Foto bij Chapter 28.1 ||

Nadieh Ramsey


Ik kon mezelf er niet van weerhouden om dicht tegen Theo aan te gaan dansen. Dat was toch ook niet erg, of wel? Theo leek het in ieder geval niet erg te vinden. Vrolijk ging ik door waar ik mee bezig was en probeerde Anne's blik te ontwijken. Het kon me nu eenmaal niet schelen.
'Do you want another drink?' schreeuwde ik in Theo's oor toen we een tijdje gedanst hadden. Eigenlijk had ik het stervens warm. Theo knikte en ik greep nogmaals zijn hand om hem mee te krijgen naar de bar, waar ik twee cocktails bestelde en uiteindelijk er één aan Theo gaf. We proostten nogmaals en ik trok een vies gezicht toen de alcohol in mijn keel brandde.
'Aw, is the youngster unlearned?' treiterde Theo me met een baby-stem en ik rolde mijn ogen.
'I probably learned a lot more than what you think.' Ik zag Theo's gezicht dichterbij komen en voelde zijn lichaamswarmte. Ik was toch zeker ook niet gek? Hij was toch degene die ook dichterbij kwam? Of was dit nou serieus allemaal de alcohol? Ik kon het maar moeilijk van me af zetten en dat werd nog moeilijker toen Theo zijn arm om me heensloeg en me echt tegen zich aan drukte.
'Thank you for an amazing night.' Ik keek hem verbaasd aan.
'Do you wanna leave?' Hij schudde zijn hoofd.
'Nope, just thanking you.' glimlachte hij toen lief. Ik keek even weg omdat ik zijn blik niet kon handelen. Dit kon niet. Hij had een vrouw en kind thuis.Ik kreeg het nog warmer dan dat ik het al had en knikte naar de deur.
'Wanna go outside? It's so hot in here?' Ik liep langs Theo heen en baande me een weg tussen de mensen. Theo kwam me achterna en niet veel later stonden we buiten. 'Much better.' grijnsde ik naar hem en rekte me uit. Ik zag Theo alweer naar me kijken en besloot de gok te wagen. Ik haakte mijn ogen in de zijne en bleef hem aankijken. Ik zag dat hij zich niet kon laten, waarna ik hem aan zij kreeg van zijn overhemd naar me toe trok en ikzelf tegen de muur aan ging staan.
'I'm sorry, I just have to do this.' fluisterde ik zachtjes, voordat ik mijn lippen op de zijne drukte. Onzeker wachtte ik af totdat Theo iets deed, maar lang hoefde ik niet te wachten. Met alle kracht drukte hij mij tegen de muur aan en zoende me met volle overgave terug. Alcohol of niet, ik vond het alles behalve erg.

Alexis Sanchez


Met een grote bos bloemen liep ik grijnzend door Londen Colney. Ik zag Aaron al uit de verte aankomen en moest me inhouden om niet enorm te gaan grijnzen. Hij moest eens weten naar wie ik op weg was.
'Flowers, Alexis?' vroeg hij toen ook grijnzend en knikte naar de bos. Ik knikte glimlachend. 'For who?' vroeg hij verder.
'Wouldn't you like to know?' pestte ik hem, waarna Aaron me liet en ik verder kon lopen naar het kantoor van de media consultants.
'Is Anne here?' vroeg ik toen ik in het kantoor stond en Catelyn vragend aankeek. Ze glimlachte naar mij.
'You just missed her! She went outside for a bit with her sister.' Ik knikte en bedankte haar, waarna ik mijn weg vervolgde naar buiten. Ik was echt benieuwd hoe ze zou reageren op de bloemen. Ik liep maar naar de dichtstbijzijnde uitgang en was van plan om naar buiten te gaan, totdat ik een stem hevig hoorde roepen. Het was Anne.
'How COULD you, Nadieh?! WHAT WERE YOU THINKING?!' hoorde ik haar duidelijk roepen.
'I don't know I just, I just have feelings and-'
'And you're completely sure that isn;t the alcohol?! He's married, Nadieh, FOR FUCKS SAKE! I warned you SO many times but you just WOULD NOT listen! You don't get it, do you!?'
'Anne, I...' Ik dacht dat ik Nadieh's stem hoorde breken, maar snel verzette ze zich. 'Well, I don't care. I had the best shag in ages so, why would I care?!' Ik hoorde voetstappen en seconden later stond ze voor me met een boos gezicht.
'And by the way, here's your luvah luvah!' brieste ze naar mij en stampte langs me heen, waarna ik haar verbaasd nakeek en Anne aankeek die voor me stond.
'Alexis, I.. I'm so sorry you had to hear that.' Ik schudde mijn hoofd.
'Don't say anything, you don't need to explain. I just wanted to bring you some flowers.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen