Foto bij 51 • De imperius curse

Jeeejj!! Ik heb mijn 102 abo's weer terug!! Zullen we eens proberen mijn oude record te verbreken (wbw)
De hele zondag had Eleanor zichzelf lopen opfokken over maandag. Het was ongebruikelijk voor de school om gebruik te maken van een van de verboden vloeken in praktijklessen en hoewel ze dit wel hadden gedaan in klas vier, bleek het echter dat alleen Harry het was gelukt om de vloek tegen te gaan. Jenna had verteld dat de Ministry of Magic had besloten de leerlingen extra lessen te geven om de Imperius Curse te leren weerstaan, om een zelfde tragedie als in Londen toen met kerst te voorkomen. De aanval van de Death Eaters had de Ministry duidelijk goed wakker geschudt.
Eleanor had de vloek eerder doorstaan, maar dit was door het gebruik van Jenna, die haar enkel als een konijntje door het lokaal had laten hoppen. Maar het feit dat ze dacht aan met wie ze die vloek zou uitproberen, baarde haar zorgen. Het idee alleen al dat Malfoy de Imperius Curse op haar zou gaan gebruiken deed haar huiveren. Natuurlijk was het in de les, maar het was Snape's les. Het maakte hem niks uit wat de Slytherins met de andere afdelingen zouden doen, als zijn eigen afdeling maar niks zou overkomen. Toen ze het Harry en Hermione vertelde raakten zelfs zij lichtelijk in paniek. Zeker nadat Eleanor en Malfoy de laatste tijd zoveel aanvaringen hadden gehad. Natuurlijk hadden zij dat door de jaren heen al, doordat Eleanor goed bevriend was met Harry, maar het laatste jaar leek het echt overdreven veel te zijn. Waarom wist Eleanor niet, maar dat lag geheel bij Malfoy, die had immers aan weinig mensen geen hekel.
Tijdens de Quidditch training zondag had ze haar aandacht er ook echt niet bij. Ze liet zoveel Quaffles langs haar heen schieten dat ze van Smith een enorm luide en vooral lange speech kreeg over haar werkzaamheden in het team. '...Als je nog een Quaffle doorlaat dan laat ik Summerby wel Keepen en dan ga je maar op de bank zitten!' schreeuwde hij naar haar. Hij was zo over de rooie dat zijn rood aangelopen hoofd haast leek op een tomaat.
'Wees niet zo streng voor haar, ze heeft duidelijk een boel aan haar hoofd,' zei Jayden toen tegen Smith en landde naast Eleanor op de grond.
'Het kan me niet schelen wat voor pietluttige probleempjes zij in haar leven heeft, hier op het veld zijn die verleden tijd en doet ze gewoon haar best. En als jij er iets op tegen hebt hoe ik de dingen regel hier, ga je maar naast haar op de bank zitten.'
Dat leek de Beater niet te accepteren en het enkele bekvechten liep uit tot een echt gevecht, waarbij de beide jongens eindigden met een blauw oog en een bloedende lip. De andere teamleden waren direct op de bezem naar beneden geschoten om de twee uit elkaar te houden, maar uiteindelijk was het Eleanor die de twee met een krachtige Aqua Eructo spreuk uit elkaar wist te krijgen. 'Kappen nou!' had ze geroepen toen de twee jongens druipend van het water op de grond lagen en elkaar woest aankeken. 'Jullie gaan nu op die bank zitten en als jullie ook maar naar elkaar kijken, krijgen jullie nog een golf over jullie heen!' Ze richtte haar stok op de twee jongens die mopperend opstonden.
'Ben je soms vergeten wie de Captain is, Whelan? Ik geef hier de commando's!' blafte Smith naar haar en balde woest zijn vuisten. Hij greep naar zijn staf, maar voordat hij deze op haar had gericht, klonk er vanaf een ander hoek: 'Expelliarmus' en vloog Smiths' staf uit zijn handen, Alex Summerby leek het ook niet met Zach eens te zijn. Eleanor richtte haar staf op Smith en riep 'Incarcerous' en er schoten touwen vanuit haar staf richting Smith, die hem compleet overrompelde en vastbonden.
'Haal het van me af, trut!' brieste hij woedend, maar Eleanor reageerde niet. Ze knielde voor hem neer en hield haar staf voor zijn gezicht. 'Ik probeer alleen te helpen, nou, zit stil. Episkey.' Smiths' blauwe oog en kapotte lip herstelde zich en hij leek weer helemaal de oude. Met een simpele zwaai van haar staf verdwenen de touwen rond zijn lichaam. 'Zo winnen we de volgende wedstrijd niet, jongens. Goed, ik ben wat afwezig, maar laat jullie training daar niet door beïnvloeden, alsjeblieft. En Zach, het spijt me, je hebt gelijk. Mijn problemen moet ik buiten het spel houden.' Ze stak haar hand naar hem uit om hem overeind te helpen, maar hij sloeg deze boos weg en ging staan.
Eleanor slaakte een diepe zucht en keek hem aan. 'Team-work is belangrijk hier. En je zult zelf op je tellen moeten letten, Zach. Want zo'n ruzie kunnen we niet hebben tijdens de wedstrijd.' Ze liep naar Jayden toe en gebruikte ook hier de Episkey spreuk om zijn gezicht te helen, waarna ze haar staf weer opborg en Zacharias aan keek. Hij griste mopperend zijn bezem van de grond af en steef op. 'Nog een uurtje. De lucht in, hup. Aandacht er bij Whelan.'
Ze knikte instemmend. 'Natuurlijk, Captain.' Ze pakte haar bezem van de grond en steeg op. Door deze korte afleiding op het veld leken haar zorgen over de Defence Against the Dark Arts les even te zijn geëbd. Er kwam geen Quaffel meer langs en de sfeer in het team leek veel prettiger dan daarvoor.
Toen de maandag echter was aangebroken, kwamen deze zenuwen weer terug. Eleanor liep met gebogen hoofd richting het klaslokaal op de derde verdieping en toen ze daar aankwam, stond er al een groepje Gryffindors bij de deur te wachten, waaronder Harry en Hermione. Eleanor hief haar hoofd en liet een voorzichtige glimlach haar gezicht sieren. Het was zo nep als het maar kon, maar Eleanor wilde zich niet laten kennen. Ze ging voor de twee staan en zei ze gedag.
'Het komt wel goed, als hij ook maar iets doet, zijn wij er nog,' sprak Harry bemoedigend en Eleanor knikte. 'Snape laat vast niets met mij gebeuren, jongens.'
'Maakt me niet uit! Ik verlies hem geen seconde uit het oog!' Hermione keek haar ernstig aan, de blik in haar ogen maakte duidelijk dat ze het echt meende. Hermione had een gloeiende hekel aan Malfoy, misschien nog wel meer dan Harry had.
'Vergeet niet dat jij zelf Pansy Parkinson nog moet overleven.'
Hermione beet op haar lip en de ernstige blik op haar gezicht werd verwisseld met een bezorgde. 'Dat was ik even vergeten.' Pansy was ook geen makkelijke, zij stond als geen ander achter Malfoys beslissingen en was een groot voorstander van alles dat tegen de regels was. Wanneer er ook maar iemand op zijn kop kreeg van Snape, was haar lach de eerste die het lokaal vulde. Toen de Slytherins arriveerde en ze Draco aan zag komen lopen, steeg de hitte Eleanor naar het hoofd. De zenuwen waar ze eerder even vanaf leek te zijn, waren weer teruggekeerd. Snape opende de deur naar het lokaal en Eleanor glipte haastig naar binnen. Ze nam plaats achter het bureau en staarde gefixeerd vooruit. Ze gaf geen kik toen Draco naast haar plaats nam en probeerde de golf van een aromatische, houtachtige aftershave die hij in een windvlaag meenam te negeren. Hij lwas deze dag wel enthousiast geweest met de aftershave en ze hoeste een keer, waarna ze zeker was dat hij haar een afkeurende blik schonk. Er werd geen woord tussen de twee gesproken, zoals altijd. Eleanor keek schichtig de klas rond en zag Hermione strak achterom kijken. Ze glimlachte zwakjes, maar toen Snape vooraan de klas verscheen, draaide ze met een ruk haar hoofd weer om.
'Stilte,' sprak Snape op zijn gebruikelijke, apathische toon. Het rumoer in de klas stierf langzaam weg en Snape begon de les. 'Open jullie boeken en besteed het eerste uur maar met het lezen over de Imperius Curse.' Met een klap sloegen alle boeken in het lokaal open en werden er bladzijdes omgeslagen. Er heerste stilte in de klas, iedereen was druk aan het lezen, terwijl Snape het lokaal door paradeerde. Eleanor tikte zenuwachtig met haar vinger op het bureau en probeerde zich op haar boek te concentreren, maar de sterke lucht van amberachtige cedernoten en muskusachtige houtnoten die haar tegemoet kwam vanaf de stoel naast zich, trok haar aandacht er constant vanaf. Dat niet alleen, ze bleef maar denken aan de praktijklessen en wat Draco zou gaan doen.
'Kap met dat rottige getik!' siste Draco plotseling en ze schrok op. 'Sorry,' mompelde ze zachtjes en leunde nog wat verder over haar boek heen. Ze kon zijn blik op haar voelen branden en probeerde het uit alle macht te negeren. Het gehele uur was ze met lezen nog steeds op dezelfde pagina en als het niet voor de DA-lessen van vorig jaar was geweest, had ze nog niet geweten hoe ze de Imperius Curse kon weerstaan.
'Boeken dicht,' galmde Snape's stem door het lokaal en Eleanor keek op. 'Verdeel jullie nu in tweetallen. Het schoolhoofd heeft besloten jullie een extra les te geven in het leren van het tegengaan van de Imperius Curse. Zoals voorheen is het enkel toegestaan om je tegenstander op de plaats te laten bewegen.' Hij keek de klas rond, 'als ik ook maar iets anders zie dan een lichamelijke beweging, trek ik vijftig punten van de afdeling af en kun je voor een maand komen nablijven. Dit is een serieuze zaak en ik wil niet dat het misbruikt gaat worden. Begin maar.'
Een aantal leerlingen keken elkaar verschrikt aan en direct klonk er gefluister door de klas, gevolgd door het gepiep van de banken die naar achter schoven toen de leerlingen opstonden. De schoolbanken werden aan de kant geschoven zodat er meer ruimte was en ieder verdeelde zich in een tweetal. 'Ik wil niet dat er tijd wordt verspilt met het onnodige gezoek naar een partner. Je werkt samen met de persoon die naast je zit,' klonk Snapes stem door de kamer. Eleanor zuchtte, hier was ze al bang voor. Ze keek opzij naar Draco. Hij stond met zijn handen in zijn zakken tegen een van de schoolbanken geleund en keek haar aan, zijn mondhoek omgekruld in een sluwe grijns.
Eleanor was niet van plan ook maar een beetje angst te tonen en stapte op hem af. 'Jij eerst, of ik eerst?'
Hij zette zich van de tafel af en ging tegenover haar staan. 'Wat jij wil. Ik zorg wel dat ik me vermaak.'
Eleanor rolde geërgerd met haar ogen en haalde haar staf tevoorschijn. Ze keek even de klas rond, blijkbaar duurde het een aantal pogingen voordat het vele leerlingen het eindelijk lukte de spreuk goed uit te voeren.
'Klaar?' vroeg Draco ongeduldig.
Ze richtte haar staf op hem en wachtte op zijn reactie. De grijns op zijn gezicht groeide groter, zijn ogen vernauwde en hij keek haar strak aan. 'Meer dan klaar.' Eleanor zwaaide met haar staf. 'Imperio!'
Draco stond abrupt stil, zijn lichaamshouding veranderde langzaam en hij leek ontspannen. De normaal ijzige blik in zijn ogen was verdwenen en hij staarde in het niets. Eleanor glimlachte, het had gewerkt. Doe maar een dansje, dacht ze en bijna per direct begon Draco te dansen. Eleanor lachte, het zag er belachelijk uit. Even wierp ze een blik door de klas heen en ze zag Hermione de vogeltjesdans doen, Ron deed een Russische Kaklinka en verderop zag ze Neville de Polka dansen. Iedereen leek zich te vermaken, maar nog geen van de slachtoffers leek het te zijn gelukt on de vloek tegen te gaan. Ze richtte haar aandacht weer op Draco en dacht aan de eerste dans dat in haar gedachten opkwam; de Ierse dans. Draco's voeten tikten vluchtig achter elkaar op de vloer en hij hield statig zijn handen achter zijn rug. Tot nu toe was het hem nog niet gelukt de Imperius Curse te breken. Dit bleef nog even doorgaan totdat het dansen een paar seconde werd verbroken. Even leek hij bij zinnen te komen, maar vervolgens namen zijn voeten de maat weer op.
'Wissel,' riep Snape door de klas en Eleanor verbrak de spreuk op hem. Hijgend bleef hij stil staan en keek de klas rond. Overal stonden gedesoriënteerde leerlingen om zich heen te kijken.
Draco duizelde wat en keek om naar Pansy. 'Wat heeft ze me laten doen?' vroeg hij en wierp een vuile blik op Eleanor. Pansy grinnikte echter. 'Zeker weten dat je niet Iers bent?' zei ze en draaide zich toen weer om zodat Hermione de spreuk op haar kon afvuren. Eleanor kon niet geloven dat hij haar niet direct aansprak, het was zo kinderachtig om te doen alsof ze niet recht voor hem stond. Maar het was Draco die ze voor zich had, de jongen die niemand vertrouwde. Eleanor zuchtte. 'Weet je Draco, je kan het ook gewoon aan mij vragen hoor. En mocht je je ooit af vragen of je echt kan dansen, ik had het niet beter gedaan.' Ze grijnsde.
Draco rechte zijn rug en haalde zijn staf tevoorschijn. Hij keek Eleanor strak aan, nog steeds uitgeput van het dansen. 'Mijn beurt. Imperio!'
Eleanor zag de flits niet eens op zich afkomen. Ze werd verwelkomd door een geweldige sensatie van immense ontspanning. Haar hoofd leegde zich van alle gedachten en al haar zorgen leken voorzichtig te worden weggeveegd, zodat er niets anders overbleef dan een vaag gevoel van geluk. De wereld om haar heen zag wazig en ze kon geen heldere gezichten meer voor ogen halen. Een enkele gedachte vulde in haar hoofd: 'Dans voor me.'
Een warme gloed gleed door haar lichaam heen en ze voelde haar voeten tintelen. De wereld om haar heen was te wazig om te zien waar ze heen bewoog. Ze was bewust van de andere levensvormen om zich heen, maar ze leek geen beeld sterk genoeg voor ogen te krijgen om iemand te herkennen, niemand behalve haar opdrachtgever. Ze herkende hem, maar het beeld van hem was zwak. Nogmaals echode Draco's stem door haar hoofd heen. 'Ah, kom op. Dat kan je wel beter, toch.'
Deze keer begon haar hele lichaam te tintelen. Ze voelde dat ze zich verplaatste, maar welke ledematen ze bewoog was ze niet bewust van. Meer tintelingen volgde en ze voelde haar lichaam branden. Ze probeerde de vloek tegen te gaan, maar was compleet in Draco's macht.
Met een ruk werd ze losgetrokken uit de vervloeking en stopte haar lichaam met bewegen. Ze zakte door haar benen en belandde op de grond. De wazige beelden voor haar ogen werden langzaam scherp en ze kon weer nadenken.
'Dat was wel genoeg voor vandaag. Als iemand Mevrouw Whelan een glas water zou willen brengen,' zei een stem die ze kon plaatsen als Professor Snape. Hij stond pal voor haar, zijn staf in zijn hand en knipte met zijn vingers voor haar ogen. 'Kun je me horen?'
Ze knikte wat afwezig en wachtte geduldig tot het beeld van Snape verscherpte. Een glas water werd haar aangegeven, het was Hermione. Eleanor pakte het aan en nam voorzichtig een slok. De koele vloeistof gleed door haar keel heen en leek haar gelijk wakker te schudden.
'Wa- Wat is er gebeurd?' stamelde ze en probeerde om zich heen te kijken. Alle leerlingen zaten weer netjes op hun plek, wachtend totdat Snape ze weg zou sturen. Ze wierp een blik op haar eigen plaats, waar Malfoy grijnzend vooruit staarde.
'De les is voorbij,' zei Snape zonder antwoord op haar vraag te geven en liep terug naar de voorkant van de klas.
Eleanor krabbelde overeind en werd ondersteund door Hermione, die haar vervolgens met Harry de klas uit leidde. Ze voelde zich zwak en moe, ze had geen idee wat er net allemaal gebeurd was of wat Draco met haar had gedaan.
Toen een een glimp opving van zijn blonde haren, stoof ze op hem af en trok hem aan zijn mantel. 'Wat heb je gedaan?' riep ze boos, haar benen trilden van vermoeidheid. Draco keek opzij naar zijn afdelingsgenoten en grijnsde. 'Ik heb me prima vermaakt, wat anders moet je doen in die les.' Hij draaide zich om en liep lachend weg. Pansy hing direct aan zijn arm en keek een keer sluw grijnzend om naar Eleanor.
Eleanor liet verslagen haar hand zakken en staarde hem na. Aan dat antwoord had ze niks, maar het bracht haar wel aan het rillen. Toen hij de hal uit was verdwenen draaide ze zich met een ruk om naar Hermione en Harry. 'Zeg het me, wat heeft hij geflikt?'
De twee keken elkaar twijfelend aan, maar uiteindelijk nam Hermione het woord. 'Nou, hij heeft zich aan de opdracht gehouden,' begon Hermione twijfelend. 'Echter denk ik dat deze bewegingen thuishoorden in burlesque.'
Eleanor keek haar beduusd aan. Ze wilde er niets meer over horen. 'Wat een eikel! Ik maakte alleen maar een grapje! Waar haalt hij het lef vandaan! En Snape deed niks?'
'Snape was degene die de vloek verbrak,' viel Harry haar in de reden en keek haar aan. 'Draco moet nablijven. Maar kreeg geen punten aftrek.'
Eleanor liet een geërgerde kreun haar mond verlaten en sloeg haar handen boos langs haar lichaam. 'Wat oneerlijk! Als ik de kans krijg, zet ik het hem betaald!'
'Doe dat nu niet,' smeekte Hermione haar. 'Wie weet wat hij zou doen.' Maar Eleanor wilde er niks van weten. 'Basta! Ik wil in ieder geval met hem praten. Als ik hem om een reden dwars zit, wil ik weten waarom! Maar zonder reden te worden geteisterd, daar ben ik niet van gediend!' Ze stormde weg richting de kelder en ging daar mokkend op de bank zitten. Het frustreerde haar dat ze niet wist wat ze had gedaan. Nog meer dat de rest van de afdelingen dat wel wisten, en binnenkort ook de hele school. Ze staarde naar het vuur in de haard. Het kalmeerde haar, misschien meer dan ze lief had. Ze wilde helemaal geen wraak nemen op Draco. Of toch wel? Het hoorde bij de les, zei ze tegen zichzelf. Wat kon het haar ook schelen wat anderen dachten. Ze had bijna van de Imperius Curse gewonnen als Snape die niet had doorbroken, daar ging het immers om.

Reacties (7)

 • BOOKWURM

  Ik had erger verwacht. Striptease of zo,aangezien Draco haar wel erg leuk vibd. Maar burlesque is ook best gênant voor haar. Rot Draco

  5 jaar geleden
 • chanyeoI

  Draco, doe niet zo raar! Ierse dans is freaking awesome!
  +kudo

  5 jaar geleden
 • magiclove

  snel verder

  5 jaar geleden
 • EvilDaughter

  Draco laat haar niet zo raar dansen....
  Een Ierse dans is toch ook goed?

  5 jaar geleden
 • Altaria

  Tja Draakje vindt haar wel erg leuk! Snel verder?

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen