Foto bij Guidelines & Rules

We will lift you up

Lees alle regels (zowel van hulpzoekende als vertrouwenspersonen) voordat je een vertrouwenspersoon om hulp gaat vragen!


Guidelines & Rules hulpzoekenden

— De Vertrouwenspersonen zijn er vooral om te luisteren en een beetje advies te geven.
— Quizlet, Rutger, de crew en de Vertrouwenspersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wat jij doet met het advies of informatie die je krijgt van een Vertrouwenspersoon.
— Vertrouwenspersonen luisteren vrijwillig naar anderen en doen dit in hun eigen vrije tijd. Als je niet direct antwoord krijgt (en je dit nodig hebt), dan ben je welkom om ook een ander Vertrouwenspersoon aan te spreken.
— De maximale tijd die de Vertrouwenspersonen krijgen om op een bericht van een hulpzoekende te reageren, is 3 dagen. Mocht het gebeuren dat het langer duurt dan dit, meld dit dan graag bij Laleah of Gilderoy.
— Als een Vertrouwenspersoon helemaal niet reageert, stuur dan even een berichtje naar Laleah of Gilderoy.
— Vertrouwenspersonen mogen niks doorvertellen van wat de hulpzoekende ze vertelt. Alles gebeurt in vertrouwen. Als de Vertrouwenspersoon het toch doorvertelt, wordt deze uit de lijst verwijderd.
— Als een Vertrouwenspersoon denkt dat het onderwerp van je probleem niet geschikt is om aan te horen om wat voor reden dan ook, mag deze Vertrouwenspersoon altijd afwijzen om naar je te luisteren en je aan te raden iemand anders te zoeken.
— Gelieve een Vertrouwenspersoon uit te zoeken die voldoet aan jouw eisen.
— Gelieve geen hulp zoeken met een reactie op het forum, maar spreek de Vertrouwenspersonen apart aan.
— Het is niet toegestaan een Vertrouwenspersoon te vragen naar je toe te komen

Guidelines & Rules Vertrouwenspersonen

— De maximale tijd die de Vertrouwenspersonen krijgen om op een bericht van een hulpzoekende te reageren, is 3 dagen. Mocht het gebeuren dat het langer duurt dan dit, mogen hulpzoekende dit melden bij Laleah of Gilderoy. Kans op schrapping is aanwezig.
— Mocht je geen tijd hebben om direct te reageren, meld dan bij de hulpzoekende dat je het bericht hebt gelezen en op een ander moment jouw antwoord stuurt. Vraag hierbij om begrip en acceptatie. Ook hier is de eerste regel van toepassing.
— Heb je geen tijd om te reageren binnen die drie dagen, geef dit netjes aan in het topic, of verwijs de hulpzoekende door naar een andere Vertrouwenspersoon.
— Als je als Vertrouwenspersoon helemaal niet reageert, mag een hulpzoekende een bericht sturen naar Laleah of Gilderoy. Kans op schrapping is aanwezig.
— Vertrouwenspersonen mogen niks doorvertellen van wat de hulpzoekende ze vertelt. Alles gebeurt in vertrouwen. Als de Vertrouwenspersoon het toch doorvertelt, wordt deze uit de lijst verwijderd.
— Als de Vertrouwenspersoon ergens een vraag over heeft, een bericht dat ze gekregen hebben of iets anders, mogen ze een bericht sturen naar Laleah of Gilderoy, onthoud wel de geheimhouding.
— Als de Vertrouwenspersoon vindt dat je probleem te serieus is, mogen ze altijd voorstellen dat je echt hulp zoekt en zeggen dat ze liever geen advies op dit onderwerp geven of je doorverwijzen naar een andere Vertrouwenspersoon.
— Als een Vertrouwenspersoon denkt dat het onderwerp van een probleem niet geschikt is om aan te horen om wat voor reden dan ook, mag deze Vertrouwenspersoon altijd afwijzen om naar de hulpzoekende te luisteren en de hulpzoekende aan te raden iemand anders te zoeken.
— Naamsveranderingen en leeftijd graag doorgeven.
— Wij geven alleen online hulp. Het is niet toegestaan naar een hulpzoekende toe te gaan.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here