I take two steps forward
I take two steps back
We come together
Cuz opposites attract
And you know, it ain't fiction
Just a natural fact
We come together
Cuz opposites attract

- Paula Abdul

Harry voelde met zijn hand op zijn bureau, nam een paar tissues en gaf ze aan Louis zodat hij alles wat kon afvegen.
Zijn hart mistte een tel toen Louis zich tegen hem aan ging leggen, zijn hoofd op Harry's op en neer gaande borst. Harry zuchtte diep en slikte een onverwachte golf aan emoties weg toen hij Louis' haar rook. Louis' lichaam voelde warm aan naast het zijne. Er stond zweet op zijn voorhoofd en zijn wangen waren rood. Harry wilde met zijn neus door Louis' haar gaan, hem helemaal in zich opnemen en hier een blijvende herinnering van maken, maar het voelde te gevaarlijk. Alsof hij al iets wilde, waar nog helemaal geen sprake van was. Hij wist nog steeds niet wat Louis wilde, hoe hij zich voelde bij wat er gebeurde. Harry sloot zijn ogen en gleed met zijn vingers door Louis' haar.
Louis lag stil naast Harry voor enkele minuten voor hij zijn hoofd ophief van Harry's borst en zijn kin er in plaatste. Hij keek op naar Harry.
"Meende je," begon Louis en stopte om zijn keel te schrapen. "Meende je, um, meende je wat je zei?" Hij knipperde snel met zijn ogen, hij leek wel nerveus.
"Meende wat?" vroeg Harry. Hij had zijn hoofd wat gedraaid zodat hij Louis beter kon aankijken, een soort van angst omsloot zijn hart toen hij de spanning in Louis' gezicht zag. Hij wist niet goed waar Louis naar verwees. Louis' gezicht werd rood en hij rolde met zijn ogen.
"Gewoon. Daarnet, toen je zei..." Hij slikte moeilijke en vervolgde toen nauwelijks hoorbaar en zonder Harry in de ogen te kijken. "Daarnet, toen je zei- je zei zei dat je wilde dat ik met je vrijde..." Harry begon te lachen en legde zijn hoofd opgelucht terug op de grond. Zijn opgewektheid verdween en zijn hart zakte toen hij Louis naast zich voelde verstarren en aanstalten maakte om weg te rollen.
"Wat?" Harry leunde op zijn ellebogen en nam Louis vast bij zijn bovenarm om hem op zijn plek te houden. "Nee!" zei hij. Hij kromp ineen toen hij Louis' mond zag vertrekken en zijn ogen dof zag worden. "Hey. Nee, ik bedoelde- ik bedoelde ja. Ja, natuurlijk wil dat. Oh God, sorry." Een nerveuze lach volgde hierop. "Ik dacht dat het al duidelijk was. Bijna, uhm, beschamend duidelijk. Sorry." Louis gezicht ontspande zich en hij ging weer neerliggen.
"Oh, okay." mompelde Louis tegen Harry's shirt. "Ik dacht dat we het misschien een keertje in bed zouden kunnen doen. Misschien. Als dat is wat je wilt?" Harry knikte fiks en lachte een beetje. Iets fijn en warm nestelde zich in zijn borst, geluk spreidde zich over zijn hele lichaam. Hij trok aan Louis' lichaam zodat die bovenop hem lag. Louis' handen lagen op Harry's schouders.
"Je bent het enige waar ik aan kan denken, Louis," legde Harry verlegen uit. Zijn hart sloeg tegen zijn ribben. Hij reikte omhoog en veegde Louis' kuif weg van zijn voorhoofd, voor hij zijn handen op Louis' heupen legde. "Ik dacht..." Hij sloeg zijn ogen verlegen neer. "Dat ik te opdringerig was. Ik was bang dat ik je weggejaagd had." Louis haalde zijn neus op en rolde met zijn ogen.
"Uh, nee." Hij lachte. "Nee, dat heb je niet gedaan. Sorry, het was-- Ik was niet zeker dat ik-- Omdat ik normaal... niet met.." Louis maakte zijn zinnen niet af, alsof hij niet wist wat hij aan het zeggen was. Hij stopte en schudde zijn hoofd, hij keek Harry recht in de ogen en ging zelfverzekerder verder. "Sorry, nee. Je hebt me niet weggejaagd."
"Mag ik-" Harry zweeg en probeerde zijn grijns te onderdrukken. "Mag ik dan misschien je nummer, Tomlinson?" Louis begon te lachen.
"Oké dan, Styles, ik denk dat dat wel geregeld kan worden."
"Goed." zei Harry en hij glimlachte naar Louis. Hij verschoof zijn hand naar het midden van Louis' rug en drukte hem zacht naar beneden, zodat hij een luide kus op zijn lippen kon drukken. Ze hadden nog een halfuur voor de repetitie zou beginnen en het zou een schande zijn om die niet goed te benutten.

Afspeellijst
+ Opposites attract - Paula Abdul

Hiya,

Let me know what you think!

Greetz Translator

Reacties (1)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen