Foto bij Chapter 14.1 ||

Alexis Sanchez


'So how was this night as friends?' vroeg ik in de auto aan Anne toen ik haar terug naar Aaron's huis bracht. Vanuit mijn ooghoek zag ik Anne lachen en voorzichtig haar hoofd schudden.
'It was kinda fun after you won the first round.'
'First round? Won?' zei ik quasi-verbaasd. Ik wist natuurlijk waar ze het over had, maar ik was nog steeds niet van plan om me zomaar over te geven.
'You're officially an ass.' lachte Anne toen hardop, waarna ik ook moest lachen en haar aankeek. Ze keek me ook aan, maar ik merkte dat het niet helemaal gemakkelijk was.
'Shouldn't you watch the road?' vroeg ze, en ik bleef haar aankeken.
'Trust me, and keep looking at me.' zei ik tegen haar, drukte harder op het gas en voelde hoe de auto vaart maakte. Ik wist deze weg als geen ander, dus kon ik dit zonder zorgen doen. Opeens, vlak voor een bocht, ging ik keihard op de rem zonder op of om te kijken behalve dan in Anne's ogen. Toen we stilstonden, moest ze lachen.
'At least you trust me.' grijnsde ik toen, draaide nog wat andere straten in en stopte voor Aaron's huis.
'I really liked today, Alexis. Even you showing up without my consent.'
'I'll walk with you.' zei ik tegen haar, waarna ze knikte en langzaam naar de deur liep zonder iets te zeggen, met mij naast zich. 'But yeah, I really liked tonight too. I'm glad I'm pushy sometimes.' grijnsde ik naar haar en knipoogde, waarna Anne me even met een blik aankeek die ik niet kon plaatsen en daarna glimlachte.
'Sure. Well, I'll see you tomorrow.' zei ze toen snel, opende de deur, wierp me nog een glimlach toe en sloeg de deur achter zich dicht. Stomverbaasd keek ik naar de dichte deur en schudde toen lachend mijn hoofd. Ik had het kunnen weten.

Nadieh Ramsey


Op mijn kamer kon ik me niet concentreren. Omdat ik a) niks had om op te kauwen en nog steeds honger en b) Theo zat beneden. Aaron had gelogen omdat hij wist dat ik ze anders zou komen irriteren, en bovendien was mijn broer ook niet gek. Hij wist wat ik allemaal in Cardiff had uitgevoerd en was niet overtuigd van mijn goede bedoelingen. Ik zuchtte en keek nog steeds naar het witte A4'tje. Eigenlijk kon ik er ook wel bij gaan zitten. Aaron zou me toch niet wegsturen en ik kon meteen chips eten. En Theo aanstaren, zonder dat iemand het zag. Parmantig liep ik de woonkamer, negeerde Aaron's blik en griste de zak chips uit Theo's handen, waarna ik naast hem op de bank plofte en een handje in mijn mond stopte.
'Stopped studying?' vroeg Theo grijnzend. Ik knikte.
'Couldn't concentrate.' Mijn blik richtte zich op de tv en ik trok een smerig gezicht. 'Seriously, Planet Earth? You really wanted to watch a buffalo die?!'
'Not everyone wants to watch Confessions of a Shopaholic.' bromde Aaron, die allang chagrijnig was dat ik erbij kwam zitten. Ik wierp hem een boze blik toe en hij kreeg een glimlach op zijn gezicht. 'Or Gossip Girl.' Theo begon te lachen en boos richtte ik me tot hem.
'What?! Don't act like your wife doesn't make you watch Desperate Housewives!'
'I wish she was.' zuchtte hij zachtjes en even verzachtte zijn blik, waarna ik hem met grote ogen aankeek.
'I'm sorry, I didn't know I hit a nerve.' mompelde ik, waarna Theo zich herstelde en me een glimlach schonk. Ik probeerde mijn blozen te vermijden en liep naar de tv toe, waarna ik ervoor ging staan.
'Okay, who wants to battle against the tennis wii world champion?!' grijnsde ik toen zelfverzekerd en zette mijn handen in mijn zij.
'Hey I'm watching this!' riep Aaron toen geïrriteerd. Ik haalde mijn schouders op.
'So?! Theo invited me here so I guess I do have a say in this, and I'm saying we're playing wii tennis.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen