Foto bij 048

My sweet and only,
I want to cover you,
cover you in whichever way
you desire to be covered.
With orchards and emeralds and
intimacy like wind kissing
the pockets of earth.
I want the beauty to be
overwhelming.
I want it to seep into your skin.

I want to love you into oblivion
and I want you to tremble
when you feel it.
-Christopher Poindexter

Lily-Rose Harper


"Harry!" riep ik ontzet, toen ik mijn jongen aan een groot eikenhouten bureau zag zitten, tegenover een vriendelijk uitziende jonge man - waarschijnlijk D. Jones - en naast een kalende vijftiger.
Hij draaide zijn hoofd verschrikt toen hij de commotie achter zich hoorde. Mijn borstkas ging fel op en neer toen ik zijn gezicht zag. Hij had donkere kringen onder zijn ogen en zijn ongewassen krullen hingen futloos naar beneden.
"Lil?" stootte hij geschrokken uit. Hij ging rechtstaan en liet zijn blik over me heen glijden.
"Wat... What the fuck doe je hier?" vroeg hij van slag. Meneer Jones stond recht en keek de medewerkster naast me scherp aan.
"Wie is dit, Valerie?" gromde hij. Valerie haalde haar schouders radeloos op.
"Ik regel het wel, dankjewel." mompelde hij. De vrouw wierp me nog een kwade blik toe, maar draaide zich toen om en vertrok weer.
"Juffrouw?" drong meneer Jones aan.
"Lily-Rose Harper." zei ik, al bleef ik mijn ogen op Harry gericht houden. De andere twee mannen keken hem nu evenzeer aan, wachtend op een nadere beschrijving.
"Mijn..." begon hij, maar viel toen stil en slikte.
"Doe het niet, Haz." smeekte ik. Hij keek me onrustig aan en wreef ademloos lachend over zijn voorhoofd.
"Hoe wist je zelfs dat ik hier was?" Tranen sprongen in mijn ogen, terwijl ik naar de documenten voor hem keek.
"Je hebt toch nog niets ondertekend?" vroeg ik angstig.
"Ik zou u willen vragen te vertrekken, juffrouw Harper. Dit is een privévergadering." zei de galeriehouder streng. Ik schudde mijn hoofd en richtte mijn smekende blik op hem.
"Het spijt me dat ik binnenval, maar ik moet Harry echt spreken. Heel dringend." smeekte ik haast. Harry snoof en schudde zijn hoofd, terwijl hij wegkeek en binnensmonds vloekte. Het was even stil, en als betoverd bleef meneer Jones me aanstaren, zich waarschijnlijk afvragend waarom een gestoord meisje onverwachts in zijn kantoor was opgedoken.
"Ik... Eh... Nu?" vroeg hij ontsteld. Ik knikte.
"Alstublieft." Mijn stem trilde. Hij zuchtte verslagen en wuifde naar de gang.
"Goed dan." Ik stak mijn hand direct uit naar Harry. Hij bleef een tel naar mijn gezicht staren, maar verstrengelde zijn lange vingers toen hoofdschuddend met die van mij. Onmiddellijk voelde ik de bekende kriebels in mijn onderbuik. Ik trok hem opgelucht mee naar buiten en sloot de deur van het kantoor achter ons.
In het felle licht op de gang leek hij er nog uitgeputter uit te zien.
"What the hell, Lil? Waarom ben je hier?" vroeg hij ontzet, terwijl we ons met snelle stappen enkele meters van de deur verwijderden. Toen we onder een tl-lamp halt hielden, nam hij mijn gezicht onmiddellijk met een verwonderde blik tussen zijn grote handen. Teder streelde hij met zijn duimen over mijn jukbeenderen. Hij fronste gekweld toen ik zijn polsen vastgreep en wegduwde.
"Lily..." begon hij al, maar ik schudde mijn hoofd en keek wanhopig naar hem op, mijn vingers nog steeds rond zijn sterke onderarmen.
"Je kan Mikes werk niet verkopen." zei ik radeloos. Hij keek vanonder de rand van mijn hoed in mijn ogen en slikte kort.
"Hoe heb je me gevonden?" vroeg hij overdonderd.
"Ik kwam terug van Sands Point en ik zag de brieven op je vensterbank. Ik weet dat ik ze niet had mogen lezen, maar ik kon niet anders. Dus ik heb ernaar gekeken en je mag Mikes werk niet verkopen, Harry." zei ik aan sneltempo, terwijl ik mijn grip op zijn polsen loste. Hij keek tussen ons in naar beneden.
"Het is te laat, Lil." zuchtte hij. Ik verbleekte.
"Wat?" piepte ik, ontzet vervolgend: "Heb je al ondertekend?" Hoofdschuddend richtte hij zijn blik weer op mij.
"Nee, maar het scheelt niet veel. Ik stond op het punt mijn handtekening op het contract te zetten."
"Niet doen. Alsjeblieft, Haz." smeekte ik radeloos, terwijl nieuwe tranen achter mijn ogen prikten.
"Ik kan niet anders. Ik moet vrijdag vierduizend dollar kunnen betalen aan Finn." zei hij. Ik trok mijn neus op en kruiste mijn armen voor mijn borstkas. Ik moest er alles in mezelf toe aanzetten hem niet aan te raken.
"We vinden een andere manier, oké?" Hij schudde zijn hoofd.
"Jawel, Harry. Ik vind een andere oplossing, beloofd. Het kan me niet schelen wat we ervoor moeten doen, maar niet dit. Niet Mikes werk." zei ik radeloos. Hij slikte en reikte al naar mijn gezicht, maar ik boog weg en schudde mijn hoofd met afgewende ogen en mijn tanden in mijn onderlip geboord. Hij zuchtte trillerig; ontgoocheld, bijna. Een ongemakkelijk zuchtje ontsnapte uit mijn mond terwijl ik mijn hoed van mijn hoofd nam en in mijn handen hield.
"Fuck, Lily... Ik apprecieer dat je erom geeft, oké? En het feit dat je beseft hoe fucking belangrijk dit voor me is, maakt je enkel nog zoveel perfecter, maar je moet me dit laten doen, schatje. Ik heb geen keuze." Smekend keek ik weer in zijn prachtige ogen.
"Er is altijd een keuze!" riep ik nu haast. Hij zuchtte verslagen en haalde zijn grote handen door zijn futloze krullen.
"Alsjeblieft, Harry." smeekte ik, op de rand van een radeloze huilbui. Hem zo zien, verloren en onverzorgd, hielp mijn weerstand allerminst. Het liefst vergat ik alles wat hij me vrijdag had aangedaan, maar ik kon het niet.
"Denk aan Mike. Hij heeft je zijn werk nagelaten. Hij zou niet willen dat je het op deze manier verspilt." mompelde ik. Hij gromde mijn naam.
"Stop. Ik verspil helemaal niets. Als het je veilig houdt, ben ik bereid dit te doen, oké? Mike zou het me wel vergeven als hij wist dat ik het voor jou deed." Ik schudde mijn hoofd.
"Als je dit doet, vergeef ik het je nooit. Ik wil niet dat je dit voor me doet, begrijp je dat? Ik wil het niet." zei ik indringend, terwijl ik hem weer aankeek en mijn ogen fijnkneep. Ongelovig en humorloos lachend plaatste hij zijn handen op zijn heupen.
"Wat? Ga je me ook chanteren, Lil?" Ik haalde mijn schouders op.
"Zolang je dit maar niet doet. Hij is je broer, Haz. En op een dag zal je beseffen dat je de herinnering aan hem in zijn kunst nodig hebt." Hij slaakte een diepe zucht en sloeg zijn ogen een tel ten hemel, schijnbaar nadenkend.
"Wat dan? Hmmm? Heb je liever dat ik je vrijdag gewoon aan Finn overhandig misschien?" Ook al waren zijn woorden hard, zijn stem klonk zacht en teder. Zijn intense blik brandde mijn huid haast.
Ik slikte eens onzeker, maar tuitte mijn lippen toen en keek hem gedecideerd aan.
"Ik zei dat we wel een oplossing bedenken." antwoordde ik opstandig. Een kleine glimlach dreigde zijn gespannen gezichtsuitdrukking te doorbreken, als de zon door de wolken. Mijn hart sprong op.
"Zo fucking koppig." zuchtte hij met een lichte grijns.
"Als ik een dollar kreeg voor elke keer dat je me koppig noemt..." bloosde ik zacht, met een ondeugende twinkeling in mijn ogen. Tot mijn verbazing krulden zijn mondhoeken nog meer naar boven en echode zijn diepe, heerlijke grinnik onmiddellijk erna door de lange steriele gang.
Het was even stil; onze glimlachen verdwenen weer, en nu serieus keek ik hem weer aan.
"Verkoop het niet." smeekte ik opnieuw. Hij zuchtte verslagen en nam zijn onderlip tussen duim en wijsvinger. Elke centimeter van mijn lichaam snakte naar hem; ik moest er alles in mezelf toe aanzetten aan de magnetische werking van zijn lijf te weerstaan en ter plekke te blijven.
"Lil..."
"Alsjeblieft." fluisterde ik. Hij vloekte binnensmonds en strekte zijn arm uit, naar me reikend, zodat ik mijn hoed noodgedwongen in één hand moest blijven houden. Nog voor hij onze vingers had kunnen verstrengelen, had ik die van mij echter alweer teruggetrokken.
"Alsjeblieft." herhaalde ik, alsof er niets gebeurd was en ik zijn gekwelde gezichtsuitdrukking niet zag. Het was even stil; hij kauwde op zijn onderlip en liet zijn ogen verloren over me heen glijden, haast alsof het hem fysiek pijn deed me niet te kunnen aanraken.
"Fuck, al goed. Ik verkoop het niet." gaf hij na enkele seconden dan toch toe. Ik ontspande onmiddellijk en sloeg mijn hand voor mijn mond, als om mijn plotse, reusachtige glimlach te verbergen.
"Echt?" piepte ik opgewonden. Hij blies wat lucht uit door getuite lippen en wreef met zijn grote hand over de stoppeltjes op zijn wang.
"We zitten zo zwaar in de shit, baby. Ik weet niet hoe ik voor je moet zorgen." mompelde hij hoofdschuddend, terwijl hij mijn gezicht aandachtig bestudeerde. Ik antwoordde niet en kauwde slechts enkele tellen op mijn volle onderlip. Wat kon ik mogelijk zeggen om dit gesprek beter te maken? We wisten allebei dat de situatie acuut was.
"We vinden wel een manier." fluisterde ik uiteindelijk onhandig. Een hele tijd zei niemand iets.
"Wel..." begon ik; ik richtte mijn blik op de grond.
"Lil..."
"Je gaat beter terug naar binnen om hen het nieuws te zeggen." lachte ik ongemakkelijk, terwijl ik mijn ogen koppig afgewend hield.
"Lily, baby..."
"Stop." fluisterde ik, in een zwakke poging hem te onderbreken.
"We moeten praten, prinses. Over wat er gebeurd is." Ik antwoordde niet.
"Met Demi." drong hij aan, toen hij geen reactie kreeg. Ik schudde mijn hoofd.
"Nee." protesteerde ik zachtjes. Hij zuchtte diep.
"Jawel. We moeten..." begon hij; hij klonk haast gefrustreerd.
"Nee, ik wil er niet over praten, Harry. Het verandert toch niets." zeurde ik, hem onderbrekend. Nu keek ik hem terug aan.
"Ik ga weer, goed? Ik zie je straks op de loft." glimlachte ik nep, voor ik me al omdraaide en weg begon te lopen. Ik had echter nog geen twee stappen gezet, toen ik zijn sterke hand rond mijn bovenarm voelde. Moeiteloos trok hij me terug. Ik viel achterover tegen hem aan en snakte zacht naar adem toen hij me opving en me vlotjes omdraaide in zijn armen. Met grote, ontzette ogen keek ik naar hem op, mijn handen als steun rond zijn ribben en mijn hoed vergeten platgedrukt tussen onze lichamen. Mijn hart klopte in mijn keel, en als betoverd staarde ik naar zijn lippen. Zo dicht... Eén beweging en ik zou zijn kus weer kunnen ervaren.
"Blijf hier. Tot we dit uitgepraat hebben." Ik slikte en bleef als betoverd naar zijn mond staren. Ik kon hem ruiken; zijn deo en sigaretten, met een lichte hint van zweet.
"Alsjeblieft." leek hij zich toen algemene beleefdheid te herinneren.
"Ik wil niet praten." fluisterde ik. Langzaam keek ik in zijn prachtige ogen, smeulend en onstuimig. Een zee van groene vlammen, leek het wel.
"Dan praat ik wel. Jij luistert." gromde hij. Ik zuchtte en probeerde hem achteruit te duwen met mijn handen tegen zijn borstkas. Tevergeefs. Hij leek het niet eens te voelen.
"Je hebt hier geen tijd voor. Ze wachten op je." probeerde ik. Hij knarste met zijn tanden, maar schudde zijn hoofd toen.
"Kan me geen fuck schelen."
"Ugh, Harry! Laat me... Laat me los!" sputterde ik tegen, terwijl ik gefrustreerd begon te wriemelen in zijn greep, plots kwaad dat hij mijn wensen niet respecteerde. Mijn handen grepen in de stof van zijn T-shirt, terwijl ik hem op afstand probeerde te houden.
"Stop met vechten." mompelde hij. Ik schudde mijn hoofd.
"Je bent toch gekomen voor me?" zuchtte hij toen, alsof hij me eraan wilde herinneren dat mijn gevoelens de reden waren dat ik momenteel ongewild in zijn armen stond.
"Niet om te praten! Enkel om je tegen te houden!" kaatste ik de bal met felle ogen terug. Hij kneep die van hem tot spleetjes.
"Laat het me gewoon uitleggen. Alsjeblieft, Lil." gromde hij, me nu schijnbaar met verveling, bijna, in bedwang houdend. Hij slaakte een diepe zucht en liet me zijn T-shirt in mijn vuisten nemen toen hij merkte dat ik verslagen zweeg en mijn neus in de plaats met een verwaand gebaar optrok.
"Het spijt me, oké? Het was niet de bedoeling haar te neuken, Lil. Ik..." Ik grimaste toen ik zijn woordkeuze hoorde. Hij wreef vermoeid over zijn voorhoofd.
"Sorry. Met haar te slapen, beter? Ze zat in mijn kleedkamer toen ik binnenkwam, met haar fucking benen open en klaar om me te bespringen. En ik was fucking onstabiel, want ik miste je en ik was zo fucking gespannen door al onze problemen. Ik dacht dat ik je makkelijker uit mijn hoofd zou kunnen zetten door met haar te slapen." Ik snoof.
"En is het je gelukt?" vroeg ik bitter. Hij liet één van mijn bovenarmen los en aaide met een diepe zucht over mijn wang.
"Fuck, natuurlijk is het niet gelukt. Ik kon niet ophouden aan je te denken. Je bent een fucking verslaving, Lil." prevelde hij, als betoverd naar mijn lippen starend. Ik stootte een ongelovig geluidje uit.
"Wat? Wil je dat ik me verontschuldig, Harry? Sorry dat ik een verslaving ben? Hopelijk raak je er vanaf door met andere meisjes te slapen?" Hij legde zijn hand op mijn wang en gromde gefrustreerd.
"Nee, ik... Fuck." Ik lachte ademloos en draaide mijn gezicht toen hij opnieuw met zijn duim over mijn jukbeen wilde strelen.
"Ik wil het er zelfs niet over hebben. Ik wil me geen idioot voelen omdat ik altijd direct weer in je armen val nadat je me gekwetst hebt, Harry. Het zou zelfs geen verschil mogen maken dat je me kwetst. Dat je naast mij nog andere meisjes hebt. We zijn niet samen. Je bent me geen uitleg of excuses verschuldigd. Het is mijn keuze telkens naar je terug te keren." zei ik haast wanhopig, ook al deed het me zoveel pijn me hem in te beelden met een ander.
"Maar ik wil je niet kwetsen, baby. Ik wil..." Hij slikte zijn woorden in en vloekte binnensmonds. Het was eventjes stil. Hij zei niets meer.
"Doe het dan niet meer." fluisterde ik uiteindelijk, lichtjes smekend. Met een frons sloot hij zijn ogen. Eindelijk loste hij zijn greep op mijn lichaam.
"Ik probeer, oké? Ik... Fuck, ik wil goed zijn. Voor jou, Lil. Ik wil veranderen voor jou als dat betekent dat ik je gelukkiger kan maken." zei hij haast radeloos. Ik schudde mijn hoofd en fronste kwaad.
"Harry, stop. Je maakt me gelukkig. Zo gelukkig." zeurde ik, nu met mijn armen weer koppig gekruist. Zijn adem stokte in zijn keel, en langzaam krulden zijn mondhoeken omhoog in die prachtige oprechte glimlach. Ik zuchtte diep.
"En ik wil niet dat je verandert." Ik sloeg mijn ogen neer en krulde mijn armen nog steviger rond mijn eigen lichaam toen hij me met een vurige blik aankeek, als in een onhandig gebaar.
"Jij bent de Harry op wie ik verliefd ben geworden, hoe vreselijk je je ook kan gedragen." zei ik zachtjes. Hij zuchtte zachtjes.
"Niet een betere versie van hem. Die bestaat niet." vervolgde ik langzaam. Met rode wangen keek ik weer op, schuchter en onzeker. Felle groene, verwonderde ogen boorden zich in die van mij.
"Dus wat betekent dat?" prevelde hij met ingehouden adem.
"Ik weet het niet." fluisterde ik naar waarheid. Als betoverd bleef ik hem aanstaren. Hij slaakte een radeloze zucht.
"Fuck... Lily, ik ben fucked up, schatje. Dit weekend was hels. Ik miste je, oké? Zo hard. En nu sta je voor me en wil je niet dat ik je aanraak? Ik weet niet wat ik nog meer kan doen." bekende hij haast wanhopig.
"Ik ook niet." zuchtte ik. Ik slikte.
"En ik heb je ook gemist." bekende ik erna tegen mijn zin. Zijn ogen werden groter, en met een hoopvolle flikkering in zijn ogen keek hij me aan.
"Ja?" Schouderophalend knikte ik.
"Ik wilde nooit dat je uit mijn buurt bleef, Haz. Ik heb je nodig." zei ik zachtjes. Ik herinnerde me de vorige keer dat ik hem dit bekend had. Hij was van me weggelopen, en de volgende keer dat ik hem gezien had, had ik hem in de armen van een ander meisje gevonden. Hij zuchtte diep en wreef vermoeid over zijn voorhoofd.
"Ik ben zo'n domme klootzak geweest." gromde hij. Ik pruilde lichtjes en trok mijn neus toen op.
"Ik... Ik wil me gewoon niet zo voelen. Zo... Vervangbaar." fluisterde ik toen op kwetsbare toon. Met waterige ogen keek ik hem aan.
"Wat? Lily, fuck. Baby girl, je bent alles behalve vervangbaar. Shit. Je betekent zo fucking veel voor mij." reageerde hij met ontzette, reusachtige ogen. Kort kauwde ik op mijn onderlip.
"Ik probeerde gewoon uit je buurt te blijven, oké? Demi was... Ik weet het niet, zo'n fucking fout, maar ik wilde je vergeten, ik moest. Finn dreigde met fucked up dingen. Ik wilde je enkel veilig houden." Ik ademde wat dieper in en uit en keek hoofdschuddend naar de muur naast ons.
"Je weet dat afstand nog nooit heeft gewerkt voor ons, Harry." Hij slaakte enkel een diepe zucht en reikte naar me. Zijn duim gleed vluchtig over mijn onderlip.
"Ik zweer dat ik bij je blijf vanaf nu, Lil." beloofde hij op tedere toon. Het was enkele seconden stil, maar toen richtte ik mijn kwetsbare, open blik op hem en verwijdde mijn lippen lichtjes.
"Wil je me vergeven? Alsjeblieft, baby? En naar me terugkomen?" smeekte hij zacht. Zijn hand vond de mijne. Nog voor ik echter antwoord had kunnen geven, werd de deur achter ons geopend. Harry draaide zich om, maar liet me niet los.
"Meneer Styles?" vroeg meneer Jones vriendelijk doch dringend vanuit de deuropening. Hij wierp een korte blik op mij.
Harry schudde zijn hoofd en ontspande met een hoorbare zucht toen ik onze vingers verstrengelde. Het leek alsof een last van zijn schouders viel.
"Ik verkoop toch niet." zei hij simpel. Ik glimlachte, terwijl de man voor ons verbleekte.
"Wat?" stotterde hij. Harry knikte en streelde kort met zijn ruwe duim over mijn knokkels.
"Maar... Ik... Wat...?" Ik giechelde kort en beet op mijn lip toen Harry me met fonkelingen in zijn ogen aankeek. Ik wist dat de gevolgen van zijn beslissing enorm waren, maar op dit moment was dit een overwinning, en ik zou ervan genieten.
"Prettige avond." grijnsde Harry, voor hij zich omdraaide en me achter zich aan meetrok.
"Meneer Styles!" riep de man verontwaardigd achter ons, maar Harry negeerde hem en wandelde de gang uit. Met vrolijk bonzend hart volgde ik hem de trappen af. Hij keek kort naar de treden waar hij me ongeveer vier weken geleden gepassioneerd had gekust en schraapte zijn keel ongemakkelijk. Hij likte over zijn lippen en keek me onzeker aan terwijl ik naast hem naar beneden wandelde.
"Ik ben zo trots op je." glimlachte ik verlegen naar hem, voor ik een vluchtige kus op zijn wang drukte en me toen weer afwendde. Met een brede grijns sloeg hij zijn arm nu rond me heen, aangespoord door mijn gebaar. Ik porde plagerig in zijn buik. Hij grinnikte terwijl we de trappenhal verlieten en verder wandelden.
De twee vrouwen keken ons schaamteloos aan, maar zeiden geen woord toen we de expositieruimtes doorkruisten en door de voordeur de galerij verlieten.
"Meneer Styles." zei ik met diepe stem, toen we buiten stonden en over de stoep naar zijn motor wandelden, een straat verder geparkeerd. Hij gromde afkeurend.
"Wat?" lachte ik. Hij draaide de hoek van de straat om en liet zijn arm zakken, tot rond mijn middel.
"Fuck off." snauwde hij. Ik humde en keek naar zijn perfecte profiel.
Onmiddellijk erna werd het echter weer stil, en met zijn tanden in zijn onderlip bleef hij zijn blik definitief afgewend houden, onzeker over waar we nu precies stonden. Ik had hem geen antwoord op zijn laatste vragen gegeven, ook al liet ik zijn tedere gebaren toe.
Bij zijn motor om de hoek hielden we halt en kuchte hij eens ongemakkelijk, terwijl zijn arm langzaam van me af gleed.
"Ik, eh... Ik ben met mijn motor gekomen." zei hij dommig. Ik kon een korte, geamuseerde lach niet inhouden en drukte mijn vingertoppen met fonkelende ogen tegen mijn lippen toen hij me aankeek, in een vergeefse poging mijn giechel te smoren.
"Lily..." zuchtte hij hoofdschuddend.
"Sorry." glimlachte ik.
"Laat me je naar huis brengen, baby. Ik wil niet dat je een taxi moet nemen." smeekte hij haast. Ik bleef hem een tel aanstaren, maar knikte toen toegevend. Met een zucht ontspande hij. Pas nadat hij me op het voertuig had geholpen kroop hij er zelf op en draaide zijn sleutel om in het contact. Brullend kwam de motor tot leven.
Ik greep hem steviger vast toen hij vertrok en zich in het verkeer mengde.
Al zou ik het hem nooit luidop toegegeven hebben, ik genoot duidelijk meer van de rit dan anders. Elk excuus om hem twintig minuten aan een stuk in mijn armen te kunnen houden was momenteel goed genoeg. Zeggen dat ik teleurgesteld was toen we bij het appartement arriveerden en ik hem moest loslaten, was een understatement.
Langzaam wandelde hij weer naar me toe nadat hij zijn motor had geparkeerd en de garagedeur had gesloten. Ik verschoof mijn gewicht van mijn ene op mijn andere been in mijn ongemakkelijke, hoge schoenen en speelde met de inmiddels gekreukte, dure hoed in mijn greep. Toen hij voor me stond, slikte hij eens, maar stak zijn bevende handen toen aarzelend uit en liet ze onder mijn mantel tot rond mijn middel glijden. Hij bestudeerde me afwachtend.
"Is dit oké?" vroeg hij nerveus; het was bevreemdend hem zo onzeker mee te maken. Ik knikte en stapte wat dichter naar hem toe, de warmte van zijn lichaam opzoekend. Hij zuchtte en sloeg zijn armen onmiddellijk stevig rond mijn lichaam.
"Shit, Lily." mompelde hij verstikt in mijn haar, terwijl hij me zo stevig knuffelde dat hij me de adem even ontnam.
"Je weet niet wat je met me doet, meisje. Fuck, ik was een wrak dit weekend. Ik moet je bij me kunnen hebben, elke dag. Je in mijn fucking armen kunnen houden." prevelde hij radeloos. Ik krulde mijn armen rond zijn ribben en verborg mijn gezicht in zijn nek.
"Ik wilde zo graag naar je toe. Beloofd, Harry. Ik was gewoon zo verward. En gekwetst." piepte ik gesmoord tegen zijn hals.
"Ik weet het, Lil. Het spijt me zo fucking hard." Ik knikte en omarmde hem nog wat inniger.
"Kom terug naar me. Kom terug, schatje." smeekte hij. Na een diepe ademteug graaide ik in de stof van zijn jas en liet hem me aan mijn middel volledig tegen hem aan trekken. Zijn heupen drukten zalig tegen mijn bekken, zijn hart klopte synchroon en bijna op dezelfde hoogte als dat van mij. Hij was zo dicht... Zijn lichaam verwarmde me als een kachel; beschermde me als een veilige haven.
Zijn ene hand gleed in mijn nek.
"Lily..." prevelde hij in mijn oor.
"Mmmh... Oké." ging ik gesmoord akkoord. Hij verstrakte tegen me.
"Echt?" fluisterde hij terug.
"Ja." zuchtte ik. Ik voelde zijn hete adem tegen mijn wang; kippenvel verscheen op mijn tere huid.
"Fuck." siste hij, voor hij een smakkende, sensuele kus op mijn jukbeen drukte. Ik snakte zachtjes naar adem toen zijn warme natte mond over mijn wang gleed.
"Lil..." fluisterde hij, "Fuck." Mijn ademhaling versnelde, en met hevig kloppend hart en weke benen door mijn oneindige hoeveelheid gevoelens wachtte ik af.
"Kus me, schatje. Shit, geef me een kus." prevelde hij smekend. Zijn vochtige lippen beroerden mijn mondhoek. Met een klein, hoog, amper hoorbaar kreuntje draaide ik mijn hoofd lichtjes. Zijn onhandige, smachtende kus landde half op, half naast mijn mond.
"Hmm, shit." gromde hij gesmoord, voor hij mijn gezicht teder tussen zijn grote handen nam en mijn onderlip gretig tussen die van hem nam.
"Heb je zo gemist, prinses. In mijn bed, mijn armen. Overal." mompelde hij tussen tedere, korte kusjes door. Plots vouwde hij zijn open mond rond de mijne en krulde zijn arm weer rond mijn lichaam. Zijn rechterhand krulde hij rond mijn kaakbeen. Met een klein kneepje dwong hij mijn lippen verder uiteen; zijn tong gleed kort en vluchtig langs die van mij. Erna volgde een stevigere lik. Zijn hand gleed verder en greep de zijkant van mijn nek. Hij kuste zorgvuldig over mijn volledige kaaklijn, tot achter mijn oor. Met een genietende zucht kantelde ik mijn hoofd, mijn vingers geklauwd in zijn jas.
"Vanwaar trouwens die fucking hoed, Lil?" gromde hij geamuseerd, terwijl hij met een brede grijns kusjes op mijn huid bleef drukken. Ik graaide naar zijn bovenarm.
"We waren uitgenodigd op een brunch deze ochtend." verdedigde ik mezelf ademloos. Hij boog voorover en drukte zijn lippen vluchtig op mijn wang.
"Hmmm. Oh ja?" Zijn mond gleed over die van mij.
"Was het leuk?" Ik schudde mijn hoofd en haakte mijn vingers verlangend achter de kraag van zijn T-shirt onder zijn openstaande jas. God, hij kon me volledig gek van verlangen naar hem maken in minder dan een seconde. Aan zijn arrogante grijns merkte ik dat hij het besefte.
Gretig kuste hij me opnieuw, diep en zorgvuldig. Volledig opgaand in de vurige kus, vergat ik onze omgeving. Zijn hand gleed over me heen; het verlengde van mijn rug, de welving van mijn achterste over mijn mantel, glipte in mijn nek -zijn koude vingertoppen lieten me kort rillen. Hij trok me met zijn sterke arm onmogelijk dicht tegen zich aan toen hij met zijn vrije hand mijn kin greep en mijn lippen verder spreidde met zijn duim. Zijn mannelijke, gutturale, verlangende geluiden en de zondige smakjes van onze monden lieten me mijn benen haast dichtklemmen uit puur verlangen. Hij was hier zo ongelooflijk goed in -niet dat ik iemand had om Harry mee te vergelijken; wel, naast Marcus, die ik me enkele keren tegen mijn zin en zonder enige passie had laten kussen.
"Mmh." kreunde ik zuchtend, terwijl ik in zijn haar greep en me, in zijn suggestieve greep op mijn kleine lichaam, gretig verloor in onze kus. Zijn tong glipte in mijn mond en krulde tegen die van mij. Plagerig trok hij hem terug en ademde oppervlakkig in en uit tegen mijn geopende mond.
"Kan niet wachten je straks weer in mijn bed te hebben." prevelde hij gejaagd. Hij fronste, alsof hij zich het beeld probeerde voor te stellen. Mijn hand gleed uit zijn haar tot op zijn wang.
Teder kuste ik hem opnieuw.
"Schattig." Ik trok me onmiddellijk geschrokken los en draaide me vliegensvlug om toen we de onverwachte, dreigende stem achter ons hoorden. Harry liet gelijktijdig een ontzette vloek horen en reikte naar me; ik voelde zijn graaiende vingers tegen de stof van mijn mantel. Vanuit de schaduwen naast de stoep kwam Zac tevoorschijn, spottend klappend in zijn handen. Ik trilde, enkele seconden lang niet in staat me te verroeren.
"Zac." snauwde Harry. Hij vloekte binnensmonds.
Waarom doken Finn en zijn vrienden altijd onaangekondigd overal op? Het maakte me zo mogelijk nog banger van hen.
"Ik dacht dat jullie voorbij waren, Harry? Is dat niet wat je Finn hebt verteld?" Harry krulde zijn hand rond mijn elleboog en trok me wat achteruit, tot hij me veilig tegen zijn zij kon trekken met zijn arm rond mijn middel, onbewust aangevend dat hij zijn vrienden zelfs met hem in de buurt niet vertrouwde rond mij. Waar hadden ze in godsnaam allemaal mee gedreigd?
"Je hoeft niet te panikeren. Ik ben niets van plan met haar." grinnikte Zac, terwijl hij me aandachtig bestudeerde. Snel wendde ik mijn blik af.
"Wat doe je hier?" snauwde Harry. Met grote smekende ogen keek ik naar hem op. Ik wilde niet dat hij een scène schopte.
"Je in de gaten houden. Je weet dat Finn de situatie graag onder controle heeft, Harry. Hij heeft graag een idee van wat jullie twee tortelduifjes samen uitspoken." grijnsde hij. Ik ademde wat dieper in en uit en legde mijn hand vlak op Harry's borstkas toen ik hem voelde verstrakken.
"Gaan we naar binnen?" vroeg ik zachtjes. Hij keek in mijn ogen en klemde zijn tanden op elkaar.
"Alsjeblieft?" fluisterde ik stilletjes. Met een verloren zucht knikte hij en greep mijn hand, zodat hij me mee naar het appartement kon trekken.
"Geniet van jullie avond!" daagde Zac ons nog uit. Woedend opende Harry de buitendeur en liet me eerst naar binnen stappen, voor hij volgde en de deur met een luide vloek weer dicht liet vallen. Ik zuchtte diep en volgde hem in stilte naar de lift. Ik zag aan zijn trillende handen en gespannen rug dat hij woest was.
Pas toen we even later op de juiste verdieping uitstapten, zei Harry opnieuw iets. Hij draaide zich naar me om en fronste. Hij leek met iets te zitten.
"Ik heb een vraag voor je, baby. Ik weet niet of het juist is het je te vertellen, maar ik moet het weten. Denk goed na, oké? Het is belangrijk dat ik zeker weet of je... Of er iets is waar ik... Rekening mee moet houden." prevelde hij haast onrustig. Ik fronste niet-begrijpend. Hij haalde dieper adem.
"Finn zei me vrijdag dat... Dat... Hij... Hij vertelde me dat hij Mack je al twee weken in de gaten laat houden. In New York. Mack is..." begon hij. De adem stokte in mijn keel, door de zo onverwachte en choquerende mededeling.
"Wat? Waarover heb je het?" piepte ik ontzet, hem onderbrekend, terwijl ik vlak voor de voordeur ontzet halt hield en hem met bonkend hart aanstaarde.
"Sssht, luister eerst naar me." mompelde hij, maar ik gehoorzaamde niet.
"Wie is Mack? Waarom houdt hij me in de gaten?" ratelde ik verder met klein stemmetje. Harry fronste bezorgd en aaide kort met zijn knokkels over mijn wang.
"Een fucking klootzak. Hij trok met ons op, twee jaar geleden. Finn heeft opnieuw contact met hem." Met getuite lippen bestudeerde hij mijn gezicht, plots met een onzekere, haast kwetsbare blik in zijn ogen.
"Wat heb ik met hem te maken? Ik ken hem niet eens!" stootte ik met angstige tranen in mijn ogen uit. God, wat was er in hemelsnaam allemaal aan het gebeuren? Een vreemde crimineel hield me al twee weken in de gaten? Was ik werkelijk in gevaar?
"Heb je iets vreemds gemerkt de voorbije tijd, Lil? Iemand die je volgt?" Hij leek bang te zijn van het antwoord dat hij hoopte niet te krijgen. Ik speelde met mijn vingers en probeerde mijn paniekerige huilbui weg te slikken.
"Er was een... Een zwarte man die enkele keren voor de schoolpoort stond. Vorige week ben ik tegen hem aangelopen op de stoep voor Columbia." zei ik zwakjes. Harry vloekte en haalde zijn handen door zijn haar.
"Fuck." gromde hij.
"Is dat hem? Wat is hij van plan?" vroeg ik. Harry schudde zijn hoofd.
"Niets als het aan mij ligt." gromde hij, terwijl hij zijn sleutel uithaalde.
"Ik zorg ervoor dat hij uit je fucking buurt blijft." gromde hij woedend, voor hij de voordeur opende. Ik lette amper op wat onze starende huisgenoten zeiden toen ze ons tegen hun verwachtingen in hand in hand samen naar zijn kamer zagen wandelden. Als in een trance volgde ik hem. Binnen wandelde ik naar zijn bed en ging met een trillerige zucht zitten, starend naar de grond en nadenkend over zijn plotse bekentenis. Hoe serieus was deze hele toestand in godsnaam?
"Lily?" Ik keek verstrooid op. Harry had me iets gevraagd.
"Sorry, wat?" vroeg ik zacht. Hij fronste en schopte zijn schoenen uit.
"Ik zei dat ik het oplos. Oké? Maak je geen zorgen." zei hij. Ik knikte langzaam en knipperde enkele keren fel met mijn ogen. Met een diepe zucht wandelde hij naar me toe, terwijl ik mijn hoed met trillende handen naast me op zijn matras legde.
"Ik had beter mijn fucking mond gehouden." gromde hij. Hij hurkte voor me en verstrengelde onze vingers. Hij drukte een vluchtige kus op mijn knokkels. Zenuwachtig keek ik naar mijn polsen, opgelucht zuchtend toen ik zag dat mijn verwondingen nog steeds afgeschermd waren voor hem.
"Vergeet wat ik heb gezegd, prinses. Ik weet dat het fucked up is, maar denk er niet te veel aan. Ik zorg dat niets je kan overkomen." mompelde hij, terwijl hij met een bezorgde, haast liefkozende blik naar me opkeek. Ik knikte langzaam, al verdween het knagende gevoel in mijn binnenste niet. Een vreemde man had naar me gekeken zonder mijn medeweten...
Hij stond goedkeurende knikkend recht en wilde zich al afwenden, maar ik greep zijn pols en keek naar hem op.
"Dankjewel." fluisterde ik. Hij glimlachte kort.
Zuchtend liet ik me achterover vallen op zijn bed, en staarde naar het plafond, met een knagend gevoel in mijn binnenste en een paniekerige traan in mijn ooghoek.
Waar was ik toch in verzeild geraakt?
Het gekke was dat ik alles wat de voorbije maanden was gebeurd, en alles wat me nog te wachten stond voor geen geld van de wereld zou willen vergeten en opgeven als dat betekende dat ik Harry niet in mijn leven had. Ik had verdacht veel over voor die man...
"Ik ga eerst een douche nemen." zei hij plots. Ik draaide mijn hoofd en knikte langzaam toen ik oogcontact maakte.
Ik ging langzaam rechtstaan toen ik het water na enkele minuten hoorde stromen. Afwezig begon ik zijn kamer op te ruimen, in de hoop dat ik me zo niet hoefde te focussen op het nieuws van die vreselijke Mack. Ik opende zijn raam en gooide de tientallen peuken weg in de vuilbak. Ik maakte zijn bed op, ook al zouden we er straks opnieuw in liggen, en schoof mijn bagage netjes aan de kant. Ik borg al zijn boksspullen op in zijn blauwe sporttas en zette zijn afgetrapte sneakers tegen de muur.
Ik voelde me er niet beter door.
Met een diepe zucht ging ik bij zijn vensterbank staan en keek door zijn raam naar beneden. Enkele losgesprongen krullen woeien rond mijn gezicht.
Het luide getoeter van de taxi's onder me en de vaag hoorbare flarden van luide stemmen en muziek die Manhattan kenmerkten vlogen door het raam naar binnen. Een gure wind liet me kort rillen.
"Ik ga eerst om nieuwe sigaretten in de nachtwinkel. Die van mij zijn op en..." Ik draaide mijn hoofd naar Harry, die in enkel zijn strakke jeans de badkamer uit wandelde, maar stilviel toen hij mij zag en mijn overduidelijke angst van mijn gezicht kon aflezen.
"Oké, goed." zei ik zachtjes. Hij zuchtte diep en wandelde naar me toe.
"Of ik kan blijven?" opperde hij. Ik haalde slechts mijn schouders op.
"Ga maar. Ik weet dat ik hierbinnen oké ben." fluisterde ik.
Ik rook zijn shampoo en zeep toen hij naast me halt hield en zijn armen rond me heen sloeg. Met een zorgelijke frons nestelde ik me tegen zijn naakte borstkas.
"Denk je dat we het samen kunnen redden, Harry?" vroeg ik, bang voor zijn antwoord. Hij haalde langzaam de speldjes uit mijn haar en liet de perfect gemaakte krullen langs mijn gezicht naar beneden vallen. Achteloos gooide hij de lichtbruine schuivertjes op zijn vensterbank en keek me aan toen ik achteruit boog.
"Nee." mompelde hij eerlijk; afwezig haalde hij zijn lange vingers door mijn haar, in een poging de strakke pijpenkrullen wat los te schudden. Ik slikte en knikte traag.
"Maar dat betekent niet dat we nu niet kunnen genieten van wat we hebben, Lil." zei hij zachtjes. Hij nam mijn gezicht weer tussen zijn handen en drukte zijn mond met een verlangende zucht op die van mij. Ik greep zijn middel vast. Tevreden grommend kantelde hij zijn hoofd en draaide ons voorzichtig om, zodat hij me tegen de muur naast zijn vensterbank kon duwen.
"Laat me je helpen te ontspannen. Hmm?" stelde hij prevelend voor, met zijn lippen tegen de mijne. Ik aarzelde even, maar knikte toen. Ik had intimiteit met hem te lang moeten missen. En god, ik kon wat afleiding gebruiken.
Haast sensueel rolde hij zijn heupen tegen de mijne, en tilde mijn gezicht wat meer op toen ik zachtjes kreunde. Hij trok met zijn duim aan mijn onderlip en duwde zijn tong tegen die van mij zodra ik mijn mond had geopend. Plots liet hij zijn ene hand onder mijn jurkje glippen en drukte zijn vingertoppen tegen de binnenkant van mijn dij. Onze opwinding gonsde rond ons heen; de lucht zinderde door de seksuele spanning. Onmiddellijk sloeg de sfeer om. Hij werd ongeduldig, abrupt vastbesloten me uit de kleren te krijgen. Ik liet mijn handen verlangend over zijn perfecte bovenlichaam dwalen terwijl hij gesmoord vloekend over me heen gebogen faalde de strik op mijn rug te openen. Hij verbrak de kus en draaide me ruw om in zijn armen. Hardhandig drukte hij me gezicht eerst tegen de muur en duwde mijn haar opzij. Ik legde mijn handen onmiddellijk reflexmatig vlak tegen de wand en snakte verlangend naar adem toen ik zijn warme mond tegen de achterkant van mijn nek voelde.
"Mmhja..." zuchtte ik, voor ik het had beseft. Hij gromde goedkeurend en drukte zijn lichaam steviger tegen het mijne. Ik voelde zijn harde kruis door zijn jeans heen tegen mijn achterste. Zijn zachte natte tong draaide martelend trage rondjes op mijn huid, terwijl hij de stof van mijn aansluitende witte jurk opstroopte tot boven mijn heupen en zijn ene hand van mijn achterste tot aan mijn onderbuik liet glijden; onwillekeurig fluisterde ik zijn naam smekend en kraste ik met mijn nagels over de muur.
"Dit voelt goed, ja? Mijn handen op je kleine perfecte lichaam?" siste hij. Ik knikte met mijn lippen in mijn mond gezogen. Verwachtingsvol keek ik naar beneden met mijn voorhoofd tegen de wand, en ademde onrustig in en uit toen hij zijn vingers in mijn broekje liet verdwijnen. Hij klemde mijn lichaam volledig tussen de muur en dat van hem, terwijl hij zijn ruwe vingers hard tegen me drukte.
Ik greep de houten rand rond zijn raam vast op het moment dat een kort oncontroleerbaar schokje door mijn lichaam schoot en ik haast gepijnigd kreunde. God, ik was gevoelig.
"Je bent fucking nat, baby. Shit." vloekte hij opgewonden. Ik beet hard op mijn onderlip en keek naar beneden. Mijn vingers klauwden in het raamkozijn. Opgewonden zag ik hoe hij zijn hand tegen me bewoog in mijn kleine witte broekje. Hij keek mee over mijn schouder en gromde diep en hees. Ontzet snakte ik naar adem toen hij zijn glinsterende vingertoppen plagerig aan me toonde en grijnsde tegen mijn oor.
Ik protesteerde met een ontzet snakken naar adem en duwde zijn hand snel weg, terwijl hij een vluchtige kus op mijn haar drukte.
"Harry, walgelijk!" zei ik geschrokken. Ik wilde me al omdraaien in zijn greep, maar hij hield me moeiteloos tegen de muur gedrukt met zijn hand op mijn onderrug, zodat ik tegenspartelend over mijn schouder moest toekijken hoe hij zijn vingers langzaam aflikte.
"Fucking goed." gromde hij. Ik ademde onrustig in en uit en duwde mijn jurk weer naar beneden, voor hij mijn handen ruw wegduwde en de strik op mijn rug gejaagd opende, terwijl ongeduldige kusjes in mijn nek drukkend.
Toen hij klaar was, draaide hij me om in zijn armen, ving mijn gedesoriënteerde, wankelende lichaam op en duwde de stof met een hese vloek open. Verlegen wriemelde ik onder zijn hongerige blik, met mijn vingers in zijn sterke schouders geboord, nu hij mijn enkel in witte lingerie gehulde lichaam onthulde; ik was me pijnlijk bewust van mijn eigen imperfecties. Snel kuste ik hem opnieuw toen hij mijn jurk al over mijn schouders naar beneden wilde duwen; ik was als de dood dat hij mijn verwondingen zou zien. Gelukkig leek hij er geen aandacht aan te besteden en greep in de plaats mijn minuscule middel in zijn gigantische handen. Dominant trok hij me nog dichter naar zich toe. Ik liet me door zijn lichaamswarmte omarmen en voelde ongemakkelijk en met opgetrokken neus hoe mijn opwinding zich had opgehoopt in mijn broekje toen ik van mijn ene op mijn andere been wipte.
"Wat wil je dat ik doe, prinses?" Ik zuchtte en staarde naar zijn prachtige gezicht, voor ik me plots bewust werd van een impulsieve, verboden gedachte.
Het bleef even stil, maar toen zei ik verlegen: "Ik wil dat je me opnieuw iets leert. Een nieuwe manier om je goed te laten voelen." Zijn ogen verdonkerden onmiddellijk na mijn aarzelende woorden.
"Nooit gedacht dat je drang alles te weten ooit nog zo in mijn fucking voordeel zou spelen." mompelde hij op diepe en schorre toon. Slikkend kamde ik met mijn vingers door zijn natte krullen.
Hij volgde met zijn duim de omtrek van mijn mond. Plagerig trok hij met zijn ruwe vingertop aan mijn onderlip en bracht zijn gezicht dichterbij.
"Wil je dat ik je toon hoe je me kan laten komen met je mond?" Ik knikte langzaam en haalde wat dieper adem toen ik abrupt vermoedde wat hij met me wilde proberen.
"Ja." fluisterde ik, terwijl ik verwachtingsvol in zijn prachtige ogen keek. Ik had er mijn ex-klasgenoten wel eens over horen spreken, over dat verboden ding dat hij momenteel voorstelde. Ik had het idee altijd smerig gevonden; met Harry verlangde ik er slechts naar. Ik wilde dat hij het me leerde, hoe ik hem even goed kon laten voelen als hij mij. Hij vloekte binnensmonds en liet zijn abrupt haast zwarte ogen over me heen glijden. Met wijde pupillen en onregelmatige ademhaling likte hij over zijn droge lippen.
Ik stapte gewillig met hem mee toen hij mijn heupen vastnam en langzaam achteruit wandelde. Bij de rand van zijn bed hield hij halt.
"Ik weet niet hoe. Wat als ik iets misdoe?" zei ik haast geluidloos. Met aarzelende grote ogen keek ik naar hem op. Ik vreesde voor de dag dat hij genoeg zou krijgen van mijn gebrek aan ervaring. Vandaag leek niet die dag te zijn, want hij fronste en streelde over mijn wang.
"Fuck, je fucking onschuldigheid is moordend, Lily." gromde hij, voor hij opgewonden kreunde en vervolgde: "Ik help je wel, prinses." Hij greep mijn twee slanke bovenarmen en trok me zo dicht mogelijk tegen zich aan.
"Mmmh." kreunde hij diep, nadat hij zijn mond verlangend op de mijne had gedrukt. Mijn handen rustten op zijn borstkas; ik kon zijn hart voelen bonzen onder mijn vingers. Toen hij zich met een luide smak terugtrok, flitsten zijn ogen haast nieuwsgierig tussen de mijne. Met grote ogen staarde ik terug.
Mijn hersenen werkten overuren, terwijl ik zo logisch mogelijk probeerde na te denken. Ik keek vragend naar hem op terwijl ik me langzaam door mijn benen liet zakken en voor hem op mijn knieën ging zitten. Onthutst staarde hij me aan.
"Niet goed zo?" vroeg ik onzeker. Hij kamde door mijn haar en lachte ademloos.
"Jawel. Perfect, baby." antwoordde hij hees. Ik keek van hem weg en beet op mijn onderlip terwijl ik naar de zwarte stof van zijn jeans staarde. Langzaam gespte ik zijn versleten riem los. Hij slikte en bewoog kort met zijn heupen. Aarzelend opende ik zijn broekknop met beide handen, vervolgens zijn rits. Ik richtte mijn ogen opnieuw op hem, als om bevestiging te zoeken.
"Lily." gromde hij verrast. Ik keek opnieuw naar mijn handelingen terwijl ik zijn broek naar beneden trok. Gewillig stapte hij uit de pijpen en schopte zijn jeans weg. Zijn erectie was zelfs in zijn boxers prominent. Ik slikte zenuwachtig en trok zijn onderbroek met een trillerige zucht evenzeer uit. Ik liet hem opnieuw uit zijn nu laatste kledingstuk stappen. Hij ging zitten op de rand van zijn matras en opende zijn benen. Twijfelend schoof ik op mijn knieën tussen zijn dijen, met grote ogen nu ik hem voor de tweede keer in opgewonden toestand zag. Was elke jongen zo groot? Misschien was hij extra... goed gebouwd, bedacht ik me blozend.
"Shit, je ziet er zo goed uit zo, Lil." gromde hij. Kort keek ik op in zijn prachtige ogen, compleet verloren en onwetend. Wat nu?
"Begin zoals de vorige keer, schatje." spoorde hij me aan. Ik likte over mijn lippen en nam hem in mijn hand, het gevoel tegelijk zacht en hard. Hij liet onmiddellijk een diepe kreun horen toen ik mijn vingers rond hem begon te bewegen, eerst aarzelend, daarna wat sneller en aan een regelmatig ritme. Verlegen maakte ik opnieuw oogcontact met hem. Hij legde zijn hand op mijn wang en grimaste genietend.
"En nu... Fuck." Hij kneep zijn ogen dicht toen ik wat sneller ging. De wind woei door zijn raam naar binnen en liet mijn krullen kort rond mijn gezicht dansen. Hij rilde eens. Ik haalde wat dieper adem, sprak mezelf moed in, en boog toen voorover.
Met blosjes op mijn wangen drukte ik een zachte kus op zijn stijve lengte. Vragend keek ik naar hem op. Hij duwde zijn heupen omhoog en gromde mijn naam verbluft. Aangespoord door zijn genot herhaalde ik het proces en bleef mijn lippen op hem drukken, van onder tot boven, eindigend op de gevoelige, al vochtige top, ons oogcontact geen moment verbrekend. Was dit hoe het werkte?
"Damn it, baby." mompelde hij, verstikt vervolgend: "Neem me in je mond, Lil." Oh...
Ik deed wat hij vroeg en vouwde mijn lippen rond hem. Hij smaakte lichtjes zout op mijn tong, maar het was niet onaangenaam -integendeel. Ik humde goedkeurend en schrok toen hij mijn haar kreunend vastgreep.
Langzaam liet ik mijn tong rond hem heen cirkelen, eerder instinctmatig. Het verbaasde dat ik er evenzeer intens van genoot.
Ik bleef mijn ene hand rond hem bewegen en legde mijn andere als steun op zijn bovenbeen.
"Beweeg je mond op en neer, schatje." droeg hij me hees op.
Langzaam gleden mijn lippen over hem heen, maar plots siste hij gepijnigd en gaf een rukje aan mijn haar. Ik liet hem onmiddellijk uit mijn mond glippen.
"Fuck, nooit met je tanden, Lil." waarschuwde hij me. Mijn ogen werden groter.
"Sorry." fluisterde ik schuldbewust. Hij streelde kort over mijn kaaklijn met duim en wijsvinger en leidde mijn gezicht weer naar zijn rozige lengte.
"Hmm, maakt niet uit. Probeer opnieuw." Ik deed wat hij vroeg, en liet mijn ogen dichtvallen toen hij opnieuw kreunde.
"Kan je me helemaal nemen, prinses?" hijgde hij plots na enkele seconden. Ik opende mijn ogen en haalde mijn lippen kort van hem, verwonderd naar hem opkijkend. Hij knikte aanmoedigend. Aarzelend nam ik zijn gezwollen, pulserende lengte opnieuw in mijn mond, zoveel mogelijk en tegen al mijn instincten in, en negeerde het reflex te kokhalzen toen ik hem bijna in mijn keel voelde. Ik kneep opgelucht in zijn dij toen ik me weer terugtrok.
Onmiddellijk erna probeerde ik het opnieuw, toen hij aansporend knikte. Mijn haar viel over mijn gezicht; hij duwde het met trillende, bezwete handen uit de weg.
"Fucking hell, je ziet er zo fucking goed uit met je mond rond me, baby." gromde hij boven me. Ervan uitgaand dat het de bedoeling was deze actie te herhalen tot hij zijn hoogtepunt zou bereiken, bleef ik mijn mond op en neer hem bewegen. Gehoorzaam ging ik wat sneller toen hij me met diepe stem opdroeg het tempo op te drijven, en zoog voorzichtig toen ik op het einde kwam -ik had twee meisjes in mijn klas ooit eens horen zeggen dat het zo hoorde, herinnerde ik me plots. Hij kreunde diep en stootte zijn heupen onverwachts omhoog.
Ik walgde toen ik hem diep in mijn keel voelde en boog kokhalzend en ontzet achteruit, terwijl tranen in mijn ogen sprongen. Mijn lippen gleden van hem, en met de top van zijn lengte zwevend onder mijn gezwollen mond keek ik onregelmatig ademhalend naar hem op. Hij grijnsde verontschuldigend en kamde mijn haar achteruit.
"Lukt dat?" vroeg hij met wijde pupillen. Ik knikte.
Blozend keek ik weg toen hij me prees met een gemompeld 'mijn flinke meisje', en vouwde mijn mond weer rond de top, nu voorzichtig en op mijn hoede. Zijn actie had me lichtjes ontzet. Ik liet mijn tong na een tijdje echter weer gretig rond hem heen cirkelen, en luisterde zelfgenoegzaam naar zijn uitingen van genot.
"Kan je me nog eens zo diep nemen, prinses? Zoals ik net toonde?" prevelde hij na een minuutje van tedere, voorzichtige en aftastende kusjes op het begin van zijn lengte plots; zijn stem klonk dieper en radelozer dan ik hem ooit had gehoord. Ik keek hem vanonder mijn wimpers aan. Mijn wangen kleurden rood, door de suggestieve vraag en het besef van de zondigheid van de actie, maar deed toen wel wat hij vroeg.
"Nog." mompelde hij gebiedend, toen mijn mond vol was. Met een gesmoord snakken naar adem liet ik hem weer tot in mijn keel glijden. Onmiddellijk liet hij een reeks incoherente, gesmoorde vloeken horen toen ik me sputterend en met stijve kaken terugtrok. Ik vermoedde dat het gevoel en zicht hem opwond.
"Shit, fucking sexy, baby. Mooier dan ooit met mij diep in je keel." sneerde hij ongefilterd boven me, terwijl hij ruw in mijn haar greep. Hoe ik er mogelijk aantrekkelijk kon uitzien op dit moment, leek me onbegrijpelijk, maar hij leek het oprecht te menen en kreunde diep.
Ik wisselde volgens zijn commando's tussen, af en toe mislukte, pogingen hem zo diep mogelijk in mijn mond te nemen, en een focus op de gevoelige top van zijn lengte. Langzaamaan dreef ik het tempo op en bewoog mijn tong wat dwingender rond hem naarmate ik hem dichter en dichter tot bij zijn hoogtepunt bracht; ik leek te begrijpen hoe dit werkte, dankzij zijn hulp en de signalen die hij gaf wanneer ik iets juist deed. Hij greep mijn haar nu haast ruw vast en kreunde mijn naam herhaaldelijk.
Mijn kaken waren gevoelloos na de inspanning, en verwachtingsvol keek ik naar hem op toen ik hem heen en weer voelde schuifelen onder me. Hij kreunde toen hij in mijn ogen keek. Ik liet hem uit mijn mond glijden en giechelde geamuseerd. Ik kon het niet helpen; het leek zoiets absurds, ik op mijn knieën voor een gevaarlijke, oudere bokser. Zo zondig. En toch, ik genoot ervan. Daarbij, hij zag er betoverend uit, zo van slag en in de ban van de gevoelens die ik hem gaf. Vreemd dat iets zo vreemds als dit zo goed voor hem kon voelen. Wie was er ooit als eerste opgekomen dit bij haar of zijn jongen te doen? Met een waarschuwende blik op me duwde hij zijn heupen weer omhoog. Plagerig kuste ik de top van zijn lengte nog eens. Hij vloekte luid.
"Lily, fucking hell. Kijk niet zo fucking..." Hij gromde en draaide mijn haar pijnlijk rond zijn vingers toen ik mijn lippen rond hem vouwde en hem zachte kusjes bleef geven, voorzichtig zuigend alsof ik aan het proeven was van een lolly met een voor mij onbekende smaak, opzettelijk ondeugend. Hij schudde zijn hoofd en nam zijn onderlip tussen zijn lippen, terwijl ik nog steeds naar hem keek met pretlichtjes in mijn ogen.
Het feit dat ik die zalige gevoelens veroorzaakte, dat ik de reden was voor zijn ongeremde uitingen van genot, resulterend in het prachtige zicht voor me, liet me ondanks mijn ontzetting over mijn eigen gewilligheid dit voor hem te doen toch zo begeerlijk en gewild voelen. Hij zag er betoverend uit; zijn ogen waren vurig, zijn wangen rood en zijn lippen roze en gezwollen. Zijn gebruinde getatoeëerde huid glansde verleidelijk, en ik kreunde zachtjes rond hem toen ik zijn verrukkelijke spieren zag bewegen onder de zwarte inkttekeningen op zijn buik. God, hij was zo sexy.
"Shit, ik ga komen, baby girl." snakte hij naar adem toen ik mijn lippen weer verder over hem heen vouwde, mijn hoofd vervolgens volgens zijn instructies op en neer liet deinen zodat ik hem in en uit mijn mond kon laten glijden - hij graaide in mijn haar en stuurde mijn bewegingen, en mijn hand reflexmatig vouwde rond de onderkant van zijn lengte waar ik met mijn lippen niet aan kon. Ik probeerde hem zo ver mogelijk in mijn mond te nemen en verbrak ons oogcontact. Ik klemde mijn beide handen steviger rond zijn bovenbenen en trok me triomfantelijk en met tranen onder mijn ogen terug toen het me lichtjes walgend lukte.
"Jesus, Lily." mompelde hij onthutst. Aangespoord door zijn goedkeuring, liet ik mijn tong nu sneller rond hem draaien, tot zijn heupen ongecontroleerd onder me schokten en hij de bewegingen van mijn mond abrupt hardhandiger begon te leiden met zijn hand in mijn haar.
"Fff... Fuck. Kan ik komen in je mond, prinses?" smeekte hij haast. Ik humde bevestigend rond hem.
"Kijk naar me, Lily." beval hij hees. Ik deed wat hij vroeg en richtte mijn ogen langzaam op. Zacht zoog ik aan de tip van zijn lengte en stimuleerde de rest met mijn rechterhand, sneller en sneller, tot hij diep kreunde en zijn hoofd achteruit kantelde.
"Verdomme, ik..." Met een laatste beweging van mijn tong kwam hij hevig in mijn mond. Onmiddellijk aanvaardde ik zijn lengte dieper. Ik was amper voorbereid op het moment, en verbluft slikte ik, verwonderd over de zoutachtige smaak van zijn orgasme. Hij stootte mijn naam een drietal keer uit met schorre stem terwijl hij -alsof instinctmatig- zichzelf verder in mijn mond duwde. Een nieuwe lading raakte mijn verhemelte, en ik fronste toen ik gesmoord probeerde te kuchen en een deel van zijn opwinding uit mijn mondhoek voelde lopen. Ik bleef mijn lippen rond hem bewegen, steeds langzamer, tot zijn hoogtepunt voorbij was en ik me voorzichtig terugtrok. Hij kreunde mijn korte koosnaampje een laatste keer, maar leunde toen uitgeput achterover op zijn linkerhand. Ik liet hem los en veegde met mijn trillende handen kort over mijn mond, voor ik met mijn palmen over mijn witte jurk veegde.
Hij hijgde en keek met vuur in zijn ogen op me neer, met zijn andere hand lui kammend door mijn haar.
"Damn, dat was..." Hij lachte ongelovig en schudde zijn hoofd.
Hij zag er prachtig uit. Kwetsbaar, zonder enige remmingen, levendig en verwonderd. Zijn borstkas ging fel op en neer, en met een onweerstaanbaar sexy grijns rond zijn mooie lippen keek hij op me neer.
Beteuterd probeerde ik de achterbleven onkuise sporen rond mijn lippen weg te vegen, maar snakte ontzet naar adem toen ik merkte dat een deel op de aanzet van mijn borsten gedrupt was. Harry humde voldaan en kuiste de restanten op mijn subtiele decolleté op met zijn duim. Ik opende mijn mond toen hij zijn vingertop voor mijn lippen hield, en likte de onzedige bewijzen gewillig op met mijn tong. Hij bleef in mijn ogen staren toen hij erna de laatste sporen rond mijn mond wegveegde met dezelfde vinger en hem opnieuw tussen mijn gezwollen lippen duwde. Knipperend met mijn wimpers greep ik zijn pols en zoog kort aan zijn ruwe duim.
"Shit, Lily." lachte hij ademloos. Hij streelde langs mijn wang en nam zijn onderlip tussen zijn tanden toen ik mijn mond met een plopje had gelost.
"Weet je zeker dat je geen ervaring hebt, baby?" grinnikte hij. Ik bloosde en gaf een kus op zijn knie.
"Ik wist de helft van de tijd niet eens wat ik moest doen." bekende ik. Mijn stem klonk lichtjes schor, waarschijnlijk door mijn voorgaande activiteiten.
"Maakt niet uit, schatje." glimlachte hij lief naar me.
"Was het oké?" vroeg ik zachtjes en onzeker.
"Hmmmm." Hij boog voorover en drukte zijn lippen op mijn voorhoofd.
"Meer dan oké. Je leert snel." stelde hij me gerust. Ik glimlachte bedeesd.
"Wel, jij hebt me geholpen." zei ik zacht. Hij grinnikte zacht en ging rechtstaan; ik schoof voor hem achteruit. Met een bewonderende blik in mijn ogen staarde ik naar hem op toen hij zich uitrekte en zijn boxer vervolgens van de grond nam. Wankelend trok hij het aan, nog niet volledig bekomen van zijn hoogtepunt. Hij wendde zich weer tot mij en boog voorover.
Moeiteloos trok hij me aan mijn bovenarmen rechtop, en zette me grijnzend op mijn voeten neer.
"Kom hier, prinses." mompelde hij. Hij boog voorover en kuste me teder met zijn grote handen rond mijn gezicht. Ik glimlachte in de kus en krulde mijn handen rond zijn heupen.
"Shit, ik heb een mooi beeld om in gedachten te houden nu." prevelde hij. Ik giechelde gesmoord en duwde hem wat achteruit.
"Mooi? Hoe kan dat er mooi uitgezien hebben?" lachte ik blozend. Hij drukte een vluchtig kusje op mijn neus.
"Ben je gek? Je zo fucking onderdanig voor me zien zitten, je perfecte mond vol van mij -fuck, je zag eruit als een fucking engel. En terwijl met je fucking mooie, lieve ogen naar me blijven kijken... Shit. Zelfs met mijn lul in je keel zie je er fucking onschuldig en jong uit. Je beseft niet hoe sexy je bent." grinnikte hij. Ik klemde mijn handen over mijn oren.
"Stop!" lachte ik. Mijn vrolijke gegiechel intensifieerde toen hij mijn middel greep en er plagerig in kneep.
"Harry!" gierde ik, terwijl hij me speels heen en weer schudde in zijn greep. Met een euforische grijns trok hij me dichter tegen zich aan en kuste me opnieuw; ik liet mijn handen in zijn krullen glijden. Zijn armen gleden rond mijn middel.
Na enkele seconden trok hij zich met een nat, smakkend geluidje terug en beet grijnzend in het puntje van mijn neus. Ik glimlachte verlegen. Plots fronste hij echter.
"Fuck, ik heb geen zin om nu nog om sigaretten te gaan." gromde hij. Hij drukte nog een vluchtige kus op mijn mond, maar liet me toen los.
Ik ging met een vragende blik in mijn ogen zitten op zijn matras en keek toe hoe hij zijn blik over de grond liet glijden.
"Heb je opgeruimd?" vroeg hij verrast. Hij vond zijn blauwe sporttas en haalde er zijn rode short uit. Ik antwoordde niet, maar keek naar hoe hij er nonchalant in stapte.
"Ik kom straks terug, baby. Ik ga Louis' sigaretten gaan stelen." mompelde Harry, voor hij na nog een laatste blik op mij zijn kamer verliet. Ongewild krulden mijn mondhoeken omhoog, en terwijl ik de laatste tien minuten afspeelde in mijn hoofd, liet ik me met een opgewonden giechel achterover op zijn bed vallen. Mijn zorgen over Mack en Harry's gevaarlijke groepje leken volledig verdwenen te zijn.

--
Hopelijk heeft iedereen een heel fijn kerstfeest gehad!
Alvast een gelukkige nieuwjaar!!
xxx

Reacties (8)

 • Eelien

  Een gelukkig nieuwjaar! (: xx

  9 maanden geleden
 • ZaynStylesS

  Dit is zooooooooo sexy

  9 maanden geleden
 • NicoleStyles

  Damn.. dit is goed beschreven zeg.
  Jij ook alvast een gelukkig nieuwjaar.


  Maar een dingetje.. is Lilly niet echr gewoon zeg maar super rijk of in ieder geval haat familie. Dan kan ze harry toch gewoon wat geld geven? Haha;)

  9 maanden geleden
 • Maim

  Wauauuuwww heel mooi geschreven! Jij ook alvast een gelukkig nieuw jaar!

  9 maanden geleden
 • JoTOMLINSON

  Ook een gelukkig Nieuwjaar toegewenst!
  Heeel erg bedankt voor dit stukje!
  Xxx

  9 maanden geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen