'Heer, de aanvoerders zijn er.' Een bediende die net eten kwam brengen, haastte zich naar buiten om nog meer te maken zodra hij die zin hoorde. Achter de heuvelkam hadden ze hun kamp opgeslagen. Dat betekende, voor elke onderaanvoerder een tent, voor de aanvoerder, en om de voorraden in op te slaan.'Laat ze binnenkomen.' Langzaam liepen de vier ulven naar binnen. Reban keek elke onderaanvoerd(st)er aandachtig aan.'Ga zitten en bespreek met mij de kwestie van het Charkkamp.' Iedereen nam plaats. Sirgana zei:'Laten we meteen terzake komen. Wij worden rebellen genoemd omdat we ons afscheiden van de stammen, en enkel tegen Charks vechten, Ik heb zo een vaag idee dat we ze gaan aanvallen.' Ergan en Halwy knikten instemmend.'Ik weet het niet hoor, misschien moeten we er gewoon omheen gaan.' Werman, onderaanvoerder van het 3e compartiment slingeraars, had zoals altijd zijn bedenkingen.'Natuurlijk moeten we het wel doen, maar we moeten zorgen dat we altijd vuur ter beschikking hebben en alles goed uitdenken.' Dat was Sirgana weer. Meestal liet Reban de vier discussiëren tot ze een plan hadden, en dan hoefde hij het alleen nog maar goed te keuren. Zo zou hij het nu ook laten gebeuren. Ergan bemoeide zich met het gesprek.'We moeten niet alleen vuur hebben, maar ook zwaarden. Laat mijn zwaarden vechten, dan kunnen jullie het vuur verspreiden.' Meteen schudde Halwy haar hoofd.'Jij denkt sirieus dat jou zwaarden iets kunnen uitrichten tegen de CHARKS?! Dan ben je nog dommer dan ik al dacht.' Meteen voegde ze daar aan toe:'Niet stom bedoeld, maar denk eerst eens na met je verstand voordat je iets zegt. Dat zou handig zijn in dit soort situaties.' Sirgana verschoof iets op haar stoel om de bediende die het eten kwam brengen ruimte te geven.Terwijl iedereen een slok wijn nam en bedachtzaam voor zich uitkeek, was het even stil. alleen de voetstappen van de bedienden en het gedempte gepraat van de rebellen was te horen. De tentflap ging open. De ongenode bezoekster had ineens alle aandacht. 'Heel leuk allemaal, maar hoe gaan jullie ongezien voorbij de wachtposten komen?'

Reacties (1)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen