Foto bij Nervously loving

Eva Cassidy - Songbird (echt)

Zijn adem in mijn gezicht, zijn mond een stukje open en zijn glanzende ogen stilletjes in de mijne. Zijn grote, warme handen in de holte van mijn rug, met zijn duimen die over de stof streken. Mijn hart bonsde.
We stonden nog steeds tegenover, tegen elkaar. Vooral tegen. Zijn buik drukte tegen het hoogste deel van de mijne, één van zijn benen half tussen de mijne, mijn borsten tegen zijn borstkas, zijn lange haar in mijn gezicht. Ik sloot mijn ogen.
Harry kuste beiden zacht. Ik glimlachte zonder ze te openen. Reikte met mijn handen naar achter, naar de zijne op mijn rug, pakte ze stevig vast. Ik legde beiden op mijn borst, in een kommetje met mijn handen erover, en drukte mijn lippen voor even op het gedeelte van zijn handen dat niet door de mijne was bedekt. Gelijk glipte één van zijn vingers ertussenuit en hij legde deze onder mijn kin. Voor de laatste keer tilde hij mijn gezicht iets op en drukte zijn mond tegen de mijne.

Langzaam, héél langzaam duwde Harry me zacht richting het bed achter me. Toen het matras mijn knieholtes raakte liet ik me achterover vallen. Harry volgde meteen, maar ving zichzelf nog op.
Even, heel even keken we naar elkaar, zijn beiden handen naast mijn hoofd en zijn lichaam boven de mijne. Ik glimlachte naar hem.
Hij zakte door zijn ellenbogen en kuste me weer. Ik pakte zijn gezicht beet.
Zijn buik schuurde tegen de mijne. Ik ademde zwaar. Hij ook.
Bij het verder het bed opkruipen draaide ik ons om. Mijn hart bonkte, zweet klotste onder mijn oksels, ik was zenuwachtig, maar toch kreeg ik Harry op zijn rug en mij op zijn buik. Zijn hoofd zakte in het hoofdkussen. Hij keek me aan. Ik werd rood. Hij keek me alleen maar aan! En ik werd rood! Aibileen!
Mijn handen vonden zijn borst en met mijn blik daar maar op gefixeerd streek ik eroverheen. Harry’s grote handen vonden mijn heupen. Vlug keek ik naar zijn gezicht, zag hem nog steeds naar me kijken, maar nu met een glimlach, en er verscheen er ook een bij mij. Ik probeerde ‘m te verbergen door weer omlaag te kijken en mijn haar ervoor te laten vallen. Wat niet hielp, want Harry veegde het opzij, legde diezelfde hand in mijn nek en trok me naar beneden, naar zich toe. Ik liet me door hem kussen.
Ik hield hem tegen toen ik voelde hoe hij ons om wilde draaien. Toen ik weer overeind kwam zag ik hem fronsend naar me kijken.
‘Hm?’
‘Hm?’
We glimlachten tegelijkertijd.

Met mijn blik erop gericht maakte ik langzaam knoop voor knoop van zijn blouse los. Wat niet veel werk was, want de helft was al open. Zoals altijd.
Toen ik ze allemaal open had kwam Harry meteen al overeind. Ik schrok licht, aangezien zijn gezicht maar centimeters van de mijne was en hij me recht aankeek, en ik de afgelopen seconden meer bezig was geweest met zijn blouse dan met hemzelf – expres.
Stilletjes bleef ik hem aankijken, terwijl mijn handen beide kanten van zijn blouse beetnamen en over zijn armen lieten glijden. Mijn handpalmen raakten zijn huid al, en ik slikte. Harry’s ogen vlogen even naar mijn lippen.
Hij tilde zijn handen op zodat ik de blouse helemaal uit kon doen, maar ook om zijn armen om mijn middel te slaan en me zo helemaal tegen zijn bovenlichaam aan te drukken. Met mijn lippen een stukje van elkaar keek ik naar hem. Ik keek naar hem. Hij keek naar mij. Mijn hart bonsde nog steeds.
Hij gaf me een lichte, vlugge kus op mijn mond voordat hij zich weer terug in het kussen liet vallen. Had hij door wat ik aan het doen was? Echt? Dat idee maakte me nog zenuwachtiger. Nu kreeg ik het gevoel dat ik aan bepaalde eisen moest voldoen.
‘Stop met nadenken,’ zei hij plotseling, zacht. Hij had al die tijd niet weggekeken. Ik keek hem ietwat verschrikt aan. ‘W-wat?’ Harry glimlachte, pakte mijn hand en kuste mijn vingers. Hij liet het daarbij.
Ik ademde even, diep, en uit, en raakte de blote huid van zijn buik en borst aan. Mijn vingertoppen gleden erover, over zijn tatoeages waarvan hij me nog steeds over ieder en de betekenis zou vertellen, en de zachte, licht aanwezige v-lijnen bij de rand van zijn broek. Ik streek erlangs. Hoorde Harry zijn adem inhouden. Ik keek naar hem.
Hij had zijn ogen halfgesloten, maar keek tussen zijn wimpers door nog steeds naar mij. Zijn handen lagen weer op mijn heupen.
‘Ga je ooit nog stoppen met kijken?’
Harry glimlachte. ‘Nope.’
Ik schudde glimlachend mijn hoofd, boog even héél snel voorover en gaf hem een kus. Tegen de tijd dat hij terug kon kussen zat ik alweer overeind.
Met een glimlach voelde ik hem zacht in mijn heupen knijpen. Ondertussen gingen mijn vingers naar de knoop van zijn broek. Toen deze losschoot slikte ik.
Toen ik halverwege met de rits was, pakte Harry plotseling mijn polsen beet. Ik keek vragend naar hem op. Hij keek echter serieus.
‘Voel je niet alsof je dit moet doen, Abs. Hierna komen er – hopelijk – nog vele avonden met jou. Er is geen haast.’
Vertederd glimlachte ik naar hem. Lief dat hij dat zei. Lief dat hij zo dacht over onze toekomst. Al had hij dat natuurlijk al eerder duidelijk gemaakt.
Ik boog voorover en kuste hem weer even zacht. Terwijl hij me terug kuste liet hij mijn polsen los.
Ik verliet zijn lippen, ging in plaats daarvan naar zijn kin, jukbeenderen, borst, buik... ondertussen trok ik de rits verder omlaag. Ik kon Harry sneller horen en voelen ademen. Ook mijn hart ging sneller bonzen.
Terwijl hij me aan bleef kijken tilde hij zijn heupen een stukje op zodat ik zijn broek omlaag kon trekken. Om tot zijn voeten te komen, die net voorbij het matras uitstaken, moest ik weer van het bed af. Ik stond ernaast terwijl ik elke pijp van de broek voorbij zijn voeten trok. Uiteindelijk liet ik het op de grond vallen.
Ik keek omlaag, naar zijn voeten, gek genoeg, en liet mijn blik vanaf daar over zijn lichaam glijden. Zijn lange benen, zijn ietwat bruingebrande bovenlichaam en toen zijn gezicht. Hij keek me onafgebroken aan, zijn handen onder zijn hoofd gevouwen. Daar lag hij, bijna naakt, kwetsbaar, met alleen een boxer aan, en zo mooi. Ik staarde naar hem.
‘Alles oké?’
Ik glimlachte en knikte toen.
Toen er vervolgens niets gebeurde, kwam hij overeind en schoof naar me toe. Vervolgens zat hij op de rand van het bed, en loodste hij me tussen zijn benen. Hij keek vragend naar me op, terwijl zijn handen vanachter op mijn dijen brandden. Zo hield hij me dichtbij.
‘Wat?’
‘Nou, wat is er?’
‘Er is niks.’
Stilte.
‘O,’ zei Harry ten slotte. Ik schudde mijn hoofd.
Ik keek omlaag naar Harry, die even naar me knipoogde, voordat zijn handen zich verplaatsten naar de onderkant van mijn shirt en deze een stukje optilde. Ik hield mijn adem in.
Toen hij voorover boog en zijn lippen de huid onder mijn navel raakten, liet ik die adem weer los. Hij gaf nog een kus, iets lager, en de volgende weer iets hoger, die daarna boven mijn navel. Ondertussen hield één hand mijn shirt omhoog, terwijl de ander met de hele arm om mijn benen geslagen was, waarmee hij me dichter naar zich toetrok.
‘H-Harry.’
‘Hm.’
Ik tilde zijn gezicht naar me op. Ontmoette zijn glanzende ogen en voelde mijn adem stokken.
‘Wat?’ Hij had de verandering in mijn gezicht gezien en was bezorgd. ‘Ging ik te ver? Als dat zo is moet je dat gewoon direct zeggen, Abs...’ Ik schudde mijn hoofd zonder weg te kijken. Harry fronste.
Ik zakte door mijn benen en kwam ik voor Harry op mijn knieën terecht. De blote zijne waren nu op gelijke hoogte met mijn schouders.
‘Wat is er?’ Harry’s lange vingers gleden onder mijn kin en tilde mijn gezicht naar hem op. Bezorgd maar ook vertederd keek hij op me neer. Zijn haar was half warrig achter zijn oren gestopt.
‘Er is niets ernstigs,’ reageerde ik, zwak glimlachend terwijl ik toekeek hoe mijn eigen vingertoppen over zijn blote borst streken. Hij pakte met één hand mijn polsen vast om mijn bewegingen te stoppen, terwijl hij met de ander mijn gezicht nog iets hoger naar de zijne loodste. ‘Weet je dat zeker?’
Ik keek naar zijn ogen, zijn gezicht, gehele uitstraling, en glimlachte. ‘Ja.’
‘Oké,’ zei Harry ten slotte en hij wilde weer het bed op kruipen. Ik hield hem tegen. Hij keek me vragend aan.
‘Ik deed zo, gewoon, omdat ik... Eh...’ Ik vond zijn lange vingers en speelde nerveus met ze. Hij liet het toe. ‘Omdat ik besefte dat ik eigenlijk heel erg gek op je ben. En dat ik geluk heb dat ik hier met jou ben, dat ik maar blij mag zijn met iemand zoals jij, want ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zoveel goeds voor me wilde betekenen. Jij wilt het zo graag. En je weet het niet eens, maar je hoeft er niet eens je best voor te doen. Je doet het al automatisch.’
Ik leunde met mijn gezicht in Harry’s handpalm. Keek naar hem op terwijl ik ook zijn hand vastpakte, en zag hem breed, heel breed glimlachen. Nerveus glimlachte ik terug.
‘Dan zal ik jou ook vertellen dat je, in je impressie van mij, volkomen gelijk hebt. Maar dat is ook omdat jij vrijwel de enige bent die mij ook het beste kent en begrijpt. Natuurlijk, er zijn en zullen dingen zijn die ik niet altijd met je bespreek, omdat ze geschikter zijn voor andere mensen om mee te praten. Maar over het algemeen, voor de meeste dingen, ben jij er.’
Zijn duim streek licht over mijn lippen. Ik wilde mijn ogen sluiten, maar deed het niet. Glimlachte in plaats daarvan breed naar hem, stond op, boog weer voorover en kuste hem voor de zoveelste keer die avond. Ik vond het niet erg.
Binnen vijf minuten lag Harry weer op zijn rug en zat ik er half boven. Hij had zijn boxer nog steeds aan. Ik drukte mijn mond weer tegen de zijne. Mijn ademhaling haperde.
Met elk been aan een kant keek ik op Harry neer. Hij had mijn ademhaling gehoord en mijn handen gepakt. Zonder weg te kijken drukte hij zijn lippen opnieuw tegen mijn vingers. Ik glimlachte nerveus. Harry deed hetzelfde, maar dan bemoedigend.
Ik kwam overeind op mijn knieën en kroop voorzichtig naar achter, zodat ik de ruimte had.
Ik trok de boxer omlaag, keek maar een milliseconde, en toen naar Harry, terwijl ik de boxer helemaal langs zijn benen schoof. Hij staarde me aan.
Met een bonzend hart raakte ik hem aan. Harry zuchtte en sloot zijn ogen. Zijn hoofd viel terug in het kussen.

Met mijn wang tegen zijn blote rug en onze benen half verstrengeld lag ik naast Harry. Ik had mijn arm om zijn buik geslagen en streek met mijn duim zacht over de huid ervan. Zijn lichaam was warm tegen de mijne en zijn ademhaling rustig.
Ik had hem zo goed mogelijk vast en eerlijk gezegd leek het bijna niet genoeg. Ik wilde hem beter vasthouden, hem overal voelen, zijn hart voelen kloppen, zijn gezicht zien...
In plaats daarvan glimlachte ik alleen, blij met hoe we nu al lagen, en kroop iets dichter tegen hem aan. Ik voelde hem mijn hand vastpakken. Hij stak zijn lange vingers door de mijne.

De volgende ochtend werden we op tijd en uitgerust wakker. Dat ik me vrolijk voelde was het eerste wat me te binnen schoot toen ik mijn ogen opendeed. Met een brede glimlach keek ik opzij. Maar het bed was leeg.
Met een frons kleedde ik me alvast om in het jurkje wat Harry gisteravond had uitgekozen, kamde mijn haren en deed het in een staart. Toen liep ik door het grote huis naar beneden.
Opgelucht was ik, voornamelijk omdat ik eerst nog even dacht dat Harry er weer plotseling vandoor was gegaan, maar het dus niet zo bleek te zijn, omdat ik hem met Charlie in de keuken bezig zag. Charlie zat met wiebelende beentjes op het aanrecht, met zijn rug naar me toe, en keek toe hoe zijn vader ontbijt aan het maken was. Ondertussen kletste hij verder.
‘Charlie, jongen, wil je dan een bloemetje of iets anders erbij? Misschien vindt ze dat wel erg mooi om te zien als ze wakker wordt,’ zei Harry terwijl hij zich al kauwgom kauwend omdraaide. Toen viel zijn blik op mij en werden zijn ogen groter.
‘Want we gaan zo lekker ontbijt op bed brengen, hè,’ vervolgde Harry tegen Charlie, maar vooral tegen mij, en hij keek me aan terwijl hij een hoofdbeweging naar de trap maakte. O!
Met een glimlach spurtte ik terug naar boven, dook in bed en sloot mijn ogen.

Reacties (5)

 • cloudydays

  CUTE

  4 jaar geleden
 • xxswaggie

  Ahhhh zo cute(H)

  4 jaar geleden
 • oomsjes16

  Snel verder!!
  Love it!(H)

  4 jaar geleden
 • Tumblah

  awwww wat lieeef

  4 jaar geleden
 • kaleidoscoop

  MEEEEEEEEEEEEEEH I AM OFFICIALLY DEAD DOOR DIT HOOFDSTUK DOEIDOEI LAAT NO CONTROL SPELEN WANT IK HEB LETTERLIJK NO CONTROL NU

  Oké, je weet dat ik dol ben op dit verhaal en als je dat nog niet wist dan is hier the friendly reminder maar holy shit dit stukje was zo lief en vlot en ietwat klungelig maar omg wat ze tegen elkaar zeiden lord have mercy on my smutreading fangirl soul.

  4 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen