Foto bij 35 • Halloween

Beetje late Halloween... Maar fijne feestdagen dan maar! Toch nog een hoofdstukje af kunnen maken! Ik ga kijken of ik vanavond nog 1 af krijg voor volgende week, want ik heb helaas vanaf morgen geen internet meer #huilen

De ochtend van 31 oktober, was Eleanor al vroeg uit bed. Het was de laatste lesdag voor het weekend en het zag er naar uit dat het een leuke dag zou worden. Het was immers Halloween en zoals elk jaar betekende dat een dag van grappen en grollen. Anders dan 1 april, maar daar waar een feestdag was, maakte Fred en George er gebruik van om hun producten te testen. Ook al waren zij nu niet meer op school aanwezig, anderen hadden hun werk met liefde voort gezet.
De Jenna, Susan en Eleanor verzamelde zich in de aardse gang die naar de gemeenschappelijke ruimte leidde, wetend dat hen iets te wachten stond.
'Ga jij maar voor! Ik heb vorig jaar al een kwab trollensnot in mijn haar gehad.' Jenna duwde Eleanor naar voren en zette zelf een stap dieper de gang in.
'Ja dag! En dan weer een paar uur eenden uit mijn staf moeten toveren?' Eleanor borg haar staf goed op in de mouw van haar mantel en keek om het hoekje of ze iets kon zien, maar de gemeenschappelijke ruimte oogde leeg.
'Ik ga ook niet eerst,' zei Susan toen, 'ik heb de vorige keer een half uur gakkend rondgelopen totdat Professor Flitwick de Jinx doorbrak.' Ze schuifede wat zenuwachtig heen en weer en keek langs Eleanor de ruimte in.
Eleanor grinnikte. De jongens spitte altijd de Charms boeken door de week voor Halloween. Elk jaar kwamen ze wel weer met een nieuwe grap aanzetten en vaak waren niet alleen hun eigen huisgenoten de dupe, ook de andere afdelingen werden slachtoffer van hun grappen. Soms zelfs de leraren. Professor Flitwick rende van hot naar her door de gangen heen om overal door de school de jinxes weg te halen. Hij dacht er eindelijk vanaf te zijn nadat Fred en George waren vertrokken, maar namen Justin en Ernie het met veel liefde van hen over, niet dat ze daarvoor niets bekokstoofden tijdens Halloween.
'Oké, ik ga wel, maar het is aan jullie om Professor Flitwick te halen!' Eleanor draaide zich om en keek om het hoekje de gemeenschappelijke ruimte in. De kust leek veilig, er was niemand in de kamer aanwezig. Eleanor wenkte de andere twee meiden en liep de kamer binnen. 'Hah,' zei ze terwijl ze haar armen in haar zij zette, 'blijkbaar slaan ze dit jaar over.'
Plotseling vulde de kamer zich met rook. Een rook zo dik dat Eleanor niks meer kon zien. Hoestend legde ze haar hand tegen haar mond aan en probeerde om zich heen te kijken. 'Justin!' riep ze al hoestend. Een bulderend gelach weerklonk door de kamer en overstemde het paniekerige gegil van de meisjes.
'Ernie! Kappen!' gilde Jenna vanuit een hoek in de kamer. Eleanor zag geen hand voor ogen. Plotseling verscheen er tussen de donkere rook een lichtpuntje, dat uitmelmden in heldere rook. Het duurde even totdat Eleanor door had dat deze rook een schim was dat langzaam zichtbaarder werd. Het was een gezicht, bebloed en gesmolten, zodat de botten duidelijk zichtbaar waren. Eleanor gilde. Het gezicht begon opnieuw te lachen en riep 'Cantis!' en de rook verdween.
Eleanors gegil veranderde in een hoge C noot en bleef aanhouden tot ze haar hand voor haar mons sloeg. De kamer was weer zichtbaar en de rook leek compleet verdwenen. Jenna en Susan zaten op hun knieën op de grond en kwamen overeind. 'Justin! Ernie! Stelletjes lafaards! Waar zijn jullie!' schreeuwde Jenna met gebalde vuisten en keek zoekend om zich heen. Vanachter een van de banken klonk plotseling een luid geschater. De twee jongens kwamen met tranen in hun ogen achter de bank vandaan en gaven elkaar een high-five.
'Dat was niet grappig! Ik schrok me rot!' riep Susan boos en legde haar armen over elkaar. Justin begon harder te lachen en keek Eleanor aan. 'Als Jenna en Susan normaal kunnen praten, dan denk ik dat Eleanor de volle laag heeft gekregen.'
Jenna keek hem beduusd aan, Eleanor liet haar handen zakken en keek ze onbegrijpend aan. Het was nog niet tot haar doorgedrongen dat de rook en de schim slechts het voorspel van de grap was.
'Wat bedoel je?' Ze draaide zich om naar Eleanor. 'Wat bedoeld hij, Ella?' Ze leek lichtelijk in paniek, maar het was duidelijk dat ze hier geen aandacht aan schonk, aangezien de woede in haar alles over had genomen.
Eleanor opende haar mond om te praten, maar in plaats van worden kwamen er klanken en melodiën uit haar mond. Ze sloot haar mond en keek de jongens fronsend aan.
Ernie grinnikte. 'Opera dus. Je hebt wat van me te goed, Justin, ik had gegokt op Country.'
'Laat het stoppen!' zong Eleanor luid en de jongens begonnen opnieuw hard te lachen.
'Oké, klaar nu met jullie!' Jenna sleurde Eleanor aan haar arm mee de kelder uit richting het kantoor van Professor Flitwick en ramde daar met haar vuist op de deur. 'Professor! Het is weer zo ver!' riep ze geërgerd.
Eleanor grinnikte binnensmonds. Jenna kon soms erg heethoofdig zijn. Ze was daarom ook echt een das, want het kwam alleen maar voor wanneer iemand haar vrienden kwaad deed en dan waren ze er dankbaar voor.
De deur van het lokaal ging open en Jenna en Eleanor keken naar beneden, waar ze Professor Flitwick naar hen op zagen kijken. 'Jenna, lieve kind, waarom al dat gebonk op mijn deur?'
Jenna zette een stap opzij en duwde Eleanor naar voren. 'De jongens zijn weer bezig geweest, Professor.'
Professor Flitwick keek afwachtend op naar Eleanor, die zuchtte en haar mond open deed om te praten. Opnieuw kwam er gezang uit haar mond en een paar langslopende leerlingen keken verbaasd op, waarna vele lachend weer door liepen. Eleanor sloot haar mond en bloosde.
'Och hemel,' sprak het kleine mannetje verbluft en haalde zijn staf te voorschijn. Hij zwaaide een keer met zijn stok en knikte. 'Probeer het nu eens.'
Eleanor keek twijfelend om naar Jenna en begon te praten. 'Dank je,' zei ze en legde haar handen op haar keel toen ze hoorde dat er geen gezang meer uit haar keel kwam. Ze schraapte haar keel en glimlachte 'Dankuwel, Professor.'
De man knikte en haalde zijn staf te voorschijn. 'Ja- Ja, ga nu maar gauw dames. Ik ga de rest van de school even controleren.' Hij haastte zich de kamer uit en liet Jenna en Eleanor achter.
'Wauw, ik voelde me net even Ariël toen ze haar stem terug had van Ursula,' lachte Eleanor toen en keek Jenna dankbaar aan. Bij Jenna kon er echter geen lachje vanaf. 'Die jongens Ella, ik vermoord ze!'
Grinnikend liep Eleanor richting de Great Hall voor het ontbijt. 'En ik heb daar geen probleem mee. Misdaadpartners, toch?' De meiden gingen lachend aan de tafel in the great hall zitten.
'Oh, gelukkig! Je hebt je stem terug,' zei Susan opgelucht toen de meiden plaats namen. 'Ik liep Professor Flitwick nog tegen het lijf. Het schijnt dat er een moeras op de zevende verdieping ligt.'
Eleanor rolde met haar ogen. 'Ik doe Fred en George echt wat. Als zij nou eens opletten aan wie ze hun spullen verkopen.'
'En je denkt dat Fred en George een goede grap gaan belemmeren?'
Eleanor schudde haar hoofd. 'Nee, Jen, dat denk ik inderdaad niet. Maar die twee weten heel goed dat Ernie en Justin Hufflepuffs zijn.' Ze staarde even naar de tafel, bedenkend of ze de twee op een of andere manier kon terug pakken. Toen schoot het haar te binnen en ze keek haar vriendinnen met fonkelende ogen aan. 'Is het mogelijk een Howler vanuit school te sturen?'
Jenna haalde haar schouders op. 'Moet je niet aan mij vragen.'
'Volgens mij kan dat wel,' antwoordde Susan toen, 'maar ik ben er niet zeker van. Wat wil je dan doen?'
Eleanor begon te lachen en wuifde met haar hand. 'Niks, het was maar een grapje. Ik had het alleen wel leuk gevonden om mijn stem te veranderen in die van Molly Weasley. Gewoon om de jongens even te laten schrikken. Het is immers Halloween.'
Jenna keek grijnzend om, er fonkelde dezelfde ondeugende lichtjes in haar ogen. Eleanor kreeg er haast de rillingen van. 'Ik zeg we doen het. Na Transfigurations gaan we naar de bibliotheek om te zien of we iets over Howlers kunnen vinden, want dit kan ik niet aan me laten ontgaan.'

'Heb je al wat gevonden?' vroeg Jenna vanachter een paar stapels boeken en Susan en Eleanor schudden hun hoofd. 'Ik kan niet geloven dat het zo moeilijk is om informatie te vinden over een stomme Howler. Dat zou toch niet zo lastig moeten zijn,' mopperde Eleanor en sloeg een boek dicht.
'Een Howler?' zei opeens een stem en Eleanor draaide zich om. Hermione stond achter haar met een boek in haar handen. 'Waarvoor heb je die nodig dan?'
'We willen een grap uithalen met Fred en George voor Halloween. Ze hebben Ernie en Justin weer spullen verkocht en Eleanor was deze keer de dupe.'
Hermione legde haar boek op tafel en ging zitten. 'Oh, ik weet wel hoe dat moet. Kijk in de afdeling voor Charms en dan onder origami.'
Eleanor keek haar verbaasd aan, maar Hermione haalde haar schouders op. 'Ik deel die schappen niet in. Wie verwacht er nou dat er origami magie te vinden is in Hogwarts?'
'Wat doe jij hier dan Hermione?' vroeg Eleanor toen.
'Ik doe onderzoek voor Muggle Studies. Ik doe een verslag over alle Halfbloedjes die vanaf de jaren 70 tot nu op Hogwarts les volgden,' zei ze trots, terwijl ze een ganzenveer en een enorm lange rol perkament uit haar tas haalde. Op het rol perkament stonden honderden namen opgeschreven, welke afdeling de leerlingen zaten en in welk jaar ze op Hogwarts verschenen. 'Jouw moeder heb ik gek genoeg niet gevonden tussen de archieven.'
Eleanor keek verrast op van het perkament en keek Hermione aan. 'Wat?' vroeg ze, terwijl ze het perkament losliet.
Hermione schudde twijfelachtig met haar hoofd. 'Nou, niet helemaal eigenlijk. Ik kon je moeder wel vinden, in ieder geval het moment dat ze op school kwam, maar ik kon niets meer over haar vinden na haar N.E.W.T.S. Terwijl er bij elke andere leerling staat aan gegeven of ze hun diploma hadden gehaald en welk werk ze nu doen.'
Susan en Jenna hadden zich nu ook omgedraaid en keken Hermione aan. Er werd even niet gesproken. Eleanor staarde naar de perkamentrol op tafel en keek toen Hermione vastberaden aan. 'Laat me de archieven zien.'
Hermione knikte en stond op. De drie meiden volgden haar naar een grote houten archiefkast achterin de bibliotheek. Ze trok een krukje vanonder een bureau vandaan en zette deze tegen de kast aan. Hermione trok een la open en begon tussen de archieven te bladeren.
'Ik wist niet eens dat ze deze archieven nog bijhielden,' zei Jenna terwijl ze in een andere la keek en tussen de archieven bladerden.
'Ze gebruiken het voor de Muggle Lessen. Natuurlijk ook voor de halfbloed leerlingen die willen weten hoe hun ouders waren op school. Ah, ik heb hem.' Hermione duwde de la dicht en stapte van de kruk af. Ze opende het archief en legde deze open op het bureau neer.
Eleanor ging naast Hermione staan en bekeek het archief. Ze herkende de naam op het archief, Sarah Parker. Naast haar naam stond een foto op het papier, een bewegende foto van haar moeder. Het kleine meisje had donkerbruin haar net als zij, waar ze een grote roze bloem in droeg. Haar ogen waren helder groen en ze glimlachte. Het was alsof Eleanor naar een foto van haar jongere zelf keek. Onder deze foto stonden meerdere fotos, van elk jaar één. De laatste foto op het papier, leek voor Eleanor meer spiegel. Ze leek ontzettend op haar moeder. Het enige verschil waren de lippen, die bij haar net wat dunner waren en haar neus was spitser dan die van haar moeder. De kaaklijn had ze duidelijk van haar vader, die leek in niks op haar moeders.
'Sarah's archief loopt door tot het zevende jaar, al is daar wel wat weinig informatie over te vinden, maar hier stopt het. Er word niets vermeld over haar diploma of vervolgde carrière.'
Eleanor pakte de stukken perkament over het zevende jaar op en begon te lezen. Er stond informatie op over haar cijfers, gedrag en schoolactiviteiten. Ze had dat jaar drie wedstrijden gewonnen met het Quidditch Hufflepuff team.
'Ik had ook nog iets abnormaals gevonden, hier,' Hermione haalde een van de perkament stukken uit Eleanors handen en hield het voor haar op. 'Je moeder volgde veel lessen die jij ook volgt, waaronder Herbology en Care of Magical Creatures, maar het laatste jaar is ze enorm op die twee vakken gezakt. Er wordt wat over gezegd, maar er is niemand achteraan gegaan. Pomono Spout heeft opgemerkt dat ze last had van vermoeidheid en misschien problemen aan het thuisfront. Sarah wilde er alleen niks over delen.'
Eleanor pakte het blad van haar aan en bestudeerde het. Er werd inderdaad niet veel over los gelaten. 'Maar er staat hier wel dat ze voor die vakken met vlag en wimpel was geslaagd,' merkte Eleanor op en liet het aan Hermione zien.
'Dat is apart.' Jenna pakte het blad aan en begon te lezen en Hermione knikte. 'Inderdaad. Hoe kan je zo zakken voor je favoriete vakken en dan toch je N.E.W.T.S. met gemak halen?'
'Haar diploma is nooit opgehaald.'
Eleanor draaide zich met een ruk om naar Susan, die actief het blad bestudeerden.
'Wat?' vroeg ze verbluft.
Sarah rukte het stuk perkament uit Jenna's handen en hield het voor Eleanor op. 'Sarah was geslaagd, maar ze heeft haar diploma nooit opgehaald. Het staat hier, onder de handtekening van Dumbledore.'
Eleanor staarde naar de tekst, waar in dikke letters stond aangegeven "Sarah Parker: Geslaagd. Diploma is niet in ontvangst genomen". Het archief miste informatie. Hoe kan haar moeder geslaagd zijn, maar haar diploma niet in ontvangst hebben genomen? Er moest iets mis zijn met deze archieven.
'Ze heeft de school verlaten zonder haar diploma?' Jenna keek Hermione vragend aan. 'Daar lijkt het wel op,' antwoordde zij.
'Hier klopt niks van. Ik ga het aan Professor Sprout vragen.' Eleanor raapte het perkament bij elkaar en liep de bibliotheek uit. Er moest een fout in het systeem zitten, dat kon niet anders.

Reacties (6)

 • BOOKWURM

  Hmm... Vreemd

  5 jaar geleden
 • Shaybuttah

  Wil je alsjeblieft verder gaan?

  5 jaar geleden
 • bizzlesizzler

  Verderr ! Eindelijk vroeg me al af wanneer er iets met haar ouders zou kome haha

  5 jaar geleden
 • Altaria

  Andd have yourself a merry little christmas!

  5 jaar geleden
 • Altaria

  O god! Volgens mij komt wr een mysterie aan

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen