Foto bij Run, kid, Run!

De grijze wolken domineerde het licht dat in haar ogen scheen en even kneep ze die toe. Alvorens haar hand op te heffen en de chauffeur aankeek. Hij keek verbouwereerd, of zoals de meeste mensen zouden zeggen: een mond vol tanden. R maakte van de gelegenheid gebruik door haar backpack te pakken, een zak met koekjes mee te grissen, uit de auto te springen en zich uit de voeten te maken.
De omgeving was een industrieterrein zoals alle anderen. R keek even om zich heen toen ze op veilige afstand was en begaf zich toen naar de grote weg verderop. Ze moest zien uit te vogelen waar ze was. R had echter nog geen tweehonderd meter gelopen toen een glimmende, zwarte cadillac naast haar afremde en een electrisch raampje omlaag gleed.
"Need a lift?" Een man van een onschatbare schoonheid keek haar vriendelijk aan.
"Eh maybe, I am a bit lost...Can you tell me where I am?" De man keek R verward aan maar glimlachte toch vriendelijk.
"Yes, of course. You are at the borders of Louisiana. New Orleans is about fifty miles from here."
Even dacht R na, ze had een ver familie lid in de buurt van New Orleans wonen. Misschien kon die X tot rede brengen...
"Er, which way do you go?"
"I am heading towards to city."
"Then I would gladly accept your lift, if it still stands." Bij wijze van antwoord opende hij vanuit zijn rijstoel de passagiersdeur. R stapte in, haar backpack tussen haar benen plaatsend. De riem gleed bijna te soepel in de sluiting. De man trok op en met een aangename soepele rijstijl gleed hij de auto over de weg. Een tijd was het stil. R bewonderde de luxe auto, zoiets had ze nog niet meegemaakt.
"Not used to welth?" De man zijn blik gleed even opzij met een kleine glimlach. R glimlachte ook.
"Not at all... Never have been in this kind of car..."
"What kind of car did you experience?"
"Er, trucks, er... I believe... something like a Ford?" R haalde een schouder op ze was niet bepaald thuis in automerken.
"Let me guess, mostly the back of trucks?" Zijn gezicht verried niets dan nieuwsgierigheid en humor. R knikte.
"So you are not a tourist?"
"Oh no, absolutely not, I wish I was." R grijnsde, haar gevoelens opsluitend.
"My name is by the way Elijah."
"Call me R."
"That is not your real name is it?"
"No, it's Rosemunde, but that's such a difficult name in this country, so Rose or R will do."
"You are not American?"
"No, I am half German, half Swedish."
"Ah, as am I, and my siblings."
"What?"
"Swedish, I mean."
"Cool! Which part?"
"The high North."
"Ah, I am South," beiden lachten. De auto gleed soepeltjes het steeds drukker wordende verkeer in. Naarmate ze dichter bij New Orleans kwamen hoe meer R zich ontspande.
"Do you have a place to stay?" Elijah keek haar even van opzij aan. Even vroeg R zich af waarom hij dat vroeg. Maar toen daagde het haar, waarschijnlijk dacht hij dat haar vastbeslotenheid om de stad in te komen met vrienden of familie te maken had.
"Not sure yet..."
"Why not?"
"Because the only person I think I can go to, doesn't know I exist, let alone that I am coming."
"I see, well you do realize it is already nine o'clock in the evening?" Nu hij het zei merkte R pas dat de schemer in trad.
"Er, time did slip me, but what has that to do with it?"
"Isn't it quite rude to arrive at this hour as a complete stranger at someone's doorstep?" Elijah remde af toen ze de brug af reden, New Orleans glom in de schemering. Natte straten, lichtjes die glinsterden en R voelde een spanning in een stad vol leven, geluk, verderf en angst.
"I don't know, really, she will recognize me, but... time is not really in league." Ze keek voorovergebogen door de ramen, met een nieuwsgierige en serene uitdrukking. Elijah lachte zachtjes.
"Do you know where she lives?"
"Nope," ze keek even opzij toen de man grinnikte. Alles aan hem was zo beheerst.
"How are you planning to find her?"
"Simple: looking."
"You do realize there are threehunderd thousand seventy eight and sevenhunderd and fifteen citizens in this city?"
"So many? No I had no idea, but it doesn't matter, I am used that things cost time. Besides, it keeps me moving."
"You don't like to stand motionless?"
"I am afraid of it," dit leverde R nog een vreemde blik van Elijah op.
"What is her name?"
"Mary," de achternaam wist ze niet.
"That's vague," Elijah draaide een hoek om en reed een brede, maar absoluut schattige straat in.
"I know, where are we going?"
"The Compound."
"The what?"
"It's the place where I live with my brothers and sisters." Dit verraste R, hij leek haar niet echt een familie figuur.
"Ah, okay..." Even dacht ze aan vluchten, maar wat voor reden had ze daartoe? R keek even naar hem maar besloot toen alles gewoon over zich heen te laten komen, want wie wist er nou dat ze sterk was?
"So..." Elijah parkeerde de auto en beiden stapten uit. "I guess this was the lift." R grinnikte zacht, en hees haar rugzak hoger op haar smalle, sterke schouders.
"Yeah, I guess, er-" Even wist ze geen raad, maar stak toen haar hand uit, "thank you, Elijah."
"You are most welcome to stay if you like, Rosemunde," zijn Zweedse roots maakte het makkelijker om haar naam uit te spreken. R lachte bescheiden.
"No, I can't do that, your brothers and sisters woulnd't agree with that, besides I have to find my Mary." Iets in haar wilde zichzelf tegenspreken en zijn aanbod aannemen. Even kneep hij zijn ogen toe en zei toen met een ongekende zekerheid.
"I don't think this Mary will let you in at this hour, probably she's asleep already."
"Perhaps, but then I will acompany a seat in a park." Dit was het leven dat ze gewend was.
"Are you insane?"
"I guess, but I am used to it." R glimlachte triest. "So, Elijah-"
"Wait, just wait one minute, please?"
"Okay, you win!" R glimlachte en Elijah verdween naar binnen. R zuchtte, ze kon nu nog maken dat ze wegkwam. Echter voetstappen die terug keerden kondigden aan dat ze te langzaam was geweest.
"R?" Elijah kwam de 'poort' uit. "Please, my siblings would like it to meet you and then decide to let you stay or not." Die redernatie was zo waterdicht dat R hem zwijgend volgde. Haar instinct negerend.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen