Foto bij Chapter 100.2 ||

Theo Walcott


Ik kon m'n oren niet geloven. Koos Nadieh's moeder nu echt mijn kant in plaats van die van haar eigen dochter? Dat ging nog oorlog worden en ik zat midden in de vuurlinie.
'What do you possibly know about forgiveness, mother?' siste Nadieh. Ik zag dat ze zich echt moest inhouden om niet voor het hele restaurant te roepen.
'More than you know about dignity,' vuurde Elizabeth terug. 'So tell me, how many Arsenal players have you slept with by now? Theo, that Alex guy with whom you cheated,... anyone else?'
'Mum, enough!' riep Aaron geërgerd. 'It's Christmas, remember?'
'I'm sorry, my boy.' Het viel me op hoe ze weer poeslief klonk. Aaron kon duidelijk niets verkeerds doen in haar ogen. 'I think Christmas is also a good time to reflect on mistakes and sins, isn't it, girls?' Elizabeth keek nu weer veelbetekenend naar Nadieh en Anne.
'Well, I think you have very nice daughters, mrs. Ramsey,' kwam Alexis' moeder ertussen. 'You shouldn't be so harsh on them.'
'Then I'm afraid you don't know them very well, mrs. Sanchez.'
Ik merkte hoe Nadieh zich weer moest inhouden en uit frustratie haar hand tot een balde. Ik legde mijn hand erop en wreef zachtjes en voelde hoe ze haar hand weer ontspande.
'Why can't you just be happy for me and Theo? It's our life, it's our decision to get back together,' zei ze toen.
'I'll be happy when you and Anne finally stay out of the tabloids!' wees haar moeder er streng op, wat natuurlijk weer een tegenreactie van Nadieh opleverde.
'It's not our fault they don't leave us alone! It's not like we ask to be in the bloody papers!'
'It's because they KNOW there's always drama with you two!'
Opnieuw moest Aaron bemiddelaar spelen terwijl Anne, Alexis en zijn familie zich afzijdig hielden en zich meer op het eten concentreerden.
'Can you stop arguing, please?! Everyone at the restaurant is looking at us!' riep Aaron beschaamd.

Anne Ramsey


Bij het hoofdgerecht was de rust teruggekeerd, maar ik zag gewoon aan de manier hoe m'n moeder de tafel rondkeek dat ze weer op iets zat te broeden. Ik zag ook zo aan haar gezicht dat ze Alexis' familie niet mocht, puur door hun afkomst. Ik kon alleen maar hopen dat ze me niet voor paal zette.
Nadieh zat tegenover me en wisselde de hele tijd veelzeggende blikken naar me uit. Ik kon ook niet wachten totdat dit etentje erop zat. Je merkte zo dat de sfeer heel ongemakkelijk was.
'Anne,' begon mijn moeder weer en ik zette me alvast schrap. 'You and Alexis are dating for some while now... unfortunately.'
Ik kneep mijn ogen samen. 'Why "unfortunately"? C'mon, spit it out, mum.'
Ze nam eerst nog een slokje water en keek me toen geringschattend aan. 'Well, he's from a country that's - let's say - less developed than ours. What if he wants you to move there after his football career? Why can't you just date a Brit?'
Mijn mond viel open. 'Are you kidding me?! You really have no shame, do you?'
Dit hield je toch niet voor mogelijk! Boos smeet ik mijn bestek op tafel en stond op. Het kon me niet schelen dat mensen me aangaapten. Ik liep meteen door naar de toiletten om af te koelen.
'Anne?' hoorde ik een bezorgde stem achter me.
Ik draaide me om en zag Tamara voor me staan waarna ik haar meteen mijn excuses aanbood. 'Tamara, I'm so sorry for what my mother said. It was so ignorant and disrespectful.'
'Hey, it's not your fault... besides, you warned us for her.' Ze glimlachte geruststellend naar me en aaide over mijn schouder.
Ik knikte kort en sloeg toen even mijn ogen neer. 'You know, I wish I had a close and warm family like yours. My parents only truly cared about Aaron because he had the talent to be a top footballer. Nadieh and I are just failures in their eyes,' mompelde ik.
'You're not a failure! And you have a warm family because you're part of my and Alexis' family.'
Ik moest even een traantje wegpinken, want dat was zo mooi om te horen.
'Thank you, you don't know how much that means to me, Tamara,'
'It's Christmas after all! Come on, we had such a nice time yesterday, don't let your parents and their stupid comments ruin it.'
Ik knikte en nam haar bij de arm. 'Yeah, you're right. We shouldn't let them ruin Christmas.'

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen