrug. Ik leunde meteen naar achteren in zijn aanraking, willend om meer van hem te voelen. Met een kleine smirk en opgetrokken wenkbrauwen keek hij me spottend aan, overduidelijk bewust van mijn beweging. Ik zond hem een dodelijke blik, duidelijk makend dat hij er geen grapjes over moest maken. Hij stelde me gerust dat alles oké was door me een zacht kneepje in mijn rug te geven en daarna over mijn rug te strijken.

'Eh, ik denk dat we wel weer moeten gaan, pap.'
'Is goed, jongen. Hoe laat zijn jullie weer hier?'
'Eh...' Harry keek even naar mij. 'Wat wil jij?'
Ik fronste en dacht na. 'Nou... Ik weet niet hoelang dat bespreken met Caroline en de rechter duurt, hoor...'
Ondertussen waren we al gaan staan, Charlie die nieuwsgierig snuffelend door de woonkamer liep. Ik hield hem in de gaten om te zorgen dat hij niet te ver ging qua privacy en spullen aanraken.
'Eh, ik denk dat we zo'n uurtje in gesprek zijn. Tenminste, zolang duurt het normaal altijd als we zo'n gesprek hebben.' Harry was, zonder dat hij het doorhad, dichter bij me gaan staan en had zijn hand op mijn schouderblad gelegd. Die bewoog hij toen langzaam naar boven, naar mijn schouder, om daar uiteindelijk zijn arm overheen te slaan. Des bekeek ons geamuseerd met opgetrokken wenkbrauwen, wat mij met een rode wangen weg deed kijken.
'Wat ga je nu allemaal bespreken?'
'Nou, we moesten van de rechter, indien ze er waren, updates aangeven. Dus, ik heb er nu natuurlijk twee...' Harry gaf een hoofdknikje richting Charlie, en toen naar mij. Zijn ogen bleven even in de mijne hangen, voordat hij met een lichte glimlach om zijn lippen weer naar zijn vader keek.
'En dan? Zeggen dat Abby de voogdij over Tristan moet hebben in plaats van Caroline, omdat jij op toer bent?'
Ik slikte moeilijk en keek even gauw naar Charlie. Hij was gelukkig te druk bezig met het bestuderen van de fotootjes op de muur naast de koelkast, en hoorde dus niks van ons gesprek.
'Nee... Dat Charlie Tristan eigenlijk kan helpen... Door te laten zien hoe het kan... Dat het überhaupt kan, snap je?'
'En dat vind jij goed?' Des richtte zijn blik fronsend op mij. Ik haalde mijn schouders op en sloeg beschermend een arm om Harry's middel.
'Eh, ja. Harry en ik gaan allebei heel goed in de gaten houden hoe het dan Charlie gaat beïnvloeden. Als het met hem slechter gaat door Tristan, dan laten we ze niet zo vaak meer samen, toch, Harry?' Ik keek op naar Harry. Die knikte even kort.
'Besides, ik ben lang genoeg weggeweest. Het is tijd dat ik er weer ben en dat ik Harry help.'
Des' frons verdween en er kwam een trotse glimlach voor in de plaats.
'Dat is fijn, Aibileen. Heel mooi.'

Tien minuten later zaten Harry, Charlie en ik weer in de auto, precies op dezelfde plekken. Stom genoeg was de nervositeit weer toegenomen in mijn buik en ik slikte dan ook moeilijk.
'It's going to be fine, Abs.'
Harry had me natuurlijk weer doorgehad en had zijn grote warme hand op de mijne gelegd. Het brandde, zoals altijd. Tussen de nerveuze steken in mijn buik voelde ik ook wat anders... andere zenuwen. Goede, misschien zelfs.
Ik draaide mijn hoofd naar de jonge krullenbol toe en schonk hem een zwakke glimlach. 'I know... If time will be given, it'll be fine.'
Harry glimlachte even en knikte me toen toe.
Even was het weer stil. Ik had mijn blik afwezig naar buiten gericht, honderden gedachten door mijn hoofd spokend. Toen schoot me weer wat te binnen.
'Harry...?' fluisterde ik zacht, bang dat Charlie het zou horen. Harry hoorde het gelukkig wel en gaf me een vragende blik. 'Ja?'
'We zouden Charlie vandaag nog vertellen dat zijn vader... Je weet wel... Behoorlijk erg bekend was in de wereld... Toch?'
Harry's blik veranderde toen ook hij het besefte. Toen zuchtte hij. 'O, ja... Dat klopt.'
Ik slikte even, voelde me ietwat schuldig. Ik legde mijn hand op Harry's knie en kneep hem zachtjes. Zijn sprakeloze blik in zijn gezicht vanwege mijn aanraking negeerde ik zachtjes, en in plaats daarvan knikte ik kort en zei: 'Maak je geen zorgen, Harry. Het kan ook vanavond. Bereid je nu maar voor op het gesprek zometeen.'
Harry knikte even. Ik wilde net mijn hand weer terugtrekken, toen Harry snel de zijne op die van mij legde en me zo op zijn been hield. Ik bloosde licht toen Harry zijn vingertoppen licht tussen die van mij duwde, omringd door zijn zorgzame warmte. Mijn hart klopte hard in mijn keel en de hitte steeg naar mijn hoofd. Harry keek me geamuseerd aan, maar ook ik zag de roze kleur in zijn wangen.Het volgende hoofdstuk zal misschien een Harry POV zijn.. Ik moet nog even kijken:)
Trouwens... beetje teleurgesteld bij het aantal weinige reactie's bij het vorige hoofdstuk...
Yet I love you all :'D <3
EN NOG 5 ABO'S TOT 200 HLSYDFY HSIT

Reacties (13)

 • Subdivisions

  Nahwe ik voelde gwn kriebeltjes in mijn buik bij dat laatste stukje. Gewoon zo schattig!
  En je verdient inderdaad meer abo's en reacties en kudo's;)
  Snel verder xxx

  5 jaar geleden
 • Nashton

  Oeh, belangrijk gesprek in het volgende hoofdstukje ^^

  5 jaar geleden
 • AlphaWolve

  OMGGGGGGG KUDOOOOO En ik wens je heel veel plezier met verder schrijven, je schrijft echt goed! IK GA OP ZOEK NAAR MEER ABO'S!!! (:

  5 jaar geleden
 • hastalavista

  te lief.. je schrijft zo leuk!

  5 jaar geleden
 • OnlyXStyles

  Ahhh so cute! <3
  Oehhh Harry pov. lijkt me superrr!
  En ja, mensen op de aarde of aliens.. Leuster goed! Je MOET dit verhaal aboneren! Want de schrijfster verdiend dat!

  Xxx your happy aboo

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen