Elrond wist niet of hij van zichzelf moest walgen of dat hij trots op zichzelf moest zijn. Was hij zwak of juist sterk? Hij had haar gekust. Hij had met haar geslapen. Nu had hij Celebrían echt verraden, al had hij er absoluut niet van genoten. Hij had het geprobeerd, dat zeker. Fantasieën dat zij het wél was, hadden zijn zaad naar buiten gestuwd. Wat had hij anders moeten doen? Hij mocht Annatars illusie niet laten knappen. Daar had hij alles voor opgegeven en daar moest hij alles voor blijven opgeven.
      Het was niet ver meer naar de wouden van Lórien. Slechts een paar uur. Kon hij het onderwerp nu ter sprake brengen? Ze zaten aan de rand van een beek, waar ze net hun flessen met water hadden gevuld. Het zonnetje scheen. Jaynes lichaam leunde naar achteren, het hoofd gekanteld naar de zon. Het gezicht straalde rust uit, tevredenheid. Zo bedrieglijk. Zo vreselijk bedrieglijk dat Elrond zijn vingers voelde branden. Hij wilde ze om haar keel slaan, haar zachte vlees inknijpen totdat haar mooie lichaam schokte.
      Ze keerde haar hoofd naar hem toe. Elrond voelde zijn wangen warm worden. Ving ze zijn gedachten op? Waarde er een duistere aura om hem heen? Hij besloot te gaan praten voordat de ander het deed.
      ‘Ik zou graag even langs Lórien gaan. Misschien kan vrouwe Galadriel ons helpen. Bovendien wil ik haar vragen om bewakers naar Celebrían te sturen. Ik moet er niet aan denken dat Annatar haar zal lastigvallen nu jij aan hem ontsnapt bent.’
      Nerveus wachtte hij Annatars antwoord af. Hij dwong zijn lichaam tot stilte, al voelde hij de behoefte om aan zijn kleding te gaan frunniken. Om íets te doen.
      Jayne’s ogen keken hem aan. Hij had het gevoel dat Annatar hem probeerde te doorgronden, hem wilde betrappen op een leugen. Maar zijn redenen waren verre van absurd. Er iets tegenin brengen was een gewaagde zet, een die de elf uiteindelijk niet leek te durven nemen.
      ‘Goed dan,’ klonk de stem van Jayne kortaf. ‘Maar we moeten zo snel mogelijk doorreizen. Misschien wacht Annatar ons daar wel op.’
      ‘Dat denk ik niet.’ Zijn stem klonk harder dan de bedoeling was. Hij beet op de binnenkant van zijn wang en vervolgde daarna op een meer sussende toon: ‘Vrouwe Galadriel laat zich niet om de tuin leiden. Ze voelt aan of iemands intenties goed zijn of juist niet. Ik weet dat ze Annatar wantrouwt. Ze was erbij, die keer dat hij je in een hond had veranderd op mijn verlovingsfeest. Ze hoorde Annatars spot. Nooit zou ze hem in haar rijk toelaten.’
      Hoewel Jayne haar ogen bedeesd neersloeg, kon hij bijna zweren dat hij de man hoorde grinniken. En ik sluip straks zo haar koninkrijk in. Zo stom is dat wijf. Elrond kon hem dat zo horen denken. Het kostte hem moeite om zelf ook zijn gezicht in plooi te houden. Ditmaal was hij de ander een stap voor.
      ‘Is het wel verstandig om naar je schoonmoeder te gaan?’ klonk het na een tijdje toch.
      Elrond onderdrukte een zucht. Annatar had zich ook wel erg snel gewonnen gegeven.
      ‘Je hebt haar dochter in de steek gelaten. Voor een andere vrouw. Je hebt je ongeboren zoon in de steek gelaten. Annatar heeft me erover verteld. Denk je dat vrouwe Galadriel ons dan hulp wil bieden?’
      ‘Ze zal de situatie begrijpen,’ hield Elrond kalm vol. Hij dwong zichzelf om een lok die voor haar gezicht hing achter haar oor te stoppen. ‘Niemand heeft zoveel leed doorstaan als jij. Vrouwe Galadriel is niet onmenselijk. Ze begrijpt dat je vlucht en dat ik je niet alleen kan laten gaan.’
      ‘Zul je naar haar teruggaan?’ vroeg ze kleintjes. ‘Als je mij in veiligheid hebt gebracht?’
      Een strikvraag. Een waar hij weloverwogen op moest reageren.
      ‘We zullen zien welke loop ons leven neemt. Er komt een tijd dat ik mijn zoon of dochter zal willen zien. Ik weet niet of Celebrían op mij zal wachten, maar zij kan het zich permitteren om dat te doen. Zij is niet zo vergankelijk als het ras waartoe jij behoort, noch zal mijn kind dat zijn.’
      Ze glimlachte, al was dat niet oprecht. Bij de Valar, wat verlangde hij naar een oprechte glimlach. Naar de echte Jayne.

Reacties (1)

  • Vasya

    Hij had haar gekust. Hij had met haar geslapen.

    Wait, met Annatar? Ew.

    3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen