Celebrían kon de slaap niet vatten. Ze had veel vaker nachten doorgebracht in Eriador, maar nooit voelde het bed zo onwennig als nu. Ze begreep het niet. Waar was Elrond? Waarom maakten de anderen zich er niet druk om? Hij kon toch niet zomaar een hele nacht wegblijven? Celebrían had afgeteld totdat deze dag zou aanbreken! Het was vreselijk geweest om hem te moeten missen en het vooruitzicht hem weer te kunnen zien was het enige dat haar op de been had gehouden. En nu was hij er niet eens geweest!
      Ze veegde een traan van haar wang. Ze was ongerust. Ze kon niet geloven dat hij gewoon met een andere vrouw een hele nacht wegbleef. Zo was Elrond absoluut niet! Ze haalde even diep adem en stapte toen uit het bed vandaan. De vloertegels waren koud onder haar voeten en er ging een rilling door haar heen. Gauw schoot ze haar pantoffels aan. Ze knoopte haar reismantel om zich heen en staarde een tijdje door het raam. De hemel was helder en omdat een van de ramen nog openstond, voelde ze dat het verre van koud was buiten.
      Voorzichtig klom ze uit het raam. Ze wist dat haar ouders woedend zouden worden als ze erachter kwamen, maar ze wilde niet dat een van de wachten haar zou zien. Ze had gewoon even de buitenlucht nodig, zonder dat wakende ogen haar in de gaten hielden.
      Celebrían keek een beetje beteuterd naar haar roze pantoffels. Het zag er vreemd uit en waarschijnlijk zou iedereen die haar nu zou zien vragen gaan stellen. Toch was het al ver voorbij middernacht en ze verwachtte niet dat er nog veel mensen buiten waren. Voor de enkelingen voor wie dat wel gold, moest ze zich wel kunnen verbergen.
      Op haar hoede sloop ze naar het meertje waar Elrond en zij vaak zaten. Ze waren wel eens eerder door het raam naar buiten geglipt om samen aan het water te kunnen zitten onder de sterrenhemel en tegen beter weten in hoopte ze dat hij daar nu op haar stond te wachten. Misschien had hij wel een verrassing voor haar – een nachtelijke picknick bijvoorbeeld. Haar hart begon heviger te bonzen terwijl ze het gras over liep.

Een zucht rolde over haar lippen toen er inderdaad iemand bij het meertje stond. Het ritme van haar hart zweepte direct op en ze holde naar hem toe. Hij was het. Hij was toch voor haar gekomen. Zijn donkere haar glansde in het maanlicht en Celebrían voelde zoveel vlinders in haar buik wervelen dat ze bang was om op te stijgen.
      ‘Elrond,’ zong haar stem.
      Hij draaide zich om en Celebrían kwam struikelend tot stilstand. Het was Elrond niet. Ze verstijfde toen ze zag wie het wel was.
      ‘Elrond?’ herhaalde hij. ‘Ik ben bekend onder vele namen, maar deze is mij onbekend. Ik voel me echter zeer gevleid, vrouwe Celebrían.’
      Hij richtte zijn ogen, die net zo bleek waren als de maan, tot haar en grijnsde.
      Celebrían wist niet wat ze moest doen of zeggen toen Annatar naar haar toe liep. Ze verstijfde toen hij zijn hand hief en zijn vingers door haar blonde lokken liet gaan, die scherp afstaken tegen zijn eigen gitzwarte haar, dat bijna onzichtbaar was in de duisternis.
      ‘Voel je je eenzaam, Celebrían? Zoek je troost, nu je geliefde zich in de armen van een ander heeft gestort?’
      Haar ogen vulden zich met tranen. Annatar had haar altijd een beetje angst aangejaagd. Hij hield nooit een gepaste afstand en ze wist nooit wat er in zijn hoofd omging. Het waren echter zijn woorden die wonden in haar hart kerfden. Dit was toch niet waar? Dit waren leugens, niets dan leugens!
      Ze deed een stap naar achteren toen zijn vingers langs haar wang streken.
      ‘Laat me met rust.’
      ‘Jij bent naar mij toegekomen.’
      Celebrían wist niet of het zijn bedoeling was, maar zijn stem kwam nogal dreigend op haar over. Ze draaide zich om en rende weg. Huiverend blikte ze over haar schouder omdat ze bang was dat hij haar achterna kwam, maar het enige dat haar volgde was zijn spottende lach.

Reacties (4)

 • Trager

  Wat een creeper...

  5 jaar geleden
 • SonOfGondor

  Annatar... Is dat wie ik denk dat dat is? Dat zou helemaal niet goed zijn

  5 jaar geleden
 • Vasya

  Wat een griezel :3
  Run Celebrian run!

  5 jaar geleden
 • ProngsPotter

  Oh wat een rotkop
  Of persoontje
  Ding
  Elf
  mens. Whatever
  Laat haar gewoon met rust!

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen