Foto bij Season 9 - Chapter 2

HIer is hoofdstukje 2!
In het volgende hoofdstukje zullen we een hoop te weten gaan komen over hoe deze story verder zal verlopen/aflopen.

Ik hoop dat jullie ook langzaam gaan inzien, dat ik al die tijd deze laatste 3 seizoenen nog in de planning had staan. U will see.

ENJOY

Rhys Wolfmoon

Verstijfd stond ik voor Amira die langs mij heen liep en vervolgens op haar stoffige bed ging zitten en langzaam heen en weer wiegde.
‘Amira, haal even diep adem en denk eventjes goed na wat je zegt. Je zit al weken zonder eten, dus misschien weet je het allemaal eventjes niet meer’.
‘NEE!’ gaf ze een gil. ‘De duistere ridders keren terug en deze keer met de getallen zoals Balthasar en Liza hadden gezien voordat ze ons vonden bij het verzet. Ze zullen deze keer een ware leider vinden en alles vernietigen wat onder Northwick valt. Ze zullen komen om te moorden en alleen maar om te moorden. WE GAAN DOOD!’
Mijn hartslag was inmiddels toegenomen en ik kneep ik de handen van Amira.
Amira was aan het hyperventileren en ik probeerde haar te kalmeren.
‘Amira rustig’ suste ik. ‘Mijn roedel is inmiddels zo groot, ik weet zeker dat ze die duistere ridders aan zullen kunnen’.
‘Dat zal niet werken’ siste Amira. ‘Weet je nog dat Kya vermoord werd omdat haar klauwen niet meer werkte? Dat kwam doordat Earthquake het monument aangepast had. Hij heeft zelfmoord gepleegd zodat het wolvenbot vervangen kon worden door zijn eigen botten, in opdracht van de Lord of Black. Daarom was Flame in staat om alle duistere ridders te vernietigen. Maar een enorme groep was niet eens bij de veldslag aangezien ze niet volledig achter de Lord stonden. Hij was niet duister genoeg. Er zijn geen magiërs meer in leven, wat betekent dat we de duistere ridders niet kunnen bevechten! We gaan allemaal dood en er is niets wat we er tegen kunnen doen’.
Ik begon langzaam te zweten, wetend dat als dit echt waar was, Amira gelijk had.
‘Waarom heb je dit de andere niet verteld?’ vroeg ik. ‘Ze hadden je kunnen helpen’.
‘Zij zouden nooit een oplossing hebben kunnen bedenken en dan was iedereen in paniek geraakt. Ik weet dat jij een oplossing zult bedenken. Alleen jij kan dat’ zei Amira.
Ik zuchtte diep en stond vervolgens op.
‘Ik stel voor dat jij nu mee komt naar beneden en een fatsoenlijke maaltijd opeet, vervolgens een douche neemt en schone kleren aantrekt. Het is klaar nu met lijden en het wordt tijd dat je jezelf weer oplapt’.
Amira knikte, veegde haar tranen weg en wreef toen over de sneeën die ze in haar polsen had gemaakt.
‘We gaan’ zei ik en terwijl ik haar ondersteunde, liepen we samen de kamer uit.

Toen we bovenaan de trap verschenen, was Judith de eerste die boven stond op Amira te omhelzen.
Ik had een stortvloed aan verwijten verwacht, maar in plaats daarvan bleef Judith rustig en hield ze de omhelzing aan.
‘Ik laat direct eten voor je klaar zetten’ zei Judith. ‘Rhys zal ons wel bij praten’.
Amira knikte en liep zonder iets te zeggen de trap af, waarna iedereen mij direct aan keek.
Ik wachtte totdat Amira uit het zicht verdwenen was en slaakte toen een diepe zucht.
‘Was het echt zo erg?’ vroeg Judith.
‘Veel erger nog’ fluisterde ik. ‘De duistere ridders zullen terugkeren en deze keer met de aantallen zoals wij zagen in de illusie van Balthasar Sharpvision. Earthquake heeft het wolvenbot in het monument van de duisternis verwisseld door zijn eigen botten in opdracht van de Lord. Daarom was Flame in staat de duistere ridders te vernietigen en Kya niet meer. Alle magiërs zijn dood, dus Amira zegt dat we allemaal zullen sterven en dat er niets is wat we kunnen doen’.
‘Oh mijn hemel’ zuchtte Lisley.
‘Oh nee’ zuchtte Iris.
‘Dat kan toch niet’ fluisterde Judith terwijl ze op haar knieën ging zitten.
‘Gaan we dood?’ vroeg Myra direct in paniek.
‘We kunnen ze bevechten’ zei ik. ‘Maar we zullen ze nooit kunnen verslaan’.
‘Ik zal niet accepteren dat we dood gaan!’ riep Layla uit. ‘Dat laat ik niet gebeuren’.
‘Ik denk dat ik ongelegen kom’ zei plotseling een stem die ons allemaal tegelijkertijd liet omdraaien.
In de deuropening stond een verouderde versie van Jaïro Doublefall, die inmiddels flink gespierd was geworden.
‘Hoi, Layla’ bracht hij uit. ‘Ik hoorde dat Rhys terug was gekeerd, dus het lijk mij een mooi moment om zelf ook terug te keren na al die jaren’.
Het bleef muisstil en ik zag dat Brox met grote ogen naar zijn vader staarde.
‘En wat was jouw excuus?’ vroeg Layla sissend. ‘De verlies van je broer? Goh wat toevallig, daarom had ik ook wel willen vluchten. Maar ik kon dat niet, nee ik moest de HELE WERELD OPNIEUW OPBOUWEN ZONDER JOU! Jij uit alle personen begreep mijn verdriet precies. We hadden samen het verlies van Jason kunnen verwerken. Je had me kunnen helpen met het opvoeden van je eigen neefje!’ bracht ze uit terwijl ze naar Adam wees.
‘Maar ik plaats daarvan liet je me in de steek! Ik weet niet of ik je daarvoor kan vergeven’.
Jaïro staarde naar Adam en toen weer naar Layla.
‘Het spijt me’ fluisterde Jaïro.
‘Dat moet je niet tegen mij zeggen’ fluisterde Layla met tranen in haar ogen. ‘Dat mag je tegen je zoon zeggen’.
Layla wees richting Brox, die inmiddels ook tranen in zijn ogen had staan.
Jaïro’s mond zakte open en deed vervolgens een paar stappen naar achteren, zoals hij zijn evenwicht zou verliezen.
‘Hij heeft jouw gave’ siste Layla. ‘Jouw genen’.
Brox en Jaïro bleven elkaar aankijken en ik voelde dat de spanningen hoog aan het oplopen waren.
Op dat moment stond Amira weer achter ons, die inmiddels weer een beetje een kleur op haar gezicht had gekregen.
‘Oké, ik denk dat we even een pauze moeten inlassen’ zei ik. ‘Amira heeft zojuist sinds weken weer de deur open gedaan met het nieuws dat de duistere ridders zullen terug keren en we ze niet kunnen bevechten zonder magiërs, die uitgestorven zijn. Jaïro staat plotseling doodleuk voor onze neus en ziet voor het eerst zijn zoon. Ik denk dat we even een moment voor onszelf moeten pakken, zodat Judith met Amira kan praten en Jaïro met Brox’.
Iedereen knikte en liep een andere kant op, waar alleen Jaïro en Brox overbleven in de hal.

Brox Doublefall

Ik bekeek de man die mijn vader bleek te zijn en voelde allerlei emoties door mijn lichaam stromen die ik nog nooit eerder had gevoeld.
Een eindje verderop in de keuken zag ik Judith met Amira in haar armen en ik wist dat familiebanden erg belangrijk waren geweest voor het overleven van de gaven.
‘Dus jij bent mijn vader’ doorbrak in de stilte, waarna Jaïro uit zijn gedachte schrok. ‘Een vader uit een zeer belangrijke, grote familie met een gave’.
‘Ik wist niet dat jij nog in leven was’ fluisterde Jaïro. ‘Ik ben jouw moeder uit het oog verloren’.
‘Weet je hoe het voelt?’ vroeg ik toen. ‘Weet je hoe het voelt om als wees op te groeien, zonder dat je ook maar een klein sprankje hoop hebt dat alles ooit beter zal worden?’
‘Nee’ zei Jaïro. ‘Ik groeide op met 3 oudere broers, een liefdevolle moeder en een walgelijke vader die nooit iets heeft gegeven om zijn jongste twee zoons’.
‘Nee’ zei ik. ‘Dit ga je niet doen. Je gaat geen zielig verhaal ophangen over jezelf over hoe moeilijk jouw jeugd is geweest. Ik heb er geen oren naar’.
Jaïro had dat antwoord niet zien aankomen en keek mij met een verbaasde blik aan.
‘Wat wil je wel horen?’ vroeg hij toen.
‘Waarom ben ik opgegroeid zonder ouders?’
Het bleef een lange tijd stil en ik zag aan Jaïro dat die woorden hem geraakt hadden.
‘Omdat ik te bang, te laf en te jong was om jouw moeder op te zoeken en om verantwoordelijkheid te nemen over jullie allebei’ zei Jaïro toen. ‘Jouw moeder had dezelfde leeftijd als ik en was ook te jong om voor jou alleen te zorgen. Ik denk dat alle emoties en spanningen haar teveel zijn geworden en dat ze je ergens heen heeft gebracht. Maar dat zijn alleen maar scenario’s die ik kan raden’.
‘Maar al met al is het jouw fout’ concludeerde ik. ‘Als jij bij mijn moeder was gebleven, had ze mij niet ergens neergelegd als vondeling’.
‘Ja’ fluisterde Jaïro. ‘Dat is helaas waar. En ik hoop dat er op een dag een moment komt dat je me kunt vergeven’.
Ik bleef stil en keek opzij, waar ik Rhys een arm zag slaan om Myra om haar te troosten nadat Amira het slechte nieuws had verteld. Myra was immers ook in staat geweest om haar oom te vergeven en ik zag hoeveel goeds het haar had gebracht. Daarbij had ik Myra waarschijnlijk niet eens gekend als ik niet opgegroeid was geweest zonder ouders.
Ik liep een paar stappen richting mijn vader die me vragend aan keek.
‘Vergeten doe ik het uiteraard nooit’ zei ik. ‘Maar gezien het feit dat de duisternis terug zal keren, wil ik geen kostbare tijd verliezen, vader’.
Jaïro’s ogen schoten vol en ik beantwoordde zijn open armen door hem te omhelzen. Ook al voelde de omhelzing nog wat ongemakkelijk, wist ik dat er op een dag een besef bij me zou komen, dat ik eindelijk iemand om een familieband mee aan te gaan.
‘Er nadert iemand het kasteel!’ riep de stem van Layla door het kasteel.
Jaïro en ik keken elkaar aan, waarna we zo snel mogelijk naar buiten renden, gevolgd door Judith en Amira.

Rhys Wolfmoon

Layla had de gedaante als eerste gezien en had direct alarm geslagen, waardoor onze wolven direct van streek raakte en meteen in formatie gingen staan. Amira, Judith, Brox en Jaïro verschenen meteen door de deuropening en de Cleanshapes kwamen bij ons staan. Een paar wolven gingen nog voor ons als groep staan voor het geval er gevochten moest worden en met z’n allen keken we naar de gedaante.
De gedaante bleef nog altijd op een rustig tempo doorlopen en kwam steeds dichter bij ons.
Toen ze bijna voor onze neus stond, bleef ze stil staan en keek de gedaante langzaam op.
Twee lange stroken haren rolde uit over haar schouders en Judith en Amira waren de eerste waarvan hun adem stokte.
Langzaam tilde ze haar capuchon af en een lachend gezicht kwam tevoorschijn, waarna er allerlei herinneringen door mijn lichaam schoten.
‘EMILY!’ gilde Judith die direct op haar zus afsprong en in haar armen viel. Emily Brightsight, de persoon die al 21 jaar vermist was, zelfs nog voordat ik 20 jaar verdween, stond plotseling in levende lijven voor ons.

Reacties (1)

  • katl1

    Wow, wat?
    Dat is wel erg veel ineens!
    SNEL VERDER PLEASE

    3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen

Add Your Banner Here