Foto bij Hoofdstuk 18

Ik heb er eens een keer op tijd aan gedacht om te activeren. :')

Toen Rhodíq het huis verliet, zaten Thorin en Daín aan de tafel. Ze probeerde te doen alsof ze hen niet zag toen ze voorbij liep.
’s Avonds kwam Emora terug de steenbok in. Ze kwam direct naast Rhodíq aan haar tafel zitten zonder iets te zeggen.
‘’Hallo?’’ Rhodíq zwaaide met een hand voor Emora’s gezicht. ‘’Waar heb je je grote vriend gelaten?’’ Ze vond het wel een leuk woordgrapje van zichzelf. Zelfs voor een dwerg was Rethos klein. Emora leek echter niet te merken dat er een grapje gemaakt was.
‘’Hij is nog op patrouille.’’
Rhodíq trok vragend een wenkbrauw op. ‘’Was het romantisch?’’
Emora knikte afwezig en Rhodíq trok haar andere wenkbrauw ook op.
‘’Nee, bedoel ik,’’ verbeterde Emora zichzelf snel. ‘’Maar het was wel gezellig.’’
‘’En wat is de volgende stap?’’ Rhodíq keek zoekend de herberg rond, alsof ze daar ergens inspiratie zou vinden. ‘’Romantisch samen een moordenaar vangen?’’
Emora keek haar verbaasd aan. ‘’Hoe bedoel je?’’
‘’Niets.’’ Rhodíq haalde haar schouders op. ‘’Laat maar. Het was een grapje.’’
‘’Rhodíq!’’ Bofur stond plotseling voor hen. Hij leunde op de tafel en boog voorover.
‘’Bofur!’’ Rhodíq imiteerde zijn houding. ‘’Wat is het probleem?’’
Bofur glimlachte. ‘’Iets wat jij voor ons op zou kunnen lossen.’’
‘’Wil ik het weten?’’
Bofur knikte overtuigd. ‘’Natuurlijk wil jij dat. Bombur is even weg om een paar vaten bier te halen, maar het is nogal druk… Zou je even kunnen helpen?’’
Rhodíq keek naar Emora, die nog steeds een beetje wazig voor zich uit keek. ‘’Ja prima. Hier kan ik toch geen zinnig gesprek mee voeren nu,’’ grijnsde ze. Emora leek niet eens door te hebben dat er over haar gepraat werd.
Rhodíq stond net achter de bar en hielp Sedi met het inschenken van de glazen, toen de deur met een klap openvloog. Ze liet het glas dat ze vast had op de grond vallen bij het zien van Thorins kwade gezicht.
Een paar seconden lang stond ze als versteend, vrezend dat hij het volgende wat hem niet aanstond over haar had uitgevonden. Hij keurde haar echter geen blik waardig en wendde zich tot Bofur.
‘’Is Kíli hier?’’
Bofur keek zoekend rond. ‘’Ik heb hem daarstraks gezien… wacht…’’ Hij verdween.
Rhodíq pakte snel een aantal glazen en draaide zich om om ze te serveren. De taak om Thorin te woord te staan, wilde ze best aan Sedi overlaten.
‘’Rhodíqa.’’
Ze had nog geen drie stappen gezet toen Thorins stem haar stil deed staan. Iets aan de manier waarop hij haar naam uitsprak, deed een rilling over haar rug lopen. Ze draaide zich langzaam om en liep terug. Terwijl ze de glazen weer neerzette, keek ze behoedzaam op naar Thorin.
‘’Ze hebben Fíli gevangen genomen.’’
Rhodíq werd zich er pas na een paar seconden bewust van dat ze hem met open mond aan staarde. Ze wist niet wat ze verwacht had dat hij zou zeggen. Dit in ieder geval niet.
‘’Wie?’’ vroeg ze toen ze haar stem terug gevonden had.
‘’Meerstad.’’ Thorin keek om en speurde door de menigte. Hij knikte kort toen Kíli hem naderde.
‘’Wat is er aan de hand?’’ Kíli zette een leeg glas neer en keek op naar zijn oom.
Omdat Thorin zich naar Kíli toe boog en op gedempte toon verder praatte, kon Rhodíq niet meer horen wat hij zei. Al voor hij was uitgepraat, deinsde Kíli achteruit.
‘’We gaan hem halen!’’ riep hij uit. ‘’Toch zeker?’’
Ter bevestiging knikte Thorin kort.
Kíli keek naar Rhodíq. ‘’Ga jij ook mee?’’
‘’Ik…’’ Natuurlijk wilde ze Fíli redden. ‘’Ja. Weten jullie waar hij is?’’
‘’Meerstad,’’ herhaalde Thorin bars. ‘’Een wraakactie.’’
Rhodíq dacht aan de man uit Meerstad die door Thorin onvriendelijk uit de herberg verwijderd was. Plotseling leek het een stuk logischer.
‘’Als je mee gaat, het liefst vandaag nog.’’ Thorin keek kil naar zijn neefje, alsof hij het hem verweet dat Rhodíq meeging.
Rhodíq haastte zich van achter de bar. ‘’Sorry,’’ mompelde ze in het voorbijgaan tegen Bofur, die een wegwuivend gebaar maakte. Ze volgde de twee dwergen naar buiten.

Reacties (6)

 • Vibes

  Ik hoop dat Rhodiq verborgen ninja skills heeft waar ze zelf ook niks van af weet.

  6 jaar geleden
 • Jarnsida

  Dit gaat of ontzettend fout aflopen of Rhodíq zal het wel even regelen en komt het allemaal goed

  6 jaar geleden
 • Wyrden

  Kudo.

  6 jaar geleden
 • chanyeoI

  Niet Fíli!
  +kudo

  6 jaar geleden
 • EvilDaughter

  Nee Fili!

  6 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen