Foto bij 33 • Weasley onze koning!

Y'all ready for Christmas? ^^ Ik hoop dat jullie zin hebben in een lekker lang hoofdstuk?Eleanor keek uit over het enorme Quidditch veld. Ze had de kleuren van Gryffindor op haar wang geschilderd en droeg een Gryffindor sjaal om haar nek. Haar donkere haren waren ingevlochten en bij elkaar geknoopt met een gouden lint dat vrolijk mee wapperde in de wind. Haar bezem lag onder haar voeten. Ze had deze met Jenna meegesmokkeld, omdat Eleanor vastberaden was het Gryffindor team te feliciteren wanneer ze de wedstrijd hadden gewonnen. Een glimlach sierde haar gezicht en de enthousiasme straalde uit haar ogen. Ze had uitgekeken naar deze wedstrijd. Dit was Ron's eerste wedstrijd en ze was erg benieuwd hoe hij het zou doen. Zeker omdat, als zij zouden winnen, zij ook tegenover hem zou staan. Ze had hem vanochtend trillend van de zenuwen aan tafel zien zitten en hem een kopje kamillethee aangeboden, maar niets leek hem te kalmeren.
Het veld was bevroren en de lucht was bekleed met wolken. Het weer was ideaal voor deze tijd van het jaar en het beloofde veel goeds voor de wedstrijd. Niet alleen dat, twee van de Slytherin spelers waren geblesseerd, waaronder Draco Malfoy. Eleanor dacht dat het misschien kwam door de overblijfselen van haar spreuk van gisteren, maar Draco liet niet zomaar een wedstrijd schieten. Niet als hij de kans had om Harry te vernederen.
Onder een daverend gejuich en gejoel betraden de spelers het veld. Luna's befaamde leeuwenhoed brulde luid in Eleanors oor en ze sloeg lachend haar handen over haar oren. Ze joelde enthousiast mee met de rest van de school en keek toe hoe de aanvoerders elkaar de hand schudde. De ballen werden losgelaten, een schel fluitje weerklonk en het spel begon.
'Hup Ron!' riep Jenna hard en greep een keer naar Neville's arm, die roepend naast haar stond. Eleanor grinnikte en prikte Jenna in haar zij, waarna ze haar met een aanmoedigende grijns aankeek.
'... En wederom staat Weasley in het veld. Zo blijkt maar dat een vriendschap met de aanvoerder toch nog wat opbrengt.' Zacharias Smith stond aan de Slytherins kant op het commentaar podium. Eleanor wierp hem een boze blik toe, maar helemaal vanaf de Gryffindors kant was er weinig kans dat hij het had gezien, al hoopte ze daar wel op. Zacharias was het er nooit mee eens geweest dat Ron de eerste Keeper was voor het Gryffindors team, hij liet dit ook zonder schaamte merkten.
De wedstrijd verliep zoals iedere andere tussen Gryffindor en Slytherin. Slytherin speelde weer een aantal keer buiten het boekje, tot grote ergernis van de leerlingen van Gryffindor. Er werden hier en daar wat strafpunten uit gedeeld, maar vele daarvan leek madam Hooch niet te hebben gezien.
Gryffindor stond honderd punten voor. Ron had er nog geen bal langs laten komen en hij leek compleet in zijn element te zijn. 'Ze kunnen het wel op hun buik schrijven,' grinnikte Eleanor en stootte Lune in haar zij. 'Tenzij ze de Snitch vangen.' Luna's hoed liet nogmaals een brul horen.
'... Ja, Potter heeft duidelijk iets gemist.' Eleanor keek om en zag Harry een flinke duik nemen, tezamen met de Seeker van het Slytherin team. De Slytherins Seeker draaide weg en Harry keerde even later en hield zijn hand omhoog. Toen de toeschouwers besefte wat er was gebeurd steeg er een daverend applaus en gejuich, dat het schelle geluid van het fluitje overstemde. De Gryffindor spelers vlogen Harry tegemoet en Eleanor legde haar handen aan haar mond om harder te kunnen roepen. Eleanor zag Ginny langs de groep heen vliegen en knalde in volle vaart op het commentaarpodium. Eleanor gierde van het lachen toen ze Zacharias overeind zag kruipen en woest om zag kijken naar Ginny, die met een brede grijns op haar gezicht naar de andere terug vloog. Ze stond van haar plaats en greep naar haar bezem. Met een lenige zwaai, sloeg ze haar been voer de bezem en schoot het veld op richting de groep juichende Gryffindors. 'Harry! Ron! Ginny!' gilde ze en sprong van haar bezem om hen te omhelzen.
'Heb je je bezem meegenomen het veld op?' grinnikte Ron nadat ze hem had losgelaten. Eleanor knikte. 'Ik moet jullie toch feliciteren?'
'Dat kan straks ook nog wel op het feest.' Ginny sloeg lachend een arm om haar schouders. 'En het spijt me van je aanvoerder, ik kon me even niet inhouden,' grinnikte ze, maar Eleanor wuifde het weg. 'Als jij het niet had gedaan, had ik het wel gedaan.'
'Maar je komt dus ook?' vroeg Harry toen en Eleanor knikte. 'Ik zou het niet willen missen.'
'Top! Dan zien we je vanavond!' Het team vertrok naar de kleedkamers en Eleanor liep terug naar Jenna en wachtte op haar onderaan de trappen van de tribunes. 'Jezus, wat een trappen. Kon ik niet even achterop?' mopperde ze en Eleanor lachte. 'Je zal me wel vergeven als ik vertel dat ik ons het Gryffindor feest heb ingeloodst.' Eleanor wierp een blik op haar vriendin en toen op Neville die even verderop met Luna terug liep naar het kasteel.

In de Gryffindor Toren was het feest al in volle gang. Muziek galmde door de kamer, gemend met het gejuich van de leerlingen. 'Weasley onze koning! Weasley onze koning!' werd er gejoeld. Er stond een tafel met hapjes en drankjes en niks anders dan de kleuren rood en goud. Wederom was de zevendejaars Hufflepuff jongen die de Wodka spreuk had ontworpen ook aanwezig. Eleanor en Jenna liepen naar binnen, beide feestelijk gekleed. Het voelde goed haar eigen kleren weer even te dragen, in plaats van de alledaagse schooluniformen. Eleanor kwam Harry tegen en klopte hem op zijn schouder. 'Gefeliciteerd! Je hebt een prachtig team samengesteld!'
Harry knikte dankbaar en gaf haar een glas Butterbeer aan. 'Oh, misschien wil Jenna ook wat-' Eleanor stopte midden in haar zin toen ze erachter kwam dat Jenna niet meer naast haar stond en zag haar verderop met Neville staan kletsen. Eleanor schudde lachend haar hoofd en kletste wat met Harry. Toen haar eerste Butterbeer op was liep ze de groep rond om wat te socialiseren. Het viel haar op dat ze Hermione de hele tijd nog niet had gezien en Harry kon ze ook nergens meer vinden. Ze botste even later tegen Ron op, die in een innige omhelzing stond met Lavender Brown. Eleanor trok haar wenkbrauwen op en liep door. Dat waren haar zaken niet. Toen ze iedereen leek kwijt te zijn, plofte ze neer op een stoel en genoot wat van de muziek. Hier en daar leek het effect van de Butterbeer in te werken en begon de mensenmassa luidruchtiger te worden. Ze zag verderop Ginny vastgeplakt staan aan Dean en keek weer weg.
'Wat zit jij hier alleen?' Cormac McLaggen kwam naast haar zitten en keek haar grijzend aan.
'Mag een meisje dan niet alleen zitten, als ze daar zin in heeft?' antwoordde ze bot en met de minste interesse.
'Er is een feest aan de gang. Je wilt toch veel liever dansen dan hier zitten.'
Eleanor draaide haar hoofd weg. 'Ik dacht dat een Hufflepuff als ik niet welkom was.'
Hij grinnikte en prikte in haar zij. 'Kom op, Whelan, heb wat plezier.' Hij stond op en stak zijn hand uit. Zuchtend nam ze zijn uitnodiging aan en liep met hem mee naar de dansende mensenmassa. Cormac kon ze niet uitstaan, maar ze kon er niet onderuit dat hij gelijk had. Jenna was te druk met Neville, waar ze geen probleem mee had want Eleanor zelf zat ook al te wachten tot er iets ging gebeuren tussen die twee. Harry en Hermione waren nergens te vinden en Ginny en Ron zaten beide met hun lippen aan iemand vastgeplakt. Wat voor keuze had ze als haar andere huisgenoten hier niet waren?
Ze liet zich door Cormac meevoeren tussen de mensen en danste op de muziek. Al was het haar duidelijk dat hij meer van haar haar verlangde, ze gaf niet toe. Zijn ogen bleven maar over haar lichaam glijden, terwijl zij deze bewoog op de maat van de muziek. En hoewel zijn handen zich vaak naar haar uitstrekte, ze liet hem haar niet aanraken, iets dat hem duidelijk irriteerde. De frons op zijn voorhoofd werd met de minuut dieper, maar Eleanor negeerde het. Ze was niet bang voor hem, ze was niet geïnteresseerd en daar moest hij maar mee leren leven. Bovendien wist ze dat hij achter Hermione aan zat en ze was al helemaal niet geïnteresseerd in het zijn van een tweede keuze, maar toen Cormac haar middel plotseling ruw vastgreep, rukte ze zich van hem los en liep weg.
'Eleanor?'
Eleanor keek op, Jayden kwam tussen de massa van studenten doorlopen. 'Ik zag Cormac net, gaat het?'
Ze knikte vastberaden. 'Geen zorgen. Ik red me wel. Wat doe jij eigenlijk hier?'
Hij grinnikte en wees achterom naar Devon, die daar met twee Gryffindor meisjes stond te praten. 'We zijn uitgenodigd.'
Eleanor trok geïntrigeerd haar wenkbrauwen op en keek hem aan. 'En? Gaat het wat worden?' vroeg ze met een blik op de twee meiden.
'Ik denk het niet. Tenminste, voor mij niet. Moet ik met je meelopen?' Hij draaide zich om en wenkte wat naar Devon, die knikte en zijn glas ophief.
'Dat zou fijn zijn, ja.' Eleanor draaide zich om en liep met Jayden achter zich aan naar Jenna toe, die bij Neville en Seames stond te praten. 'Ik ben er klaar mee, ga je mee of blijf je hier?'
Jenna keek om naar Neville en toen peinzend weer naar Eleanor.
'Nee, het is al goed,' glimlachte Eleanor. 'Weltruste.' Ze draaide zich om en beende de kamer uit.
'Die twee?' vroeg Jayden onderweg en ze knikte lachend. 'Een passie voor planten doet wat met je, hé.'
Ze keek op naar Jayden. Van alle Teamspelers had ze met hem toch wel de beste band opgebouwd. En Jayden was best knap, Devon ook, maar ze had het meer op blond. Al was Jayden donkerblond.
Plotseling keek hij opzij en ving haar blik op. 'Wat? Zit er wat op mijn gezicht?' vroeg hij verbaasd en ze schudde lachend haar hoofd. 'Nee, hoor.'
Ze keek even van hem weg, maar toen ze terug keek had hij zijn ogen nog niet van haar afgehouden. 'Wat? Zit er wat op mijn gezicht nu?' grapte ze.
'Neh, het is alleen,' begon hij en lachte wat schaapachtig. 'Je ziet er leuk uit. Even iets anders dan dat zweterige Keepers-kostuum en je ruikt ook echt een heel stuk beter.'
Eleanor grinnikte en gaf hem een duw. 'Insgelijks.'
'Eleanor, dit is misschien een rare vraag.' Jayden pakte haar arm vast en hield haar tegen. Ze fronste haar voorhoofd en keek hem afwachtend aan.
'Mag ik- Mag ik je zoenen?' Hij sloeg zijn ogen beschaamd neer zodra hij de vraag had gesteld en Eleanor giechelde. 'Wat vrijpostig om te vragen, Jayden.'
Hij keek geschokt op. Bij Eleanor was de glimlach echter nog niet van haar gezicht verdwenen. 'Ik maak een grapje.' Ze ging op haar tenen staan en gaf hem een voorzichtige zoen op zijn mond. Toen ze zich van hem wegtrok grinnikte ze. 'Kun je daar mee vooruit?'
Jayden legde zijn handen rond haar middel en schudde zijn hoofd. 'Ik had gehoopt op wat meer.'
'Ja, dat dacht ik al.' Ze zette een stap naar voren en zoende hem nogmaals. Deze keer een stuk minder voorzichtiger. Jayden ging met haar mee en drukte haar dichter tegen zich aan. Zijn vingers drukte in het vlees op haar heupen en ze voelde de kriebels in haar buik die ze zo lang niet meer had gevoeld, alsof de coconnen in haar buik waren uitgekomen en er honderden vlindervleugels tegen haar buikwand kietelden. Haar handen groeven zich door zijn lokken en ze glimlachte in de kus.
Plotseling klonken er voetstappen en Eleanor verbrak de zoen. Beide keken om en zagen een donker figuur in de gang staan. Eleanor herkende de blonde kop haren als die van Draco. Ze zag zijn gelaatstrekken in het licht van de maneschijn en hoewel hij haar eerder vermoeid leek te zijn, keek hij nu woest vooruit.
'Je hebt een goede wedstrijd gemist, Malfoy!' riep Jayden toen hij Draco ook had herkent.
'Jayden, doe normaal,' siste Eleanor boos terug en zette een stap bij hem weg. Ze keek om naar Draco, maar zag dat de gang weer leeg was. Eleanor slaakte een zucht en begon te lopen. Toen ze in de kelder aankwamen, zaten daar Susan, Justin en Ernie nog op de banken met een kopje thee.
'Doe mij er ook even een,' zei Eleanor, terwijl ze op de bank plofte naast Susan. Jayden ging naast de jongens zitten en haalde een hand door zijn haren.
'Teveel Butterbeer op?' vroeg Justin grijnzend aan Eleanor en schoof haar een kopje kamille thee toe. Eleanor schudde haar hoofd. 'Ik heb mezelf moeten los wurmen uit de grijpgrage handen van Cormac McLaggen.'
'Cormac? Wat deed je met hem dan?' vroeg Ernie verbaasd en zette zijn lege kop thee neer op de tafel. Eleanor haalde haar schouders op. 'Ik kon niemand vinden, en hij hij had gelijk, om op een feest op een bankje te gaan zitten wachten tot de plezier naar jou toe komt, dat is ook zo levenloos.'
'Misschien wel beter dan dat iemand constant aan je zit, terwijl je gewoon plezier wil hebben,' zei Jayden toen en nam een slok thee.
Eleanor grinnikte. 'Klopt, maar ik laat me niet zomaar inpalmen door iedere eikel.'
'Jij laat je niet inpalmen, dat is heel iets anders.'
Eleanor smeet een kussen naar Justin toe en keek hem fronsend aan. 'Als ik wil wel hoor,' ze blikte even op Jayden, maar hij had het te druk met de suiker in zijn thee.
'Oh,' Justin begon te grijnzen, 'hoor ik daar een hint? Heeft iemand dan toch eindelijk een kus gestolen van de eenzame weduwe?'
'Justin! Houd je muil, man,' brieste Susan opeens en Ernie verslikte zich in zijn thee van het lachen. 'Wauw,' hoestte hij uit, 'Susan, waar kwam dat vandaan?'
Susan haalde haar schouders op. 'Dat zijn geen grapjes, je weet hoe Ella daar over denkt.'
Eleanor grinnikte en legde een hand op Susans arm. 'Het maakt niet uit. Ik kan het wel hebben. Maar als jullie me nu willen excuseren, ik duik lekker mijn bed in.' Ze stond op van haar plaats en liep langs de bank heen.
'Maar je hebt dus niet gescored vanavond, Ella?' riep Justin haar na, waarna ze haar middelvinger opstak en 'Val dood, Justin.' naar achter riep. Ze kon zijn gelach nog na horen galmen toen ze de aardse passage doorliep en grinnikend haar hoofd schudde.
Niet veel later kwam Susan ook de slaapvertrekken binnen en kleedde zich om. 'Heb je Jenna nou daar gelaten?' vroeg Susan toen ze in haar pyjama op bed zat.
Eleanor knikte. 'Ja, maar die red zich wel met Neville.'
Susan knikte. 'Was het wel leuk?' Ze kroop onder de dekens en keek opzij naar Eleanor. 'Ja, het was wel gezellig.' Ze beet twijfelend op haar lip en keek Susan aan. 'Ik heb een soort van met Jayden gezoend.'
'Je wat?!' Susan zat recht overeind op bed en keek haar aan. 'Meen je dat?'
Eleanor knikte beschaamd. 'Of het handig was, weet ik niet. Misschien had ik iets te veel Butterbeer op. Hij in ieder geval wel.'
Susan slaakte een zucht. 'Nou,' begon ze, 'dat werd wel mooi tijd. Niet met hem bedoel ik, maar überhaupt. '
'Ik weet niet echt wat ik dacht. Hij is wel leuk en ik kan prima met hem opschieten, maar eerder had ik hem nooit zo gezien, om eerlijk te zijn.'
'Kijk het even aan, misschien dat je er na de Kerstvakantie anders over denkt. Als je je hart maar achterna gaat.' Susan ging liggen en Eleanor knikte. 'Ja, welterusten Susan.' Eleanor legde haar hoofd ten ruste op het kussen en staarde door het raam naar buiten. Ze was wat verward door de gebeurtenissen en haar acties van vanavond. Het geen dat haar nog het meest verwarde, waren haar gevoelens voor Jayden. Want deze waren niet aanwezig. Ze had geen spijt van de kus en ze vond het fijn, maar het was haar eerste zonder gevoel. Ze twijfelde, had ze Jayden die zoen wel moeten geven, had ze toegestemd met zijn mogelijke gevoelens?
Ze draaide zich om en sloot haar ogen. Wat maakte het ook uit? Ze had een fijne avond gehad en daar ging het immers om.

Reacties (7)

 • Histoire

  Mooi stukje!

  5 jaar geleden
 • Mouli

  WODKASPREUK HEEEEEUU -copywrite Leah met hulp van milou lalalalala

  5 jaar geleden
 • Loenta

  Ik hoop nog steeds op een Fred en George romance . Ik bedoel Fred of George

  5 jaar geleden
 • ProngsPotter

  Superleuk stukje!!
  Echt waar, ik heb ervan genoten!

  Gheheh
  Hier nog even die quote waarvan ik je verdenk dat je hem (heel heel mooi, leuk en origineel ) erin hebt verwerkt:
  Can I cut off your head?"
  "Are you asking for my permission?”
  ― Amanda Hocking, Ascend
  tags: ascend, head, loki, trylle-trilogy

  5 jaar geleden
 • Altaria

  I love this! Hmm als ze niets voelde, arg daar teijfel ik ook altijd over! Wish i could help

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen