Foto bij Chapter 180.1 ||

Nadieh Ramsey


'Ah you grabbed some Pringles!' grijnsde ik en rukte meteen de rol uit het Tesco tasje van Anne. Ze reageerde niet en liep door naar de keuken. Ik maakte in de tussentijd de rol open en stopte er meteen een paar in mijn mond, klaar voor de wedstrijd en om my man te zien.
'Why can you eat all that and still be skinny?' mopperde Anne en nam plaats naast mij. Ik haalde mijn schouders op.
'I just have a looooot of exercise.' grijnsde ik. Ze rolde haar ogen en richtte zich tot de tv. Ik fronste. 'What's wrong?' Anne zuchtte en greep wat Pringles uit de rol.
'I saw Blake.' Mijn ogen werden groot.
'Blake? Like Blake your ex criminal boyfriend Blake?' Anne rolde nogmaals geïrriteerd haar ogen.
'Yes, Nadieh. That Blake.' Ze prutste wat aan haar vingers. 'He knew that I was in Wales with Alexis.' Mijn ogen werden groot.
'My god, are you okay?' Ik wist maar al te goed wat hij gedaan had en wat Anne met hem uitgespookt had. Anne haalde haar schouders op.
'I guess. He just wants money.' Ik trok mijn wenkbrauwen op.
'Money? Why does he want money? If anyone should be paying it's him!' Anne zuchtte.
'I'm afraid not. I dumped some of his drugs and he wants money back for it.' Ik zuchtte en wreef over mijn gezicht. Ik wist ook wat Blake wel kon doen en dat was niet misselijk.
'Maybe if we put both our money together we can make it. How much does it take for him to leave you alone?' Anne schudde haar hoofd en haar lip begon te trillen.
'It's never enough, Nadieh.' Mijn blik werd wat bezorgder en ik schoof naar haar toe. De wedstrijd was inmiddels begonnen maar het kon me niks schelen op dit moment.
'Then we'll ask Aaron.. Money isn't the problem here.' Anne schudde haar hoofd.
'It's not enough and I don't want Aaron's money. Blake doesn't want Aaron's money. He wants Alexis' money and he knows that he's the highest earner at Arsenal.'
'As much as I hate to admit it, Alexis loves you and when you tell him, I'm sure he'd pay it for you.'
'I don't want him to pay it for me.'

Alexis Sanchez


Ik kwam net terug met de honden toen ik Anne's auto zag en wist dat ze binnen was. Ik kreeg een grote lach op mijn gezicht en ging naar binnen.
'Hello guapa! Didn't think I would see you today!' grijnsde ik en liep naar de woonkamer om Anne te zoeken, maar ze begroette me niet zoals anders. Ze zag er vrij bang uit en snel liep ik naar haar toe. 'Hermosa, what's wrong?' Anne keek me bang aan en ik zag meteen dat ze gehuild had.
'I.. I have to tell you something.' begon ze en greep naar mijn hand. Ik sloeg een arm rond haar schouders en keek haar vragend aan.
'What is it?' Ze nam een hap diep adem en zuchtte.
'When I was shopping today, I ran into my ex.' Ik knikte. 'My ex Blake who went to jail for dealing drugs.. and who was also caught in the murder.' Anne keek van me weg en schudde haar hoofd. 'Anyway, I just wanted to tell you if something occurs that you know who it is.' Ik knikte en trok haar tegen me aan. Zachtjes aaide ik over haar rug en liet haar even.
'What could occur?' vroeg ik toen voorzichtig. Anne schudde haar hoofd.
'I don't want to talk about it.' Ik zuchtte nogmaals.
'There's nothing that can happen, hermosa. Just tell me.' Anne zuchtte en liet haar hoofd in haar handen zakken.
'I dumped the drugs I had when Blake went to prison, just to free myself I guess but.. it was a mistake. Of course these have value and he wants me to pay him back.'
'How much is it?' vroeg ik toen. Anne haalde haar schouders op.
'A lot. He knows that I was in Wales with you a few weeks ago, so he knows you're my boyfriend.'
'So he knows it's not a problem to pay him.' Anne knikte langzaam en keek me toen emotioneel aan.
'I don't want you to pay it Alexis, I really want to take care of this myself.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen