Foto bij Hoofdstuk 19

Het was de eerste keer sinds haar aankomst dat Rhodíq weer buiten de poorten van Erebor kwam. Zwijgend doorkruisten ze het dal wat voor hen lag richting het zuiden.
‘’Hoe weten we waar hij precies is?’’ Kíli ging naast zijn oom lopen.
‘’De schuldige was zo vriendelijk om ons bericht te sturen,’’ zei Thorin zonder op of om te kijken. ‘’Uit hem heb ik het één en ander los gekregen.’’
‘’Mooi,’’ zei Kíli tevreden. ‘’We halen hem terug.’’
Rhodíq fronste. ‘’Kan het geen val zijn?’’
Met licht opgetrokken wenkbrauwen keek Thorin naar haar om. ‘’Wat suggereer je dan? Om niet te gaan? Ja het kan een val zijn, maar wij zijn slimmer dan dat.’’
Zwijgend volgde Rhodíq hen. Natuurlijk wilde ze Fíli niet aan zijn lot overlaten. Maar er moest toch een betere manier zijn dan om met open ogen in de val te lopen?
Het was donker tegen de tijd dat ze Meerstad naderden. De huizen op het water werden zwakjes verlicht, alsof er binnen overal een haardvuur brandde.
‘’Het is het buitenste huis van de stad.’’ Thorin fronste terwijl hij naar de huizen keek.
Rhodíq begreep zijn blik. Er waren meerdere huizen die als buitenste huis van de stad konden tellen.
‘’Hoe weten we waar we moeten zijn?’’ vroeg Kíli.
‘’Daar komen we vanzelf achter.’’ Thorin liep door. Hij stak de brug over die over het meer leidde. Zodra hij de stad bereikte, liep hij resoluut een richting op. Rhodíq begreep niet hoe hij er zeker van kon zijn dat hij daar moest zijn. Ze betwijfelde of Thorin er eigenlijk wel zeker van was, hoewel hij zonder twijfel over de houten bruggen liep.
‘’Is dit het buitenste huis?’’ vroeg Kíli toen ze een grote villa passeerden. Thorin schudde zijn hoofd. Hij liep door. ‘’Dit lijkt toch behoorlijk op het buitenste huis,’’ drong Kíli aan.
‘’Blauwe gevel,’’ bromde Thorin. ‘’Er zijn hier niet veel huizen die een blauwe gevel hebben.’’
‘’Zei de boodschapper dat?’’ Rhodíq fronste. ‘’Liet hij het makkelijk los? Dan worden we vast verwacht.’’
Thorin wierp haar een korte blik toe. ‘’Dat is waarom we niet de hoofdingang nemen.’’ Hij bleef vastberaden over de houten wegen lopen. Net toen Rhodíq zich begon af te vragen of ze nog iets zouden bereiken, bleef hij plotseling stilstaan.
Rhodíq zette een paar passen verder, zodat ze langs hem heen kon kijken. In de verte zag ze een huis dat iets verder het meer op lag. Het was van hout gemaakt en had een blauwe gevel.
‘’Daar is het,’’ meldde Kíli ten overvloede.
Thorin knikte langzaam. Een paar seconden bleef hij zo staan, terwijl hij naar het huis keek.
‘’Er moet een achteringang zijn,’’ fluisterde hij. Hij keek naar Kíli. ‘’Zoek ernaar. Er moet een manier zijn om bij je broer te komen zonder dat ze het merken.’’
Rhodíq nam het huis nogmaals in zich op. Behalve het houten pad dat naar de voordeur liep, leek het helemaal omringd te zijn met water.
Thorin zat gehurkt aan de rand van de steiger. Hij boog zich voorover naar het water, alsof hij het vast wilde pakken.
Wat hij werkelijk vastpakte, leek nog het meeste op een stuk hout. Toen hij het onder de steiger vandaan trok, bleek het een boot te zijn.
‘’Hoe wist je dat?’’ vroeg Kíli ontzet.
Thorin keek hem uitdrukkingsloos aan. ‘’Het is Meerstad,’’ zei hij. ‘’Natuurlijk hebben ze hier boten.’’ Hij liet zich van de steiger in de boot zakken. Kíli sprong hem achterna. Zodra hij op het hout geland was, keek hij achterom naar Rhodíq.
‘’Kom je?’’
Rhodíq knikte en liet zich behoedzaam van de steiger zakken. Ze negeerde de minachtende blik van Thorin.
Thorin pakte de riemen van de boot en begon te roeien. Ze voeren een beetje scheef op het huis af.
‘’Daar!’’ Kíli stond op en wees op een laag raam. Bij het zien van Thorins blik sloeg hij een hand voor zijn mond. Hij verloor zijn evenwicht en viel bijna uit de boot. ‘’Daar,’’ herhaalde hij op fluistertoon toen hij weer zat.
Thorin knikte en legde de boot stil onder het raam. Hij maakte een kort gebaar naar Kíli, die weer opstond. Dit keer deed hij het met beleid, zodat hij niet nog een keer uit de boot dreigde te vallen.
‘’Dit is een lege kamer,’’ zei hij terwijl hij zich optrok en door het venster keek. Hij duwde tegen het raam, dat niet meegaf. ‘’We kunnen het inslaan,’’ suggereerde hij.
‘’Dat horen ze.’’ Thorin gebaarde dat hij weer moest gaan zitten en roeide verder. ‘’Als ze ons niet al gehoord hebben,’’ mompelde hij erachteraan.
Nadat ze rondgevaren waren, bleek dat er in de rest van het huis geen ramen zaten die bereikbaar of open waren. Zwijgend roeide Thorin terug naar het eerste raam. Dit keer gaf hij de riemen aan Kíli en stond hij zelf op. Hij bewoog iets aan de rand van het raam, toen keek hij achterom naar Kíli.
‘’Je kunt het hier gewoon openmaken,’’ sist hij geërgerd.
Terwijl Thorin het raam opende, keek Kíli plotseling heel geïnteresseerd naar een vis die vlak bij het wateroppervlakte zwom.
‘’Kom,’’ beval Thorin zodra het raam ver genoeg open was. Zelf klom hij als eerste naar binnen. Kíli wierp een korte blik op Rhodíq en volgde toen. Toen Rhodíq eindelijk door het raam naar binnen geklommen was, stonden de twee mannen al bij de deur. Rhodíq nam de kamer kort in zich op. Lang was er ook niet voor nodig, omdat er bijna niets te zien was. Er stond een stoel met drie poten en er hing een schilderij waarvan de verf afbladerde. Voor de rest waren de houten muren en de houten vloer het enige decor.
Thorin opende de deur en ging als eerste de gang op. Ze kwamen uit in een rechthoekige hal, waar vijf deuren en een trap op uit kwamen. Ieder deur was voorzien van een hangslot. Alleen het slot van de achterste deur was gesloten.
Snel controleerden ze de ruimtes achter de open deuren. Ze verschilden allemaal niet veel van de kamer waardoor ze binnen gekomen waren. De meesten bevatten nog niet eens een schilderij of een gebroken stoel.
Kíli liep naar de deur met het hangslot en klopte erop. Er volgde geen antwoord.
‘’Fíli?’’ vroeg Kíli aarzelend.

Reacties (6)

 • Vibes

  Ja dat raam kan je daar gewoon openmaken omdat het een val is.

  6 jaar geleden
 • Wyrden

  Ohjee...
  Kudo.

  6 jaar geleden
 • Jarnsida

  Ik denk dat een bewoner uit Meerstad fili dronken heeft gevoerd in Erebor zodat hij uitgeschakeld was en toen is er bericht naar Thorin gestuurd zodat ze een val konden opzetten. Dus fili is er helemaal niet.

  6 jaar geleden
 • Croweater

  Het kan niet echt iets anders zijn dan een val volgens mij. :")

  6 jaar geleden
 • chanyeoI

  Same als onderstaande reactie. En please don't be Azog..
  +kudo

  6 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen