Foto bij Chapter 126.1 ||

Alexis Sanchez


Ademloos keek ik Anne aan. Ik beet hard op mijn lip. Ik wist dat er geruchten waren, maar Anne had er nooit naar gevraagd. Tot nu dan. Ik kon niet tegen haar liegen; als ik hierover loog, moest ik ook liegen over de rechtszaak die eraan zat te komen. Ik zuchtte. In Barcelona was het zo normaal, iedereen deed het en niemand keek er raar van op. Het was eigenlijk zelfs een wonder als het ontdekt werd. Maar nu was het toch gebeurd. Ik was er alleen niet zo'n fan van dat ik het hier nog steeds deed en dat ook aan Anne moest gaan vertellen, ik bedoel, Barcelona was vier jaar geleden.. Ik nam diep adem en keek haar aan.
'Yes, what the papers say is true. I did commit tax fraud.' Anne's mond zakte open en met grote ogen keek ze me aan.
'But, why, I-'
'Ho, stop.' zei ik toen. 'I'll explain. In Barcelona it was fairly normal to do that, so yeah, I just did what the other players did. I'm not going to earn this money forever, Anne and tax fraud is a good way to save money.' Het maakte het er alleen niet beter op, want Anne werd alleen maar verbaasder.
'A good way to save money?! Alexis, it's against the law!"
'Spitting on the street is too.' zei ik toen. Anne knipperde even met haar ogen en schudde haar hoofd.
'You can't possibly compare this to spitting?! Alexis, this is a serious crime. You can go to jail for this.' Ik schudde mijn hoofd.
'No, in Spain you can't.'
'But you're not in Spain anymore! I know it's been four years and you live here now, but... Wait, you aren't committing tax fraud here as well, are you?' Ik beet hard op mijn lip. Ik was al bang dat die vraag ging komen en nu moest ik nog antwoord geven ook.
'Well, I haven't been paying all the taxes.' gaf ik toen voorzichtig toe. Anne stond op en liep druk rond.
'I cannot believe this!'
'Anne, it is not a big d-'
'When is it going to hit you that it actually is a big deal, Alexis?! People go to jail for this!' Ze sloeg haar armen over elkaar en schudde haar hoofd. 'I thought we could trust each other, but I guess one of us lied. Even after I did show every side of myself.'

Nadieh Ramsey


'Nadieh?' Ik keek op en zag Anne in de deuropening van het kantoor staan. Ze keek me met betraande ogen aan en ik wist meteen dat er iets mis was. Snel liep ik het kantoor uit en gingen we naar de hare, waar we rustig konden zitten.
'What's going on?' vroeg ik meteen en keek met grote ogen naar haar. Ze zag er verslagen uit en ik had geen idee waar dat van zou kunnen zijn.
'Have you read the rumours in the papers about Alexis?'
'That he was guilty of tax fraud?'
Anne knikte. 'Yeah, I just had to ask him since it's been everywhere and.. he did do it. He is committing a crime Nadieh!'
'I'm so sorry.' zei ik geschrokken en sloeg mijn armen om haar heen. 'He's such a dickhead, we should've known.' Anne schudde haar hoofd.
'I just thought I could trust him you know, the worst part is that he just compares it to spitting on the street! Can you believe that?!' riep ze toen.
'Another crime he commits.' zei ik bitter. Anne keek weg en veegde weer een paar tranen van haar wang af.
'I just can't believe he didn't tell me, even after I showed him every single side of me. He's such an asshole.'
'Did you tell him that?' vroeg ik toen. Anne haalde haar schouders op.
'Kind of. I don't need this, Nadieh, if this comes out there'll be another media storm and I don't know if I can handle that, especially since I know it's true.' Ik zuchtte, pakte haar hand en keek haar aan.
'Hey, if it comes to that we'll handle it together, alright? Do you think you're able to work?' Anne zuchtte.
'I guess I'll just talk to Catelyn and see.' Ik zuchtte en omhelsde haar nog eens stevig.
'I'm sorry. I'll come over when I'm done with Theo and see what we can do, okay?'
'Does Theo have to be there?' vroeg ze chagrijnig. Ik rolde mijn ogen.
'He's a footballer, he might understand how taxes work and stuff. Maybe Alexis didn't do it on purpose, you never know.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen