Foto bij If you come to me

Atomic Kitten - If You Come To Me (ECHT)

Ik lag uitgestrekt boven de dekens, met alleen een slipje en een hemdje aan. Met mijn handen onder mijn hoofd keek ik toe hoe Harry, in alleen een boxershort, zacht hummend in een van zijn kasten rommelde.
‘Charlie wordt bijna vijf.’
Harry’s grijnzende hoofd verscheen vanachter de deur. ‘Dat wist ik, ja. Geven we een feestje?’
‘Natuurlijk geven we een feestje, sufferd.’
Harry trok zijn wenkbrauwen op. ‘Lekker aardig.’
Ik glimlachte, gaapte, sloot mijn ogen en rekte me verder uit.
Mijn ogen schoten open toen er beweging kwam in het matras. Ik zag Harry nog net boven op me kruipen, met een hand naast mijn hoofd. Zijn onderlichaam rustte op de mijne. Mijn wenkbrauwen schoten omhoog. ‘Ook hallo.’ Harry grijnsde en gleed met een hand langs mijn zij. De stof van het hemdje ging mee omhoog.
‘Harry...’
‘Wat?’ Hij keek me onschuldig aan terwijl zijn hand nog steeds verder ging.
‘Serieus.’
‘Oké, niet omhoog, dus,’ constateerde Harry droogjes, en met die woorden ging zijn hand omlaag. Onschuldig, dacht ik zo, tot zijn lange vingers in mijn slipje haakten.
‘Harry!’ siste ik.
Hij lachte zacht. Vond zichzelf duidelijk hilarisch.
Zijn lach stierf langzaam weg terwijl hij op me neerkeek, maar de glimlach bleef. Zijn natte haar drupte in mijn gezicht. Ik veegde het weg.
Mijn handen vielen nutteloos naast mijn hoofd toen die van Harry weer richting mijn slipje gingen. Ik liet het nu wel toe. Harry onderdrukte een glimlach door op zijn onderlip te bijten.
Hij bleef me aankijken terwijl hij met zijn hand over mijn slipje wreef. Zag hoe mijn mond openging en hoe ik haperend adem haalde. Mijn hand ging ik naar zijn lange haar.
Ik voelde zoveel dingen op één moment dat ik het idee had dat ik alleen maar plat kon blijven liggen. Ik voelde me relaxed, maar tegelijkertijd gespannen, en gelukkig, maar tegelijkertijd bezorgd.
Maar toen Harry vervolgens mijn slipje omlaag trok voelde ik van beiden alleen maar het eerste. Zijn hand verdween opnieuw tussen mijn benen, zijn adem blies in mijn gezicht, en ik sloot mijn ogen.
Harry’s gezicht verdween in mijn nek, duwde mijn hoofd opzij. En toen ik na een paar minuten sneller begon te ademen nam Harry plotseling afstand. Hij kwam overeind en staarde ademloos op me neer. Ik fronste.
‘Waarom deed je dat?’
‘Deed wat?’
‘Stoppen.’
Harry grijnsde en kwam omlaag zodat hij een kus op mijn mond kon drukken. ‘Dat is omdat we nog niet klaar zijn.’
‘Want jij wil ook aan de beurt komen, of zo?’
Harry trok zijn wenkbrauwen op. ‘Dat is niet wat ik had gepland. Maar het mag wel.’ Weer grijnsde hij.
‘Genoeg gepraat,’ snauwde ik terwijl ik overeind kwam.
‘Wat? Sorry, Abs, ik...’ Ik duwde hem bij zijn schouders op zijn rug. Met een kleine ‘oef’ viel zijn hoofd terug in het kussen. Toen ik omlaag keek glimlachte ik. Ik was duidelijk niet de enige geweest wiens hart een paar minuten eerder sneller was kloppen.
Ik ging op hem zitten met mijn handen weer voor steun op zijn borst, en ik kon zijn hart eronder voelen kloppen. Hij legde zijn handen er bovenop en verstrengelde onze vingers.
Met een droge mond begon ik te bewegen, op hem, tegen hem, langzaam, toen snel, en weer langzaam, en Harry’s lippen gingen een stukje van elkaar. In tegenstelling tot zijn ogen, die zich juist sloten.
Ik was zo verliefd op deze man en ik kon er niks aan doen. Ik hield van zijn lach, en die op zijn gezicht, zijn ogen, zijn manier van lopen, zijn handen, ál zijn tatoeages, zijn háár, en ik streek gelijk een plukje uit zijn gezicht.
Ik hield van zijn vader-zijn. Hij was zo ongelooflijk gaaf met Charlie en met Tristan dat het alleen maar mijn hart deed opzwellen. Ik hield van zijn flauwe grapjes waar alleen hij het hardst om kon lachen, en ik hield er ook van als hij dat niet deed maar juist giechelde, ik hield ervan als hij niet doorhad dat hij iemands dag, vreemde of bekende, kon maken. Ik hield van zijn lage stem, die als hij in lachen uitbarstte ineens omhoog kon schieten. Voor nu klonk er alleen een laag gekreun.
Ik voelde me er zo klaar voor dat ik bijna stopte met de bewegingen. Zo geschokt was ik van mezelf.
Harry was me daarin allang voor geweest. Al vanaf het begin had hij me lief verteld hoe graag hij de liefde letterlijk met me wilde delen, en hoe hij het ook niet erg vond daar tien jaar op te moeten wachten. En ook daarom hield ik van hem.
Toen ik van hem afging en zijn boxershort meetrok, bleef Harry bewegingloos liggen. Hij hield zijn ogen gesloten, ademde zacht en langzaam uit.
Ik bleef naar hem kijken terwijl ik op mijn tenen langs het bed naar zijn nachtkastje liep. Ik probeerde zo stil mogelijk zijn lade open te trekken, en dat lukte, maar dat leek al niet meer van belang toen ik het doosje wat erin lag zag. Het was open.
Mijn hart zonk naar mijn tenen. Bewegingloos staarde ik naar doosje vol met wat Harry en ik jaren geleden vaker hadden moeten gebruiken – maar dan hadden we Charlie niet gehad en dat leek me vreselijk.
‘Abs, wat ben je aan het doen?’ Met een ruk draaide ik mijn hoofd opzij, en ik zag Harry, bijna vermoeid, naar me kijken. Mijn wangen begonnen te branden.
‘Wat is dit?’ Schor hield ik het doosje omhoog. Harry kneep zijn ogen samen om te kunnen zien wat het was, en glimlachte toen. ‘Wat denk je?’
‘Condooms, ja,’ reageerde ik meteen met een dikke stem, ‘en het doosje is open. Gebruikt.’
Het duurde even voordat Harry doorhad waar dit heenging. Toen kwam hij met een ruk overeind, en stond binnen één tel naast me.
‘Dit,’ hij legde zijn handen op mijn schouders en probeerde mijn blik te vangen, ‘is van lang, lang geleden. Van vóórdat ik jou weer zag. Echt waar.’
Ik begon serieus te huilen.
‘Jezus, Abs,’ bracht Harry ongelovig uit en hij schudde verwoed zijn hoofd. ‘Denk je... denk je dat nou echt? O, mijn god...’ Heel even was hij weg om zijn boxershort weer aan te trekken. Ik keek rond voor mijn slipje, zag hem nergens, en voelde me ongelooflijk naakt. Ook al had ik het hemdje nog aan.
‘Abs,’ Harry zakte door zijn knieën zodat hij op gelijke ooghoogte met me was, ‘ze zijn over datum. Kijk – 2 maart 2014. Meer dan een jaar geleden.’
Ik drukte mijn lippen op elkaar en kneep mijn ogen dicht.
‘Je wist toch ook dat ik anderen – helaas – tussen ons door heb gedatet? Dat heb ik je verteld.’
‘J-ja... dat klopt. Sorry,’ ik staarde naar mijn voeten. De laatste tranen veegde ik weg.
Even was het stil. ‘Jezus,’ hoorde ik Harry toen murmelen terwijl hij zijn armen om me heen sloeg en me tegen hem aandrukte.
‘Ik zou jou nooit, nóóit bedriegen,’ fluisterde hij met zijn mond tegen mijn oor, ‘nooit.’
Ik haalde schokkend adem terwijl ik mijn armen om zijn middel sloeg. Hij wreef geruststellend met zijn hand over mijn rug.
‘Ik hou van jou. Heel veel,’ murmelde hij terwijl hij ons zacht heen en weer wiegde. Ik pakte hem steviger beet. Drukte mijn gezicht in zijn borst.
‘Waarom was je daar eigenlijk in aan het kijken?’ vroeg hij zacht terwijl hij me losliet. Hij trok me langzaam terug naar het bed, waar we tegenover elkaar gingen zitten. Hij hield een hand op mijn been en wreef met zijn duim zacht over mijn huid. Ik keek met rode wangen omlaag.
‘Ik was op zoek.’
‘Naar wat?’
Nerveus keek ik Harry aan. ‘Naar zo een.’
Harry’s mond viel een stukje open. ‘Een zoals... uit het doosje?’
‘J-ja.’
Even was het stil. Harry bestudeerde me lang, duidelijk van zijn stuk gebracht. Zijn hand was stil komen te liggen.
‘En dat wist je zeker?’
Ik glimlachte zwak. ‘Heel zeker.’
‘O.’
Ik speelde met mijn vingers.
‘En nu?’
Ik fronste. ‘Hoe bedoel je?’
‘Weet je het nu nog steeds heel zeker?’
Ik staarde Harry aan. Hij staarde afwachtend terug.
‘Ja, dat weet ik nu nog steeds heel zeker,’ zei ik ten slotte. Harry’s lippen vielen een stukje van elkaar, en zijn ogen begonnen te twinkelen.
‘Blij?’ merkte ik droogjes op. Harry glimlachte terwijl hij dichterbij kwam. ‘Eerlijk? Ja, heel blij.’ Hij had zijn mond nog open toen hij deze op de mijne drukte. Ik sloeg meteen een arm om zijn nek heen. Hij duwde me zacht op mijn rug, ging tussen mijn benen liggen, begon zonder waarschuwing te bewegen, en al dacht ik dat ik net al het gevoel had verloren, kwam het nu dubbel terug.
‘M-maar...’ Ik probeerde niet al te hard te praten, ademde wel luid, ‘we hebben alleen die,’ ik verwees naar het doosje wat nu op zijn nachtkastje stond, ‘we... kunnen nu niet...’ Mijn stem stierf weg. Ik sloot mijn ogen.
‘O,’ Harry drukte zijn lippen in mijn nek, ‘dat denk jij.’ Zonder verder iets te zeggen kwam hij overeind en ging hij van het bed af. Mijn hart ging naar de tiende versnelling door zijn woorden, ik kreeg de zenuwen, maar het waren geen slechte.
Ik keek toe hoe Harry in zijn tas rommelde. Mijn hart maakte een sprongetje toen hij overeind kwam met een stukje folie tussen zijn lange vingers.
Al snel lag hij weer bij me, en ik trok voor hem zijn boxershort weer naar beneden, en hij ging op me liggen, en de warmte van zijn hele lichaam deed mijn hoofd tollen. Ik reikte met een hand naar beneden, raakte Harry aan, hij zuchtte terwijl zijn hoofd in mijn nek viel, kuste mijn schouder, kreeg het voor elkaar ondertussen de verpakking open te scheuren. Hij duwde mijn hand weg en gaf me ondertussen een kus op mijn mond. Mijn handen verdwenen in zijn lange haar, wat nu was opgedroogd. Ik trok er zacht aan en een zachte kreun verliet zijn lippen.
Ik haalde haperend adem toen Harry zich boven me installeerde. Terwijl hij met een elleboog naast mijn hoofd steunde, ging hij met zijn andere hand naar beneden. Zijn blik week geen moment van mijn gezicht, zoekend naar in ieder geval een klein spoortje van spijt of angst. Maar hij vond niets.
Hij drukte zijn mond op de mijne terwijl hij tegelijkertijd zijn heupen naar voren bewoog om de opkomende geluiden te smoren. We hielden onze ogen open, ik keek in de zijne die wijd opengesperd waren, en hij duwde verder. Ik kreunde gesmoord, hield zijn hoofd steviger beet, wilde mijn ogen al dicht laten vallen, maar Harry streek met zijn vrije hand het haar uit mijn gezicht weg en hield me zo bij zich.
We bleven even doodstil liggen. Zijn mond was nu bij mijn oor en zijn adem blies in mijn nek.
Ik had niet gedacht dat hij nog verder kon, maar toen duwde hij zijn heupen dichter tegen de mijne, en ik hoorde hem zacht in mijn oor kreunen. Mijn hart bonkte in mijn keel en ik voelde op het moment zoveel liefde voor hem dat ik het gevoel had bijna uit elkaar te barsten.
‘Kom op,’ murmelde ik en ik duwde mijn heupen omhoog. Ik wilde dat hij bewoog.
Hij tilde zijn hoofd op, keek ademloos op me neer, kuste me, hard. Toen trok hij zijn heupen weer terug, en weer naar voren tegen de mijne, en er ontstond een regelmatig ritme.
Ik sloeg mijn armen om zijn lichaam en trok hem dicht tegen me aan. Hij begon sneller te bewegen.
‘God... Jezus...’ murmelde hij schor in mijn oor en hij kuste me in mijn nek. Ik liet hem half overeind komen zodat ik naar hem kon kijken. Hij keek terug.
Elke keer dat zijn heupen tegen de mijne duwden zag ik de inspanning in zijn bezwete gezicht, en hem na elke beweging luid uit ademen, en hij keek geen enkele keer weg, en toen begon ik mijn hart tussen mijn oren te kunnen horen bonken, en ik ging sneller ademen, en het begon te tintelen in mijn tenen en vingers, maar ik kreeg het voor elkaar mijn ogen open te houden.
‘H-Harry,’ ik reikte naar hem, hijgend, zag hem alleen maar toekijken hoe het in me veranderde, en hij ging nog sneller te bewegen, en toen viel mijn hoofd terug in het kussen, en ik moest moeite doen de kreunen zacht te houden, en ik boorden mijn nagels in zijn rug, terwijl die van mij van het matras kwam, en ik hoorde Harry naar adem happen.
Holy shit,’ klonk hij schor voordat hij omlaag kwam en me in mijn nu blootgelegde nek kuste. Hij bleef snel en hard bewegen, en ik schokte nog na, en juist toen ik bijna klaar was, zag ik zijn buikspieren aanspannen, en hij kneep zijn ogen dicht, viel met zijn bovenlichaam op de mijne, en zijn gezicht verdween in mijn nek, en hij bleef met zijn heupen nog langzaam bewegen, en ik hield hem stevig vast. Zijn hele lichaam sudderde.

Die nacht bleef ik dicht tegen hem aanliggen, mijn benen door de zijne gewikkeld, mijn bovenlichaam tegen de zijne gedrukt en mijn hoofd op zijn borst. Hij had zijn armen strak om me heen geslagen en hield me dicht bij zich. Zo vielen we in slaap.


:D

Reacties (5)

 • niazkilam

  Wat kaleidoscoop zegt. Prachtig!

  3 jaar geleden
 • kaleidoscoop

  Oh ja ik was verdronken in mijn tranen dus eigenlijk is dit geest-ik die reageert.

  HOLY SHIT THO. Dit soort hoofdstukken komen vaker voor dan me lief is maar geen één, GEEN EEN!!!!!, is zo mooi, perfect, goed getimed, liefhebbend en realistisch als deze. Holy crap. Ik ga nu in geestvorm nog meer huilen

  3 jaar geleden
 • batbucks

  Wauwww

  3 jaar geleden
 • oomsjes16

  Snel verder!!(H)

  3 jaar geleden
 • Manonxxx

  (H)

  3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen