Foto bij 044

does it make me weak
or rather just human
that I run away
from the things
I love the most
the moment
they begin
to hurt me?
-Christopher Poindexter

Harry Styles


Om twee uur 's nachts kon ik zeggen dat ik officieel aangeschoten was. Ik zat in de sofa naast Aiden en aanvaarde de joint die hij naar me uitstak met een luie grijns. Ik had mijn meisje al een poosje niet meer gezien, en hoe meer alcohol ik dronk, hoe wanhopiger ik verlangde naar haar aanwezigheid en lichaam tegen het mijne. Daarbij kwam dat ik door mijn dronken toestand voortdurend de neiging had in mijn hoofd naar haar te refereren als mijn Lily. Oeps.
Ik ontvlamde de joint en nam een lange gulzige trek.
Onmiddellijk ontspande ik in de kussens achter me en liet mijn ogen over de intussen al een stuk kleinere massa glijden, op zoek naar haar.
"Heb je Lily gezien?" vroeg ik met een zucht aan Aiden. Hij wees met zijn wijsvinger naar een groepje meisjes op enkele meters van ons verwijderd. Mijn lippen verwijdden wat toen ik haar zag. Ze lachte vrolijk en danste op de maat van de muziek met Stella's handen in de hare. Op de meest fucked up sexy manier bewoog ze haar heupen mee met de dreunende bassen. De weinige lichten in de ruimte gaven haar huid een verleidelijke glans, elke welving van haar lichaam perfect accentuerend. Ze straalde, in tegenstelling tot de bezwete, uitgebluste meerderheid van de dronken mensen in de loft.
"Fuck." gromde ik, voor ik nog een langzame trek nam en haar verder bestudeerde.
"Je hebt het zwaar te pakken, man." grijnsde Aiden naast me. Ik haalde slechts mijn schouders op en blies de rook achteloos uit.
"Kijk naar haar, fucking hell. Ze is fucking perfect." antwoordde ik, mijn woorden wanordelijk en langzamer dan gewoonlijk. Hij humde en liet zijn blik evenzeer over haar heen glijden.
"Fuck, ik bedoelde het niet letterlijk. Haal je fucking ogen van haar af." snauwde ik gefrustreerd. Met een grinnik keek hij mij weer aan. Ik lag met een gelukzalige grijns naar haar te staren, achterover geleund in de kussens.
"Iedereen kijkt naar haar." verdedigde hij zichzelf. Ik tikte de as van mijn joint nonchalant af op de grond en klemde mijn tanden op elkaar. Kort keek ik naar de mannen rond haar, en ik stootte een geërgerd geluidje uit toen ik merkte dat hij gelijk had.
"Lily!" riep ik luid. Ik wilde niet dat ze daar bleef staan, blootgesteld aan alle opgehitste, opgewonden jongens rond haar. Ze draaide zich om en lachte lief toen ze mij zag zitten. Onmiddellijk liet ze Stella los, voor ze naar me toe huppelde. Aiden gaf me een schouderklopje en stond recht.
"Gedraag jullie." zei hij nog. Ik negeerde hem en stak de joint tussen mijn lippen, zodat ik haar op mijn schoot kon trekken toen ze voor me stond. Ze ging op mijn linkerbeen zitten, oppervlakkig in en uit ademend. Het dansen had haar uitgeput.
Ze fronste terwijl ze keek naar de rook die uit mijn neus kwam, maar toen sloeg ze haar hand voor haar mond. Ze had evenzeer wat te veel gedronken, en ik wist dat het voor een groot deel mijn schuld was. Ik had haar doorheen de avond te veel alcohol gegeven.
"Is dat een joint?" vroeg ze ontzet, haar ogen groot. Ik nam nog een trek en blies de rook grijnzend uit in haar gezicht. Kuchend duwde ze tegen mijn borstkas, maar ik bleef zitten waar ik zat. Ze greep mijn witte hemd in haar vuisten en liet haar ogen over me heen glijden.
Een hele tijd zei ze niets, maar toen kauwde ze op haar zachte, verleidelijk rode onderlip en zuchtte verslagen.
"Je bent zo mooi vanavond, Harry." bekende ze toen schijnbaar schaamteloos. Ze boog voorover en kuste mijn nek vluchtig.
"Ik bedoel, je ziet er altijd perfect uit." vervolgde ze afwezig, terwijl ze haar handen als steun op mijn borstkas zette en zich onhandig weer wilde opduwen. Met een grom hield ik haar tegen voor ze uit evenwicht van me viel.
Ik nam een laatste lange trek en stond toen recht, haar terwijl moeiteloos op haar voeten neerzettend en langs haar voorover buigend, zodat ik mijn joint kon uitduwen op de salontafel.
"Drugs zijn slecht voor je." zei ze belerend. Toen ik weer rechtop ging staan, keek ik haar aan met vernauwde ogen. De dikke rook verliet mijn gespreide neusgaten in grijze, schemerige wolken. High en dronken liet ik mijn blik over haar heen glijden, terwijl ze heen en weer wiegend op haar tenen ondeugend naar me lachte.
"Zegt de aangeschoten minderjarige." kaatste ik de bal terug. Haar mondhoeken krulden nog meer omhoog. Voor ik wist wat ik deed, had ik een stap vooruit gezet, mijn arm rond haar fijne middel gekruld en haar tegen me aan getrokken.
"Oh!" Struikelend viel ze tegen me aan, maar ik gaf haar de tijd niet te bekomen. Haar ontzet snakken naar adem veranderde op slag in een verraste, gesmoorde kreun, toen ik mijn hoofd opzij kantelde en haar vol op de mond kuste: "Mmmh." Haar kleine handen, waar ze op mijn borstkas geland waren nadat ze in mijn armen was gevallen, grepen onmiddellijk wanhopig verlangend in de witte, inmiddels groezelige stof van mijn hemd. Ik opende mijn mond tegen de hare -zij volgde mijn voorbeeld, en ademde oppervlakkig in en uit. Mijn hoofd tolde terwijl ik mijn hand in haar nek liet glijden en onze lippen zorgvuldiger versmolt. Mijn gezicht vertrok in een genietende grimas toen ze haar handen over mijn buik langzaam naar beneden liet glijden en haar vingers achter mijn broek haakte. Haast bevend uit ondraaglijk verlangen naar het prinsesje in mijn armen, kuste ik haar hard en vurig. Het was niet genoeg; ik wilde meer van haar. Ik trok terwijl zacht aan haar onderste blonde krullen -een rilling liep over haar naakte rug. Uiteindelijk was zij degene die de kus verbrak, met een zacht, nat, sensueel smakje. Nagenietend liet ik mijn mond over haar fijne gezicht zweven.
"Ga je mee dansen?" vroeg ze liefjes. Ik gromde en duwde mijn neus speels tegen die van haar.
"Ik dans niet." mompelde ik. Met een pruillipje keek ze naar me op.
"Alsjeblieft?" vroeg ze zacht, haar onschuldige ogen groot en smekend. Ze liet haar handen onder mijn hemd glijden en streelde langzaam over mijn verhitte huid. Met een zwaar gevoel in mijn benen leunde ik op haar. Ik leek haar aanraking intenser te voelen dan anders, een handig effect van de drugs, en genoot intens van haar zachte vingertoppen, drukkend in mijn rug.
"Fuck, al goed." lachte ik. Ik leek de muziek tot in mijn botten te voelen dreunen, levendig en opzwepend. Het maakte mijn seksuele verlangens naar haar enkel groter. Ik keek tussen ons in en liet mijn tanden in mijn onderlip zinken toen ik zag hoe belachelijk groot mijn handen leken op haar kleine lichaam.
Met een opgewonden kreun sleurde ik haar mee naar het midden van de woonkamer, voor ik haar nog optilde en naar mijn bed bracht. Ze zou door de grond zakken van schaamte als ze wist wat ik in mijn fantasieën van plan met haar was achter gesloten deuren. Ik negeerde de onthutste blikken die ik kreeg toen ik met haar op de dansvloer verscheen en greep Lily's middel zonder aarzeling, zodat ik haar grijnzend kon stimuleren tegen me te bewegen op de muziek. Ze legde haar kleine handen op mijn schouders en lachte schattig naar me, haar zachte blonde haar wild en krullend rond haar engelengezichtje. Fucking hell, ik adoreerde haar.
Kort keek ik langs haar naar de bekende gezichten rond ons, en grimaste walgend toen ik Louis en Emily voor ons zag staan. Overdreven sensueel schuurde ze met haar achterste tegen zijn kruis, haar te korte en strakke glitterjurkje belachelijk spannend rond haar lichaam. Komisch genoeg hadden ze allebei hun ogen op ons gericht, als om ons te imponeren. Ik had er waarschijnlijk zelfs mee kunnen lachen als Louis zijn fucking ogen niet voortdurend over mijn meisje heen had laten glijden. Ik wierp hem een duistere blik toe, tot hij zijn blik betrapt afwendde en zich weer op Emily focuste.
Met een ontspannen zucht liet ik mijn mondhoek omhoog krullen toen ik Lily's zachte lippen tegen mijn nek voelde.
"Ik heb Demi daarnet gezien." zei ze in mijn oor, over de muziek heen. Ik fronste en sloeg mijn armen rond haar heen, zodat ik haar haast beschermend -ik was fucking belachelijk- kon omarmen.
"Hmm?" vroeg ik ongeïnteresseerd.
"Ze keek zo kwaad naar me." lachte ze. Met een schamper geluidje leidde ik haar slanke lichaam op de maat van de muziek, nu meer in een intieme omhelzing dan een flirterige danspositie.
"Negeer haar, baby. Ze is niets waard." mompelde ik, voor ik mijn neus tegen die van haar drukte en haar al wilde kussen. Ze draaide haar hoofd echter en fronste.
"Wees niet zo gemeen. Iedereen is iets waard, Demi ook. Trouwens, ik denk dat ze verliefd op je is." reageerde ze vermanend.
Ik ving haar lippen toch voor ze zich opnieuw kon afwenden, en kuste haar vurig.
Ze was veel te fucking lief, zelfs voor iemand als Demi, die -als de rollen omgedraaid geweest waren, nooit hetzelfde over Lily zou gezegd hebben.
Shit, ik verdiende haar niet.
Ze hield nu volledig op met dansen en sloeg haar handen rond mijn nek. Plagerig beet ik in haar onderlip, maar liet er mijn tong langzaam over glijden voor ik me terugtrok.
"Jammer dat ik verliefd ben op iemand anders dan." grijnsde ik in haar oor. Met een zweem van een lach verstopte ze haar gezicht in mijn nek, plots verlegen.
Fuck, ze was zo fucking schattig.
Toevallig ving ik Liams blik over haar schouder. Ontzet staarde hij ons aan, zijn ogen groot en zijn mond open. Ik besefte hoe we moesten overkomen voor iedereen rond ons, maar ik was te beneveld -zowel door de drugs en alcohol als door haar, om erom te geven. Het kon me geen fuck schelen wat ze dachten.
"Wil je nog iets om te drinken, Lil?" vroeg ik met mijn lippen tegen haar oorschelp en luid genoeg, zodat ze me zeker kon horen over de muziek heen. Ze liet haar handen langs mijn zijden tot op mijn heupen glijden en schudde haar hoofd.
"Nee, ik ben al aangeschoten genoeg." lachte ze. Onverwachts slaakte ze een opgewonden gilletje tegen mijn hals en greep mijn handen rond haar onmogelijk smalle middel vast, net toen de afspeellijst op Nialls laptop, aangesloten op de boksen, van nummer veranderde.
"Ik hou van dat liedje!" riep Lily enthousiast, achteruit buigend. Ik trok een wenkbrauw op.
"Ik wist niet dat ze je in Sands Point naar dansmuziek lieten luisteren." grijnsde ik. Ze lachte vrolijk en bewoog haar heupen ontspannen op de beat.
"Deden ze ook niet. Maar Sophia laat het altijd horen als we ons klaarmaken voor Louis' feestjes." verklaarde ze opgewonden.
Ze tilde mijn hand op en draaide onder mijn arm door, zodat de stof van haar jurkje rond haar slanke bovenbenen fladderde en haar krullen mee zwierden rond haar prachtige gezicht. Verlangend likte ik over mijn lippen, terwijl ik haar grinnikend bekeek.
Een hele tijd bleef ik met haar dansen, tot ik mezelf voelde ontnuchteren en de rush van de drugs begon uit te werken. Abrupt had ik er genoeg van, en haast gefrustreerd begon ik haar oplettender te bestuderen. Ontspannen en vrolijk danste ze op de tonen van de opzwepende muziek. Ze zag er fucking onweerstaanbaar uit. Haar huid glansde verleidelijk en was zichtbaar op alle juiste fucking plekken door de bovenhelft van haar witte jurk. Op de meest martelend sexy manier bewoog ze haar perfecte lichaam terwijl zij en Stella de meest absurde moves showden, al leek ze het amper te beseffen; haar mooie grote ogen keken me even naïef en onschuldig als altijd aan. Ze had geen fucking idee van wat ze met me deed, en het maakte haar zo mogelijk enkel nog aantrekkelijker.
Naar haar kijken was op slag niet voldoende meer.
Plots dook ik achter haar op en stopte haar met mijn handen rond haar heupen abrupt in het midden van haar pirouette met haar vriendin. Geschrokken snakte ze naar adem toen ze mijn lippen tegen haar hals voelde.
"Harry..." prevelde ze. Ik drukte mijn mond tegen haar oor en hijgde oppervlakkig.
"Kom mee naar mijn kamer, Lily." smeekte ik haar. Tot mijn genoegen zag ik kippenvel op haar dunne bovenarmen verschijnen.
Ademloos knikte ze.
Gedetermineerd en ondraaglijk hard verlangend naar haar, verstrengelde ik onze vingers en trok haar mee, weg van de woonkamer. Ik slalomde tussen de overgebleven feestvierders door en negeerde het uitgelaten, veelzeggende gejoel van Niall en Aiden achter ons. Lily huppelde opgewonden met me mee, terwijl ik mijn sleutel uit mijn broekzak haalde.
Snel opende ik mijn kamerdeur, niet gevend om de blikken die we kregen, en nam haar mee naar binnen. Met gejaagde ademhaling gooide ik de deur weer dicht en sloot hem, voor we nog onwelkome bezoekers kregen. Direct erna draaide ik me om naar Lily en trok haar perfecte lichaam haast ruw tegen dat van mij.
Ik duwde mijn mond hard op die van haar en verstikte haar haast in mijn omhelzing toen ik mijn armen stevig rond haar heen sloeg. Met onderzoekende vingers sjorde ik haar witte jurkje gretig omhoog. Er niet om gevend dat mijn kus nat en gejaagd was, krulde ze haar armen verlangend rond mijn nek en begroef ze haar handen in mijn dikke krullen. Schaamteloos smakkend en hijgend tegen en in haar mond, struikelde ik blindelings met haar naar mijn bed. Onhandig liet ze zich achteruit leiden.
Ze viel haast achterover toen ze de houten rand van mijn bed tegen haar benen voelde, maar snel steunde ik met mijn knie op mijn matras en ving haar op. Wild kussend met vingers verstrengeld in warrig haar, handen rukkend aan stof, tilde ik haar wat op met mijn arm rond haar middel. Ik landde op haar toen ik, nog steeds compleet vervlochten met haar, haar kleine lichaam onaangekondigd liet neervallen op mijn matras. Met een gesmoord gilletje landde ze op de koele lakens, voor ze me kort van zich afduwde met haar handen op mijn borstkas. Met bijna zwarte ogen, verwilderde krullen in mijn ogen en gezwollen lippen keek ik oppervlakkig ademend op haar neer. Mijn handen steunden naast haar hoofd.
"Fuck, baby girl." kreunde ik, gek van verlangen, terwijl ik de engel onder me bestudeerde. Haar blonde, zachte haar krulde rond haar hoofd op mijn matras; haar roze volle lippen waren getuit. Vluchtig gleden mijn ogen over haar slanke, delicate lichaam: haar fijne schouders en heupen, de veelbelovende, plagerig zichtbare welving van haar kleine borsten, en haar romige, melkwitte huid, zo glad en zacht. Ademloos keek ze naar me op, terwijl ze me gewillig haar lange, smalle benen liet openduwen.
"Harry." kreunde ze haast smekend, en het was het meest fucking sexy geluid dat ik ooit had gehoord. Mijn volledige lichaam stond in vuur en vlam voor haar. Fuck, ik zou mijn ziel verkopen als dat betekende dat ik haar volledig zou mogen hebben. Ik wilde niets liever dan haar lichaam kunnen ervaren, die heilige, hemelse verbintenis met de droom in mijn armen kunnen aangaan. Me diep in haar kunnen begraven...
Terwijl ik haar opnieuw kuste, boog ik over haar heen en schoof mijn arm onder haar rug, zodat ik met haar naar mijn hoofdeinde kon kruipen. Ze greep me steviger beet en ontspande toen ik haar, haar gewicht gedragen hebbend, neerlegde in mijn kussens. Met een ongeduldige, gefrustreerde grom duwde ik de stof van haar jurk omhoog, tot aan haar middel, en verbrak onze kus. Hijgend keek ik tussen ons in. Ik beet hard op mijn onderlip toen ik haar kleine witte broekje zag, synchroon met haar bleke huid -zo fucking puur en zacht.
"Is dit oké, baby?" vroeg ik naar bevestiging en toestemming. Ze knikte, zeker van haar stuk, en hief haar heupen al verwachtingsvol op. Met een opgewonden grijns bracht ik mijn hand tussen haar benen en duwde mijn duim ruw tegen haar meest gevoelige plekje, over de stof van haar broekje heen, mijn lippen tegen haar hals. Onmiddellijk snakte ze verleidelijk naar adem en bewoog ze onder me, alsof ik haar met mijn aanraking een elektrische schok had gegeven. Zo fucking gevoelig was ze op dit moment.
Met een kreun liet ze haar tanden in haar volle onderlip zinken en haar benen verder openvallen, maar net toen ik de dunne stof opzij wilde duwen en haar echt wilde aanraken, hield ze me tegen.
"Wacht, Haz." protesteerde ze, haar kleine hand rond mijn pols. Vlinders fladderden hevig rond in mijn onderbuik toen ik haar vertederende koosnaampje hoorde. Niet-begrijpend keek ik echter in haar mooie ogen. Ze opende haar mond aarzelend, maar bloosde toen en duwde zich omhoog, haar handen achter zich.
"Wat scheelt er?" vroeg ik, mijn stem hees. Teleurgesteld trok ik mijn hand terug. Ik probeerde zo min mogelijk te kijken naar haar prachtige, halfnaakte lichaam, dat ik zonder haar toestemming niet zou aanraken, ook al wilde ik niets liever dan dat. En haar op die manier, met haar slanke benen open voor me zien zitten hielp niet.
"Hmm, prinses?" drong ik aan, strelend over haar zachte wang, toen ze niet onmiddellijk een antwoord gaf.
Na enkele seconden begon ze twijfelend: "Ik... Ik wil jou goed laten voelen."
De adem stokte in mijn keel.
"Mij?" herhaalde ik dommig en op hese toon, terwijl verboden fantasieën mijn gedachten overnamen. Ze knikte en haakte de vingers van haar ene hand achter de rand van mijn broek.
"Ja, heel graag." fluisterde ze. Ze keek me aarzelend aan.
"Wil je me leren je goed te laten voelen?" vroeg ze op de meest onschuldige manier mogelijk. Slikkend haalde ik mijn vingers door haar blonde warrige krullen, op slag volledig ontnuchterd.
"Fuck, ik... Natuurlijk wil ik dat, Lily. Maar je hebt gedronken. Misschien zou je anders niet..."
"Ik ben niet dronken meer." verdedigde ze zichzelf. Haar ogen keken me inderdaad helder en oplettend aan.
"Ik wil niet dat je je verplicht moet voelen dingen met me te doen, oké?" mompelde ik, al kreunde ik toch onbedoeld toen ze mijn riem langzaam en onhandig begon te openen.
"Ik voel me niet verplicht." fluisterde ze. Ik boog voorover en kuste haar verlangend.
Aftastend en voorzichtig greep ik haar slanke heupen en draaide ons om, zodat ik neerzat op mijn matras en ik haar schrijlings op mijn schoot kon plaatsen. Ze drukte haar zachte lippen herhaaldelijk en teder op die van mij, in een reeks liefdevolle kusjes. Mijn hart sprong haast uit mijn fucking borstkas.
Traag opende ze de knopjes van mijn hemd, lippen onoplettend getuit tegen de mijne, tot ze de witte stof over mijn schouders kon duwen en ik het kledingstuk uit kon schudden. Ze kuste me abrupt intenser, haar handen op mijn naakte borstkas, die van mij rond haar middel
Plots boog ze lichtjes blozend achteruit en ademde nerveus in en uit via haar mond. Nog voor ik iets had kunnen zeggen, had ze ons oogcontact verbroken en keek ze naar beneden tussen ons in.
Met ingehouden adem zag ik hoe ze mijn riep rinkelend verder opende; erna mijn broekknop en rits. Haar handelingen waren langzaam, aftastend. Ze richtte zich wat op toen ze klaar was, zodat ik mijn heupen kon opheffen en haar mijn jeans traag naar beneden, tot aan de helft van mijn bovenbenen kon laten trekken.
Zenuwachtig richtte ze haar ogen op mijn zwarte boxer, mijn erectie prominent.
"Lukt het, Lil? We kunnen stoppen als je er niet klaar voor bent." mompelde ik, terwijl ik mijn hand op haar wang legde, al was ik ongelooflijk fucking opgewonden en verlangde ik meer naar haar aanraking dan naar wat dan ook.
"Het lukt." knikte ze direct, haar heldere stem zacht en lichtjes trillend.
Fucking hell, dit was echt aan het gebeuren. Ik had even tijd nodig om te beseffen dat de onervaren schoonheid op mijn schoot net had voorgesteld me op de meest intieme manier mogelijk aan te raken. Hoe fucking lang had ik hier niet al naar uitgekeken?
"Ik weet niet... Ik heb dit nog nooit gedaan. Hoe begin ik met...?" begon ze aarzelend. Ze beet zacht op haar volle roze onderlip en keek me met grote onzekere ogen aan, smekend om hulp met haar blik. Ik was haar eerste jongen...
Ik schoof wat achteruit, tot ik tegen mijn hoofdeinde kon leunen.
"Kom hier, baby. Geef me eerst nog een kus." mompelde ik, vastbesloten haar op haar gemak te stellen. Haast opgelucht deed ze wat ik vroeg. Ik verstrengelde mijn handen in haar zachte haar terwijl ze haar lippen tegen die van mij bewoog, eerst aftastend maar daarna beslister.
Toen ik haar volledig had voelen ontspannen op mijn schoot, greep ik haar ene hand heel voorzichtig, bang haar af te schrikken, en leidde hem naar beneden. Haar ogen vlogen open, en als bevroren hield ze op haar mond tegen die van mij te bewegen.
"Goed zo?" vroeg ik ter bevestiging, gesmoord tegen haar zachte lippen. Ze humde en beet heel lichtjes in mijn onderlip, terwijl ik haar vingers rond me heen vouwde, over de stof van mijn boxer heen. Onmiddellijk voelde ik het vuur in mijn binnenste aanwakkeren.
"En nu?" fluisterde ze onzeker. Ze boog zich achteruit en keek nieuwsgierig tussen ons in. Met een frons tussen mijn wenkbrauwen leidde ik haar handelingen, mijn hand rond die van haar. Met verwijde lippen keek ze tussen ons in, haar grote ogen verwonderd en onschuldig. Ze liet me nu al beter voelen dan welk meisje dan ook ooit had gekund. Langzaam liet ik haar los, want fuck, ze had mijn hulp duidelijk niet nodig.
Met een diepe kreun greep ik haar bovenbenen in mijn hand, terwijl ze me in haar palm hield en haar slanke vingers aarzelend rond me heen bewoog over de dunne stof van mijn onderbroek. Plots liet ze me los en greep de rand van mijn boxer. Met onregelmatige ademhaling hielp ik haar het over mijn heupen naar beneden te trekken, zodat ze me helemaal kon onthullen. Ze liet een trillerige zucht horen toen ze me naakt onder haar zag zitten. Haar ogen werden bijna naar mijn kruis gezogen. Ze was er duidelijk niet op voorbereid geweest me in opgewonden toestand te zien, en met rode wangen keek ze weer naar me op.
"Hoe... Hoe kan het nog groter zijn dan de vorige keer dat ik je gezien heb?" vroeg ze kleintjes. Als ik niet zo fucking hard had verlangd naar haar, had ik waarschijnlijk kunnen lachen om haar naïeve opmerking. Toen ze de geamuseerde fonkeling in mijn ogen zag, zuchtte ze gefrustreerd.
"Ik bedoel... Ik weet hoe! In de biologieles hebben we..." Vertederd door haar boog ik voorover en kuste haar opnieuw, zodat ik haar het zwijgen kon opleggen. Ik was niet geïnteresseerd in haar fucking biologielessen. Ik wilde enkel haar kleine hand rond me.
"Hoe ga je ooit in... In..." begon ze, toen ze zich achteruit had getrokken, voor ze op fluistertoon en beschaamd vervolgde: 'In mij passen, Harry?" Ik klemde mijn tanden op elkaar. Haar nog maar horen spreken over die mogelijkheid maakte me al volledig gek. Het idee alleen al dat ik misschien ooit het privilege zou verdienen haar op die manier te hebben, haar kleine lichaam zo perfect rond me te voelen... Fuck.
"Je lichaam kan het wel aan, baby." antwoordde ik zo geduldig mogelijk, ook al werd ik met de seconde opgewondener. Ze knikte langzaam maar zweeg enkele seconden. Had ze twijfels?
"Ben je hier klaar voor, prinses?" prevelde ik toen hees. Ik wilde niet dat ze dingen deed die momenteel misschien nog een stap te ver gingen voor haar. Ik wilde niets overhaasten. Ze knikte echter onmiddellijk.
"Toon me hoe het moet." vroeg ze, terwijl ze haar vingers in een nerveus gebaar in elkaar vouwde in haar schoot. Ik beet op mijn onderlip en greep haar rechterhand met die van mij. Haar lippen verwijdden wat toen ik hem naar mijn mond bracht en met mijn warme tong aan haar palm likte. Blozend en met ingehouden adem nam ze mijn lengte voorzichtig vast toen ik hem erna naar beneden had geduwd; ik sidderde genieten door de sensatie van haar zachte hand rond mijn overgevoelige huid.
Ik hield een opgewonden kreun in en verwijdde mijn lippen in de plaats terwijl ik haar met mijn hand rond de hare toonde hoe ze me het beste gevoel ter wereld kon geven. Langzaam bewoog ze haar vingers op en neer.
"Fuck." gromde ik, voor ik haar losliet en mijn hoofd ontspannen tegen de houten rand van mijn bed achter me liet rusten, mijn rug tegen het hoofdeinde.
"Is het goed zo?" vroeg ze onzeker met haar zachte heldere stem. Ik humde en fronste genietend.
"Je kan wat... Shit, je kan wat sneller gaan, baby." spoorde ik haar hees aan. Met grote ogen bleef ze naar haar handelingen kijken, terwijl ze deed wat ik vroeg en het tempo opdreef. Haar zachte warme palm gleed vloeiend over me heen, op en neer, op en neer, op en neer, tot ze mijn hele wereld liet tollen en ik haar naam met een opgewonden kreun uitstootte. Gestimuleerd door mijn bevestiging verstevigde ze haar greep, maar met een grimas kneep ik in haar dijen.
"Niet zo hard, Lil." snauwde ik haast. Ze schrok, want onmiddellijk hield ze op haar vingers rond me te bewegen, mijn stijve lengte pulserend in haar kleine hand.
"Sorry." fluisterde ze ontzet, voor ze voorzichtig verderging, aftastend hoe ver ze kon gaan. Ik bestudeerde haar lichaam opgewonden, terwijl ik de rand van haar jurkje verder omhoog duwde en haar slanke bovenbenen in mijn grote handen nam.
Met grote nieuwsgierige ogen keek ze naar me op, alsof ze gefascineerd was door het genot dat ze me gaf, vertaald in mijn vertrokken gezicht. Haast verwonderd keek ze weer tussen ons in, terwijl ze met de nagel van haar duim tergend traag en voorzichtig van de onderkant van mijn lengte tot aan het einde gleed. Een zalige rilling liep over mijn rug, en een diepe hese kreun rolde over mijn lippen. Ze boog voorover en kuste me haast zwoel toen ze zelfverzekerd besefte dat ze instinctief iets juist had gedaan. Haar warme mond rustte even geopend tegen die van mij.
Aarzelend liet ze haar tong naar binnen glijden, haar kleine hand intussen sneller rond me bewegend.
Opgewonden greep ik haar middel en drukte mijn nagels in haar onderrug, zodat ze me nog wat gepassioneerder kuste. Ze verbrak de kus en boorde haar tanden echter in haar onderlip toen ze me over haar martelend zachte huid voelde krassen, langzaam naar boven en opzij tot aan haar zijden.
"Fucking hell, Lily." gromde ik. Ik leunde achteruit tegen het hoofdeinde van mijn bed en bleef mijn ogen op haar gericht houden. Ik wilde me er elke seconde bewust van zijn dat ik net haar handen rond me heen voelde. Dat zij degene was die me zo fucking goed liet voelen. Mijn perfecte meisje.
Haast plagerig gleed ze met haar duim over de gevoelige top van mijn lengte, zodat ik fronste en mijn neus genietend optrok. De zalige hitte in mijn onderbuik brandde steeds heviger, tot op het punt dat ik met teleurstelling besefte dat ze niet lang nodig zou hebben me te laten komen.
"Is dat... Is dat oké?" vroeg ze aarzelend. Ik knikte kreunend, bevestigend dat ze goed bezig was.
Opgewonden duwde ik mijn heupen wat omhoog onder haar kleine lichaam, wanhopig verlangend naar haar.
Fuck, ik kon niet wachten in haar te zitten. Ze likte over haar lippen en ging geconcentreerd verder, al bloosde ze wel schattig toen ze opkeek en besefte dat ik naar haar aan het kijken was. Met een opgewonden kreun liet ik mijn duimen langs de welving aan de zijkant van haar borsten glijden, zichtbaar op de meest martelende, verleidelijke manier in haar jurk.
Die fucking jurk.
Ik greep haar andere hand en vouwde hem rond mijn linkerbal, zwaar en gevoelig in haar zachte greep. Ze snakte lichtjes naar adem, maar aangespoord door mijn vingers rond haar pols rolde ze hem in haar palm. Verslavend zalige vlammen likten aan mijn onderbuik, reikend naar mijn kruis en smachtend naar mijn ontlading.
Ze boorde haar tanden in haar onderlip en nam de andere nu vast, hem evenzeer masserend terwijl ze haar kleine hand nog steeds op en neer mijn lengte bewoog.
Nog even...
Ze dreef het tempo nog wat op en keek verwachtingsvol naar mijn gezicht, duidelijk vastbesloten me zo goed mogelijk te laten voelen.
"Fuck, je doet het zo fucking goed, prinses." mompelde ik schor. Ik leek de controle over mijn lichaam te verliezen, en terwijl mijn eindeloze hoeveelheid gevoelens voor haar mijn hart lieten daveren en mijn lijf op de meest zalige manier lieten ontbranden, zorgden haar handelingen voor een eerder lichamelijk, ondraaglijk groot genot. Het was veel te fucking veel, al die sensaties; meer dan ik ooit had ervaren. Niemand had me ooit zo'n fucking fantastisch gevoel gegeven.
Opgewonden nam ik haar perfecte achterste in mijn grote handen en drukte mijn vingertoppen in haar huid, gevaarlijk dicht bij haar kruis. Ze kreunde zachtjes, zodat een schok door mijn lichaam gleed en ik rilde uit genot.
"Shit, ik ga komen, Lily." prevelde ik, terwijl ik tussen ons in keek en met een hese vloek keek naar hoe ze haar hand rond me bewoog.
Ze duwde haar duim zachtjes op de top van mijn lengte en bleef er plagerige cirkels tekenen, zodat ik herhaaldelijk kreunde en mijn heupen onrustig onder haar bewoog.
"Lil, ik... Fuck." gromde ik. Mijn stem sloeg over, en opgewonden keek ik in haar prachtige ogen. Ik wilde haar kunnen aankijken wanneer ik... Een laatste beweging van haar duim en ze duwde me over het randje.
"Aaah, verdomme!" vloekte ik hees, terwijl zwarte vlekken voor mijn ogen verschenen en ik heviger dan ooit kwam, me afvragend hoe ze in godsnaam zo'n fucking impact op me kon hebben. Ik fronste en kreunde haar naam opgewonden, voor ik mijn tanden in mijn onderlip liet zinken en mijn hoofd achteruit kantelde, met haar middel in mijn grote handen.
Ik kwam haast explosief op haar vingers en mijn onderbuik, en protesterend schudde ik mijn hoofd toen ik haar voelde vertragen.
"Fuck, niet stoppen, baby." mompelde ik. Ze deed wat ik vroeg en leidde me door mijn orgasme. Ademloos kneep ik mijn ogen dicht en duwde mijn heupen omhoog, terwijl een laatste hete lading op haar roomkleurige dij landde, haar pure, voor onze ontmoeting nooit onzedig aangeraakte huid ontsierend door mijn opwinding. Ze bewoog haar hand langzamer rond me en liet me uiteindelijk los, haar grote ogen vol ontzetting en verwondering.
Met een luie grijns leunde ik achterover.
"Fucking hell." lachte ik ongelovig, voor ik volledig ontspannen in mijn onderlip beet. Ze ademde hoorbaar in en uit, terwijl ze haar onschuldige blik van slag over haar linkerbovenbeen liet glijden. Ik liet mijn vingertoppen over de oneerbare restanten van mijn orgasme glijden; de sporen voelden warm en plakkerig op haar zachte pure huid.
"Harry..." begon ze onthutst, toen ik mijn hand met schitterende ogen en verwijde pupillen tot bij haar mond bracht. Ze twijfelde even, maar gaf toen toe aan mijn wensen. Aarzelend nam ze mijn wijs- en middelvinger tussen haar volle roze lippen, en liet haar zachte tong er aftastend rond cirkelen. Ze knipperde met haar wimpers en liet haar ogen op de meest verleidelijke manier dichtvallen, terwijl ze nu schijnbaar genietend aan mijn vingertoppen zoog. Ze cirkelde haar kleine hand rond mijn pols.
Damn it, Lily.
Haar lippen maakten een smakkend geluidje toen ik mijn hand terugtrok. Ik boog voorover, zodat ik haar verlangend kon kussen. Ze kreunde tegen mijn mond en liet haar jonge, onervaren lichaam gewillig betasten door mijn gulzige, gretige handen.
Plots duwde ze me achteruit met haar palmen op mijn borstkas en keek ademloos in mijn ogen.
"Was het... Was ik goed? Deed ik het oké?" vroeg ze onzeker. Ik lachte ongelovig en trok terwijl onhandig mijn broek en boxer weer over mijn heupen naar boven onder haar.
"Je was fucking perfect." antwoordde ik. Ik kuste haar opnieuw en gromde genietend tegen haar warme mond terwijl ik in haar zachte krullen greep en haar met mijn andere arm rond haar middel stevig tegen me aan trok.
"Douche?" stelde ik toen voor tegen haar volle lippen. Ze humde instemmend en kuste mijn nek, terwijl ik met haar in mijn armen naar de rand van mijn bed schoof en rechtop ging staan, haar terwijl optillend. Ze bleef haar lippen tegen mijn hals drukken, met haar slanke benen rond mijn middel en haar vingers in mijn krullen. Ik wandelde met haar in mijn armen naar de badkamer en zette haar binnen, in het donker, op mijn wastafel.
Direct kuste ik haar opnieuw, en haast wanhopig liet ik mijn tong rond die van haar cirkelen. Fuck, mijn verlangen naar haar leek niet te stillen. Ze had me nog geen vijf minuten geleden laten komen, en ik was alweer opgewonden op het randje van krankzinnig.
Toen ik me lostrok, maakte ze een zielig radeloos geluidje en likte teleurgesteld over haar lichtjes gezwollen lippen. Ik grijnsde.
Ik kon haar even fucking gek maken als zij mij.
Langzaam ging ik de deur sluiten en het licht ontsteken, voor ik naar de douche wandelde en het water al liet stromen. Ik slenterde terug naar haar toe en greep haar ene onderbeen vast, zo traag en ontspannen tot ik zeker wist dat ik haar ongeduldig op de meest uitzinnige manier had gemaakt. Ze speelde zenuwachtig met haar vingers terwijl ik het bandje rond haar slanke enkel losmaakte en haar witte schoen uittrok. Ik herhaalde het proces met haar andere voet. Met een zucht streelde ze door mijn krullen.
Je had me nooit mogen tegenhouden toen ik mijn vingers daarnet tussen je benen had, baby; dacht ik vol leedvermaak toen ik haar opwinding haast in golven rond haar voelde resoneren. Me zien komen had haar seksuele verlangens duidelijk niet helpen stillen.
Haar borstkas ging fel op en neer terwijl ik mijn schoenen evenzeer uit schopte en mijn broek en boxer naar beneden duwde. Gretig liet ze zich van de wastafel tillen. Ze sprong haast van haar ene op haar andere been toen ik haar neerzette, en draaide zich op mijn verzoek om in mijn armen.
"Scheelt er iets, prinsesje?" plaagde ik haar, met leedvermaak kijkend naar haar onrustige lichaam. Ik trok langzaam aan de strik in haar nek en opende haar jurk, zodat ik het over haar heupen kon schuiven en op de grond kon laten vallen. Ze sloeg haar armen voor haar naakte borsten en kreunde zacht toen ik haar witte broekje ook voor haar uittrok. Vol genoegen zag ik hoe nat ze was toen ik gehurkt tussen haar verrukkelijke benen keek.
Met een tevreden zucht ging ik rechtstaan en trok haar mee naar mijn douche. Onmiddellijk liet ze zich evenzeer omarmen door het warme water, terwijl ik de glazen deur sloot en de douchekop in mijn hand nam.
"Heb je al spijt dat je me daarnet niet hebt laten afwerken waarmee ik begonnen was, Lil?" vroeg ik luchtig. Ze slikte. Ze wist waarover ik het had.
"Wil je dat ik je nu laat komen?" drong ik verder aan, terwijl ik haar met mijn vrije arm tegen me aan trok. Ze greep mijn bovenarmen vast en staarde me aan. Opnieuw geen antwoord.
Ik keek in haar grote ogen en genoot intens van de verlegen blosjes op haar wangen.
"Als je me niets zegt, kan ik je niet helpen, schatje." pestte ik haar.
"Ja." fluisterde ze, terwijl ze haar benen kruiste en wanhopig in mijn ogen keek.
"Ja wat?" drong ik aan.
"Harry..." smeekte ze me radeloos. Ik grijnsde en draaide aan de knop die de temperatuur bepaalde. Ik sloeg mijn arm opnieuw haar middel en bracht de douchekop tussen haar slanke benen. Ze slaakte direct een gilletje toen ze de ijskoude stralen tegen haar meest gevoelige plekje voelde. Trillend kreunde ze, terwijl ze haar handen steviger rond mijn getatoeëerde bicepsen klemde. Ik grinnikte toen ik haar erop betrapte niet verwacht te hebben dat de sensatie van water tegen haar ooit zo goed kon voelen.
"Goed zo, baby?" humde ik. Haar ogen draaiden weg terwijl ze knikte.
En vastbesloten haar goed te laten voelen hurkte ik voor haar, zodat ik mijn tong bij de waterstralen kon voegen om haar verder te stimuleren.

De volgende ochtend stond ik om half tien op met barstende hoofdpijn. Vandaag had ik voor het eerst weer afgesproken met Jim. Ik had binnen minder dan een week mijn volgende wedstrijd en mijn conditie was niet wat het zou moeten zijn nu ik dagen aan een stuk niet had gesport.
Ik was humeurig toen ik uit mijn slaap gerukt werd door mijn alarm en me verplicht moest losmaken van Lily. Ze droeg enkel mijn witte hemd van de avond ervoor en een schattig roze broekje, zichtbaar door de omhoog gekropen stof van haar slaapoutfit. Fronsend liet ik mijn ogen over haar heen glijden, terwijl ik me oprichtte. Ik was wakker geworden met haar lichaam beschermd in mijn armen, haar rug tegen mijn borstkas. Ik vroeg me af waarom mijn lijf elke nacht zo'n grote drang leek te hebben met haar tegen me aan te slapen. Ik had het nog nooit in mijn hele leven kunnen verdragen met een meisje in mijn omarming in bed te liggen, als het niet was voor de voor de hand liggende activiteiten tussen de lakens. Maar Lily...
Hoofdschuddend boog ik over haar heen en drukte een vluchtige kus op haar zachte wang, net toen ze bewoog en met een vertederend pruttelend geluidje wakker werd.
"Waar ga je naartoe?" vroeg ze hees. Ik legde mijn laken zorgvuldig over haar amper bedekte lichaam en kroop uit bed.
"Training." antwoordde ik kort. Ze pruilde en draaide zich naar me om, zodat ze oogcontact kon maken. Vermoeid liet ze haar blik over me heen glijden.
"Kan je niet afzeggen?" probeerde ze liefjes, terwijl ik naar mijn kast wandelde.
"Ik heb volgende week een wedstrijd, Lil." Ze fronste en kauwde nadenkend op haar onderlip. Met een zucht wreef ze in haar ogen.
"Een legale wedstrijd." verduidelijkte ik in een poging haar gerust te stellen. Geen reactie. Ik haalde een outfit uit en sloot de kastdeuren.
"Ga weer slapen, prinses. Ik zie je deze namiddag." knikte ik, voor ik naar mijn badkamer wandelde en ons gesprek beëindigde.
Toen ik even later de slaapkamer weer binnen wandelde, was ze alweer in slaap gevallen. Zo stil mogelijk verzamelde ik mijn spullen in mijn blauwe sporttas, verlangend naar mijn warme bed en de prachtige engel die erin lag. Met een laatste teleurgestelde blik op haar liep ik naar de woonkamer. Het was er een ravage. Ik griste nog snel iets mee uit de koelkast als ontbijt, ook al had ik amper honger door mijn martelende hoofdpijn.
De motorrit naar Jims trainingscenter liet me allesbehalve beter voelen. Het was fucking druk op straat, dus mijn humeur was zo mogelijk nog slechter toen ik even later parkeerde voor de deur en afstapte. Tot mijn irritatie stond Demi achter de balie, met een grote zonnebril op haar neus, waarschijnlijk om haar kater een beetje draaglijker te maken.
"Alleen?" snerpte ze toen ze me zag. Ik zuchtte en keek haar verveeld aan. Ze had een stapel papieren in haar hand, maar leek te vergeten waarmee ze bezig hoorde te zijn toen ze haar aandacht op mij richtte.
"Ik had gedacht dat je je nieuwste aanwinst bij zou hebben. Ze leek gisteren niet bij je weg te slaan." katte ze, duidelijk jaloers. Ik snoof.
"Grappig, want ze is nog niet half zo fucking wanhopig als jij." snauwde ik. Ik wilde al verder wandelen, maar ze slaakte een lange diepe zucht.
"Dus je bent nu opeens verliefd op haar? Ik dacht nochtans dat je niet aan liefde deed? Wat probeer je te vinden bij haar, Har? Ze is fucking preuts en saai. Eén blik op haar en ze krimpt al in elkaar." Ze liet haar stoere act varen en keek me nu haast radeloos aan.
"Ik mis je, oké? En ik weet dat jij weet dat ik je veel meer kan bieden dan haar." vervolgde ze.
Ik klemde mijn tanden op elkaar. Lily was alles behalve saai, fuck. Ze had meer inhoud en persoonlijkheid dan alle meisjes die zich voor mijn voeten smeten samen. Ze was zo fucking speciaal... Daarbij, nog geen twaalf uur geleden had ik haar in mijn douche hard laten komen met mijn tong tussen haar benen. Zo fucking preuts had ze er niet uitgezien terwijl ze mijn naam had gesnikt. En ik betwijfelde sterk dat ik iemand kon vinden die me even glorieus kon laten komen als haar.
Maar ik zweeg; mijn intieme ervaringen met haar waren voor niemands oren bestemd. In de plaats daarvan schopte ik het metalen standje vol reclamefolders naast de deur om. Honderden blaadjes dwarrelden in het rond.
"Oeps, mijn fout. Ziet ernaar uit dat ik je net extra werk heb gegeven. Ik zou je helpen, maar ik ben nogal gehaast. Ik moet straks terug naar mijn nieuwe aanwinst. Ze ligt thuis op me te wachten." gromde ik geërgerd, voor ik kwaad de inkomhal uitbeende. Misschien zou ze de volgende keer haar fucking arrogante mond leren houden over Lily. Ik hoorde haar luid vloeken achter me, maar ik negeerde het en liep gefrustreerd naar mijn kleedkamer.
Het was druk in de grote zaal toen ik even later binnenkwam en Jim zocht. Ik vond hem tot mijn frustratie en teleurstelling bij de fitnesstoestellen in de hoek.
Fuck. Ik had kunnen weten dat hij me na dagenlange rust mijn spieren zou laten trainen. Net waar ik geen zin in had.
Hij zwaaide naar me en tikte ongeduldig op zijn polshorloge.
Tegen mijn zin slenterde ik naar hem toe en schudde hem de hand toen ik voor hem halt hield.
"Hoe voel je je? Je verwondingen lijken beter te zijn." knikte hij. Ik haalde slechts mijn schouders op en leunde tegen het rek met gewichten achter me.
"Maar je ziet er verschrikkelijk uit. Heb je gisterenavond gefeest?" vroeg hij toen met een zucht. Ik knikte kort.
"Ga liggen. Ik heb de juiste gewichten al aan de bar bevestigd." mompelde hij verslagen, wuivend naar het toestel naast me.
Hij vervolgde klagend: "Het is een wonder dat je überhaupt wedstrijden kan winnen met de hoeveelheid alcohol die je drinkt en de sigaretten die je aan de lopende band oprookt. Je hebt toch geen drugs gebruikt?" Ik gromde geërgerd en ging liggen op de bank onder de halterhouder. Hij reikte me talgpoeder aan.
"Ja dus." snauwde hij. Met een laagje talg op mijn handen richtte ik mijn ogen op de bar boven me.
"Eén joint. Wind je niet zo op." zuchtte ik. Ik greep de bar met gewichten en spande mijn spieren op.
"Begin met tien." beval Jim, duidelijk geërgerd. Ik deed wat hij vroeg. Terwijl ik mijn armen trainde, wandelde hij rond me heen.
"Je moet gezonder gaan leven, Harry. Ik meen het." mompelde hij, toen ik klaar was en de bar hijgend terug op de houder legde.
"Ik win al mijn wedstrijden." protesteerde ik. Ik ging rechtop zitten en rolde mijn schouders achteruit.
"Ja, en het is een fucking wonder. Je draagt geen zorg voor je lichaam en je luistert naar geen woord dat ik je zeg." klaagde hij. Ik haalde slechts mijn schouders op.
"Je bent koppig, je hebt je woede niet onder controle en je werkt jezelf voortdurend in de nesten." raasde hij verder. Hem negerend wierp ik een gefrustreerde blik op de twee jonge vrouwen die even verder bij de loopbanden stonden en giechelend in mijn richting wezen.
Ik keek Jim pas weer aan toen ik hem hoorde zeggen: "...bent opvliegend. Geen idee wat Rose in je ziet." Met een grijns toonde ik hem mijn arm. Nonchalant kuste ik mijn biceps, voor ik mijn spier opspande en ernaar wees.
"Zou jij hieraan kunnen weerstaan als je haar was?" grinnikte ik. Hij liet zijn mondhoeken verslagen omhoog krullen.
"Doe er nog vijftien bij." lachte hij, knikkend naar de bar boven me. En met een arrogante hum ging ik liggen, denkend aan Lily en hoe ik het toch mooi voor elkaar had gekregen haar voor mij te winnen, biceps of niet.

Na mijn training stond ik nog een tijdje buiten met Jim, ontspannen rokend na een intensieve drie uur.
"Je bent niet in topvorm, maar ik had het erger verwacht na zaterdag. Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken om volgende week. Je vecht tegen Travis Johnson. Hij is nog niet half zo goed." stelde Jim me gerust. Ik knikte goedkeurend en nam nog een trek.
Na een kwartier beëindigde ik het gesprek en reikte al naar mijn sleutels in mijn jaszak.
"Zie ik je maandag voor mijn volgende training?" vroeg ik. Hij knikte.
"Twee uur 's middags. Zorg dat je op tijd..."
"Styles!" Ik bevroor.
Met ingehouden adem draaide ik me om, en vloekte binnensmonds toen ik niemand minder dan Finn fucking Peterson naar ons toe zag lopen. Het was in feite eerder strompelen, aangezien hij duidelijk nog steeds niet bekomen was van onze wedstrijd. Jim verstrakte naast me.
"Wat doe jij hier?" zuchtte mijn trainer geërgerd, maar Finn hief slechts zijn handen op.
"Ik sta buiten je fitness, Jim. Je kan me niet wegsturen." verdedigde hij zichzelf. Wantrouwig liet ik mijn ogen over hem heen glijden en snoof toen schamper.
"Ik heb je serieus toegetakeld." grijnsde ik. Hij grimaste.
"Twee gekneusde ribben." bromde hij. Zonder enig schuldgevoel knikte ik.
"Hoe gaat het met jou, Harry? Aan het genieten van je overwinning? Je meisje moet zo trots geweest zijn op je toen je speciaal voor haar van me won." Onmiddellijk verstrakte ik, net als anders op mijn hoede wanneer hij het over Lily had.
"Heeft ze je gepast bedankt?" vroeg hij suggestief. Jim nam mijn bovenarm vast en trok me moeiteloos terug met zijn indrukwekkend krachtige greep toen ik al een dreigende stap in Finns richting zette.
"Wat wil je?" snauwde ik kwaad.
"Dokters zijn duur, fuckboy. Zeker zonder verzekering. En aangezien jij degene bent die ervoor gezorgd heeft dat ik die rijke zakken moet betalen om me beter te maken, lijkt het me logisch dat jij me het nodige geld geeft." zei hij bijna nonchalant. Ik lachte schamper.
"Ben je fucking achterlijk? Je krijgt geen cent van mij." gooide ik in zijn gezicht. Hij zuchtte verveeld en verschoof zijn gewicht van zijn ene op zijn andere voet.
"Ken je Shotgun Mack nog? Groot, eng, uit de slechtere buurten van The Bronx. Hij heeft twee jaar geleden een tijdje met ons opgetrokken." vroeg hij me. Ik keek Jim kort aan, maar knikte langzaam toen ik me de zwarte intimiderende crimineel herinnerde. Ik had hem al tijden niet meer gezien, maar ik wist nog perfect hoe fucked up hij was.
"Hij is drie weken geleden vrij gekomen. Hij heeft een jaar en een half in de bak gezeten voor verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin." zuchtte Finn nep-afkeurend, ook al had hij zelf gelijkaardige, walgelijke criminele feiten op zijn kerfstok. Ik verstrakte en kneep mijn handen tot vuisten.
"Toevallig zag ik hem vorige week terug, drie dagen voor onze wedstrijd. Hij is komen kijken, weet je." knikte hij. Ik slikte en sloot kort mijn ogen.
"Hij was onder de indruk van je meisje." Mijn zelfbeheersing knapte.
"Fucking klootzak." grauwde ik, al naar hem toe stormend, maar Jim trok me ruw terug en ging tussen ons in staan toen ik Finn wilde aanvallen.
"Fuck, kalmeer, Harry! Kan je het andere mannen kwalijk nemen? Ze mag gezien worden!" daagde hij me verder uit. Ik ademde onrustig in en uit en klemde mijn tanden op elkaar. Ik kon al raden waar dit gesprek naartoe zou gaan.
"Hij was nogal teleurgesteld toen hij hoorde hoe beschermend je over haar bent. Maar ik heb hem gerustgesteld door te zeggen dat ze niet officieel de jouwe is. Dat je jezelf niet wil binden aan haar. Dat klopt toch nog steeds, nee?" vroeg hij met een grijns. Mijn borstkas ging fel op en neer, en ik werd opnieuw tegengehouden door Jim toen ik weer een stap vooruit wilde zetten. Ik moest alles in me ertoe aanzetten mijn trainer niet ruw aan de kant te duwen. Maar vechten zou alles enkel erger maken, en de situatie kon niet opnieuw uit de hand lopen.
"Je weet hoe Mack denkt, Harry. Alles wat niet officieel van een andere man is, is van hem." lachte Finn. Hij haalde zijn schouders op.
"Maar ik heb hem verteld dat je nogal gesteld bent op je engeltje."
"Het kan me niet schelen wie hij is. Als iemand het waagt te dicht in haar buurt te komen, maak ik hem kapot. Vertel hem dat maar." gromde ik. Hij trok zijn wenkbrauw op.
"Zal ik doen. Als je me het nodige geld heeft." onderhandelde hij.
"Dus je bent van plan me te chanteren nu je in de ring niet hebt kunnen winnen?" snauwde ik woest.
"Ik heb je altijd gewaarschuwd dat je geen gevoelens voor haar mocht krijgen, Harry! Ze is je zwakke plek geworden! Kijk naar je! Fucking zielig en afhankelijk van haar! Je valt in zwijm voor haar als ze nog maar met haar fucking wimpers knippert!" riep hij terug. Abrupt hield hij op met toneel spelen. Zijn ware aard kwam boven.
Ik ademde onrustig in en uit en overwoog mijn kansen. Ik wist dat Finn er niet voor terugdeinsde waarschuwingen en dreigementen waar te maken.
Een hele tijd zei ik niets, maar toen vloekte ik verslagen en haalde ik mijn handen trillend door mijn krullen. Ik had geen keuze...
"Hoeveel heb je nodig?" gromde ik uiteindelijk gefrustreerd. Hij grijnsde zelfgenoegzaam.
"Harry!" protesteerde Jim. Ik negeerde hem.
"Vijfhonderd. Cash." knikte Finn. Met gebalde vuisten keek ik hem aan.
"Laat je Lily daarna met rust? Je hebt gezworen niets meer te proberen als ik won." snauwde ik. Hij haalde zijn schouders op.
"Ik laat haar met rust. Maar ik sta niet in voor wat anderen met haar willen doen. Mack is ook..." begon hij, maar ik onderbrak hem woedend: "Fuck off. Doe niet alsof ik een fucking idioot ben. Ik weet heel goed dat jij verantwoordelijk bent voor zijn fucking 'interesse' in Lil."
Ik werd al misselijk als ik nog maar dacht aan gevaarlijke criminelen als Mack in haar buurt. Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht een risico te nemen en Finn niet te betalen, ook al maakte het me inderdaad zwak en afhankelijk.
Fucking gevoelens...
Ik had nooit van mijn hele fucking leven verliefd mogen worden op haar. Hoe mooi en lief en perfect ze ook was, we zouden toch nooit werken. We maakten geen schijn van kans samen, om zoveel verschillende redenen. Ik had sterk genoeg moeten zijn en aan haar moeten weerstaan toen het nog kon. Hell, ik had haar nooit mogen toelaten bij ons in te trekken. Ik had al geweten dat ze speciaal was op het moment dat ze bijna twee maanden geleden voor het eerst over onze drempel had gestapt en ik haar had gezien. Zo fucking prachtig en onschuldig...
Maar ik had niet geluisterd naar mijn geweten en mezelf als een fucking puber voor haar laten vallen. En waar stond ik nu? Smoorverliefd op een onbereikbaar, meer dan zes jaar jonger meisje, en in diepere problemen door mijn emoties dan ik ooit had gezeten. Misschien leek het het nu waard, nu ik haar nog had en ik haar me kon laten kussen en aanraken. Ik kon straks naar huis gaan en haar mooie lach zien, haar zachte stem horen. Maar wat erna?
Wat als ik eraan kapot ging? Of erger: wat als er iets met haar gebeurde door onze roekeloze band met elkaar? Ik had ons allebei in gevaar gebracht door haar toe te laten op de loft en in mijn leven. Hoe fucking naïef was ik geweest te denken dat ik onze problemen met Finn had opgelost door de wedstrijd te winnen? Het zou me nooit lukken haar veilig te houden en te beschermen, wat ik ook deed. Ik had moeten weten dat hij zijn belofte zou breken en achter haar aan zou willen gaan, allemaal omdat hij zijn bokser terug wilde en dacht te kunnen bewijzen dat hij alles wat ik had van me kon afnemen. Dat hij sterker was.
En fuck, ik had hem sterker dan mij gemaakt door verliefd te worden op Lily. Hij had tenminste geen zwakke plek zoals zij de mijne was. Ik kon er niet aan doen dat ik plotse frustraties voelde nu ik aan haar dacht. Waarom had ze evenzeer gevoelens voor mij gekregen? Waarom had ze al die weken lang geen enkel moment overwogen alles tussen ons op te geven? Ik had haar genoeg gekwetst en complicaties bezorgd. Waarom moest ze zo ongelooflijk fucking perfect en sterk zijn? Blijven vechten voor mij, ongewoon dapper voor een tienermeisje. Ze had me moeten loslaten toen ze nog kon. Maar koppig en hopeloos naïef in haar droombeeld over ware liefde als ze was, was ze in ons blijven geloven. Mijn romantische prinsesje...
En er was geen fucking weg terug nu. Ik kon mijn gevoelens niet meer uitschakelen. Het enige wat ik kon proberen, was de controle over mijn eigen emoties terugvinden en mezelf ervan weerhouden verder voor de zeventienjarige schoonheid te vallen. Haar uit mijn buurt houden was zelfs geen optie meer...
"Vijfhonderd. En dan laat ik haar met rust." beloofde hij. Hij loog. Ik knarste met mijn tanden en drukte mijn nagels in mijn handpalmen.
"Ik kom het woensdagavond naar je brengen in The Bronx."
"Maandag." onderhandelde hij.
"Woensdag." snauwde ik razend. Hij hief verslagen zijn handen op.
"Woensdag dan." Ik knikte langzaam en verplichtte mezelf te blijven staan waar ik stond. Hem nu aanvallen zou alles enkel erger maken. Jim slaakte een afkeurende zucht, maar zei geen woord. Finn keek nog enkele seconden in mijn ogen, maar wendde zich toen af en mankte weg.
Onmiddellijk vloekte ik luid en trok radeloos aan mijn krullen.
"Fuck, fuck, fuck!" stootte ik uit. Jim draaide zich naar me om.
"Waarom zou je toegeven?" blafte hij. Ik draaide me om en schopte woest tegen de vuilbak naast me.
"Waarom denk je? Als ik het niet doe, kan ik Lil net zo goed persoonlijk aan hem gaan geven!" riep ik.
"Hij zal je blijven chanteren, Harry!" reageerde mijn trainer.
"Denk je dat ik dat niet weet?" schreeuwde ik buiten zinnen. Ik keek woedend naar de voorbijgangers die me vreemde blikken schonken. Snel keken ze weg.
"Ik heb je gezegd dat ik niet verliefd op haar had mogen worden, Jim! Zie je nu wat ik bedoelde? Ik heb ons allebei zo fucking diep in de shit gewerkt, enkel omdat ik mijn gevoelens voor één fucking meisje -een fucking kind, niet onder controle heb!"
"Dit is niet haar fout! Je kan haar niet de schuld geven van Finns pogingen jullie uit elkaar te trekken!"
"Uit elkaar trekken? Hij wil haar iets aandoen, Jim! Besef je dat? Als ik hem niet betaal, eindigt ze nog god weet waar, in een toestand die ik me niet eens durf in te beelden! En ik ben fucking afhankelijk geworden van mijn gevoelens voor haar! Ik kan niet anders dan haar beschermen, ook al komt er een dag dat ik het niet langer zal kunnen doen! En wat dan? Hmmm? Wat dan?" Ik woelde paniekerig door mijn krullen.
"Ik mag mijn gevoelens niet laten escaleren." gromde ik over mijn toeren. Jim zuchtte.
"Was dat dan aan het gebeuren?" Ik slikte en keek hem verloren aan.
"Nee, ik... Ja! Ik... Ik weet het niet! Misschien! Na mijn wedstrijd tegen Finn... Fuck, hoe ze me had kunnen beïnvloeden... En ze was zo fucking sterk en dapper, ik... Ik weet het niet meer, Jim. En dan deze week was zo perfect met haar." Jim schudde zijn hoofd en zette zijn handen op zijn heupen.
"Maar het mag niet. En ik moet ermee ophouden voor het uit de hand loopt." zei ik vastbesloten. Met een haast wanhopig gebaar kneep ik in mijn neusbrug.
"Fuck, ik moet naar huis. Gaan controleren dat ze nergens naartoe gegaan is vandaag. Ik vertrouw Finn en zijn fucked up vrienden voor geen haar." mompelde ik verslagen, terwijl mijn hoofdpijn in alle hevigheid weer oplaaide.
"Harry..." begon Jim, maar ik negeerde hem en wandelde naar mijn motor.
"Tot maandag!" riep ik nog. Hij kwam niet achter me...

Toen ik twintig minuten later thuiskwam, vond ik Lily tot mijn opluchting in mijn kamer. Ze lag op de grond, nog steeds in haar slaapoutfit en omringd door haar studieboeken. Ze keek lief glimlachend op toen ze mij hoorde binnenkomen en ging rechtop op haar knieën zitten.
"Hey. Hoe was..." begon ze al, maar viel ontzet stil toen ik mijn blauwe sporttas op de grond liet vallen en zonder een woord te zeggen langs haar naar de badkamer wandelde.
Ik moest mijn gevoelens onder controle houden.
Ik moest mijn gevoelens onder controle houden.
Ik moest...
"Haz?" vroeg ze voorzichtig. Fuck, dat koosnaampje... Vlinders fladderden meedogenloos rond in mijn onderbuik.
Ze stond recht en liep aarzelend achter me aan.
"Scheelt er iets?" Haar zachte stem vulde de kille ruimte en verwarmde me van binnenuit, maar ik mocht het niet langer zo makkelijk toelaten. Ik zuchtte diep en draaide me naar haar om.
"Nee, niets." snauwde ik haast. Ze schrok van mijn harde toon en sloeg haar grote ogen neer.
"Als ik iets misdaan heb, dan..."
"Niet weer die fucking drama, Lily. Er is niets, zeg ik." gromde ik. Nerveus speelde ze met de rand van mijn witte hemd, dat losjes rond haar slanke lichaam hing. Fucking hell, ze zag er weer betoverend uit. Haar in mijn kleren zien deed angstaanjagend veel dingen met me.
"Is dat alles?" gooide ik gefrustreerd in haar gezicht, toen ze bleef staan en onzeker met haar kleine voeten op de koude tegels schuifelde. Geschrokken keek ze weer naar me op.
"J... Ja, maar..." begon ze stotterend. Ik knikte echter naar het toilet en snoof.
"Mag ik dan? Of blijf je liever kijken?" blafte ik. Ontsteld opende ze haar mond, terwijl tranen in haar prachtige ogen sprongen.
Steek in mijn hart.
"Sorry." gaf ze het verslagen op, voor ze slikte en een stap achteruit zette.
"Ik laat je even alleen. Ik ga in de woonkamer studeren, goed?" zei ze kleintjes, terwijl haar stem brak en een eerste traan over haar wang naar beneden liep. Ik moest mezelf tot het uiterste dwingen niet naar haar toe te wandelen en haar te troosten. Maar ik was de reden van haar tranen.
En ik kon haar niet troosten.
Ik moest dit een halt toeroepen, en een manier vinden om haar van dit leven te redden.
Misschien... Misschien kon ik haar vergeten als ik hard genoeg probeerde. Misschien kon ik mijn gevoelens van me afzetten.
Haar vergeten. Haar vergeten...
Fuck, hoe zou ik mijn prinsesje ooit kunnen vergeten?
Dit zou mijn moeilijkste fucking gevecht ooit worden... Tegen wil en dank voelde ik evenzeer tranen achter mijn ogen prikken, ook al was huilen een vreemd concept voor me geworden. Maar sinds ik Lily had leren kennen, verbaasde niets me nog. Ze had me in twee maanden tijd meer laten voelen en ervaren dan in de rest van mijn miserabele leven samen. Ze had me bijna gelukkig gemaakt...
Maar geluk was niet voor mij bestemd, en hiermee doorgaan was geen optie.
Ik gaf geen antwoord, maar kruiste mijn armen ongeduldig voor mijn borst, tot ze zich met een hartverscheurende snik had omgedraaid en de badkamer was uitgelopen. Toen ik even later mijn kamer weer binnen wandelde, mijn ogen vochtig, was ze samen met haar studieboeken verdwenen...

Reacties (9)

 • GossipGirl21

  Mooi geschreven

  9 maanden geleden
 • ZaynStylesS

  Ohhhhh I love itttt

  10 maanden geleden
 • Smexy

  Het begin was echt tof en zat er helemaal in, maar aan het einde was het alleen van : fuck you Harry. Niet weer die drama, die Finn moet opzouten, hopelijk vindt je een manier om hem te laten verdwijnen, zou heel fijn zijn. Hoop echt dat Harry dit niet blijft doen, want wordt er verdrietig van. Maar weer top geschreven. x

  10 maanden geleden
 • _Khaleesi_

  Wauw topverhaal!

  10 maanden geleden
 • VampireMouse

  Wat kan jij toch ongelofelijk goed schrijven!
  Heel heel heel mooi! I love it!!

  Xxx snel verder hoor xxx

  10 maanden geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen