Foto bij When she calls

Vorige hoofdstuk: Harry en Aibileen hebben de liefde bedreven, al dacht Aibileen tussendoor wel even dat Harry, terwijl hij met haar was, met anderen sliep, omdat het doosje met condooms uit zijn nachtkastje open was (en dus gebruikt). Maar Harry liet zien dat ze over datum waren, wat betekende dat hij ze heel lang niet had aangeraakt!


Geklop op de deur. ‘Harry? Aibileen?’
Met een schok schoot ik overeind, mijn haar verwilderd voor mijn gezicht. De deken trok ik op tot mijn oksels.
‘Harry!’ siste ik naar de man die naast me lag. Een laag gehum klonk uit zijn keel en slaperig streek hij over mijn blote rug.
‘Het is je moeder! Get up!’ Ik gaf hem een zet tegen zijn zij, maar hij bleef stug met zijn ogen gesloten liggen. ‘Binnenkort is ze ook jouw moeder, hoor,’ murmelde hij terwijl hij zijn andere arm over zijn ogen legde om het licht buiten te sluiten. Ook al maakte mijn hart een sprongetje, hij zorgde er toch voor dat ik chagrijnig en paniekerig het bed uitging.
‘Even wachten, hoor!’ bracht ik uit terwijl ik hinkend mijn pyjamabroekje aantrok. Het hemdje van gisteravond had ik nog steeds aan, maar toen ik omlaag keek had ik pas door hoe doorschijnend het was. Ik keek rond de kamer, zag tot mijn ergernis Harry nog steeds knock-out in bed liggen, greep een van zijn shirts van de vloer en trok het over mijn hoofd.
‘Anne,’ glimlachte ik toen ik de deur opendeed. Daar stond ze in de deuropening, jas al aan, een grote weekendtas in haar hand. Ik keek even over mijn schouder en zag Harry met een hand onder zijn hoofd naar ons kijken. Ik trok mijn wenkbrauwen op.
‘Ik hoop dat ik jullie niet wakker heb gemaakt? Ik wilde alleen even gedag zeggen,’ klonk Anne’s stem. Ik pakte haar hand vast. ‘Dat geeft niet, hoor! We moesten nu toch het bed uit. Toch, Harry?’ Ik draaide me nog een keer om en zond hem een waarschuwende blik. Het enige wat hij deed was grijnzen. En toen ik met een frons weer naar Anne keek zag ik haar glimlachend toekijken.
‘Ik, dan,’ corrigeerde ik mezelf droogjes. ‘Weet je of Charlie al wakker is?’
Anne schudde haar hoofd. ‘Nee, nog niet. Maar hij had gisteravond dan ook een nachtmerrie, en kwam daarna heel moeilijk in slaap.’
Ik fronste, hoorde gestommel achter me en vroeg: ‘O? Waar dan over?’ Toen ik opzij keek zag ik Harry net zo bezorgd naar zijn moeder kijken, maar tot mijn schrik zag ik dat hij alleen het laken om zijn middel geknoopt had. Het hing zo laag dat je kon zien dat hij geen boxershort aanhad. Mijn wangen werden heet.
Anne, die even met opgetrokken wenkbrauwen het outfit van haar zoon had bestudeerd, besloot er niets over te zeggen. ‘Over jou, Harry, dat je iets van een ongeluk kreeg, of zoiets, en je kwam niet meer thuis.’
Het bleef even stil. Ik keek afwachtend naar Harry, die zijn mond open had gedaan maar nog niets had gezegd.
‘Heeft het zin om nu naar hem toe te gaan?’ vroeg hij ten slotte.
‘Zou ik niet doen,’ antwoorde Anne, ‘aangezien hij zijn slaap nu hard nodig heeft. Maar als je er bent als hij wakker wordt is dat fijn.’ Harry knikte. Ik glimlachte zwak.
‘Ik trek even een shirt aan en kom dan ook beneden, oké?’
‘Ja, is goed,’ glimlachte Anne terwijl ze zich vervolgens omdraaide en aan het eind van de gang naar beneden verdween.
‘Je kan ook alvast gaan, als je wilt,’ merkte Harry op toen hij zag dat ik was blijven staan. Ik haalde mijn schouders op. ‘Ja... dat kan.’
Harry fronste en legde een hand op mijn arm. ‘Maak je je zorgen om Charlie?’
‘Ja, wel een beetje,’ gaf ik schoorvoetend toe, ‘aangezien die nachtmerries maanden geleden gestopt waren. En nu gaat hij er nog slecht van slapen ook.’
Harry glimlachte, streek een plukje haar uit mijn gezicht. ‘Nachtmerries horen erbij, Abs. Dat hij bang is dat mij of jou iets overkomt, bijvoorbeeld. Kinderen hebben nachtmerries. Echt,’ hij drukte een kus op mijn mond, ‘ontspan. He’ll be fine.’
Ik glimlachte zwakjes naar hem.
‘Heb je wel goed geslapen?’ vroeg hij terwijl zijn hand naar beneden dwaalde en de mijne vastpakte, ‘na ons bezigheidje?’ Zijn ondeugende blik deed me alleen maar met rode oren knikken.
‘Mooi, want ik ook,’ antwoordde hij terwijl hij zijn lippen even op mijn voorhoofd drukte, ‘en nu ga jij even naar beneden mijn moeder vermaken. Tot zo.’

‘Wil je nog iets drinken voordat je gaat?’
‘Nee, dank je, lieverd,’ glimlachte Anne naar me, ‘ik wil proberen in één keer te rijden, en als ik nu drink moet ik tussendoor naar de WC.’
Ik fronste naar haar. ‘Heb je net dan wel genoeg gedronken?’
‘Natuurlijk, schat. Hoe hebben jullie het gisteravond gehad?’
Mijn glimlach vervaagde een beetje, en dat ontging Anne niet. ‘Heel leuk, hoor! Het was gezellig eens iets met z’n tweetjes te doen.’
‘En... alles is goed gegaan?’ ging Anne langzaam verder. Ik haalde mijn schouders op. ‘Tussen ons zeker wel, ja. We gingen eerst uit eten in een van Harry’s favoriete restaurants, en ik denk nu ook een van de mijne, en daarna zijn we een film in de bioscoop gaan kijken.’
‘Zo! En dat ging gewoon goed? Met alle paparazzi en zo?’
‘Eh,’ ik glimlachte ongemakkelijk, ‘Eerst wel, maar toen maakten ze op het laatst een paar negatieve opmerkingen. Maar het maakt niet uit,’ vervolgde ik snel toen ik Anne’s gezicht zag. Ze was zo bezorgd gaan kijken dat ik bang was dat de rimpels zouden blijven staan. Ze zette een stap dichterbij, pakte mijn hand vast.
‘Zeiden ze iets over jou?’ vroeg ze zacht zonder weg te kijken.
‘Uh...’ Ik knipperde snel met mijn ogen. Zag toen Harry in de deuropening met een serieuze blik staan luisteren. Anne had mijn blik gevolgd en kreeg toen Harry in het oog. Ze liet mijn hand los en draaide naar hem toe.
‘Harry, wat hebben ze tegen Aibileen gezegd?’
Harry keek van zijn moeder naar mij. ‘Dat is niet aan mij om te vertellen, maar aan Abs... o, niet?’ Hij had mijn nee-schuddende hoofd in de gaten gekregen.
‘Zeg jij het maar,’ mompelde ik. Mijn keel werd te dik.
Ik vond het vreselijk om te praten over wat er mij overkwam, of hoe ik me voelde. Het zorgde ervoor dat ik me heel kwetsbaar en zwak voelde, en dat vond ik maar niks.
‘Nou,’ Harry kneep zijn lippen even samen, ‘laten we het er bij houden dat ze tegen mij hadden moeten zeggen dat ik haar niet waard ben, in plaats van andersom. Want dan is het de waarheid.’
Ik keek naar mijn voeten. Voelde Anne een kus op mijn hoofd drukken, voordat ze fluisterde: ‘Jij bent de prachtigste 23-jarige die ik ken. Op Harry na, dan. Echt,’ ze drukte nog een kus op mijn voorhoofd, kneep zacht in mijn hand en liep toen weg, de gang op. Door mijn wimpers heen zag ik Harry nog even naar me staan kijken, voordat hij zich omdraaide en zijn moeder volgde. Even later ging de voordeur met een zachte klap weer dicht en verscheen hij weer in de woonkamer.
Ik had de televisie aangezet en was op de bank gaan zitten. Harry kwam erbij. Een kus werd vervolgens op mijn wang gedrukt. ‘You ok, beautiful?
‘Ja, hoor,’ glimlachte ik naar hem en ik pakte zijn hand vast. Hij schoof tegen me aan en sloeg de andere arm om me heen.
Zo zaten we stilletjes op de bank, tot ik gestommel van boven hoorde.
‘Charlie is wakker,’ merkte ik hardop op en ik stond op. Harry trok me echter aan mijn hand weer omlaag. ‘Nu is het mijn beurt om iemand te ontvangen. Besides, ik denk dat het beter is als ik ga, vanwege zijn droom.’
‘Ja... dat is waar.’
Harry glimlachte, drukte zijn mond op de mijne, stond toen op en verdween naar de gang. Even later hoorde ik Charlie enthousiast roepen en schateren. Harry’s veel lagere stem klonk er af en toe tussendoor. Met een glimlach ging ik naar de keuken om toastjes te maken.

Toen ik met een bord vol terugliep naar de woonkamer trof ik Charlie op de heup van zijn vader aan. ‘Toastjes!’ riep Harry en hij drukte een smakkerd op mijn wang voordat hij er een pakte en het Charlie voorhield. Die grijnsde alleen en binnen een minuut was het weg.
‘Kom, we gaan lekker eten,’ zei Harry vrolijk, en met het jochie nog steeds op zijn heup liep hij me voor naar de woonkamer, waar hij Charlie in zijn stoeltje installeerde en vervolgens terugliep naar de keuken om drinken te halen. Ik ging naast Charlie zitten en drukte een kus op zijn voorhoofd. ‘Lekker geslapen, schatje?’
Charlie fronste en haalde zijn schouders op, terwijl hij nog een toastje wilde pakken. Ik hield hem echter tegen. ‘Even wachten tot papa er is, oké?’
Ik wilde heel hard gaan lachen toen Charlie me op zo’n manier aankeek zoals Harry ook af en toe deed als hij zijn zin niet helemaal kreeg. Een klein geluidje verliet in plaats daarvan mijn mond en ik beet op mijn lip. Op dat moment kwam Harry weer aanlopen en zette drie bekers met melk, appelsap en water voor onze neuzen neer.
Halverwege ons ontbijtje ging Harry’s telefoon. Hij keek er even schuin naar, maar ging toen weer verder met luisteren naar een van Charlie’s vele verhalen.
‘Moet je die niet opnemen?’ fluisterde ik hem toe.
‘Nee, ik ben bezig,’ mompelde Harry tussen neus en lippen door zonder weg te kijken.
‘Kijk dan op z’n minst wie het is.’
Harry rolde met zijn ogen maar stond wel op om zijn telefoon te pakken, maar toen hij net wilde kijken wie het was stopte het gerinkel. De naam was Harry echter duidelijk niet ontgaan.
‘Harry?’
Hij staarde met een vreemde, afwezige blik naar het scherm, murmelde een ‘hm?’ voordat ik zijn naam herhaalde en toen pas zijn aandacht kreeg.
‘Gaat alles goed?’ vroeg ik voorzichtig.
‘Hm? Ja, natuurlijk,’ reageerde Harry afwezig, snel, en hij keek overal behalve naar mij, ‘ik moet deze even terugbellen, oké?’
‘Oké...’
Harry liep nog even naar me toe en drukte een kus op mijn voorhoofd voordat hij de kamer verliet, en ik merkte duidelijk dat hij met zijn gedachten elders zat.
Zo gold dat ook voor mij terwijl ik naar Charlie glimlachte en verschillende pogingen deed aandachtig naar hem te luisteren, maar ik dacht elke keer weer aan Harry. Ik zag hem nooit zo vreemd op telefoontjes reageren, en ik vroeg me dan ook af wie het dan moest zijn.
Na tien minuten kwam Harry met een blik nog steeds zo vreemd binnen lopen. Ik wachtte af.
‘Ze... Caroline...’ Harry fronste, opende zijn mond, keek toen pas op, ‘probeerde me te bellen.’
‘En... dat doet ze nooit, of zo?’ vroeg ik langzaam. Harry schudde zijn hoofd, spelend met zijn vingers. Ik fronste.
‘Wat wilde ze zeggen?’
Harry keek me voor het eerst weer aan, en ik schrok van zijn rode ogen. Een lange stilte volgde.
‘Charlie,’ begon ik ten slotte, ‘waarom ga je niet even lekker spelen met je autootjes? Maar wel hier, hoor!’
‘Oké!’
Terwijl ik Charlie uit zijn stoeltje tilde, liep Harry weg en kwam vrijwel meteen weer terug met een paar autootjes. Hij gaf ze aan Charlie, met een aai over zijn bol als bonus, en liep toen naar de keuken. Ik volgde hem.
Ik trof hem aan met een hangend hoofd en beide handen om de rand van het aanrecht geklemd. Ik liep naar hem toe, streelde geruststellend over zijn rug. Zijn gezicht kreeg ik door zijn lange haar niet te zien, maar de snufjes en de haperende ademhaling hoorde ik wel.
‘Harry...’ zei ik zacht terwijl ik een arm om zijn middel sloeg en mijn wang tegen zijn bovenarm legde. Met mijn andere hand streek ik zacht over zijn borst en voelde zijn hart snel kloppen.
‘Wat zei ze?’
‘Ze... is ontslagen.’
‘Huh, wat... bij X Factor?’
‘Ja... bij alles. Binnen twee dagen.’
Ik wist niet wat ik moest zeggen, maar kon alleen maar naar de contour van Harry’s gezicht tussen zijn haar kijken.
‘En... nu?’
Harry keek naar me op. Zijn onderlip trilde, en zijn ogen waren rood, maar gek genoeg kwamen er geen tranen. En nog gekker was dat zijn mondhoeken omhoog trilden.
‘Ze vroeg of Tristan bij mij kon komen. Tot ze haar zaken weer op orde heeft.’
Mijn mond viel open. In een reflex pakte ik Harry’s hand beet. ‘W-wat?’ piepte ik, en ik speurde elk stukje van Harry’s gezicht af voor een aanwijzing naar een eventuele leugen.
‘Ja,’ Harry glimlachte zwak, was zelf ook van zijn stuk gebracht, ‘ze is zo gestrest als wat, vertelde ze. Kan het niet aan om er een kind bij te hebben.’
Een korte stilte volgde.
‘Dat heeft ze dan aardig gezegd.’ Ik trok mijn wenkbrauwen op. Harry glimlachte geamuseerd. ‘Waarschijnlijk bedoelde ze het niet zo.’
‘Hm. Maar mag het wel? Dat ze hem aan jou overdraagt?’
Harry haalde zijn schouders op. ‘Weet ik niet. Ik bel zo met mijn advocaat. En eerlijk gezegd denk ik dat dit alleen maar in mijn voordeel komt te liggen. Als zij dus zo toegeeft dat ze zichzelf niet geschikt vindt om nu een goede ouder voor Tristan te zijn.’
Ik bestudeerde Harry’s gezicht.
‘Je lijkt niet zó blij.’
Harry zuchtte en ging overeind staan. ‘Ik weet ook niet waarom. Misschien omdat ik het jammer vind dat het zo moet gaan. Dat ik hem op deze manier wel bij me kan hebben. En ik voel me bijna schuldig dat het komt omdat het slechter gaat met Caroline.’
Ik suste en kneep in zijn hand. ‘Harry, je mag tijd spenderen met Tristan, dus natuurlijk ben je en mag je dan blij zijn. Heel blij, zelfs. En Caroline lost haar eigen problemen op. Ze vond zojuist een oplossing voor Tristan, zogezegd.’
‘Maar ze is wel de moeder van mijn kind. Ik kan haar toch niet zomaar de rug toedraaien?’
‘Haar de rug toedraaien zal je nooit kunnen doen, Harry. Daar hebben jullie net een zieltje teveel voor geschapen. Waarom is ze eigenlijk ontslagen? Heeft ze dat gezegd?’
Harry keek me even afwachtend aan.
‘Ze is beschuldigd op het gebruik van alcohol tijdens het werk. Zelf ontkent ze dit stellig, al las ik laatst in een artikel dat het publiek haar tijdens een show wel heel ontspannen en vrolijk over vond komen. Terwijl iedereen weet dat ze het net zoals ik af en toe moeilijk heeft. Het moeilijke gescheiden duo, zeg maar.’ Harry haalde diep adem. ‘Ik heb geen idee wat ik moet denken. Jezus,’ hij haalde een hand door zijn haar. Ik trok aan zijn andere. ‘Kalm aan, Harry. Je hoeft hier niet zo over na te denken. Dat is niet jouw taak. Jouw taak is nu je advocaat bellen en zo Tristan opvangen. Komt Caroline hem brengen?’
‘Ja.’
‘Kijk. Neem een douche, kleed je om, poets je tanden,’ plagend drukte ik een kus op zijn glimlach, ‘en kom dan weer beneden. Dan ligt je telefoon voor je klaar.’
‘Wat moet ik toch zonder jou,’ murmelde Harry terwijl hij zijn armen om me heen sloeg en me tegen zich aandrukte. Ondertussen kuste hij me liefdevol.

Reacties (6)

 • niazkilam

  Aaaawwwh(H)

  4 jaar geleden
 • ILOVEFOOOOD

  Yesssss snel verder xx

  4 jaar geleden
 • kaleidoscoop

  FUCKING EINDELIJK KOMT TRISTANNNNN HOLY
  SHIT alleen straks moet hij weer naar huis en dat wil ik niet omg zorg er pls voor dat hij in dit liefdevolle gezin kan blijven :-(((

  4 jaar geleden
 • oomsjes16

  Snel verder!!(H)

  4 jaar geleden
 • biancadokkum

  Super geschreven:)!!!

  I love this story <3!!!

  4 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen