Mother you don't understand;

I made Hades run to me.

He saw my bones beneath,

And offered me half his kingdom.

Do you really think I ate the fruit unwillingly?

_______________________Het verhaal van Persephone en Hades uit de Griekse mythologie :

Hades, de god van de onderwereld en heerser over de doden, voelde zich alleen in de onderwereld en wilde een vrouw naast zijn zijde. Toen hij Persephone zag, was het liefde op het eerste gezicht. Hij vroeg Zeus om haar hand, die hem vertelde dat Persephone haar moeder er nooit mee in zou stemmen, en dat het een betere optie was om haar te roven.

Demeter, godin van de Landbouw, hield geweldig veel van haar dochter en waakte over haar als een moederkloek. Toch werd Persephone ontvoerd, juist toen ze bloemen plukte in het veld. Hades kwam met paard en wagen op uit een kloof van de aarde en trok haar op zijn wagen. Ze verdween met hem in de duisternis.

Demeter stortte zich in een diep verdriet. Na lang gezocht te hebben op aarde ging ze ook de sterrenbeelden af. Zij vroeg Hélice of zij haar dochter had gezien. Deze gaf als antwoord dat Helios alles had zien gebeuren; Persephone was in de onderwereld. Demeter was volkomen machteloos en in haar treurnis over het verlies bracht ze een dorre winter op aarde, waarbij veel mensen leden aan hongersnood.

Toen het al te erg werd, gebood Zeus zijn broer Hades om Persephone aan haar moeder terug te geven. Hades stemde toe, maar Persephone moest nog één avondmaal met hem eten. Daar at ze zes granaatappelpitjes en wanneer men iets heeft gegeten in het dodenrijk, kan men niet meer naar de wereld van de levenden wederkeren. Hades stelde dat ze voor elke pit die ze gegeten had een maand naar hem moest terugkeren. Zo gebeurde het dat zij ieder jaar in de lente en een deel van de zomer, het groei- en bloeiseizoen, bij haar moeder was en daarna weer terugkeerde naar de onderwereld. Met Persephone kwam dus elk jaar de lente op aarde en sprak men van de Anodos van Persephone. De mythe van Demeter, Hades en Persephone kan zo gezien worden als de Griekse verklaring van het ontstaan en voortduren van de seizoenen.

Persephone zou volgens sommige verhalen heel goed hebben geweten wat ze deed toen de ze granaatappelpitten at.Reacties (4)


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen