Foto bij Chapter 185.1 ||

Anne Ramsey


Met open mond aanschouwde ik de Bentley die deels vernield was. Er was geen twijfel mogelijk: dit was het werk van Blake.
'Wow, someone must've really targetted you, mate. I'm sorry,' zei Alex die met grote ogen naast ons kwam staan. Ondertussen had zich er al een heel groepje verzameld. 'That actually reminds me... I saw this guy walking around here earlier. He said he was here to fix some computers.'
Omg, ik dacht dat ik Alex door elkaar ging schudden. Had hij Blake gezien?! Wanneer dan?! Het idee dat hij hier was geweest, maakte me misselijk.
'What did he look like?' vroeg ik meteen. Ik klonk zo vastberaden dat Alex me verbaasd aankeek.
'Ehm... dark hair, dark clothes like a wannabe rockstar? He had a badge that said he's an IT technician, though...'
'Fucking hell,' mompelde ik binnensmonds. Natuurlijk zou hij zo'n pasje vervalsen om hier binnen te geraken. Die trucjes van hem kende ik maar al te goed.
Alexis gaapte me met grote ogen aan. 'It was him, wasn't it?'
We brachten de Bentley naar de garage en het was geen verrassing dat het herstellen erg prijzig zou worden. Blake zat nu vast te lachen in z'n vuistje. Daarna gingen we terug naar Alexis' thuis. Alexis had al die tijd weinig gezegd en ik voelde me met de minuut schuldiger worden.
'It's my fault,' zuchtte ik. 'He came to my apartment the other day and I told him off. This probably was some kinda revenge for that.'
'He came to your place and you didn't tell me?! Anne, we should call the police!'
'We can't!' riep ik en wreef vermoeid over mijn gezicht. Ik kon geen kant uit. 'I committed a crime too, remember?! I possessed drugs, Blake's drugs!'
'Which you threw away!'
Ik zuchtte gefrustreerd en begroef mijn gezicht in mijn handen terwijl ik diep nadacht. Waar had ik Alexis in godsnaam bij betrokken?! En waarom was ik zo naïef geweest om te denken dat ik aan mijn verleden kon ontsnappen door een nieuw leven in Londen op te bouwen? Ik kreeg een krop in mijn keel en knipperde met mijn ogen de tranen weg.
'I have to go,' zei ik toen en stond op. 'I can't drag you into this shit.'

Theo Walcott


Ademloos staarde ik voor me uit met mijn mobiel nog in mijn hand. Ik kon het niet geloven.
'I can't believe she'd take him again from me, Nadieh, I just can't.'
Nadieh stond dicht tegen me aan, maar ik had ruimte nodig, lucht. Ik ijsbeerde de kamer rond terwijl ik alle puzzelstukjes in elkaar probeerde passen. Geen wonder dat Melanie de laatste tijd zo aardig was. Ze wist verdomme al de hele tijd dat ze straks voorgoed weg was met Finley! Naar Californië dan nog! Kon ze geen verdere bestemming kiezen?! Maar dat was vast de bedoeling, dacht ik bitter.
Ik dacht dat ik gek ging worden en sloeg met mijn vlakke hand keihard tegen de muur. Nadieh snelde naar me toe en greep mijn polsen vast.
'Babe! Calm down! What's going on?!'
Ik hoorde haar maar half terwijl mijn ademhaling de hoogte in bleef gaan. Het was alsof ik de grond onder me voelde wegzakken.
'Theo, you have to sit down!' Ze nam mijn arm vast en begeleidde me naar de bank. Vervolgens hurkte ze voor me neer en nam mijn gezicht stevig vast tussen haar handen. 'Look at me,' beval ze. 'You're having a panic attack. Slowly breathe in and out, okay?'
Ik deed braaf wat ze me opdroeg en merkte hoe ik langzaamaan rustiger werd. Nadieh bleef me intens aankijken totdat ik volledig gekalmeerd was. Daarna ging ze om een glas water dat ik half opdronk.
'It's Melanie... she just called to tell me that she's moving... to California!' Ik kon er nog steeds met mijn gedachten niet bij.
'WHAT?! Are you fucking serious?!' riep Nadieh.
'I'm not gonna see Finley anymore, Nadieh.'
'I bet that bitch planned this all along! How could she?! I'm so sorry, baby!' Ze sloeg haar armen om me heen en omhelsde me zo hard ze kon. Ik liet mijn hoofd op haar schouder rusten en snoof de geur van Nadieh's haar op.
Voorzichtig maakte ik me weer van haar los en keek haar spijtig aan.
'I can't win this. Everything is already settled. She bought a house there, found a job,... it's game over for me.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen