Foto bij 043

You feel
so much
because you are
so much.
-Christopher Poindexter

Harry Styles


De eerste drie dagen na mijn wedstrijd was ik me pijnlijk bewust van de schade die Finn mijn lichaam had berokkend. Ik kon amper normaal stappen, stijf en door de kneuzingen op mijn volledige lichaam. Mijn linkeroog zat volledig dicht, en de blauwe plekken op de rest van mijn gezicht maakten het er niet beter op. Ik zag er fucked up uit. Lily leek echter elk moment van de dag klaar te staan om voor me te zorgen, en in tegenstelling tot me te ergeren aan haar ongerustheid -zoals ik had verwacht, betrapte ik mezelf erop steeds meer en meer te verlangen naar haar aanwezigheid rond me.
Wat ik haar na mijn wedstrijd in mijn douche had verteld, bleef door mijn hoofd spoken. In paniek besefte ik dat er inderdaad iets veranderd leek te zijn tussen ons. Ik kon onmogelijk zeggen of het door het gevecht zelf was, of als het de dagen ervoor langzaamaan geëvolueerd was, maar ik had het beangstigende gevoel dat ik geen controle meer leek te hebben over mijn sterke gevoelens voor haar. Sinds ik twee weken geleden aan mezelf had toegegeven dat ik verliefd op haar was, was het altijd gemakkelijk gebleven afstand te nemen van mijn emoties wanneer het nodig was geweest. Als ze te veel door mijn gedachten had gespookt, had ik mijn gedachten kunnen verzetten door te boksen; hadden we één van onze eindeloze ruzies en discussies gehad, had ik mezelf kunnen afleiden met trainen; wanneer ze me opnieuw met de miniemste beweging van haar kleine verleidelijke lichaam ondraaglijk hard had weten op te winden, was het voldoende geweest mezelf privé te bevredigen en op die manier mijn seksuele frustraties binnen de perken te houden. Maar nu...
Ik leek niet langer in staat te zijn niet constant aan haar te denken, ik smachtte voortdurend naar het vertederende geluid van haar zachte lach en haar mooie stem, en het lukte me niet meer mijn onzedige fantasieën over haar van me af te zetten, wat ik ook deed. Ik leek uitgehongerd en onstilbaar te zijn. Ik was fucking gulzig naar haar, op elke mogelijke manier.
En ik was bang, want ik wist niet wat het betekende. Wat als ik mezelf niet kon tegenhouden verder voor haar te vallen? Ik kon haar mijn hele fucking hart en ziel niet op die manier geven, om zoveel verschillende redenen, de voornaamste een sterke drang om haar te beschermen tegen mezelf. Ik wist dat ik niet goed voor haar was. Haar op die manier de mijne maken zou haar kapot maken, betekenen dat ik haar volledig en onherroepelijk mee zou moeten sleuren in mijn chaotische, gebroken wereld. Ze had er nu al meer dan genoeg problemen door.
Maar ik had geen idee wat ik kon doen om mijn plots veranderende gevoelens te stoppen. Fuck, ik wist dat ze overgelukkig zou zijn als ze het wist. Ik had in de douche gezien hoe teleurgesteld ze was geweest toen ik opnieuw tekortgeschoten had door haar nog maar eens te vertellen dat ik nooit volledige de hare kon worden. Want hoe graag een klein, donker, zeurend stukje van me -dat ene stukje dat ik meer dan wat dan ook haatte, ook wenste dat ze mijn meisje kon zijn en dat ik onbezonnen voor haar kon vallen, ik mocht niet. Liefde was bullshit, en 'houden van' slechts egoïstisch.
Er was niets fucking romantisch aan de illusie iemand graag te zien, terwijl het niets meer was dan inhalig genieten van de verslavende gevoelens die je er zelf door kreeg. Wanneer deed je ooit iets puur voor de ander, zonder de bedoeling je er zelf tevreden of voldaan door te voelen? Fucking nooit.
En toch...
Ik herinnerde me mijn gevecht met Finn, en de perverse dingen die hij over Lily had gezegd terwijl hij rond me heen had gecirkeld. Eraan terugdenken maakte me razend. In een fractie van een seconde had ik duizenden doemscenario's voor mijn ogen zien flitsen, allemaal inhoudend dat ze op welke manier dan ook eindigde als zijn slachtoffer. Heel even -Finn had me amper de tijd gegeven, had ik mezelf toegelaten na te denken over de offers die ik voor haar zou brengen. Wat ik zou doen om haar veilig te houden. Ik had nooit een daadwerkelijke conclusie kunnen vormen door de gejaagdheid van de situatie waarin ik had verkeerd, maar ik durfde te zweren dat er een moment was geweest dat ik mezelf tot alles in staat had gezien om haar te beschermen, ongeacht de consequenties voor mij... Was dat nog steeds egoïstisch?
Maar het mocht niet.
Het was fout mezelf toe te staan dergelijke dingen te denken. Het leidde enkel tot meer problemen en onzekerheden. Ik zou mezelf moeten tegenhouden voor ik compleet voor haar viel; ik had geen andere keuze.
Ik was echter nog steeds niet vergeten hoe makkelijk ze me had kunnen beïnvloeden tijdens mijn wedstrijd. Als zij er niet was geweest, had ik geen schijn van kans gemaakt, en ik haatte dat ik zo afhankelijk was geworden van een andere persoon.
Drie dagen lang piekerde ik over haar, over mijn gevoelens en over de onzekere toekomst die ik met haar had. Ik miste haar de minuut dat ze 's ochtends uit mijn kamer vertrok, op weg naar school, en telde de uren af tot ze weer terug zou komen om verder voor me te zorgen.
Woensdag kwam ik voor het eerst buiten, al was sporten nog geen optie. In een hopeloze poging mijn conditie op peil te houden, maakte ik een urenlange wandeling door Central Park, deels in de hoop dat ik zo mijn zorgen over Lily van me af kon zetten, al was het maar eventjes. Het lukte me wonderwel.
De dag erna deed ik het opnieuw, en was aangenaam verrast toen ik om drie uur 's middags weer op de loft aankwam en Lily naast Aiden en Niall op de sofa vond, voor de televisie.
Geen boek?
Mijn mondhoeken krulden oncontroleerbaar naar boven toen ik haar zag. Met mijn pas gekochte pakje sigaretten wandelde ik naar hen toe nadat ik mijn jas had uitgetrokken en de voordeur had gesloten.
Toen ik dicht genoeg was, zag ik tot mijn verbazing dat de jongens haar zover hadden gekregen mee te doen met hun spel op Nialls aftandse playstation. Ze keek me kort aan over haar schouder en glimlachte liefjes, maar focuste zich vervolgens weer op het scherm voor ons. Met een diepe zucht plofte ik naast haar neer op de bank, in de rechterhoek, en legde mijn arm nonchalant achter haar op de rugleuning, mijn rechterenkel relaxed op mijn linkerknie. Ik grijnsde voldaan toen ik haar slanke lichaam zag opspannen. Ze reageerde zo fucking goed op me.
"Heb je normaal geen les meer?" vroeg ik, eigenlijk ongeïnteresseerd, maar ik verlangde ernaar haar heldere stem te horen.
"Weggevallen." gaf ze als korte antwoord. Ik humde begrijpend en stak een sigaret tussen mijn lippen, voor ik het nonchalant met mijn zwarte aansteker in mijn rechterhand ontvlamde. Gulzig nam ik een diepe trek. Ik sloot kort mijn ogen toen ik de nicotine mijn longen voelde vullen. Ze drukte geconcentreerd op de knoppen van het bakje in haar handen; aangenaam verrast merkte ik dat ze het niet slecht deed.
"Wie heeft haar zover gekregen mee te spelen?" grinnikte ik geamuseerd. Aiden grijnsde.
"Ze vroeg ons zelf hoe het spel werkt." verdedigde hij zich. Ik nam nog een trek en blies de rook uit, terwijl ik mijn ogen op de schoonheid naast me richtte. Ze had haar lippen gefocust getuit.
"Waarom ben je altijd zo fucking nieuwsgierig naar alles, Lily?" gromde ik, al glimlachte ik terwijl ik het vroeg. Ik zou het haar nooit toegeven, maar ik was gaan houden van haar leergierigheid en de opdringerige wens altijd alles te weten. Ik verschoof mijn hand en verstrengelde mijn vingers in haar zachte blonde haar. Ze fronste en keek me kort aan. Uitdagend likte ik langs mijn lippen, voor ik nog een trek nam. Na bijna twee maanden wist ik perfect hoe ik haar volledig gek kon maken.
Met een trillerige zucht wendde ze haar prachtige ogen weer af. Ik bleef afwezig met haar golvende haar spelen, en rookte mijn sigaret in tussentijd ontspannen op.
Om de zoveel tijd richtte ik mijn blik subtiel op haar, zodat ik haar bewonderend kon bestuderen. Ze leek elke dag mooier en mooier te worden, als dat al mogelijk was.
Ik kamde kort door haar onderste lokken haar, maar legde mijn hand toen in haar nek en masseerde haar zachte huid langzaam. Ze haalde wat dieper adem en knipperde eventjes genietend met haar lange wimpers, maar boog haar hoofd toen van me weg en schudde haar hoofd opstandig.
"Je leidt me af, Harry." protesteerde ze. Met een grinnik hief ik mijn handen op, in een onschuldig gebaar.
Ze verloor enkele minuten later, en ik glimlachte slechts toen ze de schuld op mij probeerde te steken. We wisten allemaal dat ze gewoon niet goed genoeg was.
Een tijdje bleven we zitten, ontspannen pratend, zelfs toen Aiden en Niall even later naar hun kamer vertrokken, maar mijn humeur sloeg op slag om toen ik Emily en Louis even later zag binnenkomen, klef en walgelijk als altijd. Met een gefrustreerde grom zakte ik wat onderuit in de kussens achter me. Die twee waren in staat de rest van mijn fucking dag te verzieken. Ook Lily zuchtte eens geërgerd en liet reflexmatig mijn hand los, me abrupt het flirterige spelen van onze vingers ontzeggend.
Louis begroette ons amper toen hij op de sofa rechts van ons plofte en zijn belachelijke vriendin uitdagend op zijn schoot trok. Hij keek met een opgetrokken wenkbrauw in mijn ogen, maar niet onder de indruk wendde ik mijn blik af en draaide het pakje sigaretten rond in mijn hand.
"Mag ik ook één?" vroeg Emily me plots met haar fucking irritante heksenstem. Ik keek schamper in haar overdreven opgemaakte ogen. Over mijn fucking lijk dat ze iets van mij zou krijgen.
"Sinds wanneer rook jij?" reageerde Lily zacht.
"Sinds kort." snauwde Emily, voor ze haar aandacht weer op mij richtte.
"Kan je je eigen fucking sigaretten niet kopen?" gromde ik. Ze snoof. Louis zuchtte diep en viste zijn eigen pakje uit zijn broekzak.
"Hier." mompelde hij. Ze rukte het uit zijn handen en stak met een ontevreden trek rond haar rood gestifte mond een sigaret tussen haar lippen. Louis hield de vlam van zijn aansteker voor haar uit. Ik moest een spottende lach inhouden toen ik hen zag zitten.
Fucking idioten, allebei.
Toen Emily haar eerste trek had genomen, blies ze de rook uitdagend in Lily's richting.
"Hoe voel je je erbij dat iedereen in Columbia denkt dat je samen bent met Harry, Rose?" vroeg ze plots. Ik trok een wenkbrauw en keek het meisje naast me aan. Met grote ogen staarde ze terug.
"Er zijn foto's genomen tijdens je wedstrijd. Van onze kus en van toen je mijn hand vasthield..." Ze hield aarzelend op met spreken. Met een diepe frons bestudeerde ik haar onschuldige, jonge gezichtje.
"Ik heb tegen sommigen proberen te zeggen dat we geen relatie hebben, maar ik denk niet dat het veel verschil gemaakt heeft." zuchtte ze. Onzeker staarde ze in mijn ogen. Met een schouderophaal humde ik. We hadden kunnen verwachten dat dit zou gebeuren. Uiteindelijk veranderde het niets aan de situatie.
"Het kan me niet schelen wat anderen denken." mompelde ik slechts. Lily glimlachte lichtjes.
"Nee? Ook niet dat de hele school haar nu haat? De meeste meisjes -zeker die die je al gehad hebt, vinden het niet leuk dat er iets speelt tussen jullie." daagde Emily ons uit. Nu verstijfde ik wel ontzet.
"Haat?" herhaalde ik met een snauw.
"Harry..." begon Lily met een zucht, maar ik keek haar met samengeknepen ogen aan.
"Ze haten je?" gromde ik. Onmiddellijk schudde ze haar hoofd.
"Niet iedereen. Ik heb er amper last van, oké? Er gaan al weken roddels over me de ronde." probeerde ze me te kalmeren.
"Ja, maar nu begint iedereen eindelijk haar gezicht te herkennen. Nog even en ze is even berucht als jij. Niet omdat ze een getalenteerde bokser is, natuurlijk. Eerder omdat ze met veel plezier de slet van één wil zijn." grijnsde Emily. Woedend ging ik rechtstaan, en ik moest mijn tanden op elkaar klemmen om mezelf ervan te verzekeren dat ik bleef waar ik was. Ik zou een vrouw nooit iets aandoen, maar de fucking teef voor me was me serieus aan het testen.
"Emily." snauwde Louis geërgerd, terwijl ook Lily op haar twee voeten ging staan en mijn bovenarm in haar kleine hand nam.
"Laat je niet zo uitdagen." zuchtte ze, voor ze me voorzichtig vooruit dwong.
"Ik moet nog studeren." spoorde ze me kalm aan, ook al voelde ze mijn gespannen spieren trillen onder de stof van mijn zwarte T-shirt. Met ingehouden woede liet ik haar me naar mijn kamer leiden. In het voorbijgaan nam ze haar boekentas mee van waar hij op de glazen tafel lag.
"Ze haten je?" herhaalde ik, toen we alleen waren en ze mijn kamerdeur achter zich had gesloten. Ze antwoordde niet direct en liet haar babyblauwe rugzak uit haar hand op de grond vallen.
"Lil?" drong ik ongeduldig aan.
"Emily overdreef. Het kan niet iedereen iets schelen. Daarbij, ik heb Keith nog." zei ze zacht. Ik opende mijn mond al, maar ze wandelde naar me toe en greep de stof van mijn shirt vast in haar vuisten.
"Ik ben gelukkig, Harry. Maak je geen zorgen." fluisterde ze nog, voor ze op haar tippen ging staan en me ontspannen kuste. Ik zuchtte verslagen tegen haar mond en nam haar gezicht tussen mijn handen, hopend dat ze me de waarheid aan het vertellen was. Ik wilde niets liever dan zeker kunnen weten dat ze gelukkig was.
Toen ze zich lostrok, schonk ze me een betoverende lach en stak een bruine krul achter mijn oor.
"Je gezicht is bijna genezen." veranderde ze het onderwerp abrupt op een goedkeurende toon. Ik gaf me gewonnen en relaxte evenzeer, terwijl ze me naar mijn bed duwde en verkondigde dat het tijd was om mijn blauwe plekken te verzorgen. Ik liet haar maar gewillig naar de badkamer lopen om de juiste spullen te verzamelen, beseffend dat het geen zin had met haar te discussiëren. Trouwens, ik had het ervoor over als het betekende dat ik haar me zo kon laten aanraken. En ongeduldig wachtend tot ze terug zou komen, leunde ik met een gelukzalige glimlach achteruit op mijn armen op mijn matras, dagdromend over haar zachte lippen en mooie ogen.

De volgende dag was ik onrustig en gefrustreerd. Het dagenlange niets doen verveelde me meer dan ik onder woorden kon brengen, en ik begon door het eindeloze piekeren kopzorgen te krijgen over Marcus. Ik had Lily beloofd iets aan de situatie te doen, maar ik had geen idee hoe ik hem op de juiste manier op andere gedachten kon brengen.
Toen Niall en Liam me 's avonds vroegen met hen mee te gaan naar de winkel om drank te kopen voor een nieuw feestje van Louis, dat die nacht zoals vele andere vrijdagavonden op de loft zou plaatsvinden, ging ik met veel plezier akkoord. Ik had toch niets beters te doen. Lily zou zeker nog een uur wegblijven van school.
Tot mijn frustratie duurde het uitkiezen van drank echter langer dan ik had verwacht, en gefrustreerd en ongeduldig leunde ik om precies zestien na zeven tegen het ijzeren rek in de kleine, overvolle winkel, niet ver van de loft. Spottend liet ik mijn ogen over Liam glijden, die nog steeds gekleed was in het uniform van het hotel waar hij werkte, en veel te fucking lang deed over het kopen van de juiste soort alcohol.
"Neem het allebei mee als je zoveel moeite hebt één van de twee te laten staan." snauwde ik na enkele seconden geërgerd. Niall, die gehurkt naast me zat en zijn ogen over de flessen sterke drank liet glijden, grijnsde geamuseerd naar me.
"Waarom ben je meegekomen als je toch geen geduld hebt?" grinnikte hij arrogant. Zijn zelfingenomen grijns paste niet bij hem. Gefrustreerd trok ik mijn neus op.
"Is er een reden voor je haast om terug te keren naar de loft?" vroeg Liam geamuseerd. Ik antwoordde niet en rolde verveeld met mijn ogen.
"Ik heb een vermoeden: het is blond, mooi en jong." lachte Niall.
"Fuck off." snauwde ik, voor ik mijn sigaretten uit mijn achterzak viste en me omdraaide.
"Ik wacht buiten. Haast jullie." gromde ik nog.
Uiteindelijk duurde het nog twintig minuten voor de twee op hun gemak naar buiten kwamen en me vergezelden in de snijdend koude herfstwind buiten. Ik was al bezig aan mijn derde sigaret.
"Eindelijk." Ze negeerden mijn verwijt en wandelden opgewekt mee terug naar de loft. Ik had hen niet het genoegen willen geven hun vermoedens te bevestigen door inderdaad al naar huis te vertrekken, ook al was ik inderdaad op de meest zielige, belachelijke manier ongeduldig om Lily weer te zien. Ik had uit pure verveling extra veel tijd gehad om wanhopig naar haar te verlangen vandaag. Fuck... Ik walgde van mezelf.
Onderweg naar het appartement kreeg ik de gebruikelijke starende blikken van mensen die me herkenden, maar het maakte me minder gefrustreerd dan anders. Thuis liet ik me dankbaar omarmen door de warmte in het gebouw, en zo nonchalant mogelijk stapte ik na Liam en Niall in de lift. Ik negeerde hun geamuseerde blikken; ze wisten dat ik stond te popelen om naar boven te gaan.
Binnen waren Louis en Aiden alle meubels in de woonkamer aan de kant aan het schuiven, terwijl Mia en Hannah er de ruiten aan het afplakken waren. Sophia en Stella stonden in de keuken. Met een brede grijns zette Niall de drankflessen naast hen op het aanrecht.
"Blijf je vanavond voor het feest, Aiden?" riep Liam naar hem, toen hij ook binnenkwam en onze blonde huisgenoot even verder zag. Aiden draaide zich om en knikte glimlachend. Ik luisterde amper.
Zo ontspannen mogelijk sloot ik de voordeur, maar fronste waarschuwend toen ik Stella's blik ving. Ik zwoor dat als ze ook begon, ik dan...
"Ze is op je kamer." Ik knarste met mijn tanden.
"Wie?" fakete ik. De twee meisjes hadden me direct door. Ik zuchtte geërgerd en beende verslagen weg. Iedereen dacht toch dat ze me zo fucking goed kenden, dus wat maakte het nog uit? Fucking achterlijke zakken. Dan kon ik hen evengoed het genoegen geven mijn act te laten vallen en naar haar toe gaan.
Ik opende mijn kamerdeur en liet mijn ogen over de ruimte glijden. Onmiddellijk miste mijn hart een slag toen ik haar op haar buik op bed zag liggen, haar armen onder haar kin gevouwen en een studieboek voor haar. Ze draaide haar hoofd toen ze me de deur hoorde sluiten, en lachte schattig.
"Hey." begroette ze me zacht. Ik glimlachte naar haar en trok mijn jas uit. Achteloos liet ik het op de grond vallen, terwijl ik mijn schoenen uitschopte en naar haar toe wandelde. Ze droeg een blauw-wit geruit jurkje met een wit kraagje rondom, haar donkergrijze kniekousen in scherp contrast met de perfect gave, roomkleurige huid van haar bovenbenen. Opgewonden liet ik mijn ogen over haar heen glijden.
Fuck, ze zag er weer onweerstaanbaar uit. Ik haatte dat ik me onmiddellijk opgewekt en vrolijk voelde nu ik bij haar was, maar ik kon het gevoel onmogelijk van me afschudden. Ik klom op bed en kroop over haar heen, tot ik mijn brede borstkas tegen haar smalle rug kon drukken en over haar schouder kon meekijken naar haar boek. Ik liet mijn ene onderarm als steun naast haar op het matras rusten, en greep tegelijkertijd een handvol zachte blonde golven vast. Grijnzend duwde ik haar wilde haar weg en kamde langzaam door de plukken, terwijl ik voorover boog en mijn lippen zacht op de achterkant van haar nek drukte. Ze humde tevreden.
Ontspannen gaf ik enkele natte tedere kusjes op haar zachte huid, terwijl ze glimlachend verder las in haar cursus en duidelijk genoot van mijn liefkozing.
"Hey." fluisterde ik terug in haar oor. Speels duwde ik mijn mond tegen haar wang en likte plagerig aan haar jukbeen.
"Harry!" lachte ze protesterend, voor ze met de achterkant van haar hand de natte plek giechelend weg wreef. Ik richtte mijn hoofd wat op en liet mijn ogen goedkeurend over haar welgevormde lichaam onder me glijden. Ik gleed met mijn vingers langs de welving van haar rug, beginnend bij haar achterste en ophoudend aan de rand van haar witte kraag. Ze zag er weer veel te fucking onschuldig uit, en ik voelde mijn verlangen nu al aan razendsnel tempo groeien. De voorbije dagen was ik telkens nog te zwak en gekwetst geweest voor intense momenten tussen mijn lakens met haar, maar fuck it, ik snakte ernaar haar wereld opnieuw te laten tollen uit puur genot.
Ik opende de rits op de rug van haar jurkje langzaam, haar verslavend zachte huid onthullend. Ze bewoog wat onder me.
"Wat doe je?" vroeg ze zachtjes op die martelend naïeve toon, die me direct hard kon maken. Ik duwde de stof open en boog voorover, zodat ik zachte, natte kusjes onder haar nek kon drukken. Ze zuchtte haast geluidloos.
Met een verlangende grom snoof ik haar geur op -zoet en jong en fucking heerlijk. Op een intieme, haast seksuele manier kuste ik via haar ruggengraat naar beneden, tot aan het midden van haar onderrug, waar de rits ophield. Ik vervolgde mijn weg weer naar boven met geopende lippen, zodat ik mijn tong speels rondjes op haar huid kon laten draaien. Ze kreunde onder me en duwde haar heupen in het matras, terwijl ze mijn laken in haar vuisten nam. Toen ik me eindelijk weer oprichtte, boog ik over haar heen en drukte mijn neus in haar blonde haar, ruikend naar bloemen.
"Heb je me gemist, baby?" fluisterde ik hees in haar oor, mijn adem warm. Ze boorde haar tanden in haar onderlip en duwde haar achterste reflexmatig wat omhoog, recht tegen mijn kruis. Ik gromde opgewonden en greep haar bovenarm, voor ik haar moeiteloos omdraaide onder me. Geschrokken snakte ze naar adem, haar handen graaiend naar mijn lichaam voor houvast en haar ogen groot en onschuldig. Zo fucking oogverblindend... Ze was voortreffelijk, subliem; ze hoefde niet eens moeite te doen.
Ik greep haar boek en gooide het achteloos op de grond naast ons. Ze protesteerde niet, tot mijn verbazing. Niet in staat langer aan haar te weerstaan, vouwde ik mijn hand rond haar hals en kuste ik haar onmiddellijk ruw, mijn andere arm als steun boven haar hoofd. Mijn vingers verstrengelde ik reflexmatig in haar blonde haar, dat verspreid over het kussen onder haar golfde. Direct greep ze mijn krullen met haar rechter-, mijn biceps met haar linkerhand. Ik verbrak de kus abrupt door me op te richten en duwde haar met mijn hand op haar buik genadeloos weer neer toen ze me verlangend volgde.
"Hmm? Heb je me gemist?" drong ik met diepe stem aan. Met donkere ogen keek ik naar haar prachtige gezicht. Ze knikte fel.
"Zo hard, Harry." bekende ze haast radeloos. Goedkeurend knikkend kuste ik haar opnieuw, haar onderlip plagerig tussen mijn tanden, terwijl ik mijn heupen tegen die van haar rolde. Ze greep de onderkant van mijn T-shirt gejaagd en opende haar benen opgewonden onder me, nadat ik haar jurk met trillend handen ongeduldig omhoog had gesjord.
"Uit." smeekte ze gesmoord tegen mijn mond, voor ik me tegen mijn zin lostrok en tussen haar slanke dijen op mijn knieën ging zitten. Verwachtingsvol keek ze naar me op terwijl ik mijn donkerblauwe shirt over mijn hoofd trok en naast het bed op de grond smeet. Haar kleine handen gleden ongeduldig over mijn naakte huid toen ik mijn mond opnieuw hard op de hare duwde; ik was opgewonden en vol niet te stillen verlangen naar de engel onder me.
Ik herinnerde me hoe onervaren ze in het begin was geweest, en nu...
Het wond me op te weten dat ze intieme zaken zoals deze enkel met mij had gedaan. Geen enkele andere jongen had haar kunnen bewonderen zoals ik nu deed. Nog geen enkele andere man had haar op zijn tong geproefd of haar met zijn vingers laten komen, haar prachtige, jonge naakte lichaam onder dat van hem. Enkel ik.
En geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht haar te delen met iemand. Ook al was ze niet van mij, in mijn ogen had ik het alleenrecht haar op deze manier te hebben. Het was niet eerlijk van me, maar ik had geen keuze. Ik kon het niet verdragen zelfs te denken aan hoe ze een ander met haar zou laten doen wat ik haar de voorbije weken had getoond. Het idee van een andere man samen met haar, haar huid kussend, tussen haar benen strelend, was genoeg om me misselijk van afschuw te maken.
Ze richtte haar hoofd op en kuste mijn nek, voor ze haar zachte volle lippen gejaagd overal op mijn hals en schouder drukte. Ik kreunde haar naam diep en hees, terwijl ik de rand van haar jurkje opgewonden nog verder naar boven duwde.
Ze trok haar slanke benen op en opende hen zo mogelijk nog meer, haar handen rond mijn middel en haar mond tegen mijn bovenarm. Met een grom beet ik in haar oorlelletje. Fuck, ze maakte me gek.
Ze krulde haar handen onder mijn armen en greep mijn schouders vast als steun, voor ze mijn nek opnieuw kuste.
"Fucking hell, Lily." gromde ik. Ze hief haar heupen op in een wanhopige poging zich nog dichter tegen me aan te drukken. Ik had het gevoel dat ik elk moment uit elkaar kon spatten door mijn teveel aan gevoelens voor haar. Het voelde beter dan alles wat ik ooit in mijn leven had gevoeld samen. Ik krulde mijn ene arm rond haar delicate lichaam; mijn andere hand was nog steeds boven haar hoofd in mijn matras geplant. Ik keek tussen ons in en hijgde opgewonden.
Ze zag er fucking klein uit in mijn sterke greep, haar middel belachelijk smal in vergelijking met mijn brede biceps. Het maakte mijn drang haar te beschermen enkel groter. Onmiddellijk kuste ik haar opnieuw, deze keer met een hese, gutturale kreun. Plots draaide ik ons om, zodat zij op me lag. Ze ging rechtop zitten op mijn schoot en trok me mee, haar lippen op die van mij en haar handen op mijn schouders. Ik kreunde tijdens onze kus toen ze op me steunde en zich onhandig oprichtte. Beseffend wat ze aan het doen was, tilde ik haar moeiteloos op met mijn grote handen rond haar middel, zodat ze zich vanuit knielende positie kon verplaatsen en in de plaats volledig op me kon zitten, met haar benen rond mijn heupen gekruld, in de hoop haar lichaam nog meer tegen het mijne te duwen. Onmiddellijk nam ik haar dijen in mijn ruwe palmen; zij had haar slanke armen rond mijn nek geslagen. Ik viel haast flauw uit pure ontzetting toen ik haar tegen me aan voelde schuren.
Fuck, waar was mijn onschuldige meisje gebleven?
Ze kreunde verleidelijk toen ze de ruwe stof van mijn jeans tegen haar meest gevoelige plekje voelde, haar dunne witte broekje als enige barrière. Ik kuste haar opnieuw verlangend en nam haar achterste stevig vast, zodat ik haar kon helpen tegen me te bewegen. Ze was zo sexy en ze besefte het niet eens.
Ze fluisterde mijn naam haast wanhopig en zette me in een fractie van een seconde in fucking vuur en vlam.
Fuck, ik wilde haar nemen op elke mogelijke fucking manier, tot ze vergat wie ze was en ze enkel mijn naam nog kon smeken -herhaaldelijk. Onzedige beelden van haar onder me, naakt en met haar benen open namen mijn hoofd over op de meest onwelkome manier.
Plots trok ik me achteruit met een smakkend geluid en greep de bovenrand van haar jurk, zodat ik het hijgend over haar schouders omlaag kon snokken. Kort pauzeerde ze haar handelingen, zodat ze me buiten adem kon helpen het over haar armen te duwen en het naar beneden, tot rond haar middel te laten vallen. Ik duwde haar wat omhoog met mijn handen rond haar heupen en drukte mijn mond hongerig tegen de aantrekkelijke welving van haar kleine borst, vlak boven de rand van haar witte beha. Ze haalde haar vingers ademloos door mijn krullen en drukte een kus op mijn haar.
"Harry." fluisterde ze opgewonden.
"Zo fucking perfect." gromde ik tegen haar verhitte zachte huid, nog zo puur en enkel door mij op een onzedige manier aangeraakt. Ze kamde mijn haar achteruit en kuste me opnieuw, terwijl ze haar heupen weer tegen de mijne drukte en haar handen rond mijn middel legde. Ongeduldig duwde ik mijn tong in haar mond terwijl ik haar wilde blonde golven uit de weg hield. Ik kreunde diep toen ik haar bekende smaak proefde -fucking zoet.
Fuck, ik was zo verliefd op haar.
Net toen ik mijn mond echter tegen haar nek had gedrukt, hoorden we een klop op mijn kamerdeur. Lily verstijfde in mijn armen en duwde me geschrokken wat achteruit met haar handen rond mijn bovenarmen.
"Rose? Stella en ik gaan ons klaarmaken in mijn kamer voor het feestje. Kom je dan?" riep Sophia. Ik kreunde gesmoord tegen Lily's hals en kneep teleurgesteld in haar slanke heupen. Fucking Sophia...
"Eh... Ja, ik kom straks! Geef me een kwartiertje!" antwoordde het meisje op mijn schoot nerveus. Grinnikend kuste ik haar nek toen ik wegstervende voetstappen aan de andere kant van de deur hoorde.
"Fucking subtiel." complimenteerde ik haar op sarcastische toon. Ze haalde haar kleine hand door mijn haar en zuchtte diep. Met een frons keek ik naar haar op, maar grijnsde toen ik schattige blosjes op haar wangen zag.
"Waarom zo verlegen, prinses? Je was daarnet nog zo zeker van jezelf." plaagde ik haar. Ik sloeg mijn beide armen rond haar middel en draaide ons om, zodat ik haar kon neerleggen op mijn matras. Teder drukte ik een kus op haar mondhoek, de voorbije minuten in mijn hoofd herbelevend.
"Waarvoor dank." vervolgde ik grijnzend. Ze liet een verlegen giechel horen en verstopte haar gezicht in mijn nek.
"Sorry dat ik je studietijd heb onderbroken." fluisterde ik glimlachend in haar oor.
"Maakt niet uit. Het was een aangename onderbreking." antwoordde ze. Ik richtte me op en keek in haar stralende ogen. Ze was onvoorstelbaar prachtig.
Ik greep de achterkant van haar nek en kuste haar opnieuw, deze keer langzaam en teder. Ze duwde mijn krullen uit de weg en opende haar lippen gewillig voor me. Haar tong raakte die van mij aarzelend; vertederd door haar abrupte verlegenheid glimlachte ik tegen haar mond.
Met een tevreden hum kuste ik haar nek.
"Dus ik neem aan dat je niet veel pijn meer hebt?" vroeg ze in mijn krullen, terwijl ze ontspannen door mijn lange haar kamde. Ik grijnsde tegen haar huid en schoof naar onderen, zodat ik langs haar sleutelbeen kon kussen.
Met haar onderlip tussen haar tanden hield ze haar adem in toen ik haar middel greep en met geopende lippen natte kusjes op haar buik drukte, nadat ik haar jurk nog wat meer naar beneden had geduwd. De stof lag vergeten opgestroopt rond haar smalle heupen. Haar ene hand rustte ontspannen naast haar hoofd, haar andere had ze verstrengeld in mijn haar.
"Ik zou beter vertrekken naar Sophia." fluisterde ze, al bewoog ze gewillig onder me toen ik mijn mond boven haar heupbeen drukte. Een ondraaglijk sexy geluid rolde over haar lippen, tussen een zucht en een kreun in: "Mmhm." Ik beet zachtjes in haar roomkleurige, pure huid, mijn grote handen rond haar taille. Ze kromde haar rug genietend en liet haar slanke, goddelijke benen openvallen. Haast reflexmatig greep ik haar smalle dijen en duwde ze nog verder uiteen.
"Harry, ik..." begon ze met haar mooie heldere stem, maar de adem stokte in haar keel toen ik zacht begon te zuigen. Ze probeerde me tegen te houden, maar haar pogingen waren zwak en weinig overtuigend.
Na een minuut liet ze me gewillig doen, opgewonden wriemelend in mijn greep op haar.
"Haz, ik moet echt vertrekken. Ik heb geen zin om uit te leggen waarom ik te laat ben." lachte ze na een tijdje echter protesterend. Met een grom drukte ik nog een laatste kus onder haar witte beha, maar kroop toen over haar heen en beet nog eens plagerig in haar nek.
Met een vluchtige kus op haar zachte verslavende lippen kroop ik van haar af en stond naast het bed recht. Voldaan grijnzend liet ik mijn ogen over haar heen glijden, halfnaakt met haar benen open op mijn bed, haar zachte blonde haar warrig en haar lippen en wangen een verleidelijke tint roze.
Allemaal door mij.
Ik had nog nooit in mijn hele leven iets gezien dat zo aantrekkelijk was als Lily tussen mijn lakens, blozend en bevredigd door mij -op welke manier dan ook, aangeraakt door mijn gretige handen, en gekust -overal, de afdrukken van mijn gulzige lippen achterblijvend op haar jonge onervaren lichaam. Toen ze zich rechtop duwde, zag ze op hetzelfde moment als ik de vijftal verleidelijke sporen die ik rond haar linkerheup en op haar onderbuik had achtergelaten.
"Harry!" stootte ze ontzet uit, terwijl ze haar slanke vingers over de verzameling rode zuigzoenen liet glijden. Ze had niet eens beseft met welke intentie ik haar daar had gekust. Trots trok ik mijn T-shirt weer aan.
"Je bent zo walgelijk!" zuchtte ze afkeurend, haar mooie onschuldige ogen groot en vol verbijstering. De volgende dagen zou ze niet anders kunnen dan zich herinneren dat ik de enige was die haar op een intieme manier mocht aanraken, wanneer ze naar zichzelf in de spiegel zou kijken.
"Ik had het ook op een andere plek kunnen doen. Daar ziet tenminste niemand het." grijnsde ik. Ze schudde haar hoofd en stond recht, terwijl ze haar armen in haar mouwen liet glijden en haar jurk omhoog trok.
Grinnikend greep ik haar slanke middel en draaide haar om in mijn armen, zodat ik haar blonde golven uit de weg kon duwen en haar jurk dicht kon ritsen.
"Kom je straks ook naar het feestje? Of blijf je weer op je kamer?" vroeg ze met een ontspannen zucht toen ik mijn lippen vluchtig op haar kaak duwde. Ze draaide zich met grote verwachtingsvolle ogen weer naar me om.
"Hmmm, ik kom. Hoe anders kan ik ervoor zorgen dat je niet weer dronken begint te vechten?" plaagde ik haar. Ze lachte schattig en greep mijn bovenarmen terwijl ik voorover boog en haar speels kuste.
"Dan zie ik je straks." humde ze gesmoord tegen mijn mond. Ik verbrak de kus en knikte goedkeurend.
Ze liet me los en wandelde naar haar bagage in de hoek naast mijn kast. Met mijn onderlip tussen mijn duim en wijsvinger bestudeerde ik haar, en fronste toen ze haar spullen verzamelde. Ze wierp me nog een schattig kushandje toe, voor ze de kamer verliet en enkel de herinnering aan haar aanraking en haar zoete zalige geur achterliet.

Ik vertrok rond elf uur naar de woonkamer in een zwarte strakke jeans en een wijd wit hemd. Het zou een leugen zijn te zeggen dat ik niet meer moeite had gestoken in mijn outfit dan op andere avonden. Ik had zelfs aandacht besteed aan mijn haar... De drang Lily te imponeren met mijn looks was fucking belachelijk, maar ik kon er niets aan doen. Dat was de invloed die ze tegenwoordig op me leek te hebben.
Ik sloot mijn kamerdeur zorgvuldig achter me en stak mijn gsm in mijn achterzak, voor ik me in de verstikkende drukte rond me mengde. Ik voelde onmiddellijk blikken op me branden, maar tot mijn opluchting waagde niemand het me aan te spreken. Een aangenaam verschil met mijn laatste wedstrijd...
De loft was nu al overvol, en de muziek dreunde genadeloos door de grote ruimte. Geërgerd duwde ik de mensen naast me aan de kant en stak mijn nek uit in de hoop iemand te zien die ik kende. Met een diepe frons tussen mijn wenkbrauwen wandelde ik naar Niall en een onbekende jongen even verder.
Ik schudde mijn huisgenoot nonchalant de hand en negeerde de starende blik van de ander. Met een knik aanvaardde ik het bierflesje dat Niall naar me uitstak.
"Waar is de rest?" vroeg ik, voor ik een slok nam en mijn ogen over de massa liet glijden.
"Daar, bij de keuken." knikte Niall. Ik volgde zijn blik en knikte langzaam toen ik Liam, Sophia, Stella, en een deel onbekenden zag staan. Mijn ogen gleden over de kring, en ik grimaste kort toen mijn blik op Louis en Emily viel, merkend dat ze opnieuw in een misselijkmakend kleffe omarming vervlochten waren.
Maar waar was...?
Mijn hart miste een slag toen ik Lily zag. Ontzet staarde ik haar aan, mijn bierflesje in de hand vergeten zwevend voor mijn mond.
Ze droeg een paar witte pumps met bandjes rond haar fijne enkels, en een witte jurk die elke fucking man in een fractie van een seconde op zijn knieën kon krijgen. Eén blik op haar en ik was verkocht. De kriebels in mijn onderbuik beukten pijnlijk tegen mijn borstkas, en ik moest wat dieper ademhalen, want fuck, ze was zo fucking perfect. De onschuldige kleur van de jurk liet haar er ondanks de behoorlijk korte lengte van het wijder uitlopende rokje toch enigszins schattig uitzien. Het was echter fucking nodig; de bovenkant onthulde haar prachtige slanke lichaam op de meest onweerstaanbare manier. De stof liep niet verder dan haar zijden en liet haar rug bloot, samen met -tot mijn frustratie, een plagerig stukje van de zijkanten van haar borsten. De laag uitgesneden, hartvormige decolleté werd mooi op zijn plaats gehouden door twee linten, die in haar nek samengebonden waren tot een strik. Nonchalant hingen de uiteinden naar beneden, en raakten haast speels de onderkant van de verleidelijke welving in haar rug.
Haar mooie blonde haar was opnieuw gekruld en danste vrolijk rond haar prachtige gezicht en smalle schouders. Ze zag eruit als een fucking engel. Een fucking sexy, bloedmooie, onweerstaanbare engel. Mijn engel.
What the hell.
Ik kneep mijn ogen tot spleetjes toen ik de onbekende jongen naast haar zag staan en merkte hoe zijn ogen hongerig over haar heen gleden. Ik herkende hem vaag... Aan zijn andere kant stond Stella bij, naar wat ik vermoedde, één van zijn vrienden, met haar arm flirterig rond zijn middel.
Plots maakte ik de klik. De jongen naast Lily was dezelfde dronken zak wiens vriend ik twee weken geleden de neus had gebroken toen hij een seksuele opmerking over haar had gemaakt, de ochtend na Louis' vorige feestje. Hij was nergens te bekennen. Dat nam niet weg dat de achterlijke asshole die teruggekomen was het duidelijk riskeerde zijn kans evenzeer te wagen, ook al had ik hem de vorige keer evenzeer onmiskenbaar laten merken dat ik haar op geen enkele manier met een ander samen wilde zien.
Ze lachte lief naar hem. Haar ogen waren fel en groot, en een onweerstaanbare gloed hing rond haar. Haar perfecte huid leek te stralen. Waarom lachte ze naar hem?
Ik liep zonder een woord te zeggen weg van Niall en plaatste mijn bierflesje met een klap op de vensterbank onder één van de afgeplakte ramen terwijl ik me rond de dansende massa heen naar de groep haastte. De jongen stak zijn hand naar haar uit en nam één van haar zachte blonde krullen tussen zijn vuile vingers, een flirterige glimlach rond zijn lippen.
De fucking rotzak.
Ik wist dat ik irrationeel was, want ze was de mijne niet, maar ik kon het niet verdragen. Liam zag me eerst en knikte grijnzend.
"Harry." begroette hij me. Onmiddellijk draaide Lily zich om, net toen ik achter haar opdook. Ze lachte breed naar me, en mijn hart bonkte haast uit mijn borstkas toen ik besefte dat ze blij was me te zien. Haar prachtige ogen gleden verbluft over me heen, duidelijk verrast door de moeite die ik in mijn uiterlijk had gestoken, maar ik gaf haar amper tijd om iets te zeggen. Voor ik wist wat ik deed, had ik haar gezicht in mijn grote handen genomen en mijn lippen verlangend op die van haar gedrukt. Ze schrok even, maar legde haar kleine handen na enkele seconden toch rond mijn middel en kuste me op de meest zedige manier die ze kon opbrengen terug. Toen ik me ademloos lostrok, negeerde ik de onthutste blikken rond ons, maar drukte nog een vluchtige laatste kus op haar mond.
"Hey, baby." zei ik, luid genoeg zodat de jongen naast ons me zeker kon horen. Ze beet op haar onderlip en glimlachte met blosjes op haar wangen.
"Hey, Haz." giechelde ze toen. Ik greep haar kleine hand in de mijne en trok haar met me mee, weg van de rest. Ik voelde hun ogen in mijn rug branden, maar negeerde het en wandelde naar de keuken. Er stonden een tiental mensen. Dat kon me evenmin schelen.
"Waarom...?" begon Lily al op verraste toon. Ik onderbrak haar echter door haar ruw tegen het aanrecht te duwen en haar opnieuw verlangend te kussen. Ze kreunde verbluft tegen mijn lippen, maar liet haar handen toen wel opgewonden in mijn achterzakken glijden, duidelijk aangespoord door mijn dominantie. Terwijl ik mijn mond rond die van haar vouwde, trok ik zacht aan haar krullen, zodat ze haar hoofd moest opheffen. Verrast opende ze haar lippen. Onmiddellijk liet ik mijn tong naar binnen glijden en duwde haar dwingend nog wat meer achterover.
Ze legde haar handen als steun in mijn nek en kuste me gepassioneerd terug terwijl ik over haar heen gebogen in haar zachte haar greep. Met een zuchtje kantelde ze haar hoofd achteruit toen ik mijn lippen tegen haar hals drukte en gromde.
"Je ziet er zo fucking prachtig uit, prinses. Maakt me fucking gek." mompelde ik gesmoord tegen haar keel, mijn grote handen op haar naakte rug. Ik greep haar middel en tilde haar op, zodat ze haar armen stevig rond mijn schouders moest slaan.
Ik had haar nog nooit op deze manier gekust in het openbaar, maar iedereen dacht toch al dat we iets hadden. Wat maakte het nog uit? Trouwens, ik had liever dat alle jongens en mannen het idee kregen dat ze al van een ander was, voor ze nog iets met haar probeerden. Ik plaatste haar op het aanrecht, zodat ze even groot als mij leek te zijn, naast de drankflessen, en legde mijn ene hand op haar zachte wang, mijn duim op haar jukbeen en mijn vingers in haar nek.
"Waar heb je die fucking jurk gevonden?" vervolgde ik. Ze kuste me nu op haar beurt en greep de kraag van mijn hemd vast.
"Sophia en ik hadden op hetzelfde moment middagpauze. We zijn gaan shoppen." antwoordde ze ademloos, haar mond op enkele millimeters van die van mij. Ik trok met mijn duim aan haar onderlip en duwde mijn mond hard op de hare. Onze tanden tikten onopzettelijk tegen elkaar door de gejaagdheid van mijn handelingen. Mijn tong cirkelde gepassioneerd rond die van haar, terwijl ik mijn hoofd kantelde en oppervlakkig uitademde door mijn neus. Met tegenzin liet ik haar de kus verbreken. Ik opende mijn lippen verder en streelde er kort mee over die van haar, voor ik mijn hand rond haar kaakbeen krulde en uithijgde in haar verslavende mond. Ik dwong haar gezicht moeiteloos ter plekke, zodat ik haar zoete adem tot mij kon nemen.
"Fuck, ik heb een sigaret nodig, voor ik je nog neem in het midden van onze keuken." gromde ik gesmoord, uitgeput na onze vurige kus. Ze lachte verlegen en haalde haar vingers door mijn krullen.
"Heb je al iets gedronken?" vroeg ik haar, toen ik me achteruit had gebogen en mijn handen op haar bovenbenen had gelegd. Ze schudde haar hoofd en nam een lege rode beker uit de plastieken zak achter haar. Aarzelend keek ze naar de flessen naast haar, zodat ik haar beker geamuseerd uit haar handen nam en zelf iets mixte voor haar. Geduldig bleef ze zitten, gefascineerd toekijkend. Ik hield van de manier waarop ze zich zo snel kon verwonderen over de kleinste dingen.
Met een grijns overhandigde ik haar de volle beker toen ik klaar was, en ik bleef naar haar kijken, mijn handen aan weerszijden van haar lichaam op de oppervlakte waarop ze zat. Ze proefde nieuwsgierig en grimaste onmiddellijk op het moment dat ze de grote hoeveelheid alcohol smaakte. Toen ze haar schouders echter ophaalde en onmiddellijk erna enkele grote slokken nam, kneep ik snel in haar dij.
"Fucking hell, Lily. Wil je dat ik je straks van de grond moet oprapen? Kalmeer." gromde ik waarschuwend. Ze hield op met drinken en keek me met een ondeugende glimlach aan. Snel nam ik de beker uit haar hand en nam zelf een slok, mijn hand nonchalant op haar onderrug.
"Rose! Kom je mee spelen?" hoorde ik plots achter me. Verstoord draaide ik me om en zag Sophia glimlachen naar het meisje in mijn armen. Ze wees enthousiast op het groepje meisjes dat in de hoek van de living op de bijeen geschoven sofa's zat, omringd door drank. Lily humde opgewekt en schoof naar de rand van het aanrecht. Ik probeerde een teleurgestelde zucht te onderdrukken toen ik haar met mijn arm rond haar middel op de grond neerzette en een kusje op haar neus drukte.
Fuck, ik was zo fucking klef met haar. Ik walgde van mezelf.
Met een schattige giechel kuste ze me een laatste keer vluchtig en nam terwijl haar beker uit mijn hand.
"Tot straks." zei ze vrolijk, voor ze langs me schoot en wegliep. Ik keek haar even na, maar draaide mijn hoofd toen en merkte direct de blozende gezichten van verschillende feestvierders rond me, die hun ogen snel afwendden nu ik hen had betrapt op luistervinken. Ik wist dat mensen ons in de gaten hadden gehouden, nieuwsgierig naar het meisje dat mijn hart zogezegd had gestolen.
Ik keek duister naar enkele dappere jongens die het aandurfden in mijn ogen te staren, tot ze allemaal ineen krompen onder mijn vurige blik en wegkeken.
Het uur erna praatte ik met Niall, Louis -al was dat eerder tegen mijn zin, en Liam, te lui om te dansen of me te mengen in de drukte in de woonkamer. In de plaats daarvan bleef ik staan waar ik stond bij het aanrecht, al was dat misschien niet de meest strategische plek. Meisjes leken ervan te profiteren de locatie van de drankflessen te zien als een excuus om zoveel mogelijk in mijn buurt te kunnen komen, en ik ergerde me al snel aan de flirterige blikken die ik kreeg van groepjes opgewonden, dronken jonge vrouwen. Tot mijn irritatie was ook Demi er, en ook al waagde ze het niet me aan te spreken, leek ze toch zoveel mogelijk manieren te vinden om in mijn buurt te komen.
Ik was net in een gesprek met Niall en een trek aan het nemen van de sigaret in mijn hand, toen een vijftal aangeschoten meisjes giechelend naast ons kwamen staan. Ik probeerde niet met mijn ogen te draaien terwijl ze deden alsof ze geïnteresseerd waren in de drank voor hen, maar om de zoveel tijd stiekeme blikken op mij wierpen. Ik fucking haatte het bad boy-droombeeld dat de meisjes in deze helse stad gewoonlijk van mij leken te hebben. Ik was niet geïnteresseerd in belachelijke wijven die geloofden dat ze me konden veranderen en me voor hen konden laten vallen. Ik deed niet aan relaties en al die andere bullshit.
Net toen ik me dat had bedacht, wandelde de uitzondering op mijn regel de keuken binnen, arm in arm met Sophia en met een stralende lach op haar prachtige gezicht. Giechelend luisterde ze naar het verhaal van haar vriendin, tot Sophia ons opmerkte en haar meetrok naar onze kring. Ik beet kort op mijn lip en liet mijn ogen langzaam over Lily's lange slanke benen glijden, langzaam naar boven, via haar welgevormde achterste en slanke middel tot aan haar smalle schouders. Lachend duwde Sophia haar naar me toe, terwijl ik nog een trek van mijn sigaret nam. Ze kwam bij me staan en lachte opgetogen toen ze een onbekende beker aan mijn linkerkant zag staan. Snel greep ik haar pols toen ze ernaar reikte, en blies de rook weer uit.
"Wat doe je?" zuchtte ik. Pruilend keek ze in mijn ogen. Ik merkte dat het groepje meisjes naast ons stilgevallen was en onze interactie geïnteresseerd volgde.
"Herinner je je eerste feestje niet meer, Lil? Blijf van vreemde bekers." zei ik waarschuwend, doelend op de keer dat die klootzakken haar hadden proberen te drogeren. Ze knikte langzaam en haalde verslagen haar schouders op.
"Ben je klaar met spelen?" vroeg ik. Ze draaide haar hoofd en merkte het groepje naast ons op. Fronsend legde ze haar handen rond mijn middel.
"Hmmm. Ik verveelde me." zei ze afwezig, amper beseffend wat ze aan het zeggen was en in de plaats onzeker gefocust op mijn aanbidsters. Ik grijnsde en stak mijn sigaret nonchalant tussen mijn lippen. Ze was jaloers. Ik begreep waarom, want fuck, ik haatte het zelf wanneer andere mannen naar haar keken, ook al was ze niet de mijne. Vlinders fladderden rond in mijn onderbuik toen ik zag hoe territoriaal ze werd, ook al vroeg ik me gefrustreerd af sinds wanneer ik het niet erg meer vond als iemands bezit over te komen.
"Hoezo?" drong ik aan, eerder ongeïnteresseerd, terwijl ik mijn arm stevig rond haar middel sloeg en haar tegen me aan trok. Ook al kon het verslag van een kinderachtig spel me niet boeien, een gesprek betekende dat ze bij me zou blijven. Ze keek me terug aan en krulde haar armen nu zelf rond me heen. Relaxed knuffelde ik haar.
"Het was een vreemd spel. Iemand gaf een voorbeeld van een situatie en als je wat ze zeiden al had gedaan, moest je drinken. Maar alles was zo..." Ze aarzelde en ging op haar tippen staan, zodat ze haar lippen tot bij mijn oor kon brengen.
"Zo seksueel. En ik kon nooit drinken, want ik had niets gedaan van wat ze voorstelden." fluisterde ze zacht, alsof het een geheim was. Een rilling liep over mijn rug toen ik haar warme adem tegen mijn nek voelde. Ik gleed met mijn vingertoppen over de zachte huid van haar smalle rug en drukte mijn neus in haar krullen, immens opgewonden door haar onschuldige opmerkingen.
"Omdat je fucking onervaren bent, baby." fluisterde ik gesmoord terug, mijn sigaret nog steeds in mijn mondhoek. Ze zuchtte diep, alsof ik haar net het slechtste nieuws dat ze mogelijk kon indenken had gegeven, en knikte toen langzaam, alsof er niets anders opzat dan het te aanvaarden. Ik glimlachte geamuseerd en snoof haar heerlijke geur op.
"Dus je hebt niet gedronken?" vroeg ik. Ze lachte, abrupt weer vrolijk, en gaf een zachte kus op mijn hals. Zo sloeg haar armen losjes rond mijn nek.
Snel greep ik de rand van haar jurkje en trok het naar beneden, want door haar nonchalante gebaar was de stof gevaarlijk ver naar boven gekropen, en ik zag met een woeste blik hoe de ogen van enkele jongens in de buurt naar haar lichaam gezogen werden. Snel keken ze weer weg toen ze mij zagen en beseften dat Lily bij mij hoorde. Ze durfden geen confrontatie met me aan te gaan, hoe dronken ze ook waren.
"Jawel. Ze zeiden dat ik toch moest drinken, ook al had ik bijna niets van wat ze zeiden al gedaan." antwoordde ze opgewekt. Toen giechelde ze en verstrengelde haar vingers in mijn haar. Ik grijnsde en keek naar het aangeschoten meisje voor me.
Snel haalde ik de restant van mijn sigaret uit mijn mond en liet het vervolgens vergeten tussen wijs- en middelvinger bungelen, zodat ik voorover kon buigen en een snelle kus op haar mond kon drukken terwijl ik haar met mijn hand op haar blote rug tegen me aan drukte. Ze liet haar palmen tot op mijn borstkas glijden. Het was echter niet voldoende...
Onmiddellijk nadat ik me met een smakje teruggetrokken had, overbrugde ik de afstand tussen ons opnieuw en nam ik haar onderlip hebberig tussen die van mij. Ze leek zich niet te storen aan de smaak van nicotine, want ze opende haar mond en liet het puntje van haar tong langzaam langs mijn tanden glijden. Plagerig likte ik met die van mij in haar mond, voor ik mijn hand op haar achterhoofd in haar zachte krullen verstrengelde en haar verlangend doch speels begon te kussen. Gesmoord giechelend aanvaardde ze mijn ondeugende liefkozingen. Toen ze zich weer terugtrok, drukte ik mijn lippen kort op haar voorhoofd. Plots liet ze haar handen zakken en krulde ze rond mijn armen, voor ze zich omdraaide in mijn greep en achteruit tegen mijn borstkas leunde, ontspannen en met een prachtige glimlach rond haar lippen. Dit alles leek zo natuurlijk te komen tussen ons. Het was angstaanjagend hoe comfortabel we ons bij elkaar en bij onze liefkozingen en tedere gebaren voelden. Ik sloeg mijn arm rond haar middel en richtte me opnieuw op de kring rond ons, negerend hoe goed het voelde haar op deze manier in het openbaar vast te kunnen houden.
Ik mocht me niet zo voelen.
Toen ik mijn sigaret had opgerookt en de peuk achteloos had uitgeduwd op het aanrecht terwijl ik de rook als een laatste zilveren wolk uitblies, reikte ik met mijn vrije hand achter me naar een nieuwe rode beker. Ik zuchtte verveeld en griste een fles drank van het aanrecht, negerend dat de groep meisjes onmiddellijk vol interesse naar me keken. Ik goot een flinke scheut in de beker en mixte het met iets non-alcoholisch, voor ik het voor Lily's gezicht hield. Ze onderbrak haar gesprek met Liam en bedankte me verrast, waarna ze het vastgreep en een slok nam. Ze maakte een goedkeurend geluidje en dronk genietend verder, tot ik haar tegenhield met een kus op haar wang en de beker uit haar hand stal. Ik plaatste mijn mond over de verleidelijke afdruk van haar lippen en goot de rest moeiteloos naar binnen. Ik glimlachte en drukte een zachte kus op haar slaap, voor ik haar losliet en de beker weer opvulde, ook al wist ik diep van binnen dat het voor geen van beiden een goed idee was veel te drinken. Maar het kon me niet schelen. Ik was te bedwelmd door de drank en mijn gevoelens voor Lily.

--
Sorry dat ik zo lang niets van me heb laten horen! De zomer was druk, druk, druk, en dit semester is ook enorm stressy! Gelukkig is de ergste periode voorlopig wel even voorbij (hoop ik). Ik durf niet te beloven wanneer ik opnieuw upload, maar ik zweer dat het zeker niet zo lang zal duren als de vorige keer!
Hoe gaat het met jullie?
xxx

Reacties (10)

 • GossipGirl21

  Mooi geschreven ze

  2 jaar geleden
 • Smexy

  Oh my gosh, dit is zo verdomd goed. So happy om te lezen dat Harry zich eindelijk openstelt en meer affectie toont in een menigte. Ze zijn zo cute samen, kan niet wachten om verder te lezen.

  2 jaar geleden
 • Eelien

  Oh, meid! Wat kan jij fantastisch schrijven! Ik hou werkelijk echt van je schrijfstijl! (:
  En ze zijn zooooo schattig samen! :o

  2 jaar geleden
 • NicoleStyles

  (H)(H)OMG I'm sooo in love with this!!!!!!
  De manier waarop je dingen beschrijft, hemels(H)

  2 jaar geleden
 • ZaynStylesS

  Aaaaaah snel verder!!

  2 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen