Foto bij 021

For a brief moment, I swore, the moon fell asleep in your eyes, and dreams became the way the light leaked from your eyelids. -Christopher Poindexter

Lily-Rose Harper


Die nacht sliep ik samen met Stella en Sophia in de kleine kamer, en Liam op de sofa waar ik normaal lag. Ik voelde me schuldig tegenover hem, maar ik kon het niet opbrengen erheen te gaan. Ik sidderde al bij het idee dat ik Harry mogelijk kon tegenkomen. Zelfs de volgende dag durfde ik de woonkamer haast niet te betreden, hoewel ik wist dat ik geen keuze had.
Het hele weekend lang probeerde ik hem te ontwijken, al zag ik hem toch onvermijdelijk wanneer we allemaal samen aten of 's avonds in de zetels hingen. Ik keek hem niet één keer aan; ik was te beschaamd.
De rest van de twee dagen hield ik mijn schoolwerk bij, dankbaar voor de afleiding. Ik was zelfs opgelucht dat ik maandagochtend naar school kon vertrekken, zodat ik toch heel even uit de loft weg zou zijn, ook al betekende dat dat ik Emily en Marcus weer zou zien. Ik had na deze weken genoeg drama gehad voor de rest van het jaar.
Toch leek het lot me die avond nog wat minder gunstig gezind, toen ik een bericht van Sophia kreeg met de boodschap dat ze een extra les had, en dat ze niet met me mee naar huis kon wandelen.
Met een diepe onzekere frons verliet ik even later de campus, haastig en angstig mijn portefeuille uithalend. Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht helemaal alleen de metro te nemen.
Lichtjes opgelucht hield ik even later een taxi tegen, mijn adres mompelend en mijn hoofd gespannen tegen het ruitje laten rustend.
Schamper bedacht ik me dat ik het raampje drie weken geleden waarschijnlijk eerst met mijn mouw afgeveegd zou hebben.
Drie weken, en er was al zoveel veranderd...
Terwijl ik afwezig op mijn onderlip beet, zag ik New York voorbijflitsen, de hoge gebouwen en brede straten nog even indrukwekkend als bij mijn aankomst.
Toen de wagen even later voor mijn deur halt hield, stapte ik uit en betaalde de man snel, voor ik met een glimlach het portier dichtsloeg en me omdraaide.
Zo erg was dit helemaal niet geweest. Misschien kon ik eindelijk gerust ademhalen, nu ik erin geslaagd was veilig thuis te geraken zonder de mogelijke dreiging van Harry's foute vrienden.
Maar net toen ik me dat had bedacht, hield ik abrupt halt, en keek geschrokken naar het complex naast het onze.
"Oh my god." snakte ik naar adem. Tot mijn schrik leunde Finn tegen de vuile grijze muur van het gebouw, even intimiderend en dreigend als altijd.
Met een vuile grijns keek hij me aan, uitdagend zwaaiend en zijn donkere ogen over me heen laten glijdend.
Gejaagd ademhalend keek ik hem een tel vol angst aan, maar leek toen wakker te schudden en haastte me met grote ogen naar de buitendeur van mijn appartement. Trillend keek ik achter me, tot mijn ontzetting ziend hoe hij met die smerige blik in zijn ogen in mijn richting liep.
Paniekerig struikelde ik vooruit en greep de klink, met een ontzet piepje naar binnen snellend en de deur met een klap sluitend, de hal doorkruisend maar over mijn schouder blijven kijkend, bang dat hij elk moment kon binnenkomen.
Dat was echter tot ik met een harde klap tegen iemand botste en een verschrikt gilletje liet horen.
"Kijk uit!" snauwde een hese diepe stem, en onthutst keek ik recht in Harry's prachtige groene ogen, groen en donker en adembenemend.
"Harry!" snakte ik naar adem. Onmiddellijk verzachtte zijn blik. Ik liet mijn ogen over hem heen glijden, ziend hoe hij zijn blauwe sportzak opnieuw bij zich had, nonchalant in zwarte strakke jeans en een wit T-shirt. Hij hoefde alweer geen moeite te doen er perfect uit te zien.
"Lily?" Fronsend bekeek hij me, mijn paniekerige staat opmerkend.
"Wat is er aan de hand? Waar is Sophia?" vroeg hij bars. Ik schudde mijn hoofd en probeerde langs hem te lopen.
"Nog op school." Hij greep abrupt mijn bovenarmen, me tegenhoudend weg te wandelen.
"Hoe bedoel je? Hoe ben je naar huis gekomen?" snauwde hij, waarop ik slikte en nog een angstige blik over mijn schouder wierp.
"Met een taxi." mompelde ik, terwijl ik probeerde me los te trekken.
"Wat is er gebeurd? Lily!" Hij greep mijn kin en richtte mijn gezicht op het zijne.
"Kijk naar me." gromde hij, diep in mijn ogen kijkend.
"Het is oké, ik moet naar boven." prevelde ik, zijn hand wegduwend, maar hij greep mijn gezicht opnieuw koppig vast.
"Wat is er aan de hand? Heb je iemand gezien?" raadde hij ijzig, terwijl hij zijn intense intimiderende ogen in de mijne boorde. Ik slikte.
"Finn." bekende ik, en onmiddellijk vloekte hij luid.
"Fucking klootzak. Waar?" Ik schudde mijn hoofd.
"Hier, voor het appartement. Hij is waarschijnlijk weer weg." ademde ik onrustig, enkel naar de veiligheid van de loft willend.
"Wacht hier, ik ga kijken." zei hij, al langs me willen lopend, maar snel greep ik zijn pols en hield hem tegen.
"Harry, laat het rusten! Dit is wat hij wil!" smeekte ik, met grote ogen in de zijne blikkend. Woest keek hij me evenzeer aan, maar klemde toen zijn tanden op elkaar.
"Fuck it." gromde hij uiteindelijk, voor hij zich omdraaide en mijn hand onverwachts greep.
"Wat doe je?" vroeg ik, maar hij reageerde niet en trok me mee naar de lift, en het enige wat ik kon bedenken was dat het zo enorm goed voelde zijn warme huid tegen de mijne te voelen.
"Moet je nergens heen?" vervolgde ik. Hij antwoordde niet en legde zijn grote hand op mijn onderrug, me de lift inleidend toen de deuren open schoven.
"Er is niemand anders boven." mompelde hij enkel. Hij liet me me los en viste zijn gsm uit zijn broekzak. Met grote ogen keek ik toe hoe hij een nummer intoetste en zijn telefoon naar zijn oor bracht.
"Jim?" zei hij na een tijdje, me aankijkend.
"Ik ben het." Hij humde eens.
"Nee, ik kan vandaag niet komen. Fucking Finn stond Lily op te wachten aan het appartement toen ze van school kwam." Het was even stil, en geërgerd klakte hij met zijn tong.
"Nee, ik ben de enige die thuis is. Ik kan haar niet alleen laten." snauwde hij, zodat ik ongemakkelijk op mijn lip beet.
"Harry..." begon ik al, maar hij gebaarde dat ik moest zwijgen en mompelde: "Ja, natuurlijk. Oké, ik zie je morgen."
Hij drukte het gesprek weg en richtte zijn blik op mij, maar vlug keek ik weg.
"Gaat het met je?" vroeg hij. Ik antwoordde niet en haalde enkel mijn schouders op. Het was niet alsof het hem kon schelen...
Ik volgde hem even later opgelucht de loft in, al verdween het ongemakkelijke gevoel binnenin me niet. Ik wilde gewoon verlost zijn van Finn en al zijn dreigementen.
Waaraan had ik dit in godsnaam verdiend?
Harry plofte zijn zak naast de deur, terwijl ik naar de sofa liep en er met een zucht in kleermakerszit in ging zitten, afwezig spelend met mijn vingers. Ik hoorde hem in de keuken maar lette niet op wat hij deed, tot ik na een tijdje abrupt opgeschrokken werd door hem.
Verstoord keek ik op, ziend hoe hij naast me plaatsnam en een tas thee naar me uitstak.
"Hier." mompelde hij. Verrast keek ik in zijn mooie ogen, en glimlachte toen.
"Voor mij?" vroeg ik zacht. Hij humde. Dankbaar nam ik het over, mijn mondhoeken nog wat meer omhoog laten krullend. Fronsend bekeek hij me echter, zijn hand omhoog brengend en onverwachts een lok haar achter mijn oor stekend.
"Het spijt me, Lil. Ik probeer hem bij je weg te houden, maar..."
"Het is oké, Harry." onderbrak ik hem, voor ik afwezig in mijn tas blies en mijn ogen op de muur voor ons richtte. Hij antwoordde niet, en een hele tijd zei geen van ons iets.
"Je hoeft niet bij me te blijven. Als je moet trainen, ga je maar. Ik wil niet dat ik je van je werk afleidt." mompelde ik, hem kort aankijkend, maar zuchtend schudde hij zijn hoofd.
"Ik blijf wel."
"Maar..."
"Ik zei dat ik blijf." onderbrak hij me nu op zijn beurt, en slikkend wendde ik me af, gespannen de rest van mijn thee opdrinkend. Toen ik klaar was en de tas voor me op het salontafeltje plaatste, leunde ik terug achteruit, terwijl ik zenuwachtig met mijn vingers in mijn schoot speelde.
Na mijn belachelijke bekentenis en het besef van mijn gevoelens voor hem, kwam ik hem liever niet al te veel onder ogen, al had ik hem tegelijkertijd het liefst zo dicht mogelijk bij me.
Ik stond zelfs niet langer stil bij het feit dat hij me zoveel kon laten voelde, en me er allemaal samen meer mee verwarde dan wat dan ook.
Onverwachts legde hij een hand op mijn bovenbeen, zijn lange vingers brandend door de stof van mijn panty. Met rode wangen keek ik hem aan, terwijl ik zachtjes op mijn lip beet en me opnieuw verbaasde over zijn onwerkelijke schoonheid.
"Heeft hij iets gezegd tegen je?" vroeg hij. Snel schudde ik mijn hoofd, zijn blik ontwijkend.
"Is hij echt iets van plan met me?" fluisterde ik uiteindelijk voorzichtig. Het leek wel alsof hij bezorgd was toen hij me met zijn groene ogen aankeek.
"Voel je je niet veilig?" antwoordde hij enkel.
"Soms." zei ik schouderophalend, onbedacht met mijn vingertoppen over zijn grote hand strelend. Toen ik besefte wat ik aan het doen was, hield ik snel op, mijn wangen bloedrood.
Hij keek naar zijn vingers op mijn been, lichtjes glimlachend maar toen op serieuze toon vragend: "Wanneer voel je je veilig?"
Ik haalde mijn schouders op en keek recht in zijn ogen, en het leek wel alsof de woorden er als vanzelf uitkwamen: "Als ik bij jou ben."
Zijn wenkbrauwen schoten de lucht in, maar toen krulde zijn ene mondhoek flauwtjes omhoog.
"Je zou je niet veilig moeten voelen bij mij, liefje." Ik beet op mijn onderlip.
"Ik heb je zoveel pijn gedaan, en toch geef je om me. Het is allemaal voor niets geweest." mompelde hij, diep zuchtend en over zijn gezicht wrijvend.
Hij ging rechtstaan en liep naar het raam, waarna hij tegen de wand leunde en zijn ogen kort op mij richtte.
"Ik kan niet bij je wegblijven, Lily. En ik heb alles geprobeerd om ervoor te zorgen dat je sterker dan mij zou zijn. Het was niet de bedoeling dat je om me zou gaan geven." zuchtte hij, zijn ogen over me heen laten glijdend.
"Wat probeer je te zeggen?" vroeg ik niet-begrijpend.
Hij maakte een gefrustreerd geluidje en haalde zijn handen door zijn haar.
"Je hebt het me zo fucking moeilijk gemaakt door te zeggen dat je ook om mij geeft, en..."
"Ook om jou?" herhaalde ik. Hij fronste diep en keek me hoofdschuddend aan.
"Probeer het te negeren. Overtuig jezelf ervan dat ik niets voor je beteken." Ik ging nu ook rechtstaan.
"Dat kan ik niet, Harry!" riep ik radeloos uit, hem met grote ogen aankijkend.
Hij kon zoveel van me vragen, maar niet dat ik ophield aan hem te denken. Als het mogelijk was, zou ik het al veel eerder gedaan hebben. Hij hoefde me niet te vertellen hoe onwelkom deze gevoelens waren.
"Je moet! Je moet, Lily! Ik ben niet goed voor je, voor de duizendste keer! Ik kan je niet nog verder in gevaar brengen dan ik heb gedaan! Het is nu al fucking moeilijk je te beschermen tegen alles en iedereen, besef je dat?" Zijn stem was oorverdovend en weerkaatste tegen de muren.
"Waarom, Harry? Ik begrijp niet waarom het je iets kan schelen dat er iets met me kan gebeuren!" antwoordde ik aanvallend.
Hij maakte een gefrustreerd geluid en veegde met een woest gebaar abrupt een vaasje van de vensterbank, waarna het even later kapot spatte op de grond, zodat de brokstukken in het rond vlogen. Ik snakte naar adem en keek hem met grote ogen aan.
"Omdat ik je niet uit mijn hoofd kan zetten! Omdat ik ook om jou geef, verdomme! Al sinds het moment dat ik voor het eerst naast je aan de ronde tafel zat, weken geleden!"
Een ontzet geluidje rolde over mijn lippen, maar hij raasde verder: "Is dat wat je eindelijk wilde horen? Dat ik fucking om je geef? Ik heb dit nog nooit gevoeld, Lily! Ik wil je voortdurend bij me! Ik kan aan niets anders meer denken dan aan jou en je mooie lachje! Ik wil dat je veilig bent, snap je dat? Dat je gelukkig bent!"
"Harry..." prevelde ik ongelovig, maar hij schudde zijn hoofd.
"Ik dacht dat ik het kon verdringen, maar het was niet de bedoeling dat je hetzelfde zou voelen!" riep hij, gestresseerd in zijn neusbrug knijpend.
Voor ik wist wat ik deed, was ik naar hem toe gelopen en had ik mijn hand in zijn nek gelegd.
"Lily..." begon hij verward, maar ik ging op mijn tippen staan en drukte mijn lippen verlangend op de zijne, zijn krullen door mijn vingers laten glijdend en niet eens de tijd nemend me te verbazen over mijn plotse dappere handelingen.
Maar hij gaf om me, en dat was alles waaraan ik op moment kon denken.
Ook hij had amper een fractie van een seconde nodig voor hij reageerde.
Een grom verliet zijn mond, gesmoord door de mijne, waarna hij mijn middel greep en me terug kuste.
Toch duwde hij me na enkele seconden weer achteruit, me met grote ontzette ogen aankijkend. Toen schudde hij zijn hoofd en gaf zich gewonnen, me dichter naar zich toe trekkend en nu op zijn beurt kussend.
We bleven een tijdje staan, tot hij duidelijk niet meer voldoende was voor hem. Onhandig leidde hij me naar de sofa, en voor ik het wist, had hij zijn knie op de kussens geplaatst en dwong hij me te gaan zitten. Hij verbrak even hijgend de kus, terwijl ik gewillig in het verlengde ging liggen en hem smekend in de ogen keek.
"Fuck." vloekte hij, mijn benen openduwend en ertussen komen liggend, zijn handen naast mijn hoofd geplaatst.
"Je bent zo gewillig vandaag." mompelde hij verrast. Hij beet kort op zijn lip en streelde met zijn vingers langs mijn wang.
"Hmm, je bent zo fucking prachtig." kreunde hij, zijn ogen over me heen laten glijdend. Uiteindelijk boorde hij zijn ogen in de mijne en boog voorover, waarna hij zijn neus tegen de mijne drukte.
"Waarom luister je nooit naar me, baby? Ik heb je gezegd dat ik je niet meer mocht kussen." zuchtte hij, al was het op zachte en tedere toon. Ik antwoordde niet en likte in de plaats daarvan over mijn lippen, zodat hij zich met een frons gewonnen gaf en zijn mond op de mijne duwde. Hij liet zijn onderlichaam op het mijne zakken, de ruwe stof van zijn jeans en broekknop drukkend tegen mijn kruis.
Ik kreunde zacht en duwde mijn heupen onbedacht omhoog, zodat hij onverwachts zijn grote hand op mijn achterste legde en er opgewonden in kneep. Ik piepte tegen zijn mond en greep zijn krullen stevig beet, het aangenamer vindend dan verwacht.
Plots ging hij rechtop zittend, met oppervlakkige ademhaling en wilde krullen. Wanhopig verlangend volgde ik, en keek hem met grote ogen aan. Hij greep hijgend de kraag van mijn jeansvestje en duwde het over mijn armen naar beneden, zodat ik hem snel hielp het uit te trekken. Hij gooide het achteloos op de grond en duwde mijn haar over mijn schouders, zijn hand rond mijn hals leggend en me met donkere ogen bestuderend. Hij duwde me opnieuw achterover en kwam over me hangen, waarop hij zijn heupen onverwachts tegen de mijne schuurde.
"Harry." kreunde ik, verrast door het aangename gevoel. Wat was hij aan het doen?
"Voelt dat goed, prinses?" Ik knikte ademloos en richtte me op. Smachtend drukte ik mijn lippen tegen de warme huid van zijn nek, alsof ik haast automatisch wist wat te doen, ondanks mijn gebrek aan ervaring. Hij gromde, zijn sterke hand over me heen laten glijdend, ruw en dominerend, en hem uiteindelijk rond mijn middel leggend, groot genoeg om mijn volledige zij te omvatten.
Ik voelde zijn hartslag onder mijn lippen in zijn nek, en dronken van opwinding zoog ik kort aan zijn zachte huid, mijn linkerarm rond zijn sterke schouders en de andere hand op zijn biceps.
Hij drukte zijn neus in mijn haar en snoof mijn geur op, terwijl hij hevig hijgde.
Plots bracht hij zijn hand omhoog en masseerde mijn rechterborst langzaam door de stof van mijn grijze T-shirt, losjes in mijn rokje. Even had ik de neiging hem opnieuw achteruit te duwen, maar het voelde veel te goed.
Ik snakte naar adem en drukte me ontspannen in de kussens onder me, hard op mijn lip bijtend. Hij bestudeerde me met een donkere blik.
"Je bent zo sexy, Lily." Met grote ogen zag ik hoe hij rechtop ging zitten tussen mijn benen en mijn wijde shirt uit de band van mijn zwarte getailleerde rok trok. Hij mompelde iets tussen zijn tanden en liet zijn beide handen langs mijn zijden omhoog strelen, wat dieper ademhalend. Verlangend schoof hij wat achteruit en boog voorover, zodat hij natte kusjes op mijn buik kon drukken.
"Harry." fluisterde ik, waarna ik zijn krullen vastgreep en mijn benen verder spreidde, net toen hij met zijn vingertoppen onder de rand van mijn beha glipte.
"Wacht!" zei ik geschrokken, recht verend, maar hij keek op en drukte vlak boven de rand van mijn wijde rokje een zachte kus, terwijl hij mijn T-shirt tot aan mijn nek omhoog duwde.
"Ik wil je enkel goed laten voelen." mompelde hij. Aarzelend bestudeerde ik zijn prachtige gezicht. Hij kwam omhoog en duwde me neer, boven me komen hangend.
"Enkel als je wilt, Lily." fluisterde hij, voor hij mijn lippen heel voorzichtig kuste.
"Ik ben zenuwachtig." bekende ik, bang voor zijn reactie. Hij humde en streelde met zijn knokkels over mijn wang. Uiterst langzaam liet hij zijn ogen over mijn ontblote, saaie witte lingerie glijden en gromde verlangend, zijn ogen plotsklaps groter en donkerder.
"Waarom? Ik zal je geen pijn doen, oké? Stap voor stap, baby." Ik slikte en duwde zijn krullen van zijn voorhoofd.
"Wat als... Wat als ik iets fout doe? Of wat als je me niet meer..." Ik viel stil.
"Als ik wat?" drong hij aan, zijn voorhoofd tegen het mijne drukkend.
"Wat als je me niet meer aantrekkelijk vindt als je alles van me voelt of ziet?" Ik was beschaamd voor mijn vraag, zeker toen hij een geamuseerde trek rond zijn mond kreeg.
"Is dat waar je bang voor bent?" Ik slikte en keek verlegen naar waar mijn vingers zenuwachtig met de stof van zijn T-shirt speelden, ter hoogte van zijn schouder.
"Je bent fucking gek, Lily. Ik zou je nooit niet aantrekkelijk vinden. Je bent mooier dan welk meisje dan ook." zei hij hees. Hij richtte zich wat op en liet zijn groene ogen over me heen glijden, hard op zijn onderlip bijtend.
"Shit, kijk naar je." zei hij met zijn diepe stem, zijn grote handen over mijn buik naar boven laten strelend. Ongemakkelijk bewoog ik wat heen en weer onder zijn priemende blik.
"Zo onschuldig." mompelde hij, me blijven aanrakend, tot hij zijn arm rond mijn middel liet glijden en me wat omhoogtrok.
Vragend keek hij me aan, terwijl hij de rand van mijn T-shirt greep. Aarzelend tilde ik mijn armen op, zodat hij het over mijn hoofd kon trekken.
Hij liet het achteloos naast ons vallen en nam de tijd zijn blik over me heen te laten dwalen.
"Zo'n fucking schoonheid." gromde hij, wat bewegend en een diepe kreun laten horend. Blozend stak ik mijn haar achter mijn oren, voor hij voorover boog en zijn mond op de mijne drukte.
"Ik heb je nodig, Lily. Laat me je alsjeblieft goed voelen." Ik liet mijn vingers door zijn krullen glijden en opende mijn ogen langzaam toen hij zich achteruit trok.
"Ik wil je aanraken." zei hij hees, net toen hij met zijn wijsvinger langs mijn sleutelbeen streelde.
"Harry, ik heb nog nooit..." Ik viel stil. Hij humde en drukte zijn lippen tegen de mijne.
"Ik weet het, baby. Ik ga geen seks met je hebben, daar ben je nog niet klaar voor." fluisterde hij tegen mijn mond, de huid van mijn rug kriebelend met zijn vingertoppen. Ik giechelde even en duwde zijn handen weg, zijn polsen vasthoudend.
"Wat dan?" vroeg ik, terwijl ik me achteruit boog, maar hij kwam dichterbij en kuste me nog eens.
"Laat het me je tonen." smeekte hij, zijn enorme handen rond mijn heupen.
"Oké." humde ik, hem blindelings vertrouwend, ook al wist ik dat het geen slim idee was.
Abrupt stond hij recht en stak zijn hand naar me uit.
"Kom je mee?" Onzeker liet ik hem me rechttrekken, nadat ik mijn T-shirt van de grond had geraapt.
"Waarheen?" Hij leidde me naar zijn kamer, de deur openend en me naar binnen trekkend. Schuchter keek ik rond me, terwijl ik de grijze stof van mijn shirt tegen mijn haast naakte bovenlichaam gedrukt hield.
Zijn kamer was amper veranderd sinds de vorige keer dat ik er was geweest. Het was er nog steeds koel, steriel en ongezellig, Harry's duidelijkste karaktertrekken haast representerend. Ik vroeg me af of er ook in de ruimte puntjes kleur en vreugde verscholen waren.
"Wat ga je met me doen?" piepte ik, eens hij de deur had gesloten en me naar zijn bed had geleid. Hij antwoordde niet.
"Wil je onder de lakens liggen of niet?" vroeg hij in de plaats daarvan geduldig, zijn arm rond mijn middel slaand.
"Ik... Ik weet het niet." fluisterde ik, zenuwachtig doch evenzeer opgewonden. Ik wilde niets liever dan dat Harry me goed zou laten voelen, ook al had ik geen flauw idee van zijn plannen met me.
"Maak het je gemakkelijk, liefje." mompelde hij, voor hij me een laatste zacht kusje gaf. Aarzelend ging ik op zijn matras liggen en bewoog wat heen en weer.
Hij bleef me even aankijken en glimlachte zijn prachtige lach nog eens. Enkel dat was voldoende om me gerust te stellen.
"Goed zo?" Ik knikte, en langzaam zuchtend kroop hij bij me, traag over me komen hangend.
"Ben je hier zeker van?" vroeg hij, waarna hij mijn nek zacht kuste. Ik knikte en gaf onbedacht een kus op zijn bruine krullen. Hij humde genietend en knuffelde me onverwachts, zijn grote lichaam voorzichtig op het mijne drukkend. Het was verrassend hem zo aanhankelijk mee te maken, al verkoos ik het boven elke andere versie die ik van hem al had gezien.
Maar was ik hier echt zeker van? Ik wist niet eens wat hij met me wilde doen, en toch lag ik onder hem, gewillig wachtend op wat er zou komen. Harry leek me haast dronken van verlangen en nieuwsgierigheid te maken, alsof hij me met elke aanraking van zijn ruwe vingertoppen de effecten die hij op me had meer kon laten voelen.
Hij bedwelmde me.
Ik was in een roes, door hem. Voor hem.
En ik had slechts de herinnering aan zijn voorgaande woorden nodig om me zekerder dan ooit te voelen. Hij gaf om me...
"Wil je eerst nog wat kussen? Om te ontspannen?" stelde hij voor. Ik knikte en keek hem dankbaar aan. Geruststellend gleed hij met het puntje van zijn neus langs mijn kaaklijn, voor hij zijn zachte roze lippen teder op de mijne drukte.
"Ik beloof dat het zo goed zal voelen." kalmeerde hij me gesmoord. Zo geruststellend mogelijk streelde hij met zijn grote hand langs mijn bovenbeen, over mijn panty.
Onverwachts bracht hij hem tussen onze lichamen, mijn borst opnieuw masserend. Ik ontspande in zijn greep en humde genietend.
"Laat me je alsjeblieft zien." smeekte hij me. Ik twijfelde even, het overwegend.
Hij was zo lief en teder...
Voor ik het goed en wel besefte, had ik geknikt. Langzaam bracht hij zijn ene hand onder mijn rug, zodat hij mijn beha kon openen. Ik maakte een geschrokken geluidje, maar hij suste me en liet me even wennen. Pas toen ik dapper in zijn ogen keek, duwde hij het omhoog en streelde met zijn vingers over mijn rechterborst.
Oppervlakkig ademhalend zag ik hoe hij zijn ogen op mijn ontblote bovenlichaam richtte.
"Fucking hell, baby girl." vloekte hij zacht, me kreunend een kus gevend en mijn borst zacht masserend met zijn grote hand.
Het vuur in mijn onderbuik brandde hevig, en elke cel in mijn lichaam verlangde naar de prachtige man boven me, en naar de gevoelens die enkel hij me kon geven.
"Oh my god, Harry." snakte ik naar adem, terwijl ik mijn rug kromde.
"Voelt goed, prinses?" prevelde hij, en genietend humde ik, zijn krullen stevig vastgrijpend. Hij streelde met zijn duim over mijn tepel, zijn heupen tegen de mijne rollend.
"Ik ben nu al fucking hard, Lily. Dat doe je met me." gromde hij, me nog meer opwindend met zijn woorden.
"Harry." kreunde ik, zeker toen hij achteruit boog en mijn andere tepel in zijn warme mond nam. Was dit wat hij had bedoeld met 'goed voelen'?
Sneller dan verwacht werd mijn vraag beantwoord toen hij achteruit boog en mijn benen verder openduwde.
"Wil je dit nog steeds?" vroeg hij. Aarzelend sloeg ik mijn arm voor mijn borsten, mijn wangen roze.
"Wat ben je van plan?" fluisterde ik. Onverwachts duwde hij mijn rokje wat omhoog en kraste met zijn nagel over de huid boven mijn panty.
Ik kreunde verrast en keek hem met grote ogen aan. Heel voorzichtig liet hij zijn hand zakken, zijn duim plots op mijn kruis duwend en langzame cirkels makend.
"Harry!" snakte ik naar adem, mezelf geschrokken omhoog duwend met mijn vrije arm.
Dit voelde veel intiemer dan wat we tot nu toe al hadden gedaan.
"Moet ik ophouden?" vroeg hij, terwijl hij behoedzaam in mijn ogen keek. Bijna knikte ik, maar kreunde toen ongewild en liet me terug neervallen.
"Nee... Nee, niet ophouden." mompelde ik, verwonderd op mijn onderlip bijtend. Hoe slaagde hij erin me zo goed te laten voelen met zo'n simpele beweging?
Ik maakte een zielig geluidje toen hij ophield, al schrok ik toch toen hij de rand van mijn panty greep.
"Mag ik?" Twijfelend haalde ik een hand door mijn haar, maar hij keek me geruststellend aan.
"Voorlopig enkel deze, beloofd." stelde hij me gerust met zijn diepe hese stem. Kort knikte ik, en voorzichtig trok hij het over mijn heupen naar beneden. Ik plooide mijn benen om het hem gemakkelijker te maken, en behendig ontkleedde hij mijn benen, zijn ogen de hele tijd op mijn gezicht gericht houdend.
Pas toen hij mijn kousen naast ons had gelegd, liet hij zijn blik over mijn onderlichaam glijden. Hij glimlachte zwakjes.
"Wat?" fluisterde ik.
"Je bent nog zo fucking veel mooier dan ik had gedacht." Mijn wangen kleurden rood, maar hij liet zijn beide handen over mijn dijen glijden.
"Zo zacht, baby." fluisterde hij, over me heen komen hangend en mijn voorhoofd kussend.
"Hou op je af te schermen." mompelde hij, terwijl hij mijn arm van mijn bovenlichaam trok.
"Je bent veel te prachtig om je niet aan me te laten zien." zei hij, me zachtjes kussend en zijn hand tussen mijn benen brengend.
Geruststellend aaide hij eerst over mijn bleke huid, tegen mijn lippen prevelend dat ik moest ontspannen, tot hij me zachtjes over mijn broekje begon te strelen. Verwonderd humde ik, niet kunnen gelovend dat wat hij deed zo goed kon voelen.
"Wat ben je aan het doen?" kreunde ik. Ik legde mijn hand in zijn nek en beet op mijn onderlip.
"Hoe voelt het, liefje?" vroeg hij, terwijl ik ademloos in zijn mooie ogen keek .
"Zo goed, Harry." fluisterde ik. Met donkere ogen bestudeerde hij mijn gezicht, voor hij zich voorover boog en zijn warme mond tegen de aanzet van mijn borst drukte, terwijl de geur van mijn huid opsnuivend en een genietend geluidje uitstotend.
Sterretjes dansten voor mijn ogen, intens genietend van zijn ervaren vingers.
"Je bent fucking nat, prinses." gromde hij plots. Het verbaasde me dat zijn schunnige woorden me enkel leken op te winden.
"Fuck, Lily, laat me je echt aanraken." smeekte hij plots, zijn hoofd oprichtend en me recht aankijkend.
"Alsjeblieft, ik moet alles van je kunnen zien en voelen." kreunde hij. Met grote ogen keek ik hem aan, terwijl ik twijfelde en de mogelijkheid overwoog. Maar net op dat moment wreef hij wat harder over me heen, en ik gaf me gewonnen.
Snel knikte ik, zenuwachtig kijkend naar hoe hij zijn hand wegtrok en de rand van mijn broekje nam.
"Hef je heupen op, baby." mompelde hij. Langzaam deed ik wat hij vroeg, hevig blozend toen hij me verder ontkleedde. Enkel mijn rokje hing opgestroopt rond mijn heupen, en mijn beha bedekte evenmin nog iets van mijn lichaam.
Onzeker klemde ik mijn benen dicht, maar Harry schudde snel zijn hoofd en duwde ze heel langzaam en geruststellend weer uit elkaar.
"Niet doen, alsjeblieft. Laat me je zien, Lil." mompelde hij, voor hij elke vierkante centimeter van mijn lichaam in zich op nam.
"Je bent zo mooi, shit. Een fucking engel." zei hij haast ongelovig, vervolgens hard op zijn onderlip bijtend.
"Ik verdien het niet je in mijn bed te hebben." zuchtte hij, terwijl hij langzaam streelde over mijn lichaam en zwak naar me glimlachte.
"Voel je je goed? Ik wil dat je je kan ontspannen, oké? Als je je te ongemakkelijk voelt..." Snel schudde ik mijn hoofd, mijn mondhoeken ook omhoog laten krullend. Zijn lieve woorden stelden me meer op mijn gemak dan hij mogelijk kon beseffen.
"Zeg als je wilt dat ik stop." fluisterde hij nog, waarna hij over me heen kwam hangen en me zacht kuste, net toen hij me opnieuw zacht begon te strelen.
"Fuck, je voelt zo goed." prevelde hij, zacht kreunend, al was het niets in vergelijking met mijn verraste uitingen van genot. Verwonderd snakte ik naar adem toen zijn huid contact maakte met de mijne,
Ik begreep niet hoe hij erin slaagde me dit te laten ervaren, maar ik kon aan niets anders denken dan aan zijn aanrakingen. Al de rest rond me verdween. Enkel hij en ik telden op dit moment.
Genietend streelde ik door zijn zachte bruine krullen, ontspannen hummend.
Plots voelde ik echter hoe hij zijn wijsvinger wat liet zakken.
"Raak je jezelf soms aan, prinsesje?" fluisterde hij in mijn oor.
"Wat?" vroeg ik fronsend met hese stem, hem verward aankijkend. Vervolgens schudde ik blozend mijn hoofd, begrijpend wat hij bedoelde.
"Dan kan dit eventjes vreemd voelen, Lily. Ontspan." mompelde hij, me geruststellend kussend terwijl hij het topje van zijn vinger voorzichtig naar binnen bracht.
Ik fronste en piepte even ongemakkelijk toen hij hem dieper duwde.
"Doe ik je pijn?" vroeg hij, zijn hete lippen tegen mijn wang. Ik schudde aarzelend mijn hoofd, trachtend te wennen aan het eigenaardige gevoel.
Na een tijdje voegde hij er heel voorzichtig zijn middelvinger bij.
"Lukt dit?" humde hij in mijn oor. Ik antwoordde niet, mijn nagels enkel in zijn nek drukkend terwijl ik de spieren in mijn bekken opspande, in een poging mijn lichaam te laten aanpassen aan het gevoel van zijn vingers in me.
"Lily? Ik moet zeker weten of ik verder kan gaan, baby." drong hij aan.
"Ik... Ik weet het niet." mompelde ik, wat rustelozer ademhalend, maar hij mompelde zacht: "Je moet ontspannen, schatje." Snel deed ik wat hij vroeg, voelend hoe hij me met zijn duim bleef strelen. Het was echter pas toen hij zijn andere vingers voorzichtig binnenin me krulde dat hij me ervan kon laten genieten, en een verraste kreun rolde over mijn lippen.
"Wat is..." snakte ik naar adem, overweldigd door het genot dat ik plotsklaps voelde.
"Fucking hell, je bent zo strak." gromde hij, zijn tempo wat opvoerend.
Ik verloor besef van tijd en ruimte, nu ik enkel nog leek te genieten en in een zalige roes verkeerde.
"Harry, het voelt zo goed." piepte ik. Hij kuste mijn nek en humde.
"Ik weet het, baby." prevelde hij, zijn hand naast mijn hoofd in mijn haar verstrengelend, verspreid over zijn witte laken.
Ik duwde mijn heupen omhoog en spreidde mijn benen nog wat verder, terwijl ik zijn naam kreunde. Hij maakte een genietend geluidje tegen mijn hals, waarna hij er zijn volle lippen tegen drukte.
Ik kon de geluiden die zijn vingers maakten horen, en het wond me enkel verder op.
"Hoor je hoe fucking nat je voor me bent?" vroeg hij, zijn hoofd opheffend en tussen mijn benen kijkend, vloekend.
Ik greep ademloos zijn gezicht tussen mijn handen en drukte mijn lippen verlangend op de zijne. Het brandende gevoel in mijn onderbuik verspreidde zich langzaamaan door mijn volledige lichaam, en genietend trok ik mijn benen op.
Abrupt wreef hij harder over me heen en krulde zijn vingers aan een sneller tempo in me, zodat ik lichtjes kronkelde en luid kreunde.
Mijn vingers klauwden in zijn T-shirt, en verrast kantelde ik mijn hoofd achteruit. Het zalige gevoel in mijn onderbuik bleef groeien en ik besefte dat ik op het punt stond mijn eerste hoogtepunt ooit te beleven, nieuwsgierig naar het gevoel dat ik enkel uit verhalen kende.
"Fuck, komaan, prinsesje." gromde hij boven me, zijn voorhoofd tegen het mijne drukkend. Mijn zicht werd wazig, en snakkend naar adem greep ik zijn krullen beet.
"Harry, ik..." kreunde ik, ongewild meebewegend met zijn hand.
"Ik weet het, liefje, laat het los. Kom rond mijn vingers, baby." spoorde hij me aan, en met een laatste snelle beweging van zijn duim liet ik alle spanning in mijn lichaam los. Een overweldigend gevoel overspoelde mijn lichaam, en met mijn hand begraven in zijn krullen kreunde ik zijn naam onsamenhangend.
"Je bent zo mooi, Lily." prevelde hij boven me, me moeiteloos door mijn climax leidend.
Na wat een eeuwigheid leek, kwam ik eindelijk tot rust, en hevig in- en uitademend keek ik hem aan, mijn ogen vermoeid openend en mijn benen terug laten zakkend. Haast verwonderd bestudeerde hij me, zijn hand voorzichtig van tussen mijn benen halend.
Ontzet zag ik hoe hij zijn wijs- en middelvinger in zijn mond stak, zijn ogen kort sluitend.
"Je smaakt fucking goed. Ik kan niet wachten je echt te proeven." zei hij hees, mijn blozende wangen negerend. Hij boog voorover en kuste mijn lippen zacht, zijn beide handen naast mijn hoofd plaatsend.
"Je deed het zo goed, meisje." humde hij, eens hij zich achteruit boog.
Afwachtend keek hij me aan, glimlachend toen ik het evenzeer deed.
"Voelde dat goed?" vroeg hij zacht, mijn haar teder van mijn licht bezwete voorhoofd strijkend.
"Hmmm." stootte ik uit. Ik greep zijn pols en streelde er tevreden zuchtend over met mijn duim.
"Dankjewel." prevelde ik hees, het gevoel van mijn climax nog achterblijvend tussen mijn benen. Ik had nog nooit iets als dit ervaren...
"Heel graag gedaan." grijnsde hij, nog eens met zijn neus langs de mijne glijdend.
Maar tegen mijn verwachting in maakte hij zich vervolgens van me los en stapte van het bed, voor hij zich kort uitrekte.
Verward keek ik naar zijn achterhoofd, terwijl ik rechtop ging zitten en onzeker fronste. Ik kreeg het abrupt kouder nu hij niet langer op me lag, en de realisatie van de situatie begon langzaamaan tot me door te dringen.
Had ik iets fout gedaan? Waarom liep hij van me weg?
Ik beet zacht op mijn lip, maar toen ik merkte dat hij geen aanstalten maakte iets tegen me te zeggen, nam ik beschaamd mijn broekje van het laken. Met rode wangen trok ik het aan, lichtjes van streek door zijn gedrag.
Ik bleef onzekere blikken op hem werpen, terwijl hij bij het raam stond en afwezig naar buiten keek. Slikkend sloot ik mijn beha en haalde een hand door mijn haar, onhandig van zijn bed schuivend.
Wat verwachtte hij dat ik deed? Moest ik gewoon vertrekken? Was dit hoe het altijd ging?
Ik durfde niets te zeggen, bang dat ik een reactie zou krijgen die ik niet wilde.
Ik kon er niet aan doen dat zijn houding me verwarde en teleurstelde. Maar had Emily me niet gewaarschuwd? Ik wist hoe koel en gevoelloos hij kon zijn, dus wat had me doen hopen dat hij me nog iets meer zou geven dan enkel hetgeen hij kende: lichamelijk genot?
En ik besefte tot mijn ontzetting dat ik misschien te naïef was geweest om te denken en geloven dat ik iets meer voor hem betekende dan een ander. Wat als zijn bekentenis enkel een manier was geweest om me in zijn bed te krijgen? Zou hij zoiets werkelijk doen?
Hij draaide zich pas naar me om toen ik al recht stond en mijn panty onhandig aantrok, nog lichtjes wankel op mijn benen.
Net toen weerklonk het dichtslaan van de voordeur.
"Je gaat beter terug naar de woonkamer voor ze zich afvragen waarom je hier bent." zei hij luchtig, terwijl hij op zijn vensterbank plaatsnam en het pakje sigaretten naast hem greep, een sigaret uithalend en hiermee mijn vermoeden bevestigend.
God, ik kon mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Natuurlijk zou hij zoiets werkelijk doen.
Met een krop in mijn keel stak ik mijn T-shirt terug in mijn rokje, onmiddellijk ontnuchterd na de zalige roes die hij me had geschonken.
Dit was het dan.
Zo moeiteloos had ik mijn eerste intieme ervaring weggegeven. Was ik zo gemakkelijk?
Ik draaide me om en liep snel naar de deur, me beschaamder en meer teleurgesteld dan ooit voelend.
"Lily." zei Harry nog, maar ik had de klink al vast.
"Ik moet gaan." mompelde ik. Ik verplichtte mezelf om over mijn schouder naar hem te kijken en geforceerd te glimlachen. Onderzoekend keek hij me aan, maar nog voor hij iets had kunnen antwoorden, was ik zijn kamer al uit gevlucht, tot mijn schaamte Mia in de keuken vindend, evenals haar onthutste blik.
Snel wendde ik me met prikkende ogen en gejaagde ademhaling af.
Ik had op dit moment niemand nodig die me vertelde dat het geen goed idee was geweest Harry's kamer ooit binnen te gaan. Dat had ik net zelf op de meest pijnlijke manier ondervonden.
Wat had ik in godsnaam gedaan?

--
Heel veel Haly in dit stukje!!! Hopelijk vonden jullie het wat goed?
Hoe gaat het verder met jullie?
Sorry trouwens dat ik alweer een tijdje niet geactiveerd had, maar ik was nerveus voor mijn examenuitslag en blablabla...
Gelukkig heb ik wel goede resultaten, dus nu kan ik morgen de hele dag zonder stress schrijven!!

En Harry is 22 geworden!! (Ook al ben ik vijf dagen te laat...) Zucht, onze jongens worden zo snel groot. :')


xxx

Reacties (17)

 • GossipGirl21

  Mooi geschreven

  1 jaar geleden
 • Tomlinsbear

  DIT IS ZO FUCKING GOED GESCHREVEN

  3 jaar geleden
 • Welkin

  Haha wauw, Harry heeft issues.
  Dit is wat ik al het hele verhaal in mezelf denk: he needs a psychologist. Or a psychiatrist.
  Waarschijnlijk beide.

  3 jaar geleden
 • Guillotine

  Holy shit, Fifty Shades of Grey all over again. :p

  3 jaar geleden
 • GetMyLife

  Wanneer komt er weer een nieuw stukje?

  4 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen