Hmm, wat zou er met Acacia aan de hand zijn?

‘Acacia!’ roept Spica verschrikt, en ze knielt neer bij haar dochter. ‘Kom op, kom nou bij…’
Op dat moment kreunt het meisje, en ze probeert zichzelf omhoog te duwen.
‘Wat is er gebeurt?’ mompelt ze.
‘Je bent flauwgevallen, meisje…’ fluistert Spica, en ze strijkt over haar dochters haar.
Opeens worden Acacia’s ogen groot en ze probeert op te krabbelen, maar wordt weer omlaag geduwt door haar moeder.
‘Ik heb jullie betoverd… is alles oké?’ mompelt het meisje.
‘Ja, alles is goed.’ Saturno knielt ook bij zijn dochter neer, en hij helpt haar rechtop te gaan zitten. ‘Probeer even te gaan staan, meisje.’
Acacia probeert te gaan staan, maar valt met een kreet weer in elkaar.
‘Rustig maar, ik draag je even.’ Acacia wordt omhoog gehesen door haar vader, en haar moeder loopt er met een bezorgd gezicht naast.
Ze wordt naar de ziekenzaal gebracht, en wordt daar op een bed neergelegd.
Spica gaat op rand van het bed zitten, en pakt haar dochters hand vast, met betraande ogen. Saturno legt geruststellend een arm om zijn vrouw heen, en zij legt haar hoofd tegen hem aan. Volgens Acacia is het een lief gebaar tussen haar ouders.
Dan komen Glace en Spranka binnen, en snel daar achteraan Avondir, Acacia’s vriend. Hij rent geschrokken op haar af. ‘Acacia! Is alles goed? Ik heb van Glace gehoord wat er gebeurt is! Kan je eigenlijk wel praten op dit moment? Kan je het wel hebben dat ik zoveel praat?’
Hij ratelt nog even door, maar het komt erop neer dat hij bezorgd is. Na zijn woordenstroom omhelst hij zijn vriendin zachtjes, en kust haar op haar voorhoofd.
‘Rust goed uit, liefje,’ fluistert hij dan, terwijl hij even zijn voorhoofd tegen de hare drukt. Dan loopt hij weer weg, want Spranka spoort hem daartoe aan.
‘Zo, Acacia, ga maar even rustig liggen. Ik weet dat je me niet herkent, maar je moet me nu vertrouwen,’ zegt ze dan. ‘Spica, Saturno, ga daar maar even zitten. Dit vergt veel magie, en geloof me, daar wil je niet mee in aanraking komen.’
‘Is onze dochter wel veilig?’ vraagt Spica verschrikt.
‘Ja, haar magische krachten hebben vanaf haar geboorte een schild gebouwd, en die beschermt haar.’
Spica knikt en laat zich dan meetrekken door haar man.
‘Oké, Acacia, doe je ogen dicht en ontspan je. Ik ga zo in je onderbewustzijn doordringen en vragen wat er met je aan de hand is.’
Het meisje knikt en ontspant zich helemaal.
Dan hoort ze niks meer.

Na een paar minuten stil zijn zucht Spranka en loopt naar Acacia’s ouders, die die paar minuten zwijgend tegen elkaar aan hebben gezeten, maar nu vragend op kijken.
‘Er zit een soort blokkade in haar hoofd, zodat ze haar krachten niet meer onder controle heeft. Maar het ergste is dat ze door die blokkade veel gaat vergeten, waardoor ze uiteindelijk zelfs jullie niet meer herkent.’
‘Kan jij dat niet verhelpen?’ vraagt Saturno, Spica is te geschokt om te praten.
Spranka schudt droevig haar hoofd. ‘Ik niet, misschien zelfs Florina niet. Ik reis morgen terug naar het Feeënrijk, en stuur jullie een brief als ik meer weet. Meer kan ik niet voor jullie dochter doen.’
‘Toch bedankt,’ mompelt Saturno. ‘Wordt ze zo weer wakker?’
‘Ja over een paar minuten. Ik snap het als jullie even alleen willen zijn.’ Spranka loopt weg, en Spica stort zich in de armen van Saturno, die te verbouwereerd is om haar gerust te stellen.
‘Waarom moest dit nou juist onze dochter treffen?’ snikt Spica. ‘Eerst Arya die ontvoerd werd, toen dat tijdreisgedoe, en nu… dit is nog wel het ergst! Wat als Acacia ons niet meer herinnert?’
‘Ik zou me geen raad weten…’
‘En wij kunnen niks doen om het tegen te houden! Ik… ik heb haar bij haar geboorte beloofd dat ik haar zou beschermen… maar dat kan ik nu niet nakomen! Ik ben zo’n slechte moeder!’
‘Kom nou, lieverd, dat moet je niet van jezelf zeggen. Jij kon hier niks aan doen.’
‘Maar nu moeten we haar dit vreselijke nieuws vertellen, Saturno! Ze is pas vijftien jaar oud, dat kan ze niet aan!’
‘Wat kan ik niet aan?’
De heldere stem van hun dochter laat hen beiden opschrikken.

Reacties (1)

  • Allmilla

    Tja, dat is inderdaad nog het moeilijkste, het aan de persoon zelf zeggen...

    4 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen