Daryl wierp een blik op Beth. Haar privéfeestje was een beetje verstoord door de onverwachte aanwezigheid van zijn zusje. Ze tuurde troosteloos voor zich uit, ongetwijfeld met haar gedachten bij haar vader en haar zus. Het was gissen of Maggie nog in leven was. Dat gold ook voor de anderen.
      Iets knapte in zijn binnenste. Had hij het bloedbad kunnen voorkomen? Hij had de Gouverneur door zijn harses moeten knallen toen hij de kans had. Hij bleef maar het gevoel houden dat het zijn schuld was. Zijn vingers balden zich tot vuisten. Hij wilde iets slopen, iets kort en klein slaan. Het voelde wrang dat het weerzien met Hanna hem nauwelijks opvrolijkte. Eerlijk gezegd voelde hij zich er alleen maar kutter door. Straks zag hij haar ook sterven. Hij was al te veel om mensen gaan geven. Alleen zijn was beter. Alhoewel – hij schudde zijn hoofd. Hij had mensen hun verstand zien verliezen door de eenzaamheid. Hij was graag op zichzelf, maar niet altijd.
      Hij keek opzij. Hanna tuurde naar haar knieën. Het nieuws over Merle hakte erin. Dat begreep hij best. Maar zij was niet degene geweest die hem tot leven zag komen, zijn gezicht aangevreten door Walkers. Zij was niet degene geweest die een mes door zijn oogkas had gedreven. Hij voelde zijn borst verkrampen. Dat wilde hij nooit meer meemaken.
      Niet dat dat aan hem was. Als Hanna straks ook voor zijn ogen veranderde had hij geen keuze.
      ‘Had je nog een plan ofzo?’ vroeg Daryl om zichzelf af te leiden.
      Ze schudde haar hoofd. ‘Ik wachtte hier op jou – op jullie. Het voedsel is bijna op. Tess wilde niet lang meer wachten.’ Ze keek hem aan, schuldbewust.
      ‘Daar hadden jullie goed aan gedaan,’ bromde hij. ‘Ik had ’t niet langer dan een dag in dit pishok volgehouden.’
      Het liefst stak hij het gewoon in de fik. Weg met alle kutherinneringen. Hij kwam overeind en pakte de fles uit Beths handen vandaan. De drank brandde in zijn keel. Heerlijk. ‘En? Wat vind je ervan?’
      Beth haalde haar schouders op en trok de fles weer uit zijn hand. Hij kreeg de indruk dat ze blij was dat ze niet langer alleen dronk.
      ‘’t Is geen Breezer of Smirnoff-troep waar meisjes als jij eigenlijk mee zouden moeten beginnen.’
      ‘Die meisjes bestaan niet meer.’
      Daar had ze een punt. Als je een mes in het hoofd van een Walker kon steken, kon je niet moeilijk doen over een brandende slok. Hij pakte de fles terug, nam een slok en hield ‘m zijn zus voor. ‘Jij, zuslief?’
      Hij voelde dat de alcohol al begon te werken. Ze schudde grimmig haar hoofd en mompelde iets over nuchter en wakker blijven.
      Daryl opperde dat Tess er nog altijd was, maar halverwege de zin had hij geen zin meer om hem af te maken en nam nog maar een slok. Het opgerakelde verdriet om Merle verdoofde een beetje.
      ‘Nou? Jij houdt dus de wacht?’
      Hanna mompelde iets waar hij met genoeg fantasie wel een ja van kon maken. Hij blikte op de fles. Hij was halfleeg. Beth giechelde. Misschien was het beter als zij niet meer zo veel dronk. Haar lijf was niets gewend. Straks lag ze hier te kotsen ofzo.
      Na nog twee slokken zette hij de fles weg. Hij wilde niet zo’n zatlap zijn als zijn ouders. Nu kon ie wel slapen. Hij stommelde naar zijn slaapkamer waar hij al dagen niet had geslapen.
      Toen hij door de deur ging, zag hij dat Tess in zijn bed lag. Hij vloekte. Het was zijn bed. Zijn bed. Hij kloste naar haar toe en trok haar ruw naar zich toe. Toen ze bijna uit het bed viel, deed hij een stap naar achteren. Net op dat moment vlogen haar ogen open. Ze vloekte toen ze de grond raakte.
      ‘Mijn bed,’ herhaalde hij. ‘Ik ga d’r nog één keer in pitten. Dan pis ik erop. Morgen gaat de vlam erin.’ Hij plofte op het matras neer. Een vering sprong en prikte in zijn rug. ‘Al wil ik er ook nog wel een keer in neuken. Afscheidsritueel ofzo.’

Reacties (2)

  • GossipGirl21

    Heel subtiel.

    3 jaar geleden
  • Trager

    Haha, wat is Daryl toch subtielxD

    3 jaar geleden

Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen