Foto bij 001 • Zara

Zara kon de ijskoude leegte waarin ze zich zojuist had bevonden nog steeds voelen. Zodra ze door een harde klap haar ogen opende, staarde ze naar een wit plafond. Plafond? Ze schoot overeind en vloekte grof toen ze haar hoofd stootte tegen een bureau. Ze kon zich niet heugen dat haar bureau ooit zwart was geweest. Met een ruk stond ze op en staarde verbijsterd naar Thranduil, die haar ongelovig aankeek.
‘Waar zijn we?’ vroeg hij fel.
Zara wilde antwoorden, maar het feit dat ze in haar eigen kamer stond, die er niet uit zag zoals ze zich herinnerde, vertroebelde voor een moment haar brein.
Dit werd niet minder toen ook Bilbo in haar kamer verscheen, gevolgd door Zaphor. De twee keken haar net zo verbijsterd aan als Thranduil zojuist had gedaan. Zara greep met haar handen naar haar hoofd. Hoe was dit mogelijk?
Toen viel het haar pas op dat ze verbijsterd werd aangestaard door een jonge gozer die op een bed zat. Zara had niet eens door dat ook Thorin in haar kamer verscheen, tot hij haar bij de keel greep. Haar ogen bleven echter hangen op de groep orks die hij met zich mee had gebracht.
Ze duwde hem ruw van zich af. ‘Doe normaal, Thorin,’ gromde ze.
De jongen keek haar ditmaal vragend aan. ‘Thorin?’ herhaalde hij verbaasd.
Zara wilde wat zeggen, maar ze klapte hard op de grond toen er plotseling iemand bovenop haar viel. Zaphor blikte haar even schuldig in de ogen, maar dit veranderde toen ook Araevin door het plafond kwam vallen.
Zara’s vader kwam met een ruk overeind en blikte vlug om zich heen, op zoek naar een uitgang. Zijn blik bleef even op het raam hangen, voordat hij zich erdoorheen hielp en naar beneden sprong. Ze liep naar het raam en keek naar beneden, waar Araevin op de grond lag te vloeken voordat hij overeind kwam. Wat een idioot dat hij vanaf de eerste etage naar beneden sprong.
Iedereen was te verbijsterd om achter hem aan te gaan. Er klonk geschreeuw en toen Zara opzij keek zag ze dat Thranduil en Thorin beladen werden met orks die uit het plafond vielen. Zaphor deed een poging om ze te helpen, maar toen er nog meer Orks in de kamer verschenen, had hij wel iets anders om zich mee bezig te houden. Hij hieuw er eentje het hoofd af, terwijl de andere zich naar het raam begaf. Zara was hem echter voor en stak haar zwaard recht tussen zijn ogen, waardoor hij in elkaar zakte en er een golf bloed over haar heen viel.
Zara’s blik viel even op Bilbo die de derde ork voor zijn rekening had genomen, alsof het niks was.
Uiteindelijk wilde ze zich op Thranduil en Thorin richten, maar Elrond verscheen plotseling in de kamer, gevolgd door Jamie. De aanblik van haar gehavende vriendin, zorgde ervoor dat ze zich van hen wegdraaide.
Ze hoorde Elrond zijn stem verheffen, waarna het geschreeuw van Thranduil en Thorin wegstierf.
Ze voelde een hand op haar schouder en draaide haar gezicht. Elrond keek haar even hulpeloos aan.
‘Zara, waar zijn we?’
Ze zuchtte diep. ‘Welkom in Nederland,’ mompelde ze, terwijl haar blik bleef hangen op de jongen, die nog steeds verslagen op zijn bed zat. Wat zou hij wel niet van hen denken?
‘Wie zijn jullie?’ vroeg hij voorzichtig.
‘Dat is een heel lang verhaal,’ zei ze, waarna ze naast hem neerzakte.
De rest staarde haar allemaal afwachtend aan, haar verplichtend om het uit te leggen, alsof dat haar toebedeelde taak was. Ze leken ook allemaal te verdwaasd om zelf nog wat te zeggen.
‘Wij zijn acht maanden geleden op magische wijze naar Midden Aarde getransporteerd,’ begon ze. ‘Mijn… mijn vriendin en ik.’
De jongen keek haar ontsteld aan. ‘Midden Aarde van The Lord of The Rings?’
Zara kon enkel knikken. ‘Daar hebben we een hoop beleefd en na onze dood zijn we dus terug getransporteerd en in jouw kamer beland. Die dus eerst van mij was.’
'Waar hebben jullie het over?' hoorde ze Kili vragen. 'Wij verstaan er niets van.'
Zara vormde een O met haar mond. 'Ik vertelde hoe we in Midden Aarde zijn beland.'
Hier leek Kili voor genoegen mee te nemen.
Ze wilde nog verder vertellen, maar er klonk plotseling een kreet, waarna Dwalin met een harde bonk voor haar neus op de grond viel.

Reacties (7)

  • Jarnsida

    O god ze waren echt allemaal dood?! Ik dacht dat dat een grapje was...

    6 jaar geleden
  • Vega

    Hij wist niet of Araevin een jongen of een meisje was? DxD

    6 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen