Foto bij Chapter 019 ~ Jayli

*De volgende morgen*
'Wanneer ga je het haar vertellen?.' hoorde ik Rap Monster vragen aan iemand. 'Nu nog niet!.' zuchtte Kookie. 'Je moet het haar vroeg of laat vertellen Kookie, voor ze er zelf achter komt en dan heb je haar echt boos!.' zei Jin. 'Weet ik, weet ik het is alleen.... het is nog niet het juiste moment om het haar te vertellen, het komt goed, dat beloof ik!.' zei Jungkook. Ik opende mijn ogen en kwam slaperig overeind. 'Hey goedemorgen!.' zei Jhope. 'Morgen!.' geeuwde ik en wreef de slaap uit mijn ogen. Langzaam kwam ik overeind en rekte me uit. We ontbeten wat, en ik liep rond de loods. 'Wat is er Jayli, energie te veel?.' grinnikte Jhope. 'Nu je het zegt, ja!.' zei ik. 'Zin om te sparren?.' vroeg Jungkook. 'Durf je dat wel aan kookie?.' spotte ik. 'Waarom zou ik dat niet aandurven?.' grinnikte Jungkook en stond op. 'Sindy Suga, ik heb jullie hulp even nodig!.' zei Rap Monster en liep naar buiten. Ik stond tegen over Jungkook en keek hem grinnikend aan. 'Nou, laat maar zien wat je kan!.' zei Jungkook. 'Ah, zonder krachten!.' zei Jimin die op de bank ging zitten. 'Wat?.' vroeg Jungkook. Ik schoot op Jungkook af en trapte hem tegen zijn maag. Jungkook keek me verbaast aan, toen ik weer op mijn plek ging staan. 'Je zei wat Kookie?.' grinnikte ik. 'Oh nu ga je het krijgen ook!.' gromde Jungkook en rende op me af. Ik ontweek zijn slag, draaide zijn arm op zijn rug. 'Jungkook laat je je echt beetnemen door Jayli?.' lachte Jhope. Jungkook gromde iets en zette zijn voet tegen mijn maag aan, en duwde zich bij me weg. Toen ik nog niet in evenwicht stond greep Jungkook me om mijn keel vast. 'Je wint niet!.' grinnikte Jungkook. 'Zullen we zien!.' lachte ik, pakte zijn hand vast en draaide me uit zijn greep. Ik sloeg mijn been over zijn schouder heen en duwde hem tegen de grond aan. Ik hield zijn arm onder spanning dat hij nergens heen kon, en keek naar Jimin die zich dubbel lachte op de sofa. 'Oké oké jij wint dit potje!.' zei Jungkook, en ik liet hem los. Ik liep weer naar mijn plek toe. Jungkook keek me uitdagend aan en ik grinnikte iets. 'Wat is er Jungkook, kan je er niet tegen dat je verslagen word door een meisje?.' lachte ik. Dat had ik beter niet kunnen zeggen...want het volgende moment stond Jungkook vlak voor me en tackelde me op de grond. Ik keek op en zag dat hij over me heen stond gebogen. 'Niet te zeker zijn van je vechtkunsten Jayli!.' zei Jungkook en trok me overeind. 'Damn!.' grinnikte ik en knakte mijn nek een keer. 'Staan we quitte?.' vroeg Jungkook en stak zijn hand uit. 'Tuurlijk!.' zei ik, pakte zijn hand vast en gooide hem nog een keer op de grond. 'Na deze dan!.' lachte ik en liep naar de sofa toe. 'Netjes!.' lachte Jimin toen ik naast hem op de sofa ging zitten.
*Die avond*
Rap Monster, Sindy en Suga hadden eten voor ons meegenomen en we zaten nu allemaal in een cirkel op de grond. 'Je had ze moeten zien Hyung!.' grinnikte Jhope. 'Nou nou Jungkook sinds wanneer laat jij je verslaan door een meisje?.' grinnikte Suga. Jungkook mompelde iets en ik schudde lachend mijn hoofd. 'Waar heb je die technieken trouwens geleerd Jayli?.' vroeg Jimin. 'Ik deed vroeger aan een vechtsport, gewoon als hobby!.' grinnikte ik en wou nog een hap eten nemen. Een koud gevoel drong mijn maag binnen, en ik legde mijn vork weg.. 'Jongens!.' zei Jin. Iedereen was muisstil. Ik keek via mijn wolvenogen rond, door de muren naar het bos. Ik zag verder niemand. 'Meekomen!.' zei Rap Monster en we stonden op. We liepen naar de deur toe, en hij opende de deur. Alles was donker, en ik kon verder niks zien. 'Zijn ze hier?.' vroeg Sindy. Rap Monster knikte enkel en keek om zich heen. We liepen naar buiten toe, en ik keek het bos door. Ik heb hier zo'n slecht gevoel over. 'HEY!.' hoorde ik Rap Monster schreeuwen en keek om. Rap Monster, Jin en de jongens renden achter iets aan in het bos en ik volgde ze. We renden een tijdje door het bos, tot ik de jongens niet meer kon zien. 'Wat?.' vroeg ik verbaast en keek om me heen. Ik kon niks zien, niks via mijn wolven ogen... Ik hoorde de bosjes ritselen, en keek om me heen. Ik voelde mijn hart gewoon in mijn keel kloppen en zuchtte iets. Het geritsel hield niet op, en het leken wel heel veel figuren. Een tel armen grepen me vast, en het volgende moment voelde ik een naald in mijn nek. 'Fuck flikker op!.' gromde ik en duwde die gene van me af. Ik rende nog een stuk door het bos, maar mijn lichaam begon steeds zwaarder te worden. Toen ik stopte met rennen zakte ik door mijn benen, en viel op de grond. Ik opende mijn ogen net iets...'Jongens!.' gromde ik voor alles om me heen zwart werd....
'Baas we hebben haar!.' hoorde ik en probeerde mijn ogen te openen. 'Dat is mooi, wees voorzichtig met haar, ze is gevaarlijk!.' hoorde ik iemand grommen en opende mijn ogen. Ik keek duf om me heen en zag ik weet niet hoeveel andere wolven om ons heen staan. 'Jullie zijn die andere pack!.' zei ik. 'Ah kijk, ons prinsesje is wakker!.' grinnikte die jongen en liep naar me toe. 'Wat wil je van me?.' vroeg ik. 'Daar kom je snel genoeg achter, breng haar weg!.' zei die jongen en ik werd meegetrokken. Ik probeerde me nog tegen te stribbelen, maar mijn hele lichaam leek wel verdoofd. 'Fuck!.' zuchtte ik. Dit was allemaal een val....

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen