Foto bij 21. Elijah

Elijah verveelde zich. Hij vond het groepje waar hij in zat nou niet echt gezellig. Helemaal niet zelfs. Hij kon Ian en Tracey best overleven, maar die andere drie waren zo verschrikkelijk stil dat ze hem al na de derde minuut begonnen te irriteren. Daarom had hij Dee maar opgehaald, want die kon vast wel wat leven in hen blazen, maar daar had ze de kans niet eens voor gekregen. Ian was zo verschrikkelijk slecht gehumeurd dat hij Dee meteen weg joeg. Dus zag het ernaar uit dat hij zich in zijn eentje zou moeten vermaken. Hij begon een liedje te fluiten en probeerde zich te herinneren hoelang ze hier al zaten. Hij was de tel van de dagen al lang geleden kwijt geraakt. De hoop op redding had hij laten varen. De anderen zaten hier al een half jaar en ze hadden hier nog geen vliegtuig gehoord. Het leek wel of iedereen die hier in de buurt kwam hier ook bleef, voor eeuwig.
Elijah schrok op toen hij een schreeuw hoorde. Met een ruk keek hij opzij, waar Dennis op de grond viel. Zijn lichaam werd doorboord door een pijl. Hij hoorde een vloed scheldwoorden uit Traceys mond komen terwijl ze Hurley, die naast haar stond, richting de struiken duwde en haar pistool tevoorschijn haalde. Ook Ian werd wakker en greep ook zijn wapen en hij verstopte zich achter een boom.
Kate was bij Dennis neer geknield, die naar adem snakte. Elijah aarzelde geen moment, greep ook de bijl die hij om zijn middel had gehangen en trok Kate mee, richting de bosjes. Daar vandaan keek hij nerveus rond, maar er was geen beweging te zien. Hij merkte dat Kate doodsbang was: ze trilde van top tot teen.
Plotseling zag Elijah orks tevoorschijn komen, die zich naar Dennis toe begaven. Elijah voelde dat Tracey contact met hem zocht en hij keek haar vragend aan. Ze seinde met haar ogen naar Kate, die in een tweestrijd met zichzelf verwikkeld leek te zijn. Elijah stootte haar aan en legde een vinger op zijn lippen zodat ze stil zou blijven. Ze knikte bevend en Elijah keek weer naar Dennis, die door de orks werd meegenomen.
Nadat ze uit zicht waren verdwenen, kwam Tracey tevoorschijn en Elijah begreep dat het even veilig was. Ook hij kwam uit zijn schuilplaats vandaan. Hij zag dat Hurley bleek was van angst en niets wist uit te brengen.
‘Wat moeten we doen?’ vroeg Kate zich angstig af.
‘Ik ga erachteraan,’ liet Tracey hen weten. ‘Alleen,’ vervolgde ze.
‘Ik ga mee,’ reageerde Ian vast besloten.
Tracey aarzelde even, maar haalde toen haar schouders op.
‘Ik wil ook mee!’ protesteerde Kate. ‘Het is mijn vriend!’
‘Oké. Elijah, jij gaat met Hurley terug. Het spijt me zeer, maar we moeten kunnen vluchten en ik wil niet het risico lopen dat we er daardoor nog eentje kwijt raken.’
Elijah zuchtte, maar knikte uiteindleijk. Samen met Hurley draaide hij zich om, terwijl de andere drie de tocht voortzetten.

‘Luister,’ begon Elijah na een tijdje. ‘Ik ga achter ze aan. Ik heb dit vaker gedaan. Blijf jij maar hier en verberg je achter deze rotsen. Dan gebeurt je niks. Oké?’
Hurley knikte, maar Elijah had het idee dat hij dat alleen deed omdat hij niet in staat was te antwoorden. Elijah liep nog een rondje om Hurleys schuilplaats heen, maar knikte toen goedkeurend.
‘Je bent niet te zien. Ik ben zo terug.’
Elijah liet hem achter en snelde achter de anderen aan. Hij was expres niet te ver gegaan en had hen ook al gauw weer ingehaald. Hij bleef wel op afstand omdat hij zeker wist dat Tracey kwaad op hem zou worden en hem weer terug zou sturen. Hij kon duidelijk zien dat dit nieuw was voor Kate, want ze schrok bij elk takje dat kraakte en Ian sloeg enkele keren zijn hand om haar mond als ze op het punt stond om te gaan gillen.
Hoe verder ze gingen, hoe dichter het woud werd. Hij zag om zich heen meer lijken liggen zowel van orks als van anderen. Hij hoopte dat hij straks de weg terug zou kunnen vinden, want de anderen zouden wel eens heel erg boos op hem kunnen worden als ze erachter kwamen dat hij Hurley gewoonweg in de steek had gelaten omdat hij behoefte had aan avontuur. Een behoefte die een vervelende verslaving aan het worden was. Hij begon zelfs naar spannende dingen te verlangen als Dee niet in de buurt was. Hij had gedacht dat hij alleen tot zulke dingen in staat was omdat hij indruk wilde maken op haa, maar aangezien zij nu niet in de buurt was, had dat blijkbaar ook nog andere redenen. Hij zag dat de anderen stil bleven staan bij het horen van tromgeroffel.
Plotseling hief Tracey haar geweer op en loste ze een schot. Ian draaide zich razendsnel naar haar om en keek haar ongelovig aan. Kate gaf verschrikt een gil en begon toen te huilen. Tracey snauwde wat naar beiden en rende toen weg, gevolgd door Ian en Kate. Elijah kreeg het vermoeden dat Tracey voor de zoveelste keer een fout had gemaakt, maar meer tijd had hij niet om daar over na denken, want al gauw drong het tot hem door dat ze niet voor niets weg renden. Hij zette het op het lopen en holde achter hen aan. Al snel liep hij naast hen, maar niemand zei er wat van. De paniek had hen in een ijzeren greep.
Ian rende sneller dan de meiden, maar keek geschrokken om toen hij Tracey een schreeuw hoorde geven.
‘Het is niets!’ riep ze hijgend terwijl ze met een verbeten gezicht verder holde. ‘Alleen die stomme wond.’
Elijah keek achterom, maar zag tot zijn verbazing dat ze door helemaal niets of niemand achtervolgd werden.
‘Waar rennen we eigenlijk voor weg? Ik zie helemaal niks…’
‘Bid er maar voor dat dat het komende half uur zo blijft,’ beet Tracey hem toe en ze zei verder niets meer. Hij merkte dat Kate achter begon te raken en ze keek paniekerig om. Ze haalde even opgelucht adem toen ze geen orks zag.
‘Doorrennen Kate!’ riep Tracey. ‘Dat er niets te zien is, wil niet zeggen dat er ook niks is!’
‘Maar ik kan niet meer!’ jammerde ze.
Tracey beet op haar lip. ‘Je hebt geen andere keus. Je hebt gezien wat ze met je van plan zijn als ze je te pakken krijgen,’ hijgde ze.
Elijah vond dat ze een beetje overdreef omdat er geen vijand te zien was, maar hij hield wijselijk zijn mond dicht. Hij wist wat voor gevolgen het zou kunnen hebben als hij Tracey nog kwader maakte als ze in paniek was. En dan ook nog eens door haar eigen schuld.

Reacties (2)

  • Trager

    Tracey <3!

    6 jaar geleden
  • Vega

    ik had echt verwacht dat Tracey zou weigeren Kate mee te nemen. Misschien begint ze wel te veranderen....

    6 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here