Foto bij Chapter 227.1 ||

Anne Ramsey


Blijkbaar had Nadieh niet al te veel praatjes toen ik vroeg hoe het was om alleen in het appartement te slapen. Ze had vast geen oog dicht gedaan en me meer gemist dan ze wilde toegeven.
Ik keek haar smalend aan. 'Yeah, it was fine?' vroeg ik, allesbehalve overtuigd. 'Well, to be honest even the shitload of concealer on your face can't hide your dark circles.'
Met een klein, gemeen glimlachje leunde ik wat achterover op mijn stoel. Natuurlijk reageerde Nadieh boos en liet zich erdoor uit haar tent lokken.
'I didn't sleep well, alright! You know I hate being all by myself!' riep ze en sloeg haar armen over elkaar. 'I thought we were having a good time together in our apartment but no, as soon as Alexis asks you to move in, you're off of course.'
'We can't live together our whole life, Nadieh!' riep ik terug.
Vooraleer de boel helemaal ging ontploffen, kwam Colleen ertussen en probeerde ons allebei te sussen.
'Let's just have a nice time, girls,' zei ze en glimlachte zowel naar Nadieh als mij.
Okay, ze had gelijk. Ik had ook geen zin om ruzie te maken. Het doel van het etentje was juist om het gezellig te hebben. Ik liet het argument maar varen en keek de tafel rond.
'Anyone wants some more wine?' vroeg ik attent.
Nadieh schoot in de lach en keek me al spottend aan. 'Look at you, playing the perfect housewife! Or should I say the desperate housewife?'
Ik wierp haar onmiddellijk een woedende blik toe.
'Take that back!' gromde ik binnensmonds. Boos klemde ik mijn hand strakker rond mijn vork.
'What? It's the truth, innit?' Triomfantelijk stopte ze een lok haar achter haar oren en glimlachte fake.
Echt, ik kon d'r wel wat op dit moment! Ik negeerde Alexis die onder tafel even over mijn bovenbeen wreef om me te bedaren en prikte een aardappeltje op mijn vork dat ik nog eens extra in de saus dopte. Dan katapulteerde ik het richting Nadieh en het vloog zo recht op haar nieuwe truitje. Nadieh was razend toen ze de vettige vlek zag.
'You bitch! You did that on purpose!' verweet ze me en stond op van tafel.
Nu was ik degene die triomfantelijk keek. 'You bet I did!'

Theo Walcott


Nadieh was echt woedend toen Anne opzettelijk eten naar haar smeet en zo haar truitje verpestte met een lelijke vlek. Ik kon haar geen ongelijk geven en liep meteen achter haar aan toen ze van tafel ging en richting de keuken rende.
'You okay, love?' vroeg ik toen ik haar verwoed over haar truitje zag wrijven.
'Yeah, I'm fine! I have a habit of leaving in the middle of family dinners, haven't I?' Ze keek me even sarcastisch aan, maar zuchtte toen en excuseerde zich. 'I'm sorry, baby. I shouldn't take this out on you, it's not fair. I'm just so mad! Anne is always claiming that she's the mature one of us two but who's throwing with food here?!'
'Yeah, that wasn't a smart move,' knikte ik en wreef over haar schouder. Ik bekeek even haar truitje en de vlek was er natuurlijk niet meer uit te krijgen. 'Look,' zei ik toen. 'You and Anne both have very strong personalities but you also hate having fights with each other. Isn't this dinner party the perfect moment to apologise to each other?'
'After what she did?!' snoof ze. 'If SHE apologises first, then we'll talk.'
Ik zuchtte en besefte dat we zo ook geen stap verder raakten. Nadieh en Anne waren allebei koppige steenezels dus hoe dit op te lossen viel, wist ik niet. Opeens hoorde ik iemand verschijnen en het was Alexis die voorzichtig zijn hoofd door de deur stak. Hij krabde even awkward in z'n haar en kwam toen binnen, ondanks de vernietigende blik die Nadieh hem toewierp.
Alexis schraapte zijn keel. 'Hey, everything alright? I'm sorry about Anne. I know she regrets what she did. It's just... it would mean so much to her if you were okay with us living together. Your opinion is very important to her.'
Nadieh kruiste haar armen over elkaar en keek Alexis geringschattend aan. 'Yeah? Cleary not as important as you.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen