Foto bij Season 9 - Chapter 7

Oeps.... ik vergat bijna eerst hoofdstuk 7 te activeren haha.

Hier is een speciaal hoofdstukje, het bevat namelijk de geschiedenis van Northwick.
Ik hoop dat jullie je er in kunnen vinden, want dit verhaal zit al vanaf Season 1 in mijn hoofd en nu kan ik het eindelijk met jullie delen.

ENJOY AND HOPE U LIKE IT ^^

Rhys Wolfmoon

‘Zoals ik al zei begon alle ellende honderden jaren voordat de oorlog der gaven uitbrak die vervolgens 13 jaar lang aanhield. We gaan zelfs terug in de tijd waarbij de gaven nog niet eens bestonden op Northwick en waarbij de populatie van Northwick alleen bestond uit magiërs.

De magiërs van Northwick waren haar eerste inwoners. Ze bouwde haar op met al het vermogen wat de magiërs in zich hadden en er heerste een goed klimaat waarbij iedereen zijn of haar eigen rol had. Northwick was rijk aan een divers verschillend soort magiër, zoals magiërs van het licht die positiviteit brachten op de planeet of magiërs van het duister, die kritisch keken naar de samenleving en die de magiërs op eventuele fouten wezen. Er waren magiërs der elementen die het klimaat van de planeet in stand hielden en er waren magiërs die het vermogen hadden om te communiceren met de andere organismen op de planeet, namelijk de dieren. Er waren magiërs die in het verleden, heden en de toekomst konden kijken en er waren magiërs die enorme vechterskrachten hadden en ga zo maar door. Iedereen had zijn eigen rol in de samenleving en alles was voorzien van een speciaal soort magiër. De magiërs van het licht en duister hadden de regie op Northwick en zorgden ervoor dat belangrijke besluiten genomen werden.

Op een zekere morgen beviel een vrouwelijke magiër van een zoon en was de vreugde groot dat er een nieuwe magiër van het licht werd geboren. Echter bleek na een paar maanden dat de baby gemuteerd was en dat het niet beschikte over magische krachten. Vol afschuw werd er naar de jonge magiër gekeken toen het zijn eerste stapjes maakte en hoe het niet de magische krachten had van zijn ouders. Vanaf die dag begonnen er steeds meer gemuteerde baby’s geboren te worden en begon het aantal magiërs zonder magische krachten toe te nemen. De magiërs zonder krachten kregen de titel mensen, wat betekende dat je geboren was zonder magische krachten en dat je dus een mutatie op de samenleving was.
De groep duistere magiërs grepen direct in en dachten dat het een goed idee was om de mensen uit de weg te ruimen, omdat dit zou leiden tot het einde van het bestaan van de magiërs. De magiërs van het licht waren hier absoluut strikt op tegen en namen de mensen in bescherming, aangezien op het missen van magische krachten ze in alle opzichten leken op de magiërs. Maar de magiërs van de duisternis waren het er niet mee eens en besloten hun eerste moord in de zetten op de eerst geboren zoon van het licht zonder magische krachten. Op diezelfde dag beviel een magiër van de duisternis van een zoon, waarvan de vader een magiër van het licht was. Al snel bleek dit kind wel over magische krachten te beschikken, wat de duistere magiërs alleen maar aanmoedigden om meer mensen te vermoorden. De vader van de pasgeboren magiër verkondigde dat het slechts toeval was en de meningsverschillen van de magiërs van het duister en het licht dreef de ouders uiteen, waardoor de vader uiteindelijk zelfmoord pleegde.
De duistere magiërs begonnen steeds meer mensen te vermoorden, maar hoe meer mensen er vermoord werden, des te meer er uiteindelijk voor terug kwamen. Daarbij werden de eerste mensen volwassen en brachten zelf ook kinderen op de wereld.
De pasgeboren magiër werd opgevoed door zijn duistere moeder en de moeder werd zwanger van een andere man, in de hoop dat zij nog in staat was om magiërs op de wereld te zetten. Echter beviel zij van een mens en door haar verdriet maakte ook zij een einde aan haar leven, samen met haar pasgeboren zoontje.
De laatst geboren magiër groeide op bij de duistere magiërs en werd onder hun begeleiding groot gebracht. Het kind kreeg de bijnaam de magiër van licht en duisternis en stond bekend als laatste magiër die ooit geboren was.

Ondanks het feit dat er alleen maar mensen geboren werden en de geboortes van magiërs weg bleef, bleven de duistere magiërs doorgaan met mensen vermoorden en namen het aantal magiërs af. De duistere magiërs geloofden er heilig in dat wanneer alle mensen vermoord waren, er weer magiërs geboren zouden worden. Daarom besloten de duistere magiërs een wapen te creëren, die snel doodde en alleen gestopt kon worden door de krachten van een duistere magiër. Ze kregen de vorm van een ridder, die rode ogen had en die zou vergaan tot zwart glas wanneer het vermoord werd. In het geboortecenter van de duistere magiërs werden botten van de meest recente dode duistere magiër gestopt, als enige wapen wat de duistere ridders kon verslaan.
De duistere ridders sloegen al snel toe en niet alleen de mensen werden hierdoor vermoord, maar ook elke andere magiër die in hun weg stond werd vermoord. Zo keerde eigenlijk alle magiërs zich tegen de duistere magiërs en werd het een grote wereldoorlog.

In de tussentijd besloten de magiërs van het licht ook een wapen te creëren, maar besloten daarbij de mensen van de planeet in te zetten. De krachten die de magiërs ook bevatte, werden doormiddel van de grote rode edelsteen overgedragen aan de mensen, zodat de gewone mensen, in mindere mate, ook beschikten over magische krachten. Deze magische kracht werd een gave genoemd en zouden de duistere ridders moeten kunnen bevechten en eindelijk ook verslaan. Daarom besloot een dappere, vrouwelijke magiër ervandoor te gaan met een wolvenbot, om de botten van de duistere magiër in het geboortecenter te vervangen door het wolvenbot, zodat de gaven die in staat was te communiceren met wolven uiteindelijk een einde kon maken aan de duistere ridders.
Ondertussen nam het aantal magiërs steeds verder af en de magiër van licht en duisternis, werd samen met magiërs der elementen in een beschermformule gestopt, die opgeheven zou worden zodra alle duistere ridders vermoord waren. Van elk element werd één magiër gered, zodat het klimaat in stand gehouden kon worden. De magiër van licht en duisternis werd door de lichte magiërs dus ontvoert van de duistere magiërs, in de hoop dat hij het evenwicht in de wereld zou herstellen.
Uiteindelijk liep dit verhaal uit in een groot laatste gevecht, waarin de mensen met gaven zich ontfermde over de gewone mensen en waarbij de laatste duistere magiërs tegenover de laatste lichte magiërs stonden. De duistere ridders waren uiteindelijk geen partij geweest voor de magiërs, aangezien iedere willekeurige magiër hen had kunnen vermoorden, door een foute gedachte van de duistere magiërs. Een bot van een magiër is bij alle soorten magiërs hetzelfde, dus het geboortecentrum van de duistere ridders en magiërs kon geen onderscheid in het soort bot maken. Hierdoor werd uiteindelijk na de dood van de laatste duisters ridder onnodig het monument aangepast door de dappere, vrouwelijke magiër van het licht.
Ik zelf schermde me af van het laatste gevecht waarbij de magiërs van het licht in de minderheid waren. Toen op mij na de laatste lichte magiër vermoord werd, waren er nog 3 duistere magiërs in leven, die vervolgens verdwenen in het niets.
De magiër van licht en duister nam de touwtjes in handen samen met de magiërs der elementen en de wereld begon langzaam aan haar herstel van de magiër wereldoorlog. De mensen met gaven verdeelde zich in verschillende huizen en ik versteende langzaam tot fossiel, die helaas niet wist of de dappere, vrouwelijke lichte magiër nog in leven was.
De mensheid domineerde over de planeet en de rol van de magiërs, was op een paar rollen na, ten einde.

Reacties (1)

  • katl1

    Snel verder please!!!!!!!!!

    4 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen