Foto bij Hoofdstuk 94; Rose.

‘Technisch gezien was ik het niet.’
‘U heeft wellicht de gave er niet voor, maar u heeft het proces wel in gang gezet.’
Hera haalde haar schouders op.
‘Wie heeft die verantwoording eigenlijk op zich genomen?’ Dat was iets wat Rose zich al eeuwen afvroeg.
‘Niemand die jij kent liefje.’ Hera nam een slok van haar thee. ‘Dus, als Percy Jackson zijn situatie niet uitzonderlijk meer gevaarlijk is dan gebruikelijk.’
‘Dan zou het geen probleem zijn. Maar uw antwoord doet mij geloven dat hij niet in een veilige omgeving-‘
‘Zoals ik zei. Zijn veiligheid wordt bepaald door hemzelf. Als hij besluit queesten op zich te nemen, is dat aan hem. Als hij besluit de strijd aan te gaan met monsters, is dat aan hem. Als hij besluit zijn-‘
‘Hij is bij de Romeinen.’ Rose zuchtte en zette haar kopje weer op tafel.
Hera keek voor een moment lang verbaasd, maar verborg het snel. ‘Sorry?’
‘Natuurlijk ben ik me bewust van het bestaan van de Romeinen. Ik ben me bewust van veel meer dan de goden weten. Ik leef al eeuwen en heb in die tijd informatie verzameld. Met en zonder de hulp van goden.’
Hera keek Rose in stilte aan. Zou ze dit zien als bedreiging.
‘Wie weet hier nog meer van af?’
‘Het deel van De Wacht die ik in de jaren voor de tweede wereldoorlog heb vergaart zijn zich hier van bewust.’ Rose zuchtte diep. ‘Daarna heb ik me gehouden aan de regels die ons zijn opgelegd. Ik heb met de rest besproken dat we stil houden wat we weten. Dit omdat we weten dat Grieken en Romeinen een… zware geschiedenis hebben.’
‘Dat is licht uitgedrukt.’ Hera haalde haar wenkbrauwen op en drukte haar lippen bijeen.
‘Dat is zo. Hoewel, als we eerlijk zijn, de goden een rol spelen in de oorlogen tussen de Griekse en Romeinse demigoden.’
Hera keek haar een tijdje strak aan. Toen haalde ze haar schouders op. ‘Misschien.’
Rose was verrast met dat antwoord.
‘Nu je weet dat hij daar is. Voldoet dat aan je eisen?’
Blijkbaar wilde Hera graag dat De Wacht terug keerde naar kamp half bloed.
‘Het moment dat hij in levensgevaar komt, haalt u hem daar weg.’
‘Dat gaat niet lukken.’
Rose keek naar haar. ‘U heeft niet weinig tijd,’ mompelde Rose. Ze dacht na in stilte.
‘Wat als ik een afgevaardigde stuur. Ik heb kinderen van Romeinse afkomst. Als die een oogje in het zeil kan houden en kan ingrijpen wanneer nodig,’ dacht Rose hardop.
‘Onverstandig.’
Rose trok een wenkbrauw op.
Hera zuchtte. ‘Als je er op staat, dan stem ik er mee in.’
‘Dan is dat geregeld,’ zei Rose. ‘Verder.’ Rose dacht even na. Welke voorwaarden had ze verder bedacht? Ze waren zo sterk in discussie geweest, dat ze de andere voorwaarden kwijt was.

‘Ik mag Chiron hierover inlichten,’ zei Rose uiteindelijk. ‘En Michael, uiteraard. Hij weet waarschijnlijk nog niet over de Romeinen.’
Hera zuchtte diep. ‘Akkoord. Zolang ze beloven dit voor zich te houden. Niemand, ook de goden niet, mogen hier van af weten.’
Hera’s gedaante flikkerde. Een moment lang was ze een stern kijkende vrouw in een wit gewaad.
Rose fronste en keek Hera in stilte aan.
‘Wel? Verder nog iets?’ Hera deed alsof er niets mis was.
‘Ja. Mocht u het contract schenden, mag de wacht, met behulp van Annabeth een passende straf-‘
‘Een passende straf!’ Hera stond woedend op.
Rose had Panthea woedend gezien. Ze had Ira’s uitbarstingen meegemaakt. Hera kwam in de buurt, maar niets kon op tegen Ira. Zelfs Panthea niet.
‘Ja, een passende straf. Iets om te zorgen dat u zich bewust bent van de ernst van uw daden.’
‘Onacceptabel!’ snauwde Hera haar toe.
‘Hera-‘
‘Ik zou je in stof kunnen veranderen als ik dat zou willen. Ik zou je kunnen vernietigen. Je bent niets. Ik zou je kunnen verbranden, verpulveren. Ik zou-‘
‘Maar dat doet u niet, of wel soms. U doet het niet, omdat u dan Pan en Ira over u heen krijgt. U doet het niet omdat u bang bent voor wat zij met u zouden doen als u aan De Wacht komt. U maakt bedreigingen die u niet waar kunt maken, dus ik stel voor dat u gaat zitten en mij uit laat praten.’ Rose sprak streng, maar met een bepaalde kilheid in haar stem.
Hera bleef in stilte staan. Ze leek woedend, maar Rose was zich bewust van de situatie. Ze had de goden beter leren kennen. Ze wist precies waar ze stond en wat ze wel en niet kon maken.
‘Je bent geen spat veranderd.’ Hera ging langzaam zitten.
‘Mijn vrienden en familie beweren anders.’
Hera lachte, maar het was geen warme lach. ‘De Rose die zij kennen is veranderd. Je bent voor hen veranderd. Maar niet voor mij. Je bent precies zo als dat je was toen ik je kwam opzoeken toen je bijna bevroor in de kou.’ Rose luisterde in stilte toe. ‘Nog altijd zakelijk en reëel. Je bepaald wat je wilt en je zorgt dat je het krijgt.’
‘De eeuwen hebben me hard gemaakt.’
‘Wellicht. Ik had gedacht dat je anders zou zijn wanneer je terug zou zijn in deze tijd. Zachter. Ik had het duidelijk fout. Misschien dat ik te vroeg ben gekomen.’ Hera sloot haar ogen. ‘Maar ik heb geen tijd,’ die woorden waren niet meer dan een fluistering.
Hera haalde diep adem. Daarna opende ze haar ogen. Ze had haar kalmte hervonden. ‘Ik kan niet akkoord gaan met die voorwaarden.’
‘Het is een voorwaarde die ik moet stellen. Zolang u zich houdt aan alle afspraken die we maken, hebt u niets te vrezen.’ Rose was zelf ook veel kalmer. Ze besefte zich waarom Hera hier niet akkoord mee kon gaan, dus besloot ze een uitweg te bieden. ‘Echter.’ Hera leek bijna hoopvol. ‘Ik stel voor dat deze voorwaarde alleen van toepassing worden gesteld indien het gaat om de veiligheid van Percy Jackson. Mocht hij sterven of ernstig gewond raken door schennis van de deal die we sluiten, mogen wij een straf voor u stellen.’
Hera sloeg haar ogen af. ‘Akkoord.’ Rose kon het woord bijna niet verstaan, maar Hera had het weldegelijk uitgesproken.
‘Als dat alles is?’ Hera keek op.
‘Dat is alles. Zweert u, op de Styx, dat als Michael hiermee akkoord gaat, u zich houdt aan de gestelde voorwaarden en dat u er alles aan zal doen om deze in stand te houden.’
‘Ik zweer het op de Styx.’ Nog geen seconde nadat ze het had gezegd, was Hera verdwenen.
‘Wel. Leuk zaken te hebben gedaan met u,’ mompelde Rose.
Ze kwam overeind. Michael bleef lang weg. Het was tijd om hem op te zoeken en bij te praten.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen