Foto bij I fell for you ~259~

Jessica Alvarez pov.

Hij draaide zich langzaam om en trok een wenkbrauw afwachtend op. Kwaad keek ik hem aan, en hij keek kwaad terug. Albus' kantoor was al te zien aan het einde van de gang, maar hij zou nu luisteren voordat het uit de hand liep.
'Verklaar je zelf,' gromde hij. Ik verbeet mijn woede die ontstond bij het horen van die minderwaardige toon die hij gebruikte. Ik was zijn vriendin, niet zijn leerling.
'Je hebt blijkbaar die brief gelezen, samen met al mijn andere briefen... Dus dan weet je het wel,' zei ik. Hij bleef me blank aan staren, maar of hij het expres deed of niet wist ik niet. Zijn donkere ogen doorboorde mijn ziel, keken recht naar binnen, maar ik wende snel mijn blik af. 'Als ik niet was gekomen hadden ze jou aangevallen. En ik denk niet dat ze je deze keer zouden sparen,' zei ik met tranen in mijn ogen.
'Ik kan heus wel een vampier aan,' bromde hij geïrriteerd. Ik lachte spottend en knikte.
'Ja, dat hadden we laatst gemerkt,' beet ik hem sarcastisch toe. Bij die opmerking trok hij me gelijk weer mee de gang door, helemaal tot aan Albus' kantoor. Zijn hand bleef mijn pols strak vast houden, terwijl hij ons allebei naar binnen sleurde. Albus keek verbaast op, zag mij en gelijk leek hij opgelucht. Hij zuchtte opgelucht en nam zijn bril af met een glimlach.
'Je hebt haar gevonden Severus, gelukkig,' zei hij, maar die glimlach gleed snel van zijn gezicht af bij het zien van Severus. Zijn hele houding was stijf, strak en gevaarlijk, samen met zijn gezichtsuitdrukkingen. Ruw duwde hij me naar voren en liet daar bij mijn brandende pols los. Waarschuwend keek ik hem aan, hij had geen recht om zo te reageren, hij liet het me niet eens uitleggen! Misschien was er wel een goede reden voordat hij me naar de head master sleepte.
'Wat is er aan de hand?' vroeg hij op zijn hoede. Een grijns spelde zich op Severus' dunne lippen.
'Ze is naar die vampier toe geweest.' Ik rolde mijn ogen dramatisch en draaide me zuchtend naar Albus toe. Een aantal portretten keken geïnteresseerd naar het schouwspel hier voor ze en iedereen leek wakker te zijn. Sommige begonnen ook geschrokken met elkaar te overleggen over vampieren, maar Albus snoerde hun de mond.
'Albus, ik had geen keuze,' zei ik rustig. 'Als ik niet was geweest hadden ze Severus nogmaals aangevallen en waarschijnlijk deze keer niks van hem over gelaten.' Het werd pijnlijk stil, Albus keek bedachtzaam van mij naar Severus die ongeduldig op zijn arm tikte. 'En van Elijah moest ik u de groeten doen... Elijah Mikaelson?' Gelijk vielen zijn gekruiste armen naar beneden. Dus het was waar, Albus kont hem echt?
'Mikaelson?' Ik knikte en wilde weer wat zeggen maar hij hief zijn hand op. 'Waar over wilde hij praten?'
'Kent u hem?' Hij knikte snel, stond op en liep peinzend naar de rode zangvogel in de hoek.
'Ja, hij is een oude, lang vergeten vriend van me. Tevens een van de weinige vampieren die aan de lichte kant staan,' zei hij met glinsterende ogen. De vogel kraaide in stemmend en vloog door de kamer, op een boekenkast.
'Hij heeft me de geschiedenis van de mind controllers verteld en heeft me aange-'
'Mind controller? Maar dat is niet mogelijk...' Hij wende zijn blik af naar zijn bureau en wreef over zijn bebaarde kin. 'Zou je het willen laten zien, in de pensive?' Ik keek toe hoe hij de zilveren pan uit het niets te voorschijn haalde en er afwachtend naar keek. Ik herinnerde gelijk Severus en zijn herinneringen van vroeger, waardoor ik het niet kon laten om een blik achter me te werpen. Hij stond stil naar me te kijken, maar wende al snel zijn hoofd af.
'Tuurlijk,' zei ik zacht en nam de zwevende pan aan. Ik nam het hele gesprek voor me, al het belangrijke en drukte de punt van mijn wand tegen mijn slaap aan. Langzamerhand vormde er een zilver, blauwe sliert die ik naar de pan toe trok. De herinneringen sprongen er in, zwommen rond en vertoonde zich als zwarte inktvlekken. Dit proces herhaalde ik nog meerdere keren, tot alles er in zat en mijn hoofd duizelde van het proces.
Tevreden keek Albus naar de pan en glimlachte naar ons.
'Terwijl ik dit ga bekijken, kunnen jullie je zelf vast wel comfortabel maken,' zei hij kort en met dat, boog hij voor over en bleef stil er naar staren. Zuchtend liep ik naar de stoel en ging er in zitten, wachtend tot Severus ook kwam zitten. Voorzichtig nam hij plaats naast me en pakte zacht mijn pols vast. Zuchtend wreef hij over de beurse plek, maar keek me niet aan. Mijn lichaam reageerde sterk op zijn zachte aanraking en gelijk had ik de drang om mijn armen om hem heen te gooien.
'Het... Spijt me... Ik had je moeten laten uitpraten,' mompelde hij met een harde blik op mijn pols gericht. Zijn lange, dunne vingers streken over mijn hand heen, lieten sporen van haren die omhoog gingen staan achter. 'Ik was gewoon erg van slag de hele dag, omdat je weg was en ik dacht dat het mijn schuld was...' zei hij zacht. Ik zuchtte zacht en pakte zijn hand vast.
'Het was jou schuld niet,' glimlachte ik naar hem, maar hij reageerde niet. In plaats daarvan bleef hij strak naar mijn gezicht kijken, geen duidelijke emotie tot hij zacht zijn hand op mijn wang plaatste en me kuste. Zijn warme, zachte lippen bewogen soepel tegen die van mij heen, als of ze perfect voor elkaar gemaakt waren.


@Nathasjaaa: Het snel een nieuw stukje is me deze keer totaal niet geluktxDSorry, heb het ongelofelijk druk deze 2 weken op school, gelukkig is het bijna over:)
@magiclove: Na zijn bezorgdheid komt dat altijd wel ;D

Reacties (2)

 • ashleyG

  Super leuk stukje , de vorige keer kon ik niet reageren ik was zo druk :/ we zijn aan het verhuizen en ik heb alleen tijd om in de bus te lezen:(

  3 jaar geleden
 • Nathasjaaa

  Eey eey, school gaat voor!! (ook al vind ik dit ook belangrijk stiekem!!) Gelukkig bijna kerstvakantie... (YES! Hopelijk dan nog maar 1 maand thuis zitten!!)

  Maar echt uit het niets is het goed... Omdat ze toch naar Elijah is gegaan... En dat mocht niet, en ik moet dit hoofdstuk echt nog 10x lezen voordat ik het snap... Denk ik...
  Ik heb de afgelopen 2 weken het gehele verhaal opnieuw gelezen en er kwam iets voor met een kompas(?) en een sleutel, en jij zei dat je ermee stopte, want het leidde tot een dood eind... Brainstorm er een keer over, want ben nieuwsgierig wat het nou is...

  Dikkekus Nathasja

  3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen