Cyrith trommelde ongeduldig op het stuur. Hij zou nog te laat komen ook. Het stoplicht leek bevroren te zijn, alsof het niet meer op groen kon springen. Jammer dan. Hij trapte het gaspedaal in en scheurde verder, richting de camping. Als hij maar op tijd was, dacht hij al maar. Hij wist dat hij Lotte zou kwetsen als ze dacht dat hij geen afscheid van haar wilde nemen, maar dan had ze het mis. Hij wilde haar nog een laatste keer zien. Een laatste keer vasthouden, voordat het voorbij zou zijn. Voor altijd.

Met dikke, betraande ogen stapten Stacey en Lotte in het busje. Ze schrokken op toen er getoeterd werd en ze keken beiden om. De auto stopte midden op de weg. De deur werd opengesmeten en Cyrith klom eruit. Lotte staarde hem overdonderd aan.
Hij rende naar haar toe. Hij had het gehaald. Toen hij haar eenmaal bereikt had, en ze het busje weer uitgeklommen was, nam zijn enthousiasme af. Haar haren waren bijna helemaal verdwenen. Er zaten schroeiplekken in haar nek. Hij slikte en schaamde zich dood dat hij gisteren niet was gekomen.
‘Je bent toch gekomen,’ zei ze schor.
Hij knikte. ‘Natuurlijk. Ashlee is in hechtenis genomen.’ Hij raakte voorzichtig haar verwonde hals aan. ‘Wat een heks is het.’
Lotte knikte en keek hem aan. Ze hoopte dat hij zou zeggen dat hij van haar hield. Dat hij bij haar wilde blijven en zich bedacht had. Maar dat zei hij niet.
‘Ik moet gaan,’ liet Lotte hem fluisterend weten. Hij knikte. ‘Ik zal je nooit vergeten,’ zei ze.
Hij zei die woorden niet terug, ook al wist hij zeker dat hij haar nooit zou vergeten. Maar die woorden zouden haar hoop geven.
‘Sorry voor alles,’ zei hij zacht. ‘Er zijn te veel redenen waarom het niks wordt. En geen daarvan heeft met jou te maken. Ashlee – Ashlee was er een van.’ Lotte keek hem verbaasd aan. ‘Ik heb haar afgewezen, weet je nog?’
Ze knikte. Ze begreep plotseling waarom Ashlee zo boos op haar was. Om dezelfde reden dat ze boos op Angel was. Lotte deed haar ketting af en hing hem om Cyriths nek. ‘Zo zul je me nooit vergeten.’
Tranen prikten in zijn ogen. Dat zou hij sowieso niet. Hij wilde protesteren, maar Lotte snoerde hem de mond. ‘Houd hem. Houd één keer rekening met wat ik wil, oké?’
Cyrith boog zijn hoofd. Lotte boog zich naar hem toe en kuste zijn lippen. Voor de laatste maal. Toen stapte ze het busje in.
‘Dat was zo ontroerend,’ fluisterde Stacey. Haar stem klonk schor.
Lottes ogen begonnen weer te tranen en Stacey sloeg haar armen om haar heen. Lotte staarde uit het raam. ‘Ik zie hem nooit meer,’ zei ze zachtjes. Het begon langzaam tot haar door te dringen.

Cyrith keek de bus na. Ook lang nadat het voertuig uit zicht was verdwenen staarde hij nog die richting uit. Het was voorbij. Zijn lippen brandden nog steeds, maar het verzwakte. Zo zou het gaan. Doordat ze niks meer van elkaar zouden vernemen, zou de liefde bekoelen. De liefde die eigenlijk geen kans had gekregen. Verdoofd liep hij uiteindelijk terug naar de auto. Hij zakte in de stoel neer, maar reed niet weg. Hij sloot zijn ogen en haalde de ketting van zijn nek. Het enige wat hij had, behalve zijn herinneringen. Hij wist dat het sieraad veel voor haar betekende. Hij hield de ring eraan stevig in zijn hand. Een traan gleed over zijn wang.
Hij pakte zijn telefoon en verwijderde haar nummer, bang dat hij aan zijn gemis zou toegeven. Dit was de manier hoe hij moest leven. Alleen. Zonder de liefde van zijn leven. Net als zijn broertje, wiens geluk hij ook verpest had. Hij moest ook een eenzaam leven leiden.

‘Ik word over twintig minuten opgehaald,’ mompelde DJ.
Ethan slaakte een zucht.
DJ checkte nog een keer haar tas en koffers. Ze had alles mee.
Tien minuten later had ze al haar vriendinnen en vrienden omhelsd. Ethan was als laatste aan de beurt. ‘Ik ga je zo missen,’ mompelde ze en haar stem brak.
Hij knikte. ‘Je krijgt de groeten van mijn ouders,’ mompelde hij.
DJ glimlachte door haar tranen heen. ‘Doe ze maar de groetjes terug.’
‘Zal ik doen.’
Ze sloeg haar armen om hem heen en hield hem stevig vast. Ze wilde hem het liefst nooit meer loslaten. Voor altijd bij hem blijven.
‘Ik kijk nu al uit naar kerstmis,’ grijnsde hij. Ze glimlachte en kuste hem innig. In de verte toeterde een taxi en met tegenzin liet ze hem los. ‘Dag,’ zei ze zacht.
‘Tot snel, Deej,’ fluisterde hij.

Reacties (3)

 • Vega

  Hij is achter haar aangegaan! Dat is zo schattig en lief!

  4 jaar geleden
 • Altaria

  Noo!!!!

  4 jaar geleden
 • EvilDaughter

  Neeeee, het is echt bijna afgelopen(huil)

  4 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen