Foto bij 1 // Broken Glass - °1

Het was al donker buiten. Schaduwen leefden op de ramen, en enkel het schemerige licht van de lantaarns maakte dat je nog iets kon waarnemen. De anderen in haar coupé voerden een geanimeerd gesprek. Meerdere keren vroegen ze iets aan haar, maar een lichte hoofdschudding van haar was genoeg. Ze was niet in de stemming.
Toen de coupédeur openging, keek ze voor het eerst die rit op van haar boek. Door de duisternis en de velen rondom haar was het moeilijk het gedaante te onderscheiden. Haar linkerhand voelde in de zakken van haar gewaad en haalde een lang, puntig ding tevoorschijn.
°Lumos°
De coupé werd plots verlicht door een ondraagbaar fel licht. De anderen knepen hun ogen dicht, en ze beval het licht te dimmen. Een aangenaam licht scheen nu door de coupé.
Ze bestuurde de persoon voorzichtig. Het was een meisje dat niet ouder dan een jaar of twaalf kon zijn. Haar bouw was tenger en verhuld in haar te grote gewaad.
"Ik vroeg me af of iemand een zwarte kat had gezien?"
Het meisje bleef de groep aanstaren, de onuitgesproken weigering negerend. Het was weinigen gegeven die kracht te doorstaan. Ze sloeg haar boek met een klap dicht.
"Neen."
Ze negeerde de verraste kreetjes van de anderen in de coupé. Zelden of nooit had ze zo kalm en haast vriendelijk met een buitenstaander gecommuniceerd. Ze reageerde sterk op het meisje, eigenlijk veel sterker dan strikt mogelijk was. Haar opties afwegend stond ze op, zodat er nog meer verbaasde geluiden opklonken. Ze wist niet waarom, of hoe, maar het meisje intrigeerde haar.
"Maar ik wil wel helpen zoeken," bood ze aan.
Ze zou er niet van verschoten zijn mochten er een paar achter haar zijn flauwgevallen. Het meisje leek op te fleuren, knikte tevreden en ging een stap opzij om haar door te laten.
Ze draaide zich om naar de voor het eerst doodstille coupé.
"Wacht niet op mij."
En met die woorden schoof ze de deur achter haar dicht.

Er zijn nog geen reacties.


Meld je gratis aan om ook reacties te kunnen plaatsen