Foto bij Senses coming to life

Ed Sheeran - One (Live versie is misschien zelfs ook wel mooier? Also, als je meer de sexy vibe wil hebben in plaats van de romantische vibe, luister dan naar Kings of Leon - I Want You! Hahaha)

Eenmaal thuis aangekomen tilde Harry Tristan uit zijn stoeltje en deed ik hetzelfde bij Charlie. Ik volgde hem de trap op naar boven. Eenmaal daar splitste onze wegen, en verdween hij in de ene kamer en ik in de andere.
Ik legde Charlie voorzichtig in het bed en legde het deken over hem heen. Met een klein glimlachje keek ik naar zijn slapend gezichtje, zag hoeveel gelijkenissen er wel niet waren met Harry, en boog voorover. Ik drukte mijn lippen zacht tegen zijn slapen.
Toen ik de kamer uitliep zag ik door het kiertje bij de ander dat Harry daar nog was. Hij zat naast het bed en fluisterde zachtjes tegen Tristan, die weer even wakker was geworden. Ik wachtte op hem.
Dat werd echter niet helemaal gewaardeerd. Toen Harry de kamer uitkwam en de deur met een zachte klik achter zich sloot, kreeg hij mij toen pas in het oog. Zonder een woord te zeggen liep hij langs me – ik kon de verflauwde geur van zijn parfum ruiken – de trap af naar beneden. Een beetje sprakeloos volgde ik hem.
Ik trof hem aan in de keuken, waar hij likeur voor zichzelf inschonk. Vertederd zag ik hoe hij, ondanks zijn duidelijke irritatie met mij, er ook eentje voor mij schonk. Tijd om iets te zeggen kreeg ik echter niet, want hij draaide zich abrupt om, drukte het glaasje in mijn handen en liep richting de woonkamer, waar hij zich in de bank liet zakken en met een druk op de afstandsbediening de televisie op zacht geluid aanzette. Ik volgde hem weer. Stilletjes ging ik naast hem zitten en nam een slokje van de likeur.
‘Ben je boos?’ vroeg ik zacht na een tijdje. Harry, die eerst zo hardnekkig naar de TV had zitten kijken, draaide zijn hoofd naar me toe en keek me aan met een blik van ‘wat denk je?’.
‘O.’
Ik nam nog een slokje. Harry had al een paar keer hetzelfde gedaan. De warmte brandde op mijn tong en in mijn keel.
‘Is het omdat je denkt dat er iets met me is?’
‘Omdat ik wéét dat er iets met je is, én je het me niet verteld.’
‘O.’
‘Ik vind dat we geen geheimen voor elkaar moeten hebben.’ Hij begon al duidelijk los te komen.
‘Daar heb je gelijk in,’ gaf ik toe, maar vooral om hem een plezier te doen en hem zo snel mogelijk weer vrolijk te krijgen. Want van die Harry hield ik. Hijzelf waarschijnlijk ook.
‘Heb jij helemaal geen geheimen voor mij, dan?’ vroeg ik nieuwsgierig. Hij deed zijn mond open, maar de korte stilte die daarna volgde was wel lang genoeg om me iets te vertellen.
‘Dat dacht ik al.’
Met een boze frons keek Harry me voor het eerst na een uur weer aan. ‘Dat slaat nergens op, Aibileen.’
‘Waarom niet? We hebben allebei blijkbaar iets wat we niet graag willen vertellen. Is dat zo erg? Schaadt dat de ander?’
Eigenwijs keek Harry weer voor zich uit. De boze frons tussen zijn wenkbrauwen bleef.
Ik staarde naar hem. Moest toen vanbinnen lachen. Mannen en hun ego, af en toe.
Ik dronk de likeur in één keer op en zette het glaasje op de salontafel. Toen ik weer overeind ging zitten zag ik Harry net wegkijken, wat me deed glimlachen.
Zonder iets te zeggen schoof ik dichterbij. Eenmaal bij Harry pakte ik het glaasje uit zijn hand en ontmoette zich blik terwijl ik ook zijn glaasje in één keer achteroversloeg. Zijn ogen vernauwden zich.
‘Dat was mijn glaasje.’
‘Kom het dan maar proeven.’
Even staarde Harry naar mijn gezicht en toen naar mijn lippen. Hij fronste. Ik glimlachte.
‘Kom dan,’ herhaalde ik zacht terwijl ik dichterbij kwam met mijn gezicht. Harry vertrok geen spier.
Mijn hand ging naar zijn gezicht, mijn duim drukte zijn onderlip een stukje omlaag, terwijl ik beet op de mijne, en ik zag Harry’s ogen ernaartoe vliegen. Ze werden iets groter.
‘Krijg de tering,’ kon ik hem nog tussen neus en lippen door horen mompelen voordat hij me met beide handen bij mijn heupen vastgreep en me op zijn schoot trok, elk been aan een kant. Hij drukte me tegen zijn lichaam aan, strekte zijn bovenlichaam en ontmoette mijn mond met de zijne. Hij drukte hard, heel hard, nu met een hand op mijn achterhoofd om me vast te houden. Met zijn neus drukte hij tegen die van mij, ik duwde mijn tong in zijn mond, was ruw, hard, greep zijn warrige knotje beet en trok zijn hoofd naar achter. Vanuit het achterste van zijn keel klonk een laag gekreun.
Ik drukte mijn mond in zijn open nek, beet, zoog, kuste hem harder. Zijn handen knepen hard in mijn bovenbenen, ik hoorde hem zwaar ademen, hij duwde zijn heupen omhoog tegen de mijne en ik zuchtte.
Ik legde mijn handen over zijn wangen en drukte mijn mond weer tegen de zijne. Dit keer duwde hij zijn tong tussen mijn lippen.
Plotseling stond hij op, maar hij nam me moeiteloos mee. Met mijn ene hand in zijn nu nog warrigere knotje gevlochten en de ander in zijn nek, kuste ik zijn kaak, zijn mondhoek, zijn mond, terwijl hij de trap op klom, luid ademend en zijn vingertoppen diep in mijn bovenbenen gedrukt.
Met een zachte plof landde ik op het bed, Harry landde gelijk boven me, zijn lichaam op en tegen de mijne, hij vlocht zijn lange vingers door mijn haar en trok mijn hoofd zacht maar dwingend opzij, zijn gezicht verdween in mijn nek en ik boorde mijn nagels in zijn rug. Ik hoorde hem kreunen, van pijn waarschijnlijk, terwijl hij zijn heupen tegen de mijne aan duwde, ik kreunde, hijgde, pakte zijn gezicht met beide handen beet en duwde mijn mond tegen de mijne, ik proefde weer de likeur op zijn tong, en hij waarschijnlijk ook bij mij, en warmte vloeide door mijn lichaam.
Harry kwam even later iets overeind, met beide ellebogen naast mijn hoofd, terwijl hij op me neerkeek. Ik keek naar hem op. Zijn knotje was nog maar half bij elkaar gebonden en de rest van het lange haar hing verward langs zijn gezicht, raakte net niet de mijne, hij hijgde licht, zijn whisky-adem in mijn gezicht, zijn opgezwollen lippen een stukje van elkaar, mijn hart bonkte en ik voelde die van hem hetzelfde doen.
Hij was zo mooi.
‘Je bent zo mooi,’ prevelde hij terwijl hij het haar uit mijn gezicht streek, ‘en ook zo sexy,’ mompelde hij erachteraan terwijl zijn ogen zich vernauwden. ‘Dat heeft me vandaag mijn kop gekost. God, je achterste in die jurk, ik wilde het eerst niet zeggen, want ik ken mijn manieren, maar op dit moment...’ Hij duwde zijn heupen harder tegen de mijne, ik kreunde zacht, bleef hem aankijken, zijn ogen verwijdden zich.
‘Sorry, dan,’ fluisterde ik, glimlachend, net niet lipbijtend, terwijl mijn hand onder zijn blouse verdween. Binnen tien seconden was die met het jasje uit.
Omdat Harry al half van me af was geklommen om zijn blouse en jasje uit te doen, maakte hij gelijk van de gelegenheid gebruik om mijn jurkje mee te nemen. Toen stond hij daar, aan het voeteneind van het bed, te staren naar mijn halfnaakte lichaam, en hij zei geen woord. Zijn blik zei genoeg.
Toen schopte hij plotseling zijn schoenen uit, vervolgens zijn broek, en hij klom weer boven me.
God, wat was ik opgewonden, verlangend om hem dicht bij me te hebben, maar aan de ene kant vloeide er nog steeds wat alcohol door mijn lichaam, en ook weer niet genoeg om me te doen vergeten dat we die stap nog niet hadden gezet.
Harry zag mijn blik. Hij stopte met zijn bewegingen.
‘Je denkt eraan, hè?’
Ik knikte. ‘Dat klopt.’
‘Negatief of positief?’
‘Allebei. Ik wil het heel graag, maar aan de ene kant is dat ook een halfdronken besluit. En dat wil ik weer niet.’
Harry bleef op me liggen, de warmte van zijn huid brandend op de mijne, plakkend, wrijvend.
‘Daar heb je gelijk in.’
‘Denk je daar ook zo over?’
Harry glimlachte naar me. ‘Ja.’
Ik moest toegeven dat ik wel opgelucht was om hem dat te horen zeggen. Dachten we er in ieder geval hetzelfde over.
‘Dat betekent niet dat we nu helemaal moeten stoppen.’ Zijn stem was schor en hij staarde me aan. Ik bleef stil, ademloos, staarde terug.
Hij drukte zijn mond tegen de mijne, wilde een hand tussen mijn benen schuiven om ze uit elkaar te duwen en ertussen te gaan liggen, maar in plaats daarvan pakte ik zijn schouders beet en duwde hem van me af, op zijn rug, en verbijsterd keek hij toe hoe ik op hem ging zitten, even voorover boog en mijn mond op de zijne drukte, mijn tong erbij duwde maar hem niet genoeg tijd gaf om te reageren en weer overeind ging zitten.
‘Abs...’ reageerde hij, al wist hij zelf ook niet precies waarom. Ik legde mijn handen op zijn blote borst voor steun en begon toen tegen hem aan te bewegen. Met een kreun liet hij zijn hoofd terug in het kussen vallen en sloot hij zijn ogen. Zijn armen kwamen ontspannen over mijn bovenbenen te liggen, maar ik wist dat hij dat helemaal niet zo was.
Een minuutje of twee bleef ik tegen hem bewegen, terwijl hij daar lag met zijn ogen gesloten, en ik kon zien dat hij steeds meer gespannen werd door zijn lipbijten. Op een gegeven moment beet hij zo hard dat ik voorover boog en hem daar kuste.
Hij reageerde meteen door met me overeind te komen, een arm om mijn middel te slaan en de ander op mijn achterste te leggen en me zo tegen hem aan werken. Ik liet het echter niet toe.
Ik pakte zijn hand achter me beet en legde deze onder de ronding van mijn beha. Hij kneep, hard, maar niet te hard, genoeg om me harder tegen hem aan de laten bewegen, en hij kreunde tegen mijn mond aan, en ik wilde meer van hem, dus gleed mijn hand in zijn boxer.
Zijn ogen schoten open, even keek hij me sprakeloos aan, voordat hij zijn voorhoofd hijgend op mijn schouder liet vallen. Ik was gestopt met bewegen maar raakte hem nu aan, terwijl het enige wat hij kon doen was zijn armen om me heengeslagen houden, en het bracht me voldoening dat hij tot zo weinig in staat was.
‘Die boxer... uit,’ hijgde ik van de inspanning, en hij wilde onder me vandaan komen om hem uit te doen, maar ik duwde hem op zijn rug, klom van het bed en nam de boxer onderweg mee.
Ik raakte hem weer aan, eerst met mijn hand, en Harry lag daar met zijn ogen gesloten, en mijn mond volgde.
‘A-Abs, nee,’ hij hijgde, stotterde, probeerde me tegen te houden. ‘Dat hoef je niet te doen.’
Ik sloeg zijn hand weg. ‘Maar ik wil het wel. Laat me.’ Ik duwde hem terug in het matras en ging verder.
Op een gegeven moment hoorde ik hem steeds harder hijgen, kreunen, zijn handen gingen sneller over mijn haar, armen, en precies voordat het kwam nam ik afstand.
Ik heb nog nooit iemand zo beschuldigend naar me zien kijken als nu.
Ik lachte naar hem, geamuseerd, hij wilde protesterend overeind gaan zitten alsof hij mijn gelach niet begreep, want zo grappig vond hij het niet, maar ik hield hem met een hand op zijn schouder weer laag, ging op hem zitten en duwde zo hard ik kon steeds opnieuw mijn heupen tegen de zijne, bewoog tegen hem aan, wreef, deed mijn best, en het werkte, binnen een minuut bereikte hij zijn hoogtepunt, hij kreunde, hijgde, kneep hard in mijn bovenbenen, ik voelde het aan de binnenkant van mijn dijen, keek ademloos naar hem.
Hij gaf zichzelf nauwelijks tijd om bij te komen, duwde mij op mijn rug net zoals ik dat bij hem had gedaan, trok in één keer mijn slipje naar mijn voeten. ‘Als jij het mag, dan ik ook,’ zei hij met een lage stem, schor, terwijl wat hij zei eigenlijk niet klopte, maar ik liet hem, en hij daalde met zijn hoofd, en in de vijf minuten daarna kon ik niet veel anders uitbrengen dan wat hij daarvoor had gedaan.

Reacties (3)

 • kaleidoscoop

  Op een of andere reden voel ik me altijd niet op mijn gemak als ik smut lees, omdat het zo overdreven en onrealistisch is maar dit was zo vlot en soepel. Zo natuurlijk, zou ik haast willen zeggen, dat het niet zo erg meer leek. Dus, chapeau. Petje af. Sowieso vind ik je al een geweldige schrijfster, maar dit was zo goed. Jezus.

  3 jaar geleden
 • biancadokkum

  Super geschreven <3!!!!!!!!

  3 jaar geleden
 • oomsjes16

  Mooi geschreven!!
  Snel verder!(H)

  3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen