Foto bij Chapter 11.2 ||

Nadieh Ramsey


'Babe.. you haven't heard anything? Are you sure?' vroeg ik en legde mijn handen op Theo's schouders. Theo leunde met een hand tegen het aanrecht en schudde zijn hoofd.
'Not anything...' zijn stem viel weg waarna hij zijn blik weer op mij richtte. 'Usually they would have a discussion right? Damn, why am I hearing this now?' Ik zuchtte en aaide nogmaals met mijn handen over zijn schouders.
'Maybe you could talk to Wenger tomorrow? I mean, it's you we're talking about here! You owe an explanation right?' Theo knikte langzaam.
'Yeah, you're right. You're definitely right. I'll drop by his office tomorrow.' Ik glimlachte even, verplaatste mijn handen naar zijn wangen en kuste hem voorzichtig.
'Now we got that sorted, let's move on to nicer things. How was the dinner with Ash?' Ik schonk voor ons beiden wat te drinken in en toen we eenmaal op de bank zaten begon Theo te vertellen.
'It was really good and really nice to see him. Sometimes I just miss him.' Ik glimlachte even.
'I know.' zei ik zachtjes. Ik keek naar hem en zag hoe zijn gedachten weer afdwaalden naar het nieuws wat ik hem zojuist had gebracht. Ik zette mijn glas op tafel, pakte Theo's hand om de aandacht weer te trekken en begon te praten. 'Let's not think about it alright? Tomorrow you'll know and then we can take certain measures if necessary. Maybe it's all just a false rumour which looked like it was really true.' Theo glimlachte even, liet mijn hand los en wreef over mijn bovenbeen .
'You're right, what do you wanna do? Watch a movie?' Ik schudde mijn hoofd.
'I don't think that's taking your mind off it.' zei ik toen, verschoof ik mijn knieën en kroop dichter naar hem toe.
'So you have another plan?' grijnsde Theo die allang doorhad wat ik wilde doen.
'I sure have.' knipoogde ik terug, drukte mijn lippen op de zijne en ging langzaam naar zijn hals.

Alexis Sanchez


De volgende dag was ik al vroeg op het trainingsveld. Anne moest ook vroeg beginnen, dus konden we mooi samen erheen rijden. Bovendien wou ik nog even met Wenger praten, alleen. Niet dat Anne dat hoefde te weten, ik wilde haar niet al zo vroeg in het stadium bang maken. Ik bedoel, ik had slechts wat research gedaan en Bayern had aangeboden om een gesprek te houden, dus waarom zou ik dat haar nu al vertellen terwijl er nog geen eens een afspraak voor dat gesprek stond? Ik klopte op de deur van Wenger's kantoor en hoorde toen een stem met een Frans accent roepen.
'Come in!' Ik opende de deur en Wenger keek me verrast aan. 'Alexis, you're early. Take a seat.' gebaarde hij naar de stoel. Ik glimlacht, sloot de deur weer en ging op de stoel zitten. 'To what do I owe the pleasure?' vroeg Wenger toen vriendelijk. Ik moest me wel even bedenken hoe ik dit ging brengen, ik bedoel, het was niet zomaar iets.
'Boss, I... Over the weekend I just had some time to look at things and I saw there were certain transfer rumours about me..' begon ik en keek even Wenger aan. Met een ernstige blik keek hij terug, al was dat niet heel verrassend. De rimpels zane altijd diep in zijn voorhoofd. 'I called my agent to do some research and as it turns out, Bayern Munich requested a meeting.' Wenger keek me nog even aan en knikte toen.
'Alright, what do you want?' vroeg hij me. Ik haalde mijn schouders op.
'Well.. I don't know. I mean, I like the team but I feel like as of lately we're not going anywhere.. And I would just like to hear what Bayern has to say.'
'So why did you come here exactly, Alexis?' vroeg Wenger.
'To ask permission to go and see the office in Bayern and talk to them. All options still open, I just want to hear what they have to say.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen