Foto bij Shameful subjects

Rihanna - Stay (Branchez Remix)

Ik hapte naar adem, had nu mijn geopende lippen nog tegen zijn gesloten gedrukt. Hij volgde al snel, hoogstwaarschijnlijk ervan uitgaand dat ik al meteen honderd procent mee wilde gaan. Zijn grote handen gleden langzaam over mijn rug.
Het was de eerste keer na jaren dat het nu niet alleen met de lippen was, maar de tong zich er ook bijvoegde. En ik kon niet zeggen dat ik het verschrikkelijk vond.
Hij gleed met de zijne zacht langs de mijne, hield een hand nu in mijn nek. Proefde naar wijn, bier en een beetje mint, drukte zijn lichaam tegen me aan en hield me zo gevangen tussen hem en het aanrecht. De warmte die hij uitstraalde kwam in golven over me heen en werd me bijna teveel.
De ene helft in me schreeuwde me toe waar ik dacht mee bezig te zijn, of ik wel goed bij mijn hoofd had en waar mijn zelfrespect gebleven was.
Alle afgelopen keren had ik altijd op het laatst voor die kant gekozen. Maar nu wilde ik dat niet meer. Ik wilde kiezen voor die andere kant, die lachende, blozende helft die me warm omhelsde zoals Harry altijd deed en zei dat het wel goed kwam, dat het goed was, dat Harry goed was. En ik geloofde het.
Ik hield Harry strakker vast, hoorde hem als reactie hummen. Ik ademde diep in en uit door mijn neus die in de kus tegen die van Harry gedrukt was. Hij sloeg beide armen om mijn middel heen, duidelijk door zijn knieën zakkend vanwege ons lengteverschil.
Zijn zachte, vochtige lippen drukten zich dicht op de mijne terwijl zijn handen over mijn hele rug dwaalden. Toen ze afdwaalden naar mijn achterwerk en me zo nog dichter tegen hem aantrokken, trok ik mijn lippen happend naar adem los van de zijne. Mijn voorhoofd kwam op zijn schouder terecht en met mijn ogen gesloten haalde ik diep adem.
Ik voelde zijn adem op mijn schouder waar zijn lippen geen twee seconden later een kus op drukten.
'You ok?'
Ik glimlachte en knikte, nog steeds geleund op zijn schouder. Toen voelde ik Harry rechtop staan, wat het contact tussen mij en zijn schouder verbrak. Ik keek langzaam naar hem op toen zijn lange vinger over mijn onderlip streek. Hij keek met een kleine glimlach naar me omlaag. 'Mooi.'

Er was daarna geen woord meer tussen ons gesproken terwijl we ons al beiden wel klaarmaakten om te gaan slapen. Het was niet per se ongemakkelijk.
Al werd dat het wel een beetje toen ik Harry welterusten wilde zeggen en hem in bed onder een uitnodigend opengeslagen deken aantrof. Zijn blote voeten staken bij het voeteneind uit, één bloot -harig- been meer in zicht vanwege de warmte. Met zijn iPhone in zijn hand, waar hij net nog bezig mee was geweest, keek hij me met een frons aan.
'Je wilt... dat ik...?'
Harry zei niets maar sloeg in plaats daarvan het dekbed verder open zonder het oogcontact te verbreken.
Vijf minuten lag ik naast het lange warme lichaam in bed. Ik lag net zoals hij op mijn rug, alleen staarde ik naar het plafond en hij nog steeds naar zijn iPhone, zoals ik zag toen ik heel even opzij keek.
'Wat ben je aan het doen?'
Harry keek verdwaasd op, duidelijk even afgeleid, maar glimlachte toen. 'Nog even een aantal dingen aan het voorbereiden voor de persconferentie.'
Ik glimlachte zwak. Die verdomde conferentie ook weer. Harry zag mijn niet-gemeende uitdrukking al niet meer omdat hij zijn blik weer op het scherm gericht had. Ik zuchtte geluidloos.
'Hoe laat is 'ie?'
'Begin de avond, nadat we net landen,' antwoordde Harry zonder op te kijken. Ik fronste.
'Ik praat liever tegen jou dan tegen een scherm.'
Harry keek meteen op. 'Sorry, ik... ik ben bijna klaar.'
'Alright.' Maar tien minuten verder zat Harry nog steeds aan zijn telefoon vastgeplakt en werd mijn frons alleen maar dieper. Ik tuitte mijn lippen. Schoof toen naar Harry toe, die mijn bewegingen pas doorhad toen mijn lichaam de zijne raakte. Alles brandde.
Ik lag op mijn zij, mijn hoofd gesteund op een hand, terwijl ik met een klein glimlachje langzaam Harry's iPhone uit zijn handen pakte en deze weglegde. Hij lag nog steeds op zijn rug, al was zijn blik nu gericht op mij in plaats van op een scherm.
Ik hoefde verder niet eens iets te doen aangezien Harry zich al op zijn zij draaide, zijn grote hand op mijn heup legde en me zo naar zich toetrok, onze gezichten maar een paar centimeter van elkaar verwijderd. Zijn grote handen gleden over mijn rug, naar mijn nek, waar de één bleef hangen en de ander op mijn wang werd gelegd.
Hij kuste me zacht, liefdevol en voorzichtig. Ging iets over me heen leunen, waardoor ik meer op mijn rug kwam te liggen en zijn lange haar in mijn gezicht voelde kriebelen. Het me iets schelen deed ik echter niet.
Mijn hart ging sneller kloppen toen ik zijn hand omlaag voelde glijden, zijn vingertoppen brandend. Het enige wat hij echter deed was mijn benen uit elkaar spreiden zodat hij zijn lange lichaam ertussen kon plaatsen. En voor geen seconden verliet zijn mond de mijne.
Ik haakte mijn voeten op zijn blote rug in elkaar, streek met mijn handen over zijn blote huid, voelde overal zijn warmte branden. Het was heel anders geweest als Harry géén boxer aan had gehad. Ik wist dan wel zeker dat ik dit allemaal niet toe zou laten.
Maar toen Harry iets ging verliggen zodat het beter ging, wreef hij onbewust met zijn onderlichaam tegen de mijne aan en verliet een héle zachte kreun mijn lippen. Het bloed steeg naar mijn wangen, en vooral toen Harry met wijde ogen op me neerkeek.
'W-wat? Ik... ik kon er ook niks aan doen...'
Met een rood hoofd wilde ik Harry van me af duwen en beschaamd mijn rug naar hem toedraaien en slapen, om dit te kunnen vergeten. Harry drukte zijn onderlichaam echter dichter tegen me aan, deels om op me te kunnen blijven liggen en deels om... ik wilde het eigenlijk niet weten. Dacht ik. Mijn mond ging open en schokkend haalde ik adem. Met grote ogen keek ik naar Harry, die beide ellebogen naast mijn hoofd had gesteund en doodstil lag. Nog steeds bestudeerde hij me.
'Wanneer was de laatste keer dat je...?'
'O, ugh,' was het enige wat ik zei en ik deed weer een poging Harry van me af te duwen zodat hij mijn rode hoofd niet kon zien.
'Nee, serieus...'
'Stop, Harry.' Dit keer kreeg ik het wel voor elkaar hem van me af te krijgen, en meteen draaide ik mijn rug naar hem toe.
Achter me voelde ik Harry he-le-maal niet bewegen, alsof hij er nog over na moest denken. Ik bleef naar de muur staren. Toen voelde ik zacht, heel zacht, zijn vingertoppen over mijn huid strijken, over mijn arm en naar mijn schouder. Ik sidderde. En wist dat hij het had gemerkt.
'Je bent niet de enige, weet je.'
Ik bleef doodstil liggen. 'W-wat?'
Het matras zakte dicht bij me dieper in. Toen voelde ik zijn warme lichaam vanachter tegen me gedrukt, zijn warme adem in mijn nek. Zijn lange vingers die eerst nog over mijn schouder hadden gelegen, streken over mijn huid naar mijn buik. Het deed me automatisch van zijn aanrakingen wegdraaien om meer rillingen te voorkomen, maar drukte daarbij mijn achterwerk onbewust dichter tegen hem aan. Mijn hart ging sneller kloppen toen ik Harry een zachte kreun hoorde slaken en toen een bobbel beneden voelde.
'I-ik...' Maar Harry suste zacht in mijn oor. Toen ik me om wilde draaien om hem te kunnen zien hield hij me tegen, alsof hij geen oogcontact wilde.
'Sinds jou... heb ik...' ik hoorde Harry achter me diep ademhalen. 'Ik heb geen enkele vrouw meer aangeraakt sinds jou.'
Mijn ogen, die weer op de muur gericht waren, brandden flink. Mijn onderlip trilde, mijn adem die bleef steken. Ook Harry bleef doodstil.
Ik snoof nu luid, pakte Harry's hand op mijn buik en legde deze tegen mijn wang aan, mijn ogen die ik sloot, terwijl er tranen uitglipten. Ik wist dat ze kapot sprongen op Harry's vingertoppen, en toen ook dat hij het doorhad. Vooral toen ik hem over me heen voelde leunen, zijn adem nu in mijn betrokken gezicht in plaats van mijn nek.
'You're crying.' Hij zei het niet als een vraag maar als een statement, en klonk heel kalm. Zo voelde ik me in ieder geval niet.
'Hoe... heb jij... met al die aandacht...'
'Er niet op gegaan?' maakte Harry mijn haperende zin zacht af. 'Dat was redelijk simpel, eigenlijk.'
Harry ging weer op zijn zij liggen, zijn warme lichaam tegen me aangedrukt, zijn arm om mijn middel. Hij begroef zijn gezicht in mijn haar.
'Al die vrouwen, meisjes... allen die me aandacht gaven... allemaal waren ze niet jou,' murmelde hij. Hij schoof nog wat dichter tegen me aan, en ik voelde hem volledig ontspannen.
'Still crying?'
'N-no.' Ik was ietwat geschokt door zijn woorden. Kon niet meer uitbrengen.
Ik schrok licht van Harry's hand op mijn buik die opeens op de tast naar mijn gezicht voelde. Toen deze inderdaad droger was dan voorheen, hoorde ik hem opgelucht zuchten.
'Het is niet erg dat we allebei niet... het niet... meer hebben gedaan... het kan iets moois zijn.' mompelde hij. Ik staarde weer naar de muur. Een kleine glimlach brak door, mijn ogen die licht brandden, maar niet meer door schaamte of verdriet.
'Het kan iets moois zijn,' fluisterde ik hem na, voordat ik zijn hand vastpakte, tegen mijn borst hield, en zo in slaap viel.

De volgende ochtend werd ik abrupt uit mijn slaap gewekt door Harry's luide telefoon. Ik lag nog steeds op mijn zij, net zoals Harry nog steeds tegen me aan lag, maar nu had hij zijn gezicht in mijn nek verstopt. Ik hoorde hem chagrijnig murmelen, duidelijk nog heel moe.
'Harry... Je telefoon...'
'Is de wekker maar,' mompelde Harry. Ik draaide mijn hoofd en zag hoe hij nog steeds zijn ogen gesloten had. Daarop draaide ik me volledig om, Harry die zijn greep om mijn middel daarop verslapte. Ik reikte over hem heen naar de iPhone op het nachtkastje aan de andere kant van het bed, maar we lagen teveel aan mijn kant. Ik kon er niet bij.
Ik was half bezig over Harry heen te kruipen toen hij me plotseling beetpakte, zijn ogen nog steeds gesloten. De grote grijns op zijn gezicht was echter onmisbaar.
'H-Harry! Laat me los!'
'Nee.'
Ik zat nu op Harry's schoot, elk been aan een kant, en probeerde zijn greep op mijn heupen los te trekken. Het mocht niet baten.
'Ik moet je telefoon uitzetten,' zei ik fronsend, 'ik word er gek van.'
Toen opende Harry plotseling zijn ogen, die meteen op de mijne vielen. 'Ook een goedemorgen, Abs.'
Zijn handen waren nog steeds om mijn heupen geklemd, en zelfs mijn wrikkende vingers ertussen konden ze nog steeds niet loskrijgen.
'Goddamnit,' vloekte ik tussen neus en lippen door terwijl ik wanhopig heen en weer wiebelde. Harry hapte even naar adem en hield me meteen stil. Met een frons keek hij me aan. 'Niet... doen.'
'Waarom niet?'
Ik vervolgde mijn bewegingen, hopend dat zijn greep wat zou verslappen, maar helaas gebeurde juist het tegenovergestelde. Zijn vingertoppen boorden zich in mijn huid en plotseling kwam hij overeind, zijn gezicht een stukje lager dan de mijne. Mijn adem bleef in mijn keel steken.
'Ik zei... niet doen,' gromde Harry zacht, al was de humor in zijn ogen duidelijk te zien. Ik slaakte een klein kreetje van schrik toen Harry ons plotseling omdraaide, zodat hij bovenop mij lag, mijn benen aan elke kant van zijn heupen.
'Harry!' Ik pakte zijn polsen beet, probeerde hem van me af te duwen, maar Harry oefende zo met zijn lichaam alleen nog maar meer druk uit. Ik hapte naar adem, mede door de bewegingen die hij deed. En ik wilde alleen maar zijn wekker stopzetten.
Ik realiseerde me dat Harry het alleen maar leuk vond me zo te plagen, vooral met mijn reactie, net zoals ik het leuk vond hém te plagen. Dus dat werd mijn plan.
Ik staakte mijn pogingen om me vrij te wriggelen. Keek in plaats daarvan lang omhoog naar Harry, die met opgetrokken wenkbrauwen boven me hing, duidelijk een andere reactie verwachtend.
Met mijn vingertoppen streek ik over de blote huid van zijn borst, over en langs zijn tatoeages, naar zijn navel. Ik zag hem diep in en uit ademhalen, zijn adem die elke keer in mijn gezicht kwam. Mijn blik die ik eerst nog op mijn eigen bewegingen gefixeerd had, richtte ik even op Harry. Ook hij keek naar mijn hand, wel met een lichte frons, maar keek direct naar me op toen hij mijn blik schijnbaar voelde.
Ik schoof mijn andere hand in zijn nek, mijn vingers door zijn lange haar, en trok hem naar me toe.
Ik haakte mijn voeten op zijn rug weer in elkaar toen ik ook mijn lippen op de vochtige van hem drukte. Hij reageerde meteen door zijn hele lichaam op mij te drukken, me zijn warmte te laten voelen. Het brandde.
Toen hij zijn tong tussen mijn lippen door wilde laten glijden, klemde ik deze op elkaar. Met een frons trok hij zich terug.
'Eerst tandenpoetsen, H,' wees ik hem glimlachend, voordat ik ons weer omdraaide en ik weer op zijn schoot zat. Meteen ging hij weer overeind zitten, zijn grote handen op mijn onderrug, zijn lippen voor even op mijn sleutelbeen. 'Goed, dan.'
Ik glimlachte, sloeg mijn armen om zijn nek, legde een vinger onder zijn kin en kuste toen zacht zijn mond. Mijn hart bonkte hard en snel.
Zo zaten we lang, onze lippen op elkaar gedrukt, mijn handen over zijn lichaam en de zijne over de mijne. Alles brandde. Ik was licht in mijn hoofd.

De wekker was allang uit zichzelf gestopt.


Het heeft even geduurd, haha, sorry, maar dat komt omdat ik ten eerste een hele week in Londen was (en het was heel erg leuk!!!!) en ten tweede daarna direct doorging naar Frankrijk, zoals jullie allemaal misschien al weten. Daar ben ik nu dan ook, en ik blijf er tot en met volgende week (dus niet aanstaande) vrijdag, volgens mij. (en het is niet lang omdat ik jullie graag wat meteen wil geven maar niet gelijk de tijd en bui heb gehad om langer te kunnen schrijven. en ik heb honger)
Ik wilde eigenlijk nog een paar foto's van Londen laten zien maar de Wi-Fi is hier heel raar :/ ik weet ook dus niet of ik veel kan plaatsen!! En Twitter, Facebook, Tumblr én Google laden niet, dus ik heb ook geen passende (mooie) foto hierbij:(#balls (dus even eentje van mijn eigen voorpagina-story hier op Q gekopieerd aha)

Ik was ook eigenlijk een beetje gedemotiveerd haha, omdat ik dacht dat vorig hoofdstuk een leuk hoofdstuk was maar nauwelijks reacties kreeg haha:)ik ga jullie helemaal niet dwingen om ditjes en datjes te moeten doen voor een hoofdstuk want dat is gewoon stom, maar ik kan niet ontkennen dat ik het meest wordt gedreven door reacties. Ik snap dat ieder van jullie die mijn verhaal leest dit doet omdat ze het gewoon leuk vinden en niet echt altijd reageren (want zo doe ik eigenlijk ook altijd) maar het wel altijd léúk vinden. Soms mis ik het alleen een beetje :')
Het aantal kudo's en abonnementen vind ik eigenlijk niet eens zozeer belangrijk. Het gaat me meer om wat er is tussen mij en jullie, of het hele verhaal nog steeds goed is voor jullie (en dat haal ik uit de reacties) en wat ik dan misschien anders moet doen. Als je het snapt? whaha :')
Nogmaals, ik wil NIET dat jullie je gedwongen moeten voelen, en weet ook dat meer reacties niet gelijk betekent dat een hoofdstuk eerder komt, want ik schrijf wanneer ik kan en in goede bui ben (reacties beïnvloeden misschien vooral dat laatste) en wanneer er dus Wi-Fi is whaha

Ik hoop dat jullie allemaal fijne weken hebben gehad en nog fijne weken gaan krijgen ook al is het misschien zelfs te warm!
Ik zit trouwens nu in Videauban! Iemand daar in de buurt? ;p xxx

Reacties (10)

 • Manonxxx

  Dit verhaal is in een woord ge-wel- dig.

  Iedere keer als jou naam in mijn inbox verschijnt, dan lees ik direct jou storie.

  Xxx

  5 jaar geleden
 • BiebStyless

  i love this story!!
  snel verder!!
  xx

  5 jaar geleden
 • batbucks

  Geweldig!

  5 jaar geleden
 • AnkePayne

  (H)

  5 jaar geleden
 • Joolieentje

  Love it! Echt Verliefd op je verhaal!

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen