Foto bij 34 • Het gerucht

Dag mensen! Vanaf zaterdag ben ik een weekje op vakantie en daarna heb ik een toetsweek. Dus ik hoop dat ik tijd heb voor een hoofdstukje en anders helaas, helaas..
Toen Eleanor de volgende morgen wakker werd, controleerde ze eerst of Jenna weer in haar bed lag. Ze rekte zich uit en stapte uit bed, waardoor opnieuw de plank onder haar bed begon te kraken. Ze reageerde er niet eens meer op en liep naar de badkamer toe, waar ze zich wat opfriste en zich vervolgens aankleedde. Eleanor liep de aardse gang door naar de gemeenschappelijke ruimte en trof daar Jayden aan, hij zat een boek te lezen in de grote stoel voor het haardvuur. Hij keek op toen hij haar hoorde en glimlachte. 'Goedenmorgen,' zei hij opgewerkt.
Eleanor liep naar hem toe en ging voor het vuur op de grond zitten. Ze had gisteravond de situatie nog even geanalyseerd en was tot de conclusie gekomen dat haar actie erg impulsief was en werd veroorzaakt door het alcohol in haar bloed. Ze voelde zich die avond alleen en na haar aanvaring met Cormac, had ze behoefte aan bescherming gehad, die Jayden haar toen met liefde had gegeven. Het was oneerlijk tegenover hem dat ze zich zo had laten meeslepen in het moment.
'Over gisteravond,' begon ze toen ze even in stilte naar de vlammen in de haard had zitten staren.
Jayden grinnikte en liet zijn boek zakken. 'Geen zorgen. Ik weet dat het voor jou niks betekende.'
Eleanor keek verbaasd op. 'Hoe?'
'Ik ken je langer dan vandaag, Ella. Ik was aangeschoten en dacht niet helder na.'
Eleanor grinnikte. 'Ik was misschien ook wat aangeschoten, maar je klonk verdacht nuchter gisteren.'
Jayden klapte zijn boek dicht en keek haar aan. 'Dat is mijn speciale kracht. Van mijn pa geërfd. Maar luister, ik vind je aantrekkelijk, dat had ik niet gelogen, maar ik heb geen gevoelens voor je. Onze pret van gisteren was eenmalig, niks mis mee?'
Het leek alsof er een last van haar schouder viel. 'Gelukkig maar,' zei Eleanor toen, 'ik had de drama en ongemakkelijkheid graag ontweken, dus ik ben blij dat we in hetzelfde schuitje staan.' Ze ging staan en trok haar sjaal recht.
'Is het voor herhaling vatbaar?' vroeg Jayden plotseling en keek Eleanor grijnzend aan. Er fonkelde iets in zijn ogen, dat ze gisteren ook had gezien en ze grinnikte. 'Vraag je me nou om toestemming, Jayden?' grapte ze en ze liep naar de doorgang van de kelder toe. Ze hoorde Jayden achter haar nog grinniken en liep de kelder uit. Ze was op de een of andere manier wel opgelucht, mede omdat hij er precies zo over dacht als zij. Ze vroeg zich stiekem af of ze al wel klaar was voor een relatie en dat ze daarom geen gevoelens had voor Jayden, want ze kon er niet om heen, hij was ontzettend knap en verder een prima jongen. Eleanor haalde haar schouders op. Ik zie wel, dacht ze. Hij had duidelijk gemaakt dat hij niks voor haar voelde, dus waarom dacht ze hier überhaubt nog over na?
Ze liep de trap op en liep door de grote ingang naar buiten. Het was fris zo vroeg in de ochtend en Eleanor was blij dat ze haar sjaal om had gedaan. Er lag een klein laagje sneeuw op het gras, dat zachtjes knarsten bij elke stap die ze zette. Eleanor ademde een keer diep in en blies een witte rook warme adem uit. Ze borg haar handen op in de zakken van haar jas en begon te lopen, waarheen wist ze niet, maar het maakte haar niks uit.
Toen ze bij de stilstaande fontein uitkwam die in de binnenplaats van het kasteel stond, ging ze op de rand zitten en staarde over de schoolgronden uit. Ze was erg opgelucht dat de hoeveelheid Butterbeer van gisternacht haar ochtend niet had beïnvloed. Anders liep ze nu met koppijn rond en daar had ze echt geen zin in.
'Hier ben je!'
Eleanor keek verbaasd op. Jenna kwam aanlopen in haar pyjama, waar ze een dikke jas en sjaal over aan had getrokken. Ze rilde zichtbaar en toen ze naast Eleanor plaatsnam, verdween ze dieper in haar jas. 'Verdomme, wat is het koud!' brieste ze en rilde nog een keer.
'Ik dacht dat jij nog lag te slapen?' vroeg Eleanor haar en Jenna keek haar aan. Ze knikte instemmend. 'Dat was ook zo, maar ik hoorde je weggaan. Jayden zei dat je de kelder uit was, dus ik ben je gaan zoeken. Dacht dat je wel ergens buiten was.'
'Oh, waarom dan?' vroeg Eleanor verbaasd. Toen ze de kamer uit liep, had ze Jenna nog zien slapen. Ze was zachtjes de kamer uitgelopen en kon zich niet herinneren dat ze enig geluid had gemaakt, behalve de krakende plank onder haar bed.
'Een klein vogeltje heeft me verteld dat je met Jayden hebt gezoend.'
Eleanor draaide haar hoofd met een ruk opzij. 'Wie heeft het verteld? Was het Susan?'
Ze staarde even in het niets en schudde toen haar hoofd. 'Oké, het was geen vogeltje. Eerder een geniepige rat.'
Eleanor trok ongeduldig haar wenkbrauw op en keek Jenna aan.
'Het was Draco. Ik kwam hem tegen in de gang toen ik terug liep naar de kelder.
Eleanor fronste verbaasd haar voorhoofd. Jenna was op een ander tijdstip vertrokken dan zij, en ook zij was Draco tegen gekomen op de zevende verdieping. Hij had daar niets te zoeken, waarom was hij daar? Misschien had hij problemen met zijn afdelingsgenoten, omdat hij niet was komen opdagen voor de wedstrijd, maar waarom hij dan naar de Gryffindor toren zou gaan was een andere vraag.
'Wat had hij gezegd?' vroeg ze toen. Ze was wel benieuwd naar de informatie. Draco sprak namelijk nooit met Jenna. Mede omdat zij niet makkelijk over zich heen liet lopen en Draco dat maar al te goed wist.
Jenna haalde haar schouders op. 'Het maakt niet uit. Zeg, ik heb best wel honger.'
'Wat zei hij, Jen?' drong Eleanor aan toen ze merkte dat haar vriendin het onderwerp ontliep.
Jenna slaakte een diepe zucht en keek haar vriendin aan. 'Toen hij mij zag lopen zonder jou, keek hij om zich heen en zei: "Zoek je je vriendin? Die ligt waarschijnlijk in bed bij jullie Beater."'
Eleanors mond viel open van verbazing. 'En wat zei je toen?' vroeg ze beledigd.
'Ik heb hem gezegd dat hij zijn bek moest houden. En gevraagd waar hij het lef vandaan haalt om zoiets over jou te zeggen. Hij leek echter niet zo onder de indruk te zijn dan dat ik wilde. "Ik zag ze vrijen in de gang. Blijkt dat het engeltje van Hufflepuff niet zo zoet is als ze lijkt." Ik heb hem in zijn gezicht geslagen en ben weggelopen.'
Eleanor grinnikte. Ze gaf haar vriendin een knuffel en slaakte een zucht. Waarom was Draco nou zo boos? Jayden had over de lijn gestapt, maar zij had niets gedaan, ze had hem zelfs nog verdedigd. Waar bemoeide hij zich eigenlijk mee? Het zijn toch haar zaken met wie ze vriendschap sluit of met wie ze zoent, daar hoeft hij toch geen oordeel over te hebben? Waar haalt hij het lef vandaan om zo over haar te praten. Ze had hem niks misdaan.
'Maar even wat anders nu, hoe zoent hij? Vertel!' Jenna ging in kleermakerszit op de rand zitten en keek Eleanor enthousiast aan. Ze had een brede grijns op haar gezicht en ondeugend, twinkelende ogen.
Eleanor schudde lachend haar hoofd en keek toen omhoog naar de lucht. 'Echt heel goed. Het is een tijd geleden dat ik gezoend had, maar man, om dat met hem dan weer op te pakken, daar klaag ik niet over.'
'En nu? Gaat het wat worden tussen jullie?'
Op deze vraag schudde Eleanor haar hoofd. 'Nee, we hebben allebei geen gevoelens voor elkaar, maar vinden elkaar wel aantrekkelijk. Het was eenmalig, ten minste, als het aan mij ligt.' Ze schonk Jenna een knipoog en de meiden begonnen beide te lachen.
'Nou, hem als speeltje hebben, lijkt mij prima. Het werd hoogtijd dat je weer op je Hippogriff klom. Ik gun het je echt en Jayden is een prima gozer.'
'Speeltje? Jemig, Jen, doe normaal! Ik heb het al met hem besproken, dus laat het maar rusten.' Ze stond op van de fontein en klopte de sneeuw van haar billen af. 'Ik krijg een koude kont, ga je mee naar binnen?'
Jenna knikte instemmend en liep met Eleanor het kasteel weer in. De warmte van de school raakte hen direct toen ze de gangen inliepen en toen ze in de Great Hall aankwamen, deden ze beide hun sjaals af. Ze namen plaats en even later stroomden de leerlingen naar binnen. Toen Draco de hall binnen kwam lopen, keken de beide meisjes op. Jenna wierp hem een boze blik toe, maar Eleanor draaide haar hoofd weg. Ze was eerder beledigd dan boos op hem. Natuurlijk had ze gewild dat hij niet zo over haar sprak, maar ze was wel meer gewend van hem en hij was die aandacht niet waardig.
'Laat je alsjeblieft niet op je kop zitten door hem,' sprak Jenna haar streng toe en Eleanor knikte. 'Ik ben dit soort acties van hem wel gewend, maar ik ga hem er zeker op aan spreken. Ik wil niet hebben dat hij geruchten over mij gaat verspreiden. Niet als hij geen goede reden heeft '
Eleanor hield het er ook niet bij. Toen ze Draco buiten op de schoolgronden zag lopen, stapte ze direct op hem af, ongeacht of ze wist dat hij alleen was. 'Wat is jou probleem?' riep ze naar hem en hij draaide zich om. Hij leek verrast haar te zien.
'Je gaat toch niet zomaar geruchten verspreiden dat ik met Jayden heb geslapen?' Nu pas merkte Eleanor dat ze best wel boos was op hem. Het was niet eerlijk, vanaf het begin af aan had hij haar al lopen stangen en nooit had zij iets terug gedaan. Het hield maar niet op. Ze had een belofte gemaakt, dat ze haar staf niet meer op hem zou gebruiken, maar ze wilde niets liever dan dat.
'Ik meen het, Draco, steek je neus in iemand anders zaken. Ik bepaal zelf wel wat ik met mijn leven doe. En het spijt me dat Jayden een rot opmerking maakte die avond, maar ik heb daar niets mee te maken, bemoei je er niet mee!'
Voor het eerst leek Draco echt onder de indruk te zijn van haar uitbarsting. Hij keek haar sprakeloos aan. Uiteindelijk balde hij zijn vuisten en begon terug te praten.
'Geruchten? Ik zag je hem afbekken in de gang, dat zijn geen geruchten, grondgraver,' kaatste hij terug en Eleanor werd nog bozer. 'Ik heb niet met hem geslapen! En wat maakt het ook uit als ik dat wel heb gedaan, dan waren het alsnog jouw zaken niet. Houd je erbuiten!' Eleanor draaide zich om en liep stampvoetend weg. Ze kon hem wel wurgen. De temperatuur steeg naar haar hoofd hoe langer ze er over nadacht.
Toen ze Davon en Jayden zag lopen bij een aantal andere studenten, sleurden ze beide uit de groep de tuin in.
'Eleanor, wat is dit?' vroeg Davon, terwijl hij zijn kraag weer recht trok en haar geïrriteerd aankeek. Eleanor keek Jayden aan, haar wangen waren nog steeds vuurrood en blijkbaar had Jayden dan ook gezien. 'Oh-oh, wat is er gebeurd?'
'Draco heeft een gerucht verspreid dat wij seks hebben gehad gisteravond,' ze keek beschaamd om zich heen voordat ze hem weer aankeek, hopend dat niemand dat had gehoord.
Jayden en Davon wisselde een blik en keken toen Eleanor weer aan. 'Ik doe hem wat!'
'Nee, alsjeblieft niet. Ik heb net al met hem gepraat, soort van. Eigenlijk heb ik hem uitgescholden, maar goed.'
'Dus jullie hebben geen-?'
'Nee!' riepen Jayden en Eleanor in koor en Davon hield verslagen zijn handen op. 'Oké, oké, rustig.'
'Ik wilde je gewoon waarschuwen. Wat is gebeurd, is gebeurd. Ga niet achter hem aan, oké? Ik wil geen groter vuur stoken.' Ze keek Jayden doordringend aan en toen hij wat afwezig voor zich uit staarde, gaf ze hem een mep tegen zijn arm. 'Oké?' vroeg ze nu wat dringender en hij knikte. 'Wat jij wil, maar dit verdien je niet, Eleanor. Je bent veel te aardig voor hem, hij verdient geen vergeving.'
'Dat weet ik, maar ruzie zoeken heeft ook geen zin. Ik ga voor een andere aanpak en ik negeer het gewoon.' Ze slaakte een diepe zucht en haalde een hand door haar haren. 'Wat een gezeik weer.'
'Het is niet jou schuld. Ik vroeg om die zoen en we waren allebei niet honderd procent aanwezig. Wij zullen Draco met rust laten, als jij dit ook laat gaan. Dit zijn niet de dingen waar je je zorgen om moet maken. We hadden het leuk en meer niet. We vergeten gewoon dat het gebeurd is.' Jayden pakte haar schouders beet en ze knikte. 'Oké,' zei ze en keek hem dankbaar aan. 'Ik ga weer terug naar de kelder dan.' Ze zwaaide de jongens gedag en draaide zich om. De rest van de dag werd er wel wat gefluisterd om haar heen, maar ze werd verder met rust gelaten. Tot haar grote opluchting kwam ze Draco en Jayden de rest van de dag niet meer tegen, zodat ze even tijd voor haarzelf had om te ontspannen. Ze nam deze tijd om lekker in de Prefects badkamer een warm bad te nemen. Niemand anders had gedacht om midden op de dag een bad te nemen en ze had het rijk voor zichzelf alleen. Het paarse water dat om haar heen bubbelde was lekker warm en er steeg een hoop stoom op. Eleanor bond haar haren in een knot op haar hoofd en zakte in het water. Ze legde haar ellebogen op de marmeren vloer achter zich en sloot haar ogen. Het was heerlijk om even alleen te zijn. Ze voelde dat haar spieren zich ontspanden en ze liet zichzelf nu helemaal in het bad glijden. Het leek wel magie hoe haar problemen werden weg gestoomd. Dit had ze echt even nodig.
Nadat ze een uur had liggen dobberen, klom ze uit het bad en sloeg één van de zachte handdoeken om haar lichaam heen. Eleanor liep naar het stapeltje kleren toe die ze had klaargelegd ver buiten het bereik van het water, zodat ze niet nat zouden worden. Net toen ze haar handdoek af wilde doen, hoorde ze een bekende klik en draaide zich geschrokken om. De deur van de badkamer ging open en een bekende liep de kamer binnen. 'Verdulleme,' sputterde Ron uit, die met open mond in de deuropening stond. 'Weet je niet hoe je de deur op slot moet doen ofzo?'
Eleanor begon te blozen en schudde haar hoofd. Ze was zichzelf dankbaar dat ze de handdoek nog niet had afgedaan. 'Ik dacht dat dat automatisch ging!'
Ron schudde zijn hoofd en draaide zich om. 'Ik heb niets gezien.' Hij liep de deur door en sloot deze achter zich. 'Ik blijf wel buiten staan tot je klaar bent,' riep hij terug en Eleanor begon zich haastig af te drogen. Ze schaamde zich kapot, eerst dat verschrikkelijke gerucht over haar en Jayden en nu dit.
Lekker bezig weer, dacht ze in zichzelf en trok haar kleren aan. Niets liever zou de deze dag beëindigen en de rest van de aankomende week in bed blijven liggen. Ze smeet de handdoek in de wasmand en liep op de deur af. 'Ron? Ik ben klaar hoor.'
De deur ging open en Eleanor liep met Ron de gang op. Een aantal leerlingen keken verbaasd op toen ze hen samen de kamer uit zagen komen. Ron had dit echter ook gezien en was niet gediend van de veroordelende blikken. 'Let op jezelf! Ophoepelen.'
Eleanor grinnikte. 'Wat ben je soms toch bot jij.'
'Het is dat of meer geruchten. Negeren werkt niet altijd, Ella.' Hij keek haar aan en toen hij zag dat zijn zegje effect op haar had, zuchtte hij. 'Sorry, dat was wel bot. Ik heb het ook gehoord, ja en het spijt me voor je dat Draco het zo op je gemunt heeft. Ik kan zijn nek wel omdraaien!'
Eleanor glimlachte wat schaapachtig. 'Het is wel goed zo. Het is maar een gerucht.'
Ze liepen de trap af naar beneden, waar ze Hermione en Harry aantroffen.
'Waar komen jullie nou vandaan?' vroeg Hermione nieuwsgierig en keek naar de natte lokken die langs Eleanors gezicht hingen.
Eleanor haalde haar schouders op. 'Ik van de Prefects badkamer. Ik moest even tot mezelf komen na al die toestanden van vanmiddag.'
Harry knikte. 'Ik hoorde het van Neville, hij had het van Jenna gehoord. Ik hoop dat die klap in zijn gezicht hem nog lang zal heugen.'
'Dat hoop ik ook. Jayden en Davon wilden nog achter hem aan gaan, maar ik heb het ze verboden. Ik wil niet dat anderen in de problemen komen door een klein gerucht als dit.'
'Een wijze beslissing, al had ik toch liever gezien dat je nog zo'n mooie spreuk op hem afstuurt.' Ron grinnikte en keek haar aan.
'Geloof me, Ron, dat zal echt niet de enige keer blijven.'

Reacties (6)

 • Histoire

  Lol. Ik weet niet of dat aan mij ligt, maar Draco komt gewoon super jaloers over in dit stuk.:Y)

  5 jaar geleden
 • EvilDaughter

  Draco, Draco, Draco, wat ben je weer aardig voor Eleanor!
  Ik ben bijna bij:)

  5 jaar geleden
 • BOOKWURM

  Kut Draco. Volgens mij is hij gewoon jaloers. Hij wilt zelf een zoentje van Ella

  5 jaar geleden
 • Altaria

  I love this chapter! hahaha stomme draco krijgt zn verdiende loon! Love it! Veel plezier op vakantie!

  5 jaar geleden
 • ProngsPotter

  Heel mooi hoofdstukje!
  Hoewel je wel iets minder zou mogen vloeken, maar dat terzijde
  Echt erg mooi gedaan!

  ('Wat is nou eigenlijk jouW probleem?'')
  Love it!
  Fijne vakantie!!

  5 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen