Elronds boodschap kwam niet helemaal onverwacht, hoewel ze absoluut niet gedacht had dat hij de kus had weggegeven. Toch had ze al aangevoeld dat hij haar aankomst niet zonder reden had gemist. Bovendien had Annatar ook al zijn best gedaan om de nodige twijfels te zaaien. Ze had het alleen niet willen geloven. Ergens was het ondenkbaar geweest dat Elronds gevoelens voor haar waren afgezwakt. Ze kenden elkaar immers al een hele tijd en Celebrían was ervan overtuigd dat ze bij elkaar hoorden. Elfen werden niet zomaar verliefd: ze ontwikkelden alleen gevoelens voor hun zielsverwant, van wie ze hun hele leven bleven houden. Wat Elrond ook voor Jayne dacht te voelen: het kon niet zo puur zijn als de liefde die Celebrían voor hem koesterde. Het moest iets anders zijn. Bewondering wellicht, of misschien had ze hem gewoon een glimp getoond van een avontuurlijk maar onverstandig leven. Hij was niet vaak met mensen in aanraking gekomen, ook al was hij zelf een halfelf. Misschien interpreteerde hij zijn interesse en verwondering over dat ras verkeerd.
      ‘Ik ben blij dat je eerlijk tegen me bent.’De tranen die door de teleurstelling werden opgeroepen, probeerde ze tevergeefs weg te knipperen. Ze had zulke andere verwachtingen van dit verblijf gehad. Het had een opmars naar hun huwelijk moeten worden, maar dat was voorlopig nog niet aan de orde.
      Ze legde haar hand op die van Elrond toen ze zag dat hij er moeilijk mee had, al wist ze niet of dat kwam doordat hij haar kwetste of doordat hij bang was dat hij Jayne nooit meer zou terugzien. ‘Het komt wel goed. Je vergeet haar wel weer. Jullie hebben elkaar toch slechts een paar dagen geleden ontmoet?’
      Elrond antwoordde niet, gaf haar niet de bevestiging waarop ze gehoopt had. Ze gluurde opzij, maar zijn blik was op de vloer gericht. Hij zag er ongelukkig uit. Het stak dat zijn gemoedstoestand niet langer van haar afwezigheid afhankelijk was.
      ‘Heeft ze nog iets tegen je gezegd?’
      Elrond slaakte een zucht. Hij leek niet bereid haar erover te vertellen.
      ‘Ik wil er voor je zijn, Elrond,’ drong ze voorzichtig aan. ‘Of denk je dat mijn kans vervlogen is?’ Ze beet op haar lip en probeerde de spontaan ontstane brok in haar keel weg te slikken.
      Hij draaide zijn hoofd opzij. ‘Nee, Celebrían, dat denk ik zeker niet, al ben ik er ook niet van overtuigd dat alles weer zoals vroeger zal worden.’
      ‘Ik wil niet dat het als vroeger wordt,’ fluisterde ze. ‘Ik had juist gehoopt dat alles beter zou worden tussen ons gedurende mijn verblijf hier.’
      Hij wendde zijn gezicht weer af. ‘Het spijt me. Ik begrijp het als je met je ouders teruggaat naar Lórien.’
      Celebrían schudde vastberaden haar hoofd. ‘Ik laat je niet in de steek.’
      Elrond glimlachte droevig naar haar. ‘Je bent te goed.’ Hij boog zich naar haar toe en kuste haar wang. Iets wat zowel prettig als onprettig was roerde zich in haar binnenste. Twijfels speelden op. Waarom deed hij dat? Was hij werkelijk blij met haar besluit of probeerde hij te achterhalen hoeveel ze nog bij hem losmaakte? Hoe was dat zo snel gebeurd? Ze dacht aan de kus die hij met Jayne had gedeeld. Had het voor de Dúnedan net zoveel waarde gehad als het voor haar zou hebben?
      Celebrían had niets willen overhaasten, ervan overtuigd dat ze alle tijd hadden. Elrond was altijd de enige voor haar geweest en ze had gedacht dat dat andersom ook zo was. Was ze naïef geweest? Ondanks de vele liederen over de liefde had ze haar complexiteit nooit zelf ondervonden. Alles had juist zo vanzelfsprekend en natuurlijk gevoeld.

Reacties (3)

 • Trager

  Ben benieuwd hoe dit nou weer gaat lopen. Hoop natuurlijk dat hij voor Jayne gaat, al betwijfel ik het...

  4 jaar geleden
 • Vasya

  Ik hoop dat ze niet sterft:Y)
  Dat is alsof je een puppy zou vermoorden of zo.

  4 jaar geleden
 • SonOfGondor

  Nou, ik ben echt benieuwd hoe dit af gaat lopen met die twee. Je weet me altijd te verrassen, dus als ik het ga raden, ga ik het toch niet goed hebben.

  4 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen