Wat er toen gebeurde ging bijna te snel om te kunnen volgen. Vuurbol Bart dook onder een boomstam door en rolde over de grond. Meteen sprong hij overeind om over een dikke eik te duiken waarna hij met een koprol op de grond neerkwam. De bewegingen leken zo vanzelfsprekend alsof hij in zijn vrije tijd professioneel bomenspringer was. Maar toen kwam de derde boomstam. Bart had hem niet zien aankomen. Hij was vlakbij Max geweest en had de suizende boomstam pas horen aankomen toen het al te laat was. Het massieve stuk hout had hem recht in zijn zij geraakt en hem opzij gesmeten. Enkele meters verder was hij op de grond geland met de boomstam dwars over hem heen. Melissa had het allemaal als aan de grond genageld gezien. Toen greep Melissa Max' arm en keek hem gewoon aan. Het rare licht in zijn ogen doofde en even keek hij haar verdwaasd aan. Toen viel hij op de grond. Melissa knielde naast hem neer en hield zijn hand vast. "Max!" riep ze terwijl ze hem door elkaar schudde. De jongen knipperde even met zijn ogen en keek haar aan. Toen werden zijn ogen groot. Hij ging met een ruk rechtop zitten en keek naar de stille gestalte onder de boomstam. "Oh nee, wat heb ik gedaan?" mompelde hij. Hij stond op en wilde naar het stille lichaam van Bart toelopen, maar Melissa geep zijn pols vast. "Max, je was jezelf niet. Ga alsjeblieft niet naar hem toe, het is gevaarlijk. Ik wil jou niet ook verliezen." Ook verliezen. Nu drong het volle besef van wat hij gedaan had tot Max door. "Hij kan niet dood zijn, hij..." Zijn adem stokte en hij keek Melissa hulpzoekend aan. Alsof hij wilde dat ze hem tegensprak. Maar toen besefte hij dat dat niet ging gebeuren en begon te huilen.
Melissa sloeg haar armen om hem heen. "Waarom!?" schreeuwde hij, en dan stiller: "Ik kon het niet helpen. Ik was mezelf niet." "Ik weet het", sust ze hem. "Ik pak onze spullen wel en dan gaan we hier vandaan." De hele tijd beef Max snikken. Nadat Melissa de spullen verzameld had, vertrokken ze zonder omkijken. Melissa liep voorop.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen