Foto bij O23 | Fuin

Als je één van de vier elementen kon beheersen, welke zou dat zijn?

Vuur. Ik ben een verdoken pyromaan en zie dingen graag fikken, haha. Al is het misschien beter dat ik wat anders neem, anders zou ik als een psychopaat naar mijn brandjes staren en ze vergeten te blussen, haha


Kali tilde haar hoofd langzaam op en keek door de ruimte. De dwergen die de ruimte vulden en haar zelfvoldaan aanstaarden, stonden haar helemaal niet aan. Het was bijzonder hoogmoedig van hen om te denken dat ze haar hier lange tijd zouden kunnen vasthouden. Zodra ze doorhad wat het was dat de magie van de Valar zo lang op deze plek bewaarde en haar krachteloos maakte, zou het haar misschien lukken te ontsnappen.
Ook was het mogelijk dat een van de dwergen per ongeluk een hint zou laten vallen over haar verblijfplaats hier. Het zou ook al erg in haar voordeel werken als ze een bericht naar de groep orks en aardmannen zou kunnen sturen. Ze zou de blik van die kleine dwergen hier wel eens willen zien wanneer dit hol vol kroop met wezens die hen zo haatten. De gedachte daaraan zorgde ervoor dat haar mond omkrulde in een gemene glimlach.
'Wat lacht ze nou? Ze is helemaal niets hier', gromde één van hen. Kali ging terug recht op haar benen staan en schonk hem hooghartige blik. Toen hij met zijn speer haar richting in prikte, ontblootte ze haar tanden en liet ze een beestachtig gegrom horen. Dat ontlokte enkel gegrinnik uit van de dwergen en één van hen gooide een steen naar haar hoofd, maar die ving ze uit de lucht. De steen bleek niet aangetast te worden door de witte magie en laadde onmiddellijk op in haar gloeiende handpalm. Ze woog hem even in haar hand, het was rondom haar doodstil geworden. Ze keek de dwerg die de steen naar haar toe gegooid had scherp aan en gooide de steen daarna met volle kracht naar hem toe.
De ogen van de dwergen waren even groot van angst, maar voor de steen de rand van de cirkel bereikte barste hij uit elkaar met een luide knal. De brokstukken vlogen echter nog in het rond en raakten enkele dwergen in het gezicht. Kali hefte haar hoofd trots op en trok haar wenkbrauwen op. Ze wilde niet dat er met haar gespot wordt, en dat konden ze beter maar snel begrijpen.
'Hou eens op met deze onzin, wat jullie ook aan het doen zijn. Jullie gedragen jullie als jongelingen', bromde een knorrige, vermoeide stem en een gebogen dwerg, geflankeerd door twee anderen, werd naar voren geleid. De anderen weken opzij en keken de man eerbiedig aan. Kali begreep dat hij hun leider moest zijn. Hij staarde haar richting indringend uit en zij keek hem scherp terug in de ogen. In tegenstelling tot de anderen leek dit hem echter niet af te schrikken.
'Waar hebben jullie deze Elf vandaan? Zijn we wel zeker dat ze een bedreiging vormt?' De dwerg links van hem nam zijn arm steviger beet en fluisterde wat in zijn oor. Kali kon hem echter moeiteloos verstaan.
'Ze droeg een duister voorwerp met zich mee, heer. Sterke duistere magie, die brak toen we hem in Aulë's cirkel brachten. We denken dat het voorwerp afkomstig is van Durins vloek.'
De dwerg aan zijn arm gromde wat. 'Durins vloek, Durins vloek. Als het klopt wat jullie me vertellen, is de vloek die Moria beheerst verdwenen, al krioelt het er nog steeds van de aardmannen en de orks en kunnen we ons geboorterecht dus nog steeds niet terugeisen, hoeveel ringen we dan ook in ons bezit mogen hebben.'
Hij klonk zo knorrig dat Kali moest grijnzen.
'Orks en aardmannen in Moria, dat zijn nog het minste van je zorgen oude man. Spoedig zal de duistere heer weer opstaan uit zijn slapen en zal hij Midden-Aarde weer herstellen tot zijn oude glorie.'
De dwergen joelden haar uit, de koning leek te twijfelen en de Elf in de hoek volgde haar woorden met grote interesse. De koning zette een stap dichterbij, maar werd al snel tegengehouden door de arm van een dienaar.
'Ik had nooit gedacht dat ik die stem nog eens zou horen. Andúnë Gurthang.' Hij keek weer haar kant uit en nu pas zag ze dat zijn ogen in het niets staarden.
'Ach Kili,' zuchtte ze en haar stem klonk bijna oprecht schuldig, 'Je had gewoon dood moeten zijn. De wereld die in aantocht is is helemaal niets voor jou.'
Kili fronste zijn wenkbrauwen en schudde zijn hoofd.
'Misschien dat ik dan toch voor mijn tijd nog seniel begin te worden. Dit klinkt niet als de Andúnë die ik gekend heb.'
Kali grijnsde.
'De Andúnë die jij kende was een droom voor een andere wereld. Nu ben ik enkel de waarheid die onder die droom verborgen lag.'

Reacties (5)

 • Schack

  Hm. Midden-Aarde herstellen tot zijn oude glorie, hè? Waar heeft ze het nu over? Sauron wil juist alles duister en lelijk maken, hoe het daarvoor niet was.:Y)

  5 jaar geleden
 • LynnBlack

  Kili neeeee!!! OMG Aya droom of niet je was ooit goed, ze moet weer veranderen voor Kili, voor de andere die ooit om haar gaven...Ik bedoel ze had tenminste dwergen die om haar gaven, ze had iets om voor te leven ;/

  Snel verder pleasee???

  5 jaar geleden
 • ariya

  Wow.. wat?!
  Snel verder, aya moet weer terugkomen!!
  Kali is niet lief(N)

  5 jaar geleden
 • Croweater

  Yaay, ik had gelijk.^^
  Snel verder.^^
  Ik raak door dit verhaal heel slecht in wachten.

  5 jaar geleden
 • Glorfindel

  maar... hoe... wat... waar... AAAAAAAARGGG
  Kili! krijg Aya terug goed!

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here